Comunicate

SRJ MediaSind a solicitat oficial administrației Gradea anularea procedurii abuzive privind conduita etică din TVR!

postat 16 mar. 2020, 03:28 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 mar. 2020, 03:38 ]

Dragi colegi,

 Așa cum v-am informat și în Notificarea transmisă către conducerea instituției, dar și în diversele comunicări către dvs., MediaSind TVR  urmărește cu atenție și se implică activ pentru ca sănătatea angajaților să fie respectată și protejată. Acesta este motivul pentru care MediaSind TVR a sancționat iresponsabilitatea de care a dat dovadă administrația Gradea, atunci când a ascuns faptul că un invitat în cadrul unei emisiuni a fost depistat ca fiind contaminat cu coronavirus.

Însă, în același timp, suntem obligați  să ne ocupăm și de siguranța locurilor de muncă afectată de modificarea, în mod abuziv și ilegal, a Regulamentului Intern și a CCM, prin adoptarea unei proceduri privind conduita etică din TVR. Amintim că acest document substituie prevederile Regulamentului Intern și stabilește o serie de abateri disciplinare deosebit de grave care pot avea drept consecință desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceste aspecte au fost perezentate pe larg în comunicatul de presă din data de 9 martie a.c. (amănunte la acest link:http://www.mediasind.ro/comunicate-1/invocandconsiderenteeticeconducereatvrimpuneoprocedurailegalasiimoralapentruaconcediaangajatiiincomozi ) , dar și la întâlnirea din cadrul negocierii CCM cu membrii echipei stabilite de șefa TVR și condusă de dl. Andraș Demeter, cel care a elaborat această procedură.

În urma întâlnirilor avute săptămâna trecută cu colegii din studiourile teritoriale din TVR Timișoara, TVR Cluj și TVR Tg Mureș, toți salariații prezenți și-au exprimat îngrijorarea față de efectele acestei proceduri și au fost de acord cu revocarea ei de urgență.

Din aceste motive, astăzi, 16 03.2020,  am înregistrat la sediul TVR  solicitarea oficială privind revocarea, în termen de 5 zile de la primirea documentului, a procedurii privind conduita etică din TVR.

 În caz contrar, MediaSind va sesiza instanța de judecată, precum și instituțiile abilitate pentru săvârșirea de fapte care pot constitui infracțiuni. Conducerea TVR ar trebui să nu uite că drepturile angajaților trebuie respectate cu strictețe, conform legislației în vigoare.

Apelăm la toți angajații, indiferent de opțiunea sindicală, să ne sprijine în acest demers, având în vedere consecințele deosebit de grave a acestei proceduri în cazul în care ea va fi pusă în aplicare.

Vă prezentăm alăturat Cererea de revocare a procedurii.

Departament Comunicare SRJ MediaSind

București, 16 martie 2020

 Nr.178/16.03.2020 

Către:

Societatea Română de Televiziune („SRTv”)

Sediul:

București, Calea Dorobanților nr. 191, Sector 1

În atenția:

Directorului General – Președinte al Consiliului de Administrație, Dna. Gradea Doina

Data:

16.03.2020

 

SINDICATUL ROMÂN AL JURNALIȘTILOR MediaSind, având sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Clădirea Casa Presei, Corp B, et. 1, cam. 34 și 41,sector 1 înființat prin Sentința civilă nr. 2782/12.04.2001 pronunțată de Judecăria Sectorului 6 București și înscris în Registrul Special pentru Evidența Sindicatelor la poziția 5/2015 aflat la grefa aceleiași instanțe, reprezentat legal prin Președinte – Cristinel Godinac ( „SRJ MediaSind”), în numele membrului de sindicat, dl. Torică Emanuel-Sorin, domiciliat în București, angajat al SRTv,

Având în vedere:

  • Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptată de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea („Procedura”);
  • Dispozițiile art. 241 – 246 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată („Codul muncii”);

 

Formulăm prezenta:

CERERE:

Prin care vă solicităm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să dispuneți revocarea Procedurii privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptate de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea, întrucât încalcă dispozițiile cuprinse în Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă,

Având în vedere următoarele:

MOTIVE:

1. Procedura a fost adoptată cu încălcarea flagrantă a prevederilor art. 241 din Codul Muncii:

Potrivit art. 241 din Codul muncii, Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 242 din Codul muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Prevederile art. 242 din Codul muncii confirmă concluzia reținută în mod constant în doctrina și jurisprudența din materia dreptului muncii, conform căreia calificarea naturii unui document intern al angajatorului nu se realizează în funcție de denumirea acestuia și în funcție de conținutul documentului analizat.

Astfel, chiar dacă denumirea documentului a căreia revocare o solicităm este aceea de Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune, analizând conținutul acesteia se poate concluziona faptul că Procedura conține prevederile ce intră în sfera de reglementare a Regulamentului intern, precum reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice, rezultând astfel că această procedură este un veritabil Regulament intern.

În aceste condiții, apreciem că pentru adoptarea Procedurii s-ar fi impus parcurgerea procedurii de consultare și informare prealabilă a organizațiilor sindicale din SRTv, procedură prealabilă aplicabilă inclusiv în cazul modificării sau completării Regulamentului intern din cadrul angajatorului.

2. Apreciem că revocarea procedurii se impune și ca urmare a faptului că Procedura conține prevederi care încalcă Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea nr. 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă:

În primul rând, arătăm faptul că Procedura impune tuturor angajaților și colaboratorilor SRTv  norme care, potrivit legislației muncii, ar fi trebuit negociate și înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, întrucât acestea afectează relațiile de muncă, în condițiile în care procedurile se referă la activitățile din SRTv și nu pot modifica prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

În al doilea rând, subliniem faptul că Procedura cuprinde prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, interzicând salariaților „să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens” (art. 12.2), precum și „să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului (!) sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea” (art. 12.5), ceea ce încalcă dreptul constituțional al organizațiilor sindicale de a-și apăra membrii de sindicat!

De asemenea, aceste interdicții contravin flagrant prevederilor constituţionale referitoare la libertatea de exprimare, ale Legii avertizorului public privind dreptul de a sesiza încălcările legislației, dar și prevederilor Legii dialogului social referitoare la dreptul sindicatelor de a iniția acțiuni în instanță în numele membrilor lor de sindicat.

De asemenea, Procedura încalcă atât prevederile Legii nr. 41/1994, cât şi ale Statului ziaristului, întrucât introduce un intermediar, numit de Președintele-Director general, între salariați și Comisia de Etică şi Arbitraj din SRTv. Astfel, competenţele comisiei în materie de deontologie profesională - „garant al respectării Statutului ziaristului” şi organism independent de conducerea SRTv - sunt subordonate bunului-plac al unui „consilier de etică” numit de Preşedintele - Director General, interpus ca cenzor al punctelor de vedere ale comisiei în relaţia cu conducerea SRTv. De altfel, instituția consilierului de etică este specifică, conform legii, funcționarilor publici și nu instituțiilor de media. În plus, acesta va avea și atribuțiuni de designer - cenzor vestimentar, întrucât angajații SRTv pot fi concediați dacă nu vin la serviciu sau la diverse evenimente, într-o „vestimentație adecvată” (art 19.1 lit. c).

În plus, potrivit prevederilor Procedurii, utilizarea calculatoarelor sau a telefoanelor mobile și în interes personal fără aprobarea conducerii poate duce la concediere, întrucât și aceste fapte sunt considerate drept abateri grave. Cu alte cuvinte, primirea/efectuarea unui apel privat pe telefonul de serviciu sau primirea/trimiterea unui mesaj privat pe mail-ul de serviciu sunt considerate drept abateri deosebit de grave.

Nu în ultimul rând, Procedura introduce noi obligații pentru membrii Comitetului Director și ai Consiliului de administraţie, deși acestea sunt stabilite prin legea de organizare și funcționare a SRTv şi prin regulamentele proprii de funcţionare.

Fașă de aceste motive, vă solicităm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să dispuneți revocarea Procedurii privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptate în mod nelegal întrucât încalcă dispozițiile cuprinse în Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

În situația în care nu înțelegeți să dați curs prezentei solicitări, urmează să ne adresăm instanțelor de judecată în vederea constatării nelegalității Procedurii adoptate de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea.

 

SINDICATUL ROMÂN AL JURNALIȘTILOR MEDIASIND,

Prin Președinte – Cristinel Godinac

 

Iresponsabilitatea administrației Gradea pune în pericol sănătatea tuturor angajaților TVR!

postat 13 mar. 2020, 11:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 mar. 2020, 12:53 ]

În atenția Parlamentului României, Ministerului Sănătății și a Parchetului General:

Iresponsabilitatea administrației Gradea pune în pericol sănătatea tuturor angajaților TVR!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind  a aflat cu stupoare informațiile apărute în presă (Paginademedia.ro – amănunte aiciTVR. Invitat într-o emisiune depistat cu coronavirus. Are legătură cu spitalul Gerota. Angajații TVR nu au fost anunțați) despre modul iresponsabil în care administrația condusă de Doina Gradea, președinte -director general al Societății Române de Televiziune, a ascuns salariaților săi faptul că un invitat la emisiunea Vreau să fiu sănătos a fost depistat cu coronavirus

Este incredibil cum angajatii TVR, care își pun viața în pericol în orice clipă relatând despre această boală ucigașă, extinsă la nivel mondial, ca să informeze populatia în scopul prevenției, nu sunt informați si avertizati.  Ba mai mult, le sunt ascunse aceste informații tocmai de cei care ar trebui sa-i protejeze. Este halucinant că cei care conduc Televiziunea Națională află în urmă cu câteva zile că un invitat la o emisiune este posibil să fie infectat, având în vedere că soției sale i se confirmase testul, și nu suflă o vorbă angajaților TVR pentru a-i pune în gardă. Și nici măcar în ultimul ceas, după ce s-a confirmat oficial că respectivul invitat este infectat cu coronavirus. De ce a ales Doina Gradea să țină secret această informație vitală pentru sănătatea propriilor angajați, este o întrebare la care aceasta trebuie să răspundă urgent în fața instituțiilor abilitate.

Având în vedere secretomania de care a dat dovadă șefa TVR, precum și încercările de a ascunde aceste informații grave, MediaSind solicită Parlamentului demiterea de urgență a administrației Gradea. În același timp, solicităm instituțiilor abilitate să reacționeze de urgență pentru a proteja sănătatea angajaților TVR și a familiilor acestora și să sancționeze drastic persoanele care se fac vinovate de ascunderea adevărului. Până la luarea măsurilor necesare izolării tuturor persoanelor expuse, solicităm Ministerului Sănătății să intervină de urgență, având în vedere că televiziunea publică este o instituție strategică, iar în astfel de momente este nevoie de responsabilitate.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Biroul Executiv Național

București, 13 martie 2020

Conducerea TVR obligată de instanță să facă publice angajările preferențiale!

postat 12 mar. 2020, 01:16 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 mar. 2020, 01:39 ]

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000874219&id_inst=2
Curtea de Apel București a respins recursul formulat de conducerea Societății Române de Televiziune - SRTV împotriva Sentinței TMB (vezi aici) prin care instanța de judecată a obligat-o să facă publice informațiile referitoare la angajările preferențiale din instituție. Sentința este definitivă! (amănunte aici).

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducerea TVR  devine o regulă, că angajaţii celei mai mari instituţii de presă din ţară pierd constant drepturi importante, fiindu-le, astfel,  afectate atât situaţia financiară, cât şi stabilitatea locurilor de muncă,  constatând că în TVR se mimează activitatea sindicală iar unii lideri primesc  funcţii de conducere şi salarii mărite , observând că au fost făcute angajări preferentiale și fără respectarea legislației, inclusiv membri ai Consiliului de administrație (!)  în   data de 9.04.2019 MediaSind - TVR a  notificat pe preşedintele-director general, Doina Gradea să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public:

“Având în vedere prevederile Art. 30. din Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, potrivit cărora

(1) Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz

Având în vedere prevederile Contractului Colectiv de Muncă din SRTV potrivit cărora

 Art. 22 (1) Concursul sau examenul pentru angajare în Societatea Română de Televiziune are caracter public, urmând ca publicitatea să fie asigurată prin mijloace de informare în masă şi prin afişaj la sediul Societăţii Române de Televiziune.

(2) La concursurile sau examenele organizate de Angajator în vederea angajării sau a promovării în muncă va participa în Comisia de concurs, ca membru cu drepturi depline, un delegat din partea Sindicatului reprezentativ, cu competenţe în domeniul respectiv.

Având în vedere hotărârile Conferintei anuale a MediaSind TVR din 22 ianuarie 2019 și ale Conferinței Naționale a SRJ MediaSind din 29 ianuarie 2019,

În baza prevederilor Legii 544/2001 vă solicităm să ne puneți la dispoziție următoarele informații de interes public:

1.            Numărul total al angajărilor efectuate în SRTV, defalcate pe intervalele  octombrie 2017 – martie 2018 şi aprilie 2018 – martie 2019;

2.            Numărul angajărilor prin concurs, denumirea posturilor ocupate şi a structurilor de care aparţin, defalcate pe perioadele precizate mai sus;

3.            Numărul angajărilor prin examen, denumirea posturilor ocupate şi a structurilor de care aparţin, defalcate pe perioadele precizate mai sus;

4.            Câte dintre angajările efectuate în perioadele precizate au respectat principiul recrutării interne prioritare, concretizate prin anunţuri de recrutare internă;

5.            Numărul cazurilor în care posturile vacante sau temporar vacante au fost ocupate de salariaţi ai SRTV, denumirea posturilor, a structurilor de care aparţin şi numele salariaţilor câştigători;

6.            Câte dintre angajările efectuate în perioadele precizate au fost precedate de publicitate prin mijloace de informare în masă şi prin afişaj la sediul SRTv?

7.            Câte comisii de examen/concurs responsabile de angajările efectuate în perioadele precizate au avut în componeţă ca membru cu drepturi depline a unui delegat din partea Sindicatului reprezentativ? “

8. Care au fost angajările efectuate în absenţa reprezentantului sindicatului şi motivele care au dus la aceste situaţii (lipsa înştiinţării oficiale din partea Angajatorului sau lipsa de răspuns a Sindicatului reprezentativ) ?

 
În data de 19.04.2019 SRTV a transmis adresa nr. C/322/2019 prin care  răspunde doar la unele  întrebări, omițând să prezinte  denumirea posturilor ocupate precum și numele salariaților declarați câștigători în urma concursurilor sau examenelor organizate.

Din aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 22.04.2019 o Reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi superficial și  că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces .La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate.

Din nefericire, nu este prima dată când  actuala conducere a Televiziunii Române face dovada disprețului său față de angajați și față de lege, motiv pentru care, în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese ce au ca obiect lipsa de transparenţă față de cheltuirea  banului public  nerespectarea prevederilor  din Contractul Colectiv de Muncă  neacordarea voucherelor de vacanță,   diminuarea drepturilor angajaților ,  lipsa de transparență în privința facilităților acordate sindicatului său de casă, SPUSTv , precum şi dezmăţul financiar privind contractele juridice încheiate cu diverse case de avocatură. Din fericire, unele dintre aceste procese au fost câștigate definitiv în instanță iar conducerea TVR se află în proceduri de executare pentru nerespectarea sentintelor definitive.

Atitudinea  dictatorială  a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de  organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au  protestat şi au cerut  Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei (vezi aici).    

În  acest  proces SRJ  MediaSind a fost reprezentat de către casa de avocatură coordonată de av.Dan Iordache.

Departament Comunicare SRJ MediaSind

București, 12 martie 2020


A fost înregistrat noul CCM din AGERPRES pentru perioada 2020-2022!

postat 11 mar. 2020, 00:35 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 mar. 2020, 00:50 de Cristi Godinac ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind  - Filiala AGERPRES a negociat şi semnat cu directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae, şi cu membrii Consiliului Director al instituţiei publice de presă Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2020-2022. Documentul, verificat și înregistrat la ITM București (foto), conţine reguli europene privind libertatea de exprimare, Codul Deontologic al Jurnalistului, Ghidul de Etică pentru Fotojurnalism şi, nu în ultimul rând, prevederi importante pentru asigurarea unor condiţii de muncă demne de o instituţie publică de presă.

Contractul reglementează drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorului, stabilind, pe lângă  măsuri ferme pentru apărarea şi garantarea locurilor de muncă, şi o serie de reguli privind funcţionarea dialogului social la standarde europene. Contractul încheiat menține prevederile care oferă garanţii profesionale pentru jurnaliştii agenţiei, cum ar fi clauza de conştiinţă. De asemenea, CCM garantează caracterul confidenţial al surselor de informare ale jurnalistului AGERPRES.

Aceste prevederi sunt menite să asigure independenţa editorială a Agenţiei Naţionale de Presă şi libertatea de exprimare a angajaţilor AGERPRES, dar şi obligaţii profesionale pentru îndeplinirea misiunii prevăzute în Legea de organizare şi funcţionare a ANP AGERPRES, şi anume de a prezenta în mod obiectiv și echidistant realitățile vieții social-politice, economice, religioase și cultural-științifice ale țării, promovând valorile democratice, civice și morale.

Înfiinţată în anul 1889, Agenția Națională de Presă AGERPRES este prima agenție de presă din România. Instituția s-a numit, de-a lungul vremii, Agenția Telegrafică a României sau Agenția Română, Agenția Telegrafică Română "Orient-Radio" - RADOR, Agenția Română de Presă - AGERPRES, Agenția Națională de Presă ROMPRES și, din 2008, Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Înființat în anul 2001, Sindicatul Român al Jurnaliștilot MediaSind - SRJ MediaSind este organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din mass-media., dar și alte contracte colective de muncă în instituții publice și private de presă. În prezent, SRJ MediaSind are structuri teritoariale în aproape toate județele țării prin filialele MediaSind AGERPRES, MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind ONLINE și MediaSind Freelanceri. Este membru fondator al Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, organizație afiliată la Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, UNI Global Union și CNSLR-Frăția.

 

Departament Comunicare SRJ MediaSind                                                                                                               

Bucureşti, 11 martie 2020

Invocând considerente etice, conducerea TVR impune o procedură ilegală şi imorală pentru a concedia angajații incomozi!

postat 9 mar. 2020, 01:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 mar. 2020, 01:21 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/invocandconsiderenteeticeconducereatvrimpuneoprocedurailegalasiimoralapentruaconcediaangajatiiincomozi/foto%20procedura%20tvr.jpg
Președintele – director general al Societății Române de Televiziune, Doina Gradea, continuă abuzurile împotriva propriiilor angajați. Aceasta a aprobat un document denumit “Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune” - de fapt un amestec de noi reguli restrictive a căror încălcare este considerată “abatere deosebit de gravă” care ar putea conduce, potrivit legislației muncii, la concedierea oricărui angajat sau rezilierea unilaterală a contractului oricărui colaborator indezirabil. Eludând negocierea cu partenerii sociali, administrația Gradea a impus un Cod Etic, un set de norme care ar fi trebuit să facă parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituție. Prin înșelăciune și inducerea în eroare a membrilor CD, CA și a partenerilor sociali, conducerea  TVR a impus tuturor angajaților și colaboratorilor instituției  norme care, potrivit legislației muncii, ar fi trebuit negociate și înregistrate la ITM București, întrucât acestea afectează relațiile de muncă, în condițiile în care procedurile se referă la activitățile din TVR și nu pot constitui sau modifica regulamente sau prevederi ale CCM.

Documentul a fost publicat deja pe rețeaua Intranet a SRTV și îi vizează pe toţi angajații și colaboratorii SRTV, inclusiv pe membrii Comitetului Director și ai Consiliului de Administrație.

Întocmit de directorul Casei de producție a TVR,  Andras Demeter (cel care, deşi prin decizia definitivă de conflict de interese a ÎCCJ are interdicţia de a ocupa o funcţie publică timp de trei ani, continuă să sfideze legea ocupând, pe lângă postul de conducere din TVR, şi poziţia de membru în Consiliul de administraţie al SRR - vezi aici), împreună cu șefa Departamentului Juridic, Roxana Ionescu și șeful Compartimentului Informații Clasificate, colonel (r) Adrian Fulea, dar și cu complicitatea unor lideri sindicali aserviți conducerii, documentul încalcă flagrant Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă a cărui valabilitate tocmai a fost prelungită cu un an.

 Redactată superficial - ignorând şi contrazicând norme deja existente -, şi adoptată în mod arbitrar, fără consultarea partenerului social semnatar al CCM SRTV - Federația FAIR-MediaSind, a reprezentanților salariaților, precum şi a Consiliului de Administraţie, așa-numita Procedură de conduită etică dă posibilitatea angajatorului să concedieze oricând un angajat sau să rezilieze unilateral contractul cu un colaborator pentru orice critică sau pentru orice altă acțiune neconvenabilă conducerii, interpretată de aceasta ca aducând  prejudicii de imagine TVR.

Astfel, în  instituţia care, din cauza deciziilor ilegale ale conducerii, sunt pierdute în serie  procesele cu proprii angajaţi, acestora li se interzice „să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens” (art. 12 2), în condițiile în care, în cauzele referitoare la relațiile de muncă, sentințele din prima instanță sunt executorii. Mai mult, angajaţilor nu li se permite „să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului (!) sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea.” (art. 12.5), ceea ce încalcă dreptul constituțional al organizațiilor sindicale de a-și apăra membrii de sindicat!

Aceste noi interdicții contravin flagrant prevederilor constituţionale referitoare la libertatea de exprimare, ale Legii avertizorului public privind dreptul de a sesiza încălcările legislației, dar și prevederilor legii dialogului social referitoare la dreptul sindicatelor de iniția acțiuni în instanță în numele membrilor lor de sindicat!

Potrivit noilor norme de conduită etică, utilizarea calculatoarelor sau a telefoanelor mobile și în interes personal fără aprobarea conducerii poate duce la concediere, întrucât și aceste fapte sunt considerate drept abateri deosebit de grave. Cu alte cuvinte, primirea/efectuarea unui apel privat pe telefonul de serviciu sau primirea/trimiterea unui mesaj privat pe mail-ul de serviciu sunt considerate drept abateri deosebit de grave!

Așa-zisa Procedură încalcă atât prevederile Legii SRTV, cât şi ale Statului ziaristului, întrucât introduce un intermediar, numit de Președintele-Director general, între salariați și Comisia de Etică şi Arbitraj din TVR. Astfel, competenţele comisiei în materie de deontologie profesională - „garant al respectării Statutului ziaristului” şi organism independent de conducerea TVR - sunt subordonate bunului-plac al unui „consilier de etică” numit de Preşedintele-Director General, interpus ca cenzor al punctelor de vedere ale comisiei în relaţia cu conducerea TVR. De altfel, instituția consilierului de etică este specifică, conform legii, funcționarilor publici și nu instituțiilor de media. În plus, acesta va avea și atribuțiuni de designer - cenzor vestimentar, întrucât angajații TVR pot fi concediați dacă nu vin la serviciu sau la diverse evenimente, într-o “vestimentație adecvată.” (art 19.alin1 litc)

Nu în ultimul rând, Procedura introduce noi obligații pentru membrii Comitetului Director și ai Consiliului de administraţie, deși acestea sunt stabilite prin legea de organizare și funcționare a SRTV şi prin regulamentele proprii de funcţionare.

De remarcat că, potrivit textului publicat de conducerea TVR pe Intranet,  responsabil cu „atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită în SRTv” a fost desemnat același Demeter Andras, adică tocmai autorul Procedurii asumate ca “proprietate a SRTV”, dar plagiate în bună-măsură după Condul de conduită etică din Societatea Română de Radiodifuziune (vezi aici), unde deţine ilegal, potrivit deciziei definitive a ÎCCJ, calitatea de membru în Consiliul de administraţie. Practic, în calitatea sa de Preşedinte al Comsiei care elaboreză și aprobă diverse proceduri ale activităţilor din TVR, dl Demeter Andras a “omis” să menţioneze în textul procedurii calificările, criteriile de integritate şi de compatibilitate pe care ar trebui să le îndeplinească titularul poziţiei de “consilier de etică”. Şi astfel, o persoană care refuză să recunoască o decizie legală privind propriile probleme de integritate a fost desemnată să monitorizeze conduita etică şi să identifice conflictele de interese din TVR. 
Considerăm că situaţia creată reprezintă un caz clar de incompatibilitate pe care MediaSind TVR îl va aduce la cunoștința Agenției Naționale de Integritate.

 Prin adoptarea acestui document ilegal, conducerea TVR intenționează să instaureze, prin fraudă, să instaureze un climat de dictatură în cea mai mare instituție de media a statului. Din acest motiv, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită Consiliului de Administrație al SRTV să se întrunească de urgență și să respingă normele adoptate în mod abuziv! 

În același timp, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind va ataca în instanță această procedură abuzivă și va sesiza organizațiile naționale și internaționale la care este afiliat cu drepturi depline– Federația FAIR-MediaSind, Confederația CNSLR-Frăția, Federația Europeană a Jurnaliștilor MediaSind și Federația Internațională a Jurnaliștilor. Totodată, SRJ MediaSind va solicita și sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, Comisiei Europene și a Consiliului Europei pentru a determina autoritățile din România să se implice în respectarea drepturilor angajaților din cea mai mare instituție de presă din media -  Societatea Română de Televiziune.

SRJ MediaSind face apel către toți salariații TVR, indiferent din ce sindicate fac parte, să nu semneze aceste proceduri ilegale și să susțină acțiunile filialei MediaSind TVR în toate demersurile și acțiunile sale privind respectarea legii în Televiziunea națională!


Departament Comunicare SRJ MediaSind
București, 9 martie 2020

Conducerea TVR obligată de instanță să facă publică lista colaboratorilor pentru care a plătit peste 3 milioane de euro!

postat 2 mar. 2020, 01:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 2 mar. 2020, 01:55 ]

Curtea de Apel București a admis recursul făcut de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și a dispus conducerii Societății Române de Televiziune să facă publică
  "Lista nominală a terţilor cu care SRTV a încheiat contracte de colaborare şi de cesiune a drepturilor conexe pentru participarea sau realizarea programelor şi emisiunilor televiziunii publice în anii 2017, 2018 şi în luna ianuarie 2019, cu precizarea tipului de activitate prevăzut în contract şi a programului/emisiunii aferente", cu anonimizarea datelor cu caracter personal.  Hotărârea este definitivă(amănunte aici)

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus  în data de 26 martie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii  SRTV pentru refuzul acesteia de a permite accesul la contractele încheiate cu colaboratorii.

În presă au apărut mai multe informaţii privind „dezmăţul financiar” făcut de conducerea TVR, prin încheierea, în mod preferenţial, a unor contracte de colaborare de ordinul zecilor de mii de euro, cu mai multe persoane care prestau activităţi ce puteau fi făcute, cel puțin la aceleași standarde de calitate, de angajaţii din instituţie. Mai mulţi membri ai Consiliului de Administraţie ai SRTV,  membri ai Comisiilor de Cultură şi Mass-Media din Parlamentul României, precum şi organizaţiile noastre sindicale  au cerut explicaţii oficiale preşedintelui-director general Doina Gradea. Aceasta a refuzat, tratând cu aroganţă, inclusiv pe membrii Comisiilor parlamentare. Nu în ultimul rând, rapoartele Curții de Conturi arată dezastrul și corupția  din cea mai mare instituție de media a statului. (amănunte aici: Decizia Curții de Conturi confirmă jaful din Televiziunea Națională)

Ţinând cont de faptul că modul în care sunt cheltuiți banii în instituție reprezintă informaţii de interes public, SRTV fiind, potrivit legii de organizare şi funcţionare, o instituţie plătită în proporţie de peste 80 % de la bugetul de stat,  în data de 6 februarie 2019 SRJ MediaSind a depus o cerere în baza Legii nr. 544/2001 prin care a solicitat următoarele:

1. Lista nominală a terţilor cu care SRTV a încheiat contracte de colaborare şi de cesiune a drepturilor conexe pentru participarea sau realizarea programelor şi emisiunilor televiziunii publice în anii 2017, 2018 şi în luna ianuarie 2019, cu precizarea tipului de activitate prevăzut în contract şi a programului/emisiunii aferente.

2. Sumele plătite de SRTV colaboratorilor externi în perioadele menţionate, cumulate pentru fiecare tip de activitate în parte.

Conducerea SRTV a răspuns prin adresa nr.130024/08.03.2019 că datele solicitate  nu sunt informatii de interes public, susţinând că a respectat Legea 544/2001, oferind doar sumele totale  pentru anii respectivi, şi anume, 5 869 026 lei pentru contractele încheiate în anul 2017, 8 041 750 lei pentru 2018 şi 304 027 pentru luna ianuarie 2019.   

SRJ MediaSind a depus în data 11 martie 2019 o Reclamaţie administrativă prin care a  susţinut legalitatea demersului său şi a solicitat o cercetare administrativă a persoanelor care au refuzat să respecte Legea 544/2001 şi să ofere informaţiile complete. Ca răspuns la această Reclamație administrativă, șefa TVR  ne-a comunicat prin adresa nr. C/209 din 22.03.2019,  că „SRTV a soluționat solicitarea în conformitate cu prevederile stipulate în Legea nr.544/2001”, lucru neadevărat.
Din acest motiv, SRJ MediaSind şi filiala sa, MediaSind TVR  au decis acţionarea în justiţie a conducerii SRTV, pentru a obţine informaţiile de interes public solicitate. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză organizației noastre.
În acest proces, SRJ MediaSind a fost reprezentat de Casa de avocatură Dan Iordache.

În conformitate cu Hotârârea Curții de Apel București, SRJ MediaSind, împreună cu  MediaSind TVR solicită public administrației Gradea ca în maxim 5 zile lucrătoare să pună la dispoziție informațiile solicitate în instanță! În caz contrar se va recurge la executarea silită, urmând a fi depusă și o plângere penală pentru nerespectarea unei sentințe judecătorești.

Totodată, MediaSind solicită instituțiilor abilitate să cerceteze modul în care conducerea TVR a  soluționat toate reclamațiile adminstrative înregistrate de SRJ MediaSind la sediul TVR, având în vedere faptul că cererile formulate către administrația Gradea au fost, în majoritatea lor, refuzate. Acesta este de fapt motivul pentru care, în prezent, există mai multe acțiuni în justiție depuse în baza Legii nr. 544/2001, după ce unele au fost câștigate definitiv.

Din nefericire,  în ciuda evidenței managementului defectuos,  a abuzurilor față de salariați, a deselor încălcări ale legii, a disprețului față de banul public, administrația Gradea este susținută politic în continuare, toate tentativele de demitere a acesteia fiind blocate în Parlament.

Invocând reacțiile angajaților instituției, a principalelor organizații naționale și internaționale din mass- media și, nu în ultimul rând, rapoartele oficiale venite din partea Curții de Conturi - care demonstrează, fără echivoc, jaful instituționalizat existent în cea mai mare instituție de media din țară - facem un apel către politicienii care susțin actuala conducere a Televiziunii Naționale să dea dovadă de responsabilitate și să scoată instituția din sfera jocurilor politice, să susțină înlocuirea actualei conduceri cu profesioniști care să respecte meseria de jurnalist și să slujească doar interesul public.


Departament Comunicare SRJ MediaSind

Filiala MediaSind TVR

București, 2 martie 2020 

Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!

postat 24 feb. 2020, 00:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 feb. 2020, 01:12 ]

În atenţia instituţiilor abilitate ale Statului!

Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!

În urma Hotărârii nr. 41 definitive a Curţii de Apel Bucureşti din data de 13 ianuarie 2020 (amănunte aici), conducerea Societăţii Române de Televiziune a fost obligată să pună la dispoziţia Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind și a filialei MediaSind TVR lista cu casele de avocatură cu care a încheiat contracte de asistenţă juridică în perioada 2012 – 2019. Administratia Gradea a fost obligată să ofere organizației noastre şi accesul la documentele prin care, în mod ilegal, un fost salariat al SRTV disponibilizat a fost reangajat,fără concurs, în baza unei Tranzacții declarată ilegală de către Tribunalul Municipiului București, pentru a fi apoi numit şef al departamentului juridic

Potrivit informaţiilor primite, TVR a cheltuit 6 175 129 lei pentru contracte de asistenţă juridică încheiate cu diverse case de avocatură în perioada 2012-2019 şi 7 442 589 lei pentru salarizarea personalului propriu de specialitate juridică.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus în data de 11 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public:

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/cheltuieli%20asistenta%20juridca%20TVR.jpg?attredirects=0
“Având în vedere prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative potrivit cărora autoritățile și instituțiile administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu pot achiziționa servicii juridice de consultanta, de asistență și/sau de reprezentare.

În baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public,  am solicitat să ne răpundă la următoarele întrebari:

1.  Ce sume a cheltuit SRTv în perioada 2012 – până în prezent pe contracte de asistenţă juridică?
2.  Care sunt casele de avocatură cu care SRTv a încheiat contracte de asistenţă juridică, în perioada 2012 – până în prezent?
3.  Care au fost sumele cheltuite de SRTv cu fiecare casă de avocatură, în parte, în perioada 2012 – până în prezent?
4.  Care au fost cheltuielile totale ale SRTv în perioada 2012 – până în prezent cu salarizarea personalului propriu de specialitate juridică?
5. Tranzacţia încheiată de conducerea SRTV cu fostul disponibilizat Marin Drumcea privind reangajarea acestuia, fără concurs, la Serviciul Juridic. Sentinţa judecătorească şi Încheierea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Dosar 25660/3/2013 de respingere a cererii SRTV de a se lua act de această tranzacţie. Expunerea de motive, Nota de fundamentare inclusiv anexe, avizele Consiliului Director, Hotărârile Consiliului de Administraţie şi Ordinul PDG privind reangajarea, transformarea Serviciului juridic în departament şi numirea acestuia în funcţia de director al Departamentului juridic.”

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/Incheire%20TMB%20pag%201%20si%202.jpg?attredirects=0
În data de 29.03.2019 SRTV a transmis către SRJ MediaSind adresa nr. 130030, prin care răspunde doar la unele la întrebări, afirmând cu rea credință că TVR nu se încadrează în prevederile OUG nr.26/2012.  Administrația Gradea a ignorat, astfel, faptul că SRTV nu este o instituție privată de presă ci una publică,
finanțată în proporție de peste 80 la sută de la bugetul de stat.

Trebuie precizat, de asemenea, că șefa TVR, Doina Gradea,  a refuzat să pună la dispoziția organizației documentele privind angajarea fără concurs a unui fost salariat disponibilizat și numirea acestuia, fără respectarea cerințelor legale, la conducerea departamentului juridic, susținând, cu rea credință, că “nu a identificat întrebarea”!

Din aceste aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 02.04.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces 
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvracheltuitabuzivaproximativ13milioanedeeuropentrucontractedeasistentajuridica/incheiere%20pag%203.jpg?attredirects=0
La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate.

În urma procesului câştigat de MediaSind, administraţia Gradea a pus la dispoziţie documentele solicitate, inclusiv Tranzacţia declarată ilegală de instanță, prin care un fost salariat disponibilizat a fost reangajat în funcţia de jurist şi numit ulterior director al directiei juridice, fără concurs, contrar prevederilor  Legii nr. 41/1994 de organizare și funcționare a SRR și SRTV.

Având în vedere că instanţa a hotărât că informațiile și documentele cerute sunt de interes public, vă prezentăm în continuare răspunsul primit din partea SRTV. Precizăm că aceste răspunsuri oferite de conducerea SRTV, în urma unei hotărâri judecătorești, confirmă gravele încălcări ale legii, semnalate de noi în numeroase rânduri.

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa MediaSind TVR solicită instituțiilor abilitate ale Statului să cerceteze aceste ilegalități și abuzuri și să îi sancționeze pe cei care se fac vinovați de ele.
SRJ MediaSind cere Parlamentului României să demită, în regim de urgență, Administrația Gradea și să numească la conducerea SRTV profesioniști care pot face dovada respectului lor față de meseria de jurnalist, față de angajații instituției și față de misiunea publică a Televiziunii Naționale!

Departament Comunicare MediaSind TVR
București, 24 februarie 2020

Congresul FAIR-MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor lucrătorilor din cultură şi mass-media!

postat 19 feb. 2020, 00:38 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 feb. 2020, 00:43 ]

Delegaţii prezenţi la Congresul Extraordinar al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind ce a avut loc în perioada 17-19 februarie 2020 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare, au adoptat direcţiile de acţiune pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din domeniu în mandatul 2020-2024. Participanţii au adoptat următoarele obiective:

Negocierea si semnarea  unui contract colectiv de muncă la nivel de Sector Cultură şi Mass-Media.
 
Modificarea Legii salarizarii unice  în vederea unei ierarhizări corecte a funcţiilor de execuţie şi de conducere din sector.

Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

FAIR-MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile unde are membri afiliaţi.

Sustinerea sindicatelor membre cu privire la respectarea aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.

Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

Sprijin pentru orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a CNA, precum şi introducerea taxei mass-media pentru Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, ca garanţie a unei informări corecte a cetățenilor, a eliminării distorsiunilor de informare şi a asigurării  independenței editoriale a acestor instituții.

FAIR-MediaSind sprijină orice iniţiativă legislativă care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din cultură si mass-media.  

Împreună cu Federaţia Internatională a Muzicienilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor,  Federatia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor si UNI GLOBAL UNION,  FAIR-MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, FAIR-MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru lucratorii din cultură şi mass-media. 

FAIR-MediaSind susţine modificarea legislaţiei muncii astfel încât şi lucrătorii independenţi să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, concedii platite, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivelul sectorului cultură si mass-media.

FAIR-MediaSind susține toate demersurile membrilor afiliaţi din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții. În acest sens, reiterează cererea  de demitere în regim de urgenţă a conducerilor SRR şi SRTV şi   numirea în fruntea  acestor instituţii a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist si misiunea publică stabilită prin lege. 

FAIR-MediaSind va iniţia demersurile legale în vederea modificării şi completării Legii pensiilor publice în sprijinul salariaţilor din cultură şi mass-media.

FAIR- MediaSind va face demersuri către Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii pentru recunoasterea bolilor profesionale  ale salariaţilor din  domeniu.

FAIR-MediaSind va solicita din partea instituţiilor statului reglementări  riguroase privind situatia muncii nenormate pentru lucrătorii din cultură şi mass-media.

FAIR-MediaSind va solicita modificarea şi completarea Legii nr 62/2011 pentru deblocarea dialogului social la nivel national, de sector şi de unitate.

Având în vedere faptul că numărul membrilor organizaţiei este într-o continuă creştere, fapt ce demonstrează sporirea încrederii salariaţilor în organizaţia noastră, ne întăreşte convingerea ca Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind are acum profilul unei organizaţii europene care poate apăra şi promova drepturile şi interesele membrilor săi. Această misiune poate fi realizată cu succes şi datorită sprijinului constant pe care federaţia îl primeşte din partea organizaţiilor la care este afiliată cu drepturi depline: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere Frăţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, UNI Global UNION şi UNI MEI.

Congresul Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

 19 februarie 2020

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media pentru anul 2020

postat 14 feb. 2020, 04:06 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 feb. 2020, 04:25 ]

Reprezentanții Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media.

 
În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de către membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind – Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanții au identificat și soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemnea, problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă, precum și o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali, au fost subiecte importante abordate de către delegaţi. Nu în ultimul rând, abuzurile conducerilor din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune asupra angajaţilor din aceste instituţii au fost sancţionate de delegaţi.

 
În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat următoarele:

 
Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.
 

 Având în vedere faptul că în anul 2020 vor fi organizate două campanii pentru alegerile locale şi parlamentare, ceea ce va face să crească presiunea asupra jurnaliştilor, SRJ MediaSind solicită membrilor afiliaţi să semnaleze orice ingerinţă politică în activitatea redacţională. Respectarea Codurilor deontologice  anexate la contractele colective de muncă şi a Codului Deontologic al Convenţiei Organizaţiilor de Media sunt condiţii obligatorii ce garantează exercitarea cu onestitate și competență  a profesiei de jurnalist și corecta informare a  publicului.


SRJ MediaSind va monitoriza, în organizatiile de presă în care se află filialele sale, modul în care se respectă deontologia profesională şi va reacţiona în urma sesizărilor membrilor săi împotriva oricărei presiuni asupra libertăţii de exprimare şi a clauzei de conştiinţă.


2. SRJ MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile de presă unde are membri afiliaţi, pentru ca angajaţii din mass-media să beneficieze de aceleaşi standarde ca şi colegii din Uniunea Europeană. În calitate de membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-media, SRJ MediaSind va participa, cu profesioniştii din filialele componente, la negocierea contractelor colective, atât în instituţiile publice de media dar şi în cele cu capital privat.

 
3. SRJ MediaSind  va asigura consultanţă şi asistenţă juridică gratuită pentru membrii filialelor sale  în toate  procesele care implică drepturi colective precum şi în cazul cererilor depuse în baza Legii nr.544/2001.

În cazul încălcării drepturilor individuale, membrii MediaSind vor beneficia de servicii avocațiale contra-cost, dar cu reduceri substanţiale în urma contractului juridic încheiat cu casa de avocatură  selectată de organizaţie. Pentru apărarea drepturilor membrilor s-a convenit organizarea unor întâlniri lunare, sau ori de câte ori este nevoie, cu avocaţii SRJ MediaSind, pentru a căuta soluţii la problemele angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. Serviciile de asistenţa juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia a încheiat contract, constituie o garanție suplimentară că SRJ MediaSind  se va implica cu profesionalism pentru a garanta celor care lucrează în mass-media siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă.

 
4. Monitorizarea permanentă a respectării aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.


5.  Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

 
6. SRJ MediaSind  va sprijini orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a  CNA.

 
7. SRJ MediaSind sprijină orice proiect de lege care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din mass-media. Fără a intra în dispute cu alţi colegi de breaslă, SRJ MediaSind susţine promulgarea de către preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a proiectului de lege privind anularea impozitului pe venit  pentru jurnaliştii şi tehnicienii din mass-media.

SRJ MediaSind susţine că este imperios necesar ca statul român să acorde industriei de media aceleaşi facilităţi ca şi colegilor din multe alte state europene, cum ar Germania, Franţa, Marea Britanie etc, unde se alocă anual importante subvenții directe, dar și indirecte prin măsuri de fiscalitate reduse pentru sprijinirea acestei activități strategice pentru funcţionarea unui stat de drept. A acorda facilităţi industriei de media înseamnă, în primul rând, responsabilitate şi respect  pentru  libertatea de exprimare, iar un jurnalist profesionist niciodată nu se poate lăsa influienţat de diverse măsuri economice care se iau  în sprijinul exercitării misiunii sale.


8. Împreună cu Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, SRJ MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, SRJ MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru angajaţii din mass-media. 


9. SRJ MediaSind susţine modificare legislaţiei muncii astfel încât şi freelancerii să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivel de instituţii mass-media.

 
10. SRJ MediaSind susține toate demersurile colegilor din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții prin demiterea actualelor consilii de administrație și pentru numirea la conducerea acestor instituții a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist. De asemenea, SRJ MediaSind solicită instituțiilor abilitate să cerceteze cu celeritate acuzațiile de corupție existente în ultimele Rapoarte ale Curții de Conturi. 

 
Vom realiza toate aceste obiective prin asigurarea unui management transparent al sindicatului nostru, oferind membrilor noștri toate informațiile privind deciziile luate la nivel de conducere.

 
Înfiinţat în anul 2001, Sindicatul Român al  Jurnaliștilor MediaSind a apărut ca soluție alternativă la diversele proiecte de organizare sindicală în mass-media eșuate. Din păcate, foarte mulți lideri de organizații au trădat încrederea cu care au fost investiți de către oameni, renunțând la principii, la valorile solidarității sindicale. În schimbul unor meschine foloase personale, unii dintre ei au fost „cumpărați” de angajatori pentru a-i face să renunțe la apărarea intereselor salariaților pe care îi reprezentau, mimând doar lupta sindicală. Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - SRJ MediaSind este organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din Mass-Media. (mai multe detalii aici).

 Împreună vom fi mai puternici!


Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind

Bucureşti, 14 februarie 2020

 

Principalele organizaţii mondiale din Cultură şi Mass-Media au stabilit strategia pentru apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi

postat 12 feb. 2020, 01:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 feb. 2020, 01:58 ]

Principalele organizaţii din lume ale lucrătorilor din domeniul cultură şi mass-media – Federaţia Europeană a Jurnaliştilor-FEJ, Federaţia Internaţională a Actorilor - FIA, UNI Global UNION şi Federaţia Internaţională a Muzicienilor – FIM au organizat în perioada 11-12 februarie 2020, la Dublin, Irlanda,  conferinţa cu tema Sindicalizarea şi negocierea colectivă pentru lucrătorii atipici


 În cadrul conferinţei au fost dezbătute teme importante cum ar fi negocierea colectivă pentru lucrătorii independenţi, provocările unor reglementări juste pentru lucrătorii independenţi din sectorul cultură şi mass-media, Exemple de bune practici, Ateliere de lucru, implicarea şi importanţa sindicatelor în apărarea drepturilor lucrătorilor independenţi.

Au împărtăşit din experienţa lor reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor europene şi mondiale din cultură şi mass-media, cum ar fi: Patricia King, secretar general ICTU, Xavier  Beaudonnet, reprezentantul ILO,  Nicola Countours, profesor de legislaţia muncii şi expert la OIM şi Confederaţia Europeană a Sindicatelor, lord  John Hendy, presedintele Centrului Internaţional pentru Drepturile Sindicatelor, Renate Schroeder, Directorul Federaţiei Europene a Jurnaliştilor, William Moniere, presedintele UNI Europa,  Richard Polacek, directorul UNI MEI, Thomas Dayan, secretarul general adj. al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor şi Dearbhal Murphy, secretar general adjunct al Federaţiei Internaţionale a Actorilor. Din partea României au participat preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, Leonard Octavian Pădureţ şi Cristi Godinac, preşedinte executiv (foto).


Dezvoltarea dialogului social, încheierea contractelor de muncă la nivel sectorial si promovarea unei piete a muncii corecte au fost unele dintre subiectele aprins discutate de către participanţi. S-a convenit, de asemenea, elaborarea unui ghid privind dezvoltarea relaţiilor de muncă şi consolidarea dialogului social.

 Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană şi se adresează lucrătorilor din domeniul cultură şi mass-media. 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind                        

 Dublin, 12 februarie 2020 

1-10 of 453