Abuzuri in presa‎ > ‎

Curtea de Conturi interzice publicarea rapoartelor privind gesionarea frauduloasă a banului public în AGERPRES!

postat 25 mai 2012, 03:51 de Office Mediasind


 Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind protestează faţă de hotărârea Curţii de Conturi a României (CCR) de a obliga organizaţia să retragă de pe site-ulwww.mediasind.ro raportul instituţiei de control care confirmă gravele încălcări a legislaţiei şi gestionarea frauduloasă a banului public de către conducerea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

Într-o scrisoare care iniţial a ajuns în posesia angajaţilor AGERPRES şi apoi transmisă astăzi, 25 mai.a.c. destinatarului  FRJ MediaSind, şeful Serviciului de Comunicare, Imagine şi Relaţii Publice al Curţii de Conturi, Valentin Chişsomează organizaţia noastră ca să retragă de pe site  materialele publicate privind neregulile descoperite de inspectorii CCR în AGERPRES, în caz contrar instituţia sa va recurge la măsurile de ordin legal pentru a fi retrase de pe serverul care le găzduieşte.”

Totodată, şeful serviciului consideră că neregulile descoperite de inspectori au fost îndreptate iar articolul publicat este incomplet şi părtitinor.

 

Faţă de aceste grave afirmaţii, FRJ MediaSind face următoarele precizări:


            1. Conform art.1 din Legea 544/2011 privind liberul acces la informaţiile de interes public „accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite de prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.” Atât angajaţii ANP AGERPRES cât şi cetăţenii plătitori de taxe şi impozite, au dreptul să ştie cum sunt gestionaţi banii publici de către orice conducător al instituţilor de stat.

2. Afirmaţia că neregulile constatate de inspectorii CCR au fost remediate nu este susţinută de nicio probă. Dimpotrivă, în niciun raport al Curtii de Conturi din anul 2004 până în prezent nu se face referire la vreo îndreptare a neregulilor. Totodată, nicio persoană din conducerea instituţiei nu a fost sancţionată, nicio licitaţie pentru achiziţiţii publice nu a fost efectuată aşa cum a cerut în Raport, CCR, iar DNA-ul şi Parchetul General nu au fost sesizate deşi dovezile privindactele de corpuţie abundă în aceste rapoarte şi în anexele lor. Nici măcar în ultimul raport de control conducerea AGERPRES nu explică de ce suma de un milion de lei de la capitolul „Cheltuieli cu personalul a fost transferată pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, în condiţiile în care angajaţii AGERPRES au cele mai mici salarii din presă. 

3.”Articolul”  la care face referire şeful serviciului de comunicare este de fapt comunicatul oficial transmis opiniei publice de către FRJ MediaSind. Acest comunicat nu este părtinitor ci conţine raportul integral, aşa cum a fost primit din partea Curţii de Conturi, în baza Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

4. Tribunalul Municipiului Bucureşti a hotărât ca administraţia AGERPRES să comunice Raportul Curţii de Conturi, în urma cererii Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti prin care acesta anunţa instanţa că doreşte să-l aducă la cunoştinţa membrilor săi şi a opiniei publice, exact ceea ce organizaţia noastră a şi făcut, conform sentinţei:http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDM2MTcw 

5. FRJ MediaSind va accepta retragerea Raportul de control de pe site-ul www.mediasind.ro, atunci când Curtea de Conturi va obţine o hotârâre judecătorească definitivă şi irevocabilă care să anuleze prevederile sentinţei precedente. Menţionăm că serverele pe care se află site-ul MediaSind aparţin companiei Google. 

În consecinţă, FRJ MediaSind consideră acţiunea Curţii de Conturi ca un act de limitare a libertăţii de exprimareşi îşi exprimă regretul că preşedintele acestei importante instituţii a statului de drept, Nicolae Văcăroiu, încearcă să muşamalizeze ilegalităţile fostului său purtător de cuvânt din perioada când conducea Guvernul României, Ioan Roşca, directorul AGERPRES, în detrimentul angajaţilor intituţiei şi a cetăţenilor plătitori de taxe.

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind îşi rezervă dreptul de a sesiza Parlamentul EuropeanComisia Europeanăşi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor despre acest nou abuz al puterii de la Bucureşti împotriva libertăţii de exprimare.

Vezi aici scrisoarea transmisă de către Curtea de Conturi şi aici  Raportul privind ilegalităţile din cea mai mare agenţie publică de ştiri.

 

 

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind,

Cristi Godinac, Preşedinte

 

Potrivit inspectorilor Curţii de conturi, au fost încălcate mai multe legi şi acte normative: Legea nr. 19/2003, actualizată, privind funcţionarea ANP AGERPRES, Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, actualizată, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul Ministrului finanţelor Publice nr. 1917/2005,  Legea nr. 15/1994, republicată şi actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  Normele aprobate prin Ordinul MFP nr.1917/2005, Ordinul MFP nr. 79/2010 privind Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, Ordinul MFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  Ordinul 1 792/2002, actualizat, privind organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, Ordonanţa de Guvern nr.81/2003 privind amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Ordinele MFPşi MEF nr. 1487/2003 şi 3 471/2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din instituţiile publice, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv.

Foto Curentul: Nicolae Văcăroiu, Preşedintele Curţii de Conturi a României
Comments