Abuzuri in presa‎ > ‎

Inspecţia Muncii a sancţionat sclavia din Realitatea Media

postat 19 sept. 2011, 04:10 de Office Mediasind


În urma sesizării Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, organizaţie semnatară a Contractului Colectiv de Muncă din Realitatea Media transmise Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, o echipă a Inspecţiei Muncii şi a Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti a efectuat un control la sediul S.C. Realitatea Media S.A. Acesta a confirmat faptul că administraţia postului de televiziune a încălcat flagrant legislaţia muncii şi că şi-a bătut joc de propriii angajaţi.

Potrivit adresei MMPS, Inspecţiei Muncii şi a ITM Bucureşti transmisă FRJ MediaSind, „pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse măsuri obligatorii în temeiul art. 6 alin. 1, lit. A şi art. 19 alin 1, lit. H din Legea nr. 108/1999 cu termene certe de realizare, iar pentru contravenţiile constatate au fost aplicate sancţiuni conform prevederilor legale în vigoare”.

Inspecţia Muncii a constat că potrivit ştatelor de plată, nu se acordă alte sporuri în afara celui pentru munca de noapte  (25% pentru fiecare oră din noapte prestată), deşi în contractele individuale de muncă se precizează: ”conform negocierii între cele două părţi, în salariul brut sunt incluse toate sporurile la care are dreptul angajatul prin Legea 53/2003 Codul Muncii şi Contractul Colectiv de Muncă din Mass-Media în vigoare”. Astfel, angajaţii RTM nu beneficiază de sporul de vechime (între 5 şi 25%), sporul de fidelitate din mass –media (25%), sporul pentru zilele libere şi orele suplimentare lucrate, clauza de mobilitate etc.

De asemenea, inspectorii au mai constatat următoarele:

·         Neacordarea drepturilor salariale tuturor salariaţilor la data prevăzută în Contractele Individuale de Muncă;

·         Angajarea personalului în unitate nu se face pe bază de concurs;

·         „Nu s-au constatat dovezi din care să rezulte că angajatorul a solicitat angajaţilor efectuarea de ore suplimentare, fapt consemnat şi de angajator într-o notă de relaţii dată inspectorilor de muncă”;

·         La nivel de unitate, nu se evidenţiază munca în zilele de repaus săptămânal şi s-a constatat „nerespectarea prevederilor legale în zilele de sărbătoare legală”;

·         Angajatorul a prezentat Regulamentul Intern nedatat şi neînsoţit de nici un document din care să rezulte respectarea prevederilor art. 241 din Codul Muncii: „regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor sindicatului, după caz”;

·         În contractele individuale de muncă încheiate după intrarea în vigoare a Legii nr. 40/2011, nu se regăsesc criteriile de evaluare a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorilor.

În ceea ce priveşte domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, ITM Bucureşti a aplicat sancţiuni contravenţionale şi a dispus măsuri de remediere corespunzătoare acestora, unitatea rămânând în programul de monitorizare a Inspecţiei Muncii pentru conformare. Astfel, la nivelul unităţii s-au constatat următoarele:

·         Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă (CSSM), chiar dacă este constituit, nu-şi îndeplineşte funcţiile stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;

·         Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu sunt consultaţi periodic în probleme legate de asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;

·         Referitor la munca grupurilor sensibile (tineri sub 18 ani, femei gravide, persoane cu dizabilităţi) nu este evidenţiată evaluarea riscurilor la nivelul unităţii;

·         Referitor la factorii de risc prezenţi în mediul de muncă, ITM a dispus măsura de monitorizare continuă a mediului de muncă inclusiv prin efectuarea de noi determinări ale noxelor fizice sesizate.


Având în vedere abuzurile constatate de către ITM Bucureşti, FRJ MediaSind solicită intrarea imediată în legalitate a conducerii administraţiei Realitatea Media S.A, convocarea Comisiei Paritare la nivel de unitate şi a Comisiei de Disciplină pentru sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de încălcarea legislaţiei.   

 

FRJ MediaSind

Departament Comunicare

 

Comments