Comunicate

Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare!

postat 13 ian. 2020, 02:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 ian. 2020, 02:54 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/noiledrepturicastigatelanegocierilecolectivedintvrauintratinvigoare/pag%202%20CCM%20TVR%20final.jpg?attredirects=0
ITM București a înregistrat  Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost  semnat  în data de 24 decembrie 2019 de conducerea  SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.

Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informații, să-și exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral și material al angajatorului în privința păstrării confidențialității surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze știrea care a fost modificată  prin intervenția șefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma inițială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conținutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului."

 
Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanență salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată  (studii medii și superioare), precum și să acorde tichete de masă și vouchere de vacanță la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părțile au decis să acorde angajaților care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi – indemnizație cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Precizăm că negocierile nu au fost ușoare. Deși reprezentanții administrației împreună cu reprezentanții salariaților au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanții FAIR-MediaSind au reușit să obțină drepturile de mai sus.

Având în vedere că pentru negocierea  celorlalte articole  din proiectul de CCM  elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova și experți ai FAIR-MediaSind și FIJ, adminstrația SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienții de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi, conducerea SRJ MediaSind convoacă pentru pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 12,00, la sediul SRTV, ședința Adunării Generale a MediaSind TVR.  De asemenea, în data de  17 ianuarie 2019, la sediul TVR Craiova delegația MediaSind și a Sindicatului TVR Craiova vor definitiva strategia și calendarul negocierilor noului CCM. Nu în ultimul rând, în perioada următoare vor avea loc dezbateri cu membrii MediaSind TVR din toate studiourile teritoriale ale SRTV, precum și din sediul central pentru negocierea noilor drepturi din CCM.


ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
 
Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 13 ianuarie 2020

Clauza de conştiinţă şi noi drepturi pentru angajaţii din Televiziunea Publică!

postat 24 dec. 2019, 06:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 dec. 2019, 06:20 ]

Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune a fost semnat astăzi, 24 decembrie 2019, de către echipa de negociere a administraţiei SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza manadatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.

Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informații, să-și exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral și material al angajatorului în privința păstrării confidențialității surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze știrea care a fost modificată  prin intervenția șefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma inițială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conținutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului.

 Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanență salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată  (studii medii și superioare), precum și să acorde tichete de masă și vouchere de vacanță la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părțile au decis să acorde angajaților care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi – indemnizație cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Pentru celelalte articole  din proiectul de CCM  elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova și experți ai FAIR-MediaSind și FIJ, adminsitrația SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienții de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi.   

Precizăm că negocierile nu au fost ușoare. Deși reprezentanții administrației împreună cu reprezentanții salariaților au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanții FAIR-MediaSind au reuși să obțină drepturile de mai sus.

Pe această cale mulțumim tuturor celor care au participat la acest proces de negociere, în mod special colegilor filialei MediaSind TVR, ai Sindicatului Televiziunea Craiova și ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind.

 

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

 

Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 24 decembrie 2019  

Apel către salariați: nu acceptați vicierea procesului de negociere a CCM din SRTV! Angajații Televiziunii Naționale nu trebuie să rămână fără Contract Colectiv de Muncă de la 1 ianuarie 2020!

postat 9 dec. 2019, 03:29 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 dec. 2019, 03:42 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-56/foto%20adresa%20Min%20Muncii%20reprez%20fed%20la%20nivel%20de%20unitate.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR a luat act de tentativele de  viciere a procesului de alegeri a reprezentanților salariaților pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune, din partea unor lideri ai sindicatului de casă al conducerii.

 

Atragem atenția că orice încălcare a normelor legale privind alegerea reprezentanților salariaților poate conduce la neînregistrarea Contractului Colectiv de Muncă la ITM București!


Așa cum legislația nu dă dreptul delegării/mandatării votului în cazul alegerilor locale, generale sau prezidențiale, nici Legea nr. 62/2011, a Dialogului social, nu prevede această posibilitate. În aceste condiții, așa-zisul Regulament propus de liderii SPUSTv privind alegerea reprezentanților salariaților, este în total dezacord cu legislația,nefiind posibilă delegarea/mandatarea de către salariați a votului pentru alegerea reprezentanților.

 

Conform precizărilor Ministerului Muncii prin adresa nr. 36/IM/2019 şi ale reprezentanţilor ITM București la întâlnirea din data de 5 decembrie 2019, în cazul în care din diferite motive reprezentanţii salariaţilor nu sunt aleși în cadrul adunării generale, cu jumătate plus unul din totalul angajaţilor instituţiei, negocierea nu intră în impas, așa cum susțin liderii SPUSTv, ci va continua doar cu reprezentanţii federaţiei reprezentative, în baza mandatului acordat de către sindicatele afiliate (atașat adresa Ministerului Muncii). În acest mod au fost negociate toate contractele colective de muncă în instituțiile în care Federația FAIR-MediaSind are sindicate afiliate. Toate CCM-urile au fost negociate la cele mai înalte standarde și au fost înregistrate, fără probleme, la ITM.

 

Încercarea unor lideri sindicali de a participa la aceste negocieri sub umbrela reprezentanților salariaților este o tentativă disperată de a bloca negocierile, afectând astfel interesele salariaților.  Un argument în sprijinul celor afirmate este și faptul că la prima negociere a CCM din data de 27 noiembrie 2019, în echipa administrației se aflau doar membri sau foști membri ai SPUSTv.

 

MediaSind TVR precizează că pe rolul instanțelor și în atenția organelor de cercetare penală se află mai multe cauze privind modul în care unii lideri SPUSTv, sprijiniți de diverse persoane din conducere, au încercat să obțină prin metode dolosive reprezentativitatea la nivel de unitate. Am atras atenția că transferul ilegal de membri de la o organizație la alta - fie prin semnarea unor tabele în alb, nedatate, fie prin majorări salariale oferite la schimb doar celor care se înscriu într-un anumit sindicat sau fie presiuni din partea unor persoane cu funcții de conducere asupra unor membri de sindicat, - sunt dovezi clare că s-a încercat prin fraudă obținerea reprezentativității la nivel de instituție.


În consecință, MediaSind TVR solicită stoparea oricărei intervenții din partea administrației sau a conducerilor sindicatelor controlate de șefa TVR, Doina Gradea, privind alegerea reprezentanților salariaților în comisia de negociere a CCM. MediaSind TVR cere administrației SRTV să respecte calendarul discutat și cu conducerea ITM București și să se așeze la masa negocierilor în data de 23 decembrie 2019, ora 12,00pentru a găsi împreună o soluție în beneficiul  salariaților instituției. Este obligatoriu ca angajații Televiziunii Naționale să aibă contract colectiv de muncă  de la 1 ianuarie 2020.

 

Departament Juridic MediaSind TVR

București, 9 decembrie 2019

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - partener RESTART alături de AGERPRES și MediaSind

postat 6 dec. 2019, 04:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 dec. 2019, 04:43 ]

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București)
a devenit partener oficial în cadrul Proiectului ReStart - pentru un jurnalism de calitate, prin semnarea Acordului de parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES și Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind.  Documentul, semnat de cele trei părți, se adresează studenţilor din cadrul FJSC, ce vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate.

 Proiectul ReStart – pentru un jurnalism de calitate  a fost lansat  în data 3 mai 2016, de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, fiind inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. În acest timp, studenţii au fost familiarizaţi de către specialişti AGERPRES şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism şi cu normele Codului Deontologic al Jurnalistului.  Având un real succes, proiectul a fost implementat în mai multe universităţi, precum: Universitatea Danubius Galați (unde s-a lansat proiectul pilot),  Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova.
 
ReStart urmăreşte ca studenții să intre în contact nemijlocit cu exigențele meseriei de jurnalist, prin participarea efectivă la activități redacționale, prin redactarea de ştiri sau realizarea de fotografii ori materiale video, fiind îndrumați de profesioniști de la AGERPRES și MediaSind. „Proiectul le oferă studenților noștri posibilitatea de a aplica noțiunile teoretice și practice deprinse în facultate, iar acest lucru nu poate decât să ne bucure. Avem nevoie de mai multe astfel de parteneriate care să creeze relații directe între industrie și viitorii profesioniști din jurnalism”, a declarat Anamaria Nicola, lector universitar la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.

Studenţii care vor fi selectaţi să participe la proiect vor primi legitimaţii de presă, vor avea încheiate contracte de voluntariat AGERPRES, iar cele mai bune articole, fotografii sau materiale video vor fi postate pe site-urile agerpres.ro, www.mediasind.ro și/sau pe ale partenerilor naţionali/internaţionali și pe site-urile universităţilor participante, fiind promovate astfel în presă.

Universităţile şi instituţiile de presă, care doresc să se alăture proiectului, ne pot contacta la adresa de mail: restart@mediasind.ro.


Despre AGERPRES

Istoria Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES începe la 27 martie 1889, când P. P. Carp, ministru de Externe la acea dată, semnează actul de naştere a Agenţiei Telegrafice a României, care difuza în ţară un „serviciu exact şi rapid al tuturor ştirilor de interes general sau special”. La mai puţin de o lună, Agenţia Telegrafică a României şi-a început efectiv activitatea, odată cu expedierea primei „telegrame”, pe 11 aprilie. Din 1921, Agenţia Naţională de Presă a avut o transmisie neîntreruptă de ştiri şi informaţii. În cei 130 de ani de activitate, AGERPRES şi-a menţinut rolul de a fi principala sursă de informare pentru cetăţenii şi instituţiile din ţară, dar şi cea mai importantă sursă de ştiri despre România, în exterior. AGERPRES își indeplinește misiunea de a informa prompt, corect și obiectiv și, totodată, din 1889, Agenția Națională de Presă scrie istorie în fiecare zi.

AGERPRES a primit în luna iunie 2019, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României.

AGERPRES mulțumește cititorilor și partenerilor pentru încredere și vă invită să urmăriți o parte din istoria AGERPRES, accesând clipul video de la linkul: https://youtu.be/OidvfQyvZmQ.


Pentru dezabonare, scrieți-ne la comunicare@agerpres.ro. Vă mulțumim!

Biroul Comunicare, Branding şi Relaţii Internaţionale

MediaSind TVR a început strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională!

postat 5 dec. 2019, 03:24 de Office Mediasind   [ actualizat la 5 dec. 2019, 03:27 ]

Având în vedere refuzul administrației Societății Române de Televiziune - SRTV de a continua  negocierile pentru  semnarea Contractului Colectiv de Muncă, facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art.129 alin. 3 din  Legea nr. 62/2011, conducerea Societății Române de Televiziune  era obligată să inițieze negocierile colective cu maxim 45 de zile înainte de expirarea actualului CCM, adică data de 15 noiembrie 2019. În acest sens, administrația SRTV trebuia să trimită invitația la negociere către toate părțile interesate, inclusiv către salariați, pentru ca aceștia să-și poată alege reprezentanții.

Conform adresei nr.36/IM/17.07.2019 a Ministerului Muncii (amănunte aici), în cazul în care, din diferite motive, angajații nu-și aleg reprezentanții cu jumătate plus unul din totalul angajaților, „negocierea contractului colectiv de muncă poate continua numai cu reprezentanții federației sindicale reprezentative, în baza mandatului acordat de sindicatul afiliat din TVR”, și anume Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatul TVR Craiova.

Refuzul angajatorului de a iniția negcocierea CCM în confomitate cu prevederile legale, a determinat Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, în baza mandatelor primite de la membrii afiliați, să inițieze procedurile de negociere. 

Întrucât, la prima întâlnire, din data de  27 noiembrie 2019 negocierile au fost blocate de reprezentanții administrației, sindicatele afiliate federației au decis declanșarea conflictului de muncă. (amănunte aici)

Potrivit precizărilor făcute astăzi, 5 decembrie 2019 de ITM, la solicitarea noastră, conflictul de muncă va fi declanșat oficial după expirarea contractului actual, și anume după data de 1 ianuarie 2020, urmând ca, între timp, organizațiile sindicale să strângă semnăturile necesare pentru organizarea grevei generale. Din acest motiv, concilierea conflictului de muncă la ITM va avea loc după această dată.

Pe această cale, facem un apel către toți salariații Televiziunii Naționale să se alăture demersului nostru pentru a obliga conducerea să se așeze la masa negocierilor și să  realizăm împreună un contract colectiv benefic atât pentru angajați, cât și pentru instituție.

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 5 decembrie 2019

Procesul de unificare a sindicatelor din Radio România continuă: MediaSind se unește cu SINDSAL SRR!

postat 29 nov. 2019, 04:04 de Office Mediasind   [ actualizat la 29 nov. 2019, 04:06 ]

Procesul de unificare a sindicatelor din Societatea Română de Radiodifuziune continuă! Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Filiala Sindicatul Liber MediaSind Radio România și SINDSAL SRR - Sindicatul Salariaților din SRR au semnat astăzi, 29 noiembrie 2019, la sediul SRR, Protocolul de unificare
  (foto). 

Potrivit documentului semnat, SINDSAL SRR se afiliază la Federația  FAIR-MediaSind, singura organizație reprezentativă  pentru sectorul Cultură și Mass-Media, iar în termen de 6 luni de la semnarea Protocolului, urmează procedurile de fuziune cu SRJ MediaSind. Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizaţiilor sindicale din SRR într-o organizaţie puternică, reprezentativă care să apere drepturile tuturor angajaţilor prin negocierea unui contract colectiv de muncă la standarde europene.

Procesul de unificare a sindicatelor din SRR a demarat în data de 13 noiembrie 2019, când  Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind şi organizaţia reprezentativă din Societatea Română de Radiodifuziune - Sindicatul Liber din SRR (SLSRR) au semnat  Protocolul de unificare dintre aceste organizaţii. (amănunte aici)

Evenimentul este unul fără precedent în întreaga istorie a relaţiilor de muncă din S.R.R. şi demonstrează, fără echivoc, faptul că unirea forţelor constructive este posibilă dacă există bunăvoinţa şi buna credinţă necesare unui astfel de demers. Deşi unii resping ideea de unire a forţelor sindicale, şi îi împiedică pe salariaţii din Radio să urmeze această cale, noi am demonstrat că ea este perfect realizabilă.

SRJ MediaSind a preluat modelul internațional privind organizarea în sindicat național deoarece a înțeles că o organizație puternică, cu foarte mulți oameni în spate (peste 5 000 de membri în acest moment) are mai multe șanse de succes pentru a-și apăra membrii, decât un sindicat cu doar câteva sute de salariati. Fără sprijin internațional, MediaSind nu ar fi reușit niciodată să respingă desele presiuni şi atacuri venite din partea unor politicieni sau a unor manageri cu apucături dictatoriale care au nesocotit drepturile și libertățile salariaților din media, fiind și potrivnici exercitării libertății de exprimare.

Considerăm că numai un sindicat puternic va reuși în Radioul Public să facă față diverselor presiuni patronale și ingerințelor politice, precum și să negocieze un CCM la standarde europene. Din acest motiv facem un apel tuturor angajaţilor şi organizaţiilor sindicale să se alăture demersului nostru şi să facă parte din marea familie care a început să prindă contur în cea mai mare instituţie de radio din România - SRR.


Împreună suntem mai puternici!

Departament Comunicare Sindicatul Liber MediaSind SRR

Bucureşti, 29 noiembrie 2019

Foto: În imagine Cristi Godinac, președintele SRJ MediaSind, Mirela Grecu, președintele SINDSAL SRR și Răzvan Dumitrescu, președinte Filiala Sindicatul Liber MediaSind  SRR 

Adunarea Generală a MediaSind a decis declanșarea conflictului de muncă și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale în Televiziunea Națională!

postat 28 nov. 2019, 05:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 28 nov. 2019, 05:45 ]

Delegații prezenți la Adunarea Generală a MediaSind TVR au decis astăzi, 28 noiembrie 2019, cu unanimitate de voturi, declanșarea conflictului de muncă în Societatea Română de Televiziune și strângerea de semnături pentru organizarea grevei generale. De asemenea, participanții au decis sesizarea ITM pentru concilierea conflictului de muncă și notificarea Consiliului de Administrație al TVR și a președintelui-director general, Doina Gradea, pentru desemnarea unei noi echipe de negociere a CCM care să respecte legislația muncii.

În ceea ce privește jaful privind chetuirea banilor publici, constatat de către inspectorii Curții de Conturi în ultimul Raport, delegații MediaSind au decis să sesizeze Direcția Națională Anticorupție în legătură cu fiecare faptă susceptibilă de încălcare a Codului Penal și a Legii de organizare și funcționare a SRTV.

Delegații au invocat  suspiciunea  că SPUSTv  a  obținut prin fraudă, pe baza unor declarații mincinoase și a unor manevre ilegale, a unei sentințe judecătorești de reprezentativitate la nivel de unitate pentru a bloca, astfel, negocierile   cu  membrii Federației FAIR-MediaSind din TVR. În aceste condiții  reprezentanții MediaSind TVR au depus apel la sentința SPUSTv și vor solicita organelor de cercetare penală să verifice modul în care administrația împreună cu sindicatul de casă au transferat, în 3 zile, peste 230 de angajați în această organizație.

Menționăm că negocierile  pentru încheierea unui nou Contrat Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune între administrația SRTV și reprezentanții Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind au fost începute în data de 27 noiembrie 2019. După prezentarea tuturor documentelor legale de reprezentativitate, necesare încheierii CCM  în baza mandatelor acordate de către membrii afiliați din instituție - Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova  -  procedura de negociere a  fost blocată de către delegația numită de președintele-director general Doina Gradea.

Motivele invocate de către membrii delegației administrației, formate din directorul Direcției Resurse Umane, Directorul Serviciului Juridic, Directorul Economic, Producătorul general și Directorul administrativ, au fost dintre cele mai puerile și unice în negocierea unor contracte colective de muncă din Uniunea Europeană, și anume:

1.  Lipsa de la negocieri a reprezentanților salariaților, deși era obligația angajatorului să invite salariații în vederea alegerii unor reprezentanți, în termenul legal prevăzut în Legea nr.62/2011, adică cu maxim 45 de zile înainte de expirarea CCM în vigoare.

2.  Lipsa solicitărilor de negociere din partea sindicatelor afiliate din TVR, deși la adresa FAIR-MediaSind înregistrată cu nr. 10996/18.11.2019 la Registratura SRTV, se află mandatele/solicitările Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatului Televiziunea Craiova.

3.  Lipsa bugetului pentru anul viitor aprobat de către Parlament pentru Televiziunea Națională, deși SRTV nu este salarizată în baza Legii nr. 153/2017, ci, potrivit Legii 41/1994, în baza negocierii CCM. 

Având în vedere aceste motive, care nu au niciun fundament legal ci trădează, practic, o rea voință din partea reprezentanților Președintelui-director general al SRTV, reprezentanții părții sindicale au explicat foarte clar implicațiile grave pe care le-ar avea pentru toți salariații instituției nesemnarea acestui document până la data de 31 decembrie 2019. CCM nu poate aștepta aprobarea bugetului, care ar putea dura câteva luni. La aceste argumente reprezentanții TVR au ridicat din umeri, refuzând să explice cum au negociat actualul CCM precum și alte contracte, în lipsa unui buget aprobat de Parlament.

Reprezentanții sindicatelor  au explicat că lipsa unui CCM ar însemna practic diminuarea drastică a drepturilor salariale, a protecției locurilor de muncă, a angajărilor de personal, contrar tuturor CCM-urilor anterioare,  cu venituri pornind de la salariul minim pe economie.  De asemenea, ceea ce este mult mai grav,  ar putea fi create premisele modificării legislative pentru plata salariilor în baza Legii salarizării unitare, ceea ce ar putea crea mari probleme activității specifice a TVR.

Totodată, reprezentanții FAIR-MediaSind au atras atenția asupra lipsei unui mandat de negociere primit de echipa numită de Doina Gradea din partea Consiliului de Administratie SRTV, în conformitate cu prevederile art. 18 alin 1 lit a din legea de organizare și funcționare a SRTV și SRR!

Delegații la Adunarea Generală a MediaSind TVR fac un apel la unitate către toți membrii de sindicat, indiferent din ce structură fac parte,  precum și către ceilalți salariați care nu sunt membri de sindicat, solicitându-le să participe activ la toate acțiunile de protest care vor fi decise, inclusiv la declanșarea grevei generale în TVR.

Împreună suntem mai puternici!


Adunarea Generală a MediaSind TVR

București, 28 noiembrie 2019

Administrația Gradea refuză să negocieze Contractul Colectiv de Muncă pentru angajați: A fost convocată Adunarea Generală pentru declanșarea conflictului de muncă în Televiziunea Națională!

postat 27 nov. 2019, 05:34 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 nov. 2019, 10:13 ]

Negocierile  pentru încheierea unui nou Contrat Colectiv de Muncă în Societatea Română de Televiziune începute astăzi, 27 noiembrie 2019, între administrația TVR și reprezentanții Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, au eșuat.

După prezentarea tuturor documentelor legale de reprezentativitate necesare încheierii CCM  în baza mandatelor acordate de către membrii afiliați din instituție - Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatul Televiziunea Craiova  -  procedura de negociere a  fost blocată de către delegația numită de președintele-director general Doina Gradea. 

Motivele invocate de către membrii delegației administrației, formate din directorul Direcției Resurse Umane, Directorul Serviciului Juridic, Directorul Economic, Producătorul general și Directorul administrativ, au fost dintre cele mai puerile și unice în negocierea unor contracte colective de muncă din Uniunea Europeană, și anume: 

1. Lipsa de la negocieri a reprezentanților salariaților, deși era obligația angajatorului să invite salariații în vederea alegerii unor reprezentanți, în termenul legal prevăzut în Legea nr.62/2011, adică cu maxim 45 de zile înainte de expirarea CCM în vigoare.

2. Lipsa solicitărilor de negociere din partea sindicatelor afiliate din TVR, deși la adresa FAIR-MediaSind înregistrată cu nr. 10996/18.11.2019 la Registratura SRTV, se află mandatele/solicitările Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și Sindicatului Televiziunea Craiova.

3. Lipsa bugetului pentru anul viitor aprobat de către Parlament pentru Televiziunea Națională, deși SRTV nu este salarizată în baza Legii nr. 153/2017, ci, potrivit Legii 41/1994, în baza negocierii CCM.  

Având în vedere aceste motive care nu au niciun fundament legal ci trădează, practic, o rea-voință din partea reprezentanților Președintelui-director general al SRTV, reprezentanții părții sindicale au explicat foarte clar implicațiile grave pe care le-ar avea toți salariații instituției dacă nu s-ar semna acest document până la data de 31 decembrie 2019, și nu după aprobarea bugetului, care ar putea dura câteva luni. 

Partea sindicală  a explicat că lipsa unui CCM ar însemna practic diminuarea drastică a drepturilor salariale, a protecției locurilor de muncă, a angajărilor peste salariul minim pe economie și, nu în ultimul rând, ar putea crea premisele modificării legislative pentru plata salariilor în baza Legii salarizării unitare, ceea ce ar putea crea mari probleme activității specifice a TVR. La aceste argumente reprezentanții TVR au ridicat din umeri, refuzând să explice cum au negociat actualul CCM precum și alte contracte, în lipsa unui buget aprobat de Parlament.

De asemenea, reprezentanții FAIR-MediaSind au atras atenția asupra lipsei unui mandat de negociere primit de echipa numită de Doina Gradea din partea Consiliului de Administratie SRTV, în conformitate cu prevederile art. 18 alin 1 lit a din legea de organizare și funcționare a SRTV și SRR!

Având în vedere aceste decizii grave din partea “administrației Gradea” asupra viitorului angajaților Televiziunii Naționale, conducerea SRJ MediaSind convoacă pentru data de 28 noiembrie 2019, ora 13,00, la sediul SRTV, Adunarea generală a organizației pentru declanșarea conflictului de muncă în Societatea Română de Televiziune.

Pe această cale, îi rugăm membrii de sindicat, indiferent din ce structură sindicală fac parte,  precum și pe ceilalți salariați care nu sunt membri de sindicat, să participe activ la toate acțiunile de protest care vor fi decise, inclusiv la declanșarea grevei generale în TVR.

Împreună suntem mai puternici!


Biroul Executiv  SRJ MediaSind – Filiala MediaSind TVR

București, 27 noiembrie 2019

Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR cu sindicatul de casă împotriva angajaţilor!

postat 20 nov. 2019, 03:16 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 nov. 2019, 03:17 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-51/foto%20sentinta.jpg
Tribunalul Municipiului Bucureşti a admis acţiunea depusă de  Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împotriva  Societatăţii Română de Televiziune și sindicatul de casă al administrației, Sindicatul pentru Unitatea Salariaților Tv - SPUSTv, pentru anularea prevederilor Actului Adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă din instituție, document care diminuează drepturile legale pentru salariații care efectuează deplasări în interes de serviciu.

În cererea de chemare în judecată, SRJ MediaSind a demonstrat faptul că această tranzacție semnată de președintele-director general, Doina Gradea și de un vicepreședinte cu atribuții de președinte interimar al SPUSTv, conţine clauze care diminuează în mod flagrant drepturile minimale prevăzute pentru  toți angajaţii din TVR în HG nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului.

Instanţa a dispus anularea clauzelor semnate astfel încât salariaților SRTV să li se aplice prevederile favorabile, și anume, cele din HG 714/2018. De asemenea, TMB a demontat diversiunile conducerii TVR şi ale SPUSTv care susţineau că SRJ MediaSind, în calitate de sindicat national, nu ar avea dreptul prin filiala MediaSind TVR să-şi reprezinte  membrii din TVR. În acest sens, TMB a  respins excepţia lipsei calităţii procesuale active  a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind ca neîntemeiată, precum şi excepţia lipsei de interes a reclamantului în promovarea acţiunii (amănunte aici).

Având în vedere această sentinţă, precum şi  faptul că SPUSTv nu mai deține numărul legal de membri pentru a negocia CCM și nici nu îndeplineşte condițiile legale privind calitatea de reprezentant,  până la finalizarea acestui proces,  SRJ MediaSind şi filiala sa, MediaSind TVR solicită conducerii instituției  să nu aplice  clauzele abuzive din  Actul aditional nr. 2 şi să acorde tuturor angajaţilor Televiziunii Naţionale drepturile prevăzute în HG 714/2018, şi anume alocatia de cazare în cuantum de 230 lei pe zi fără prezentarea documentelor justificative, în conformitate cu prevederile art.1 alin. 4. 

Totodată, MediaSind TVR face un apel către membrii SPUSTv să sprijine acest demers prin retragerea din calitate de membru dintr-o organizaţie care a dovedit, de nenumărate ori,  că negociază cu administraţia în detrimentul salariaţilor. 

SRJ MediaSind atrage atenţia că filiala MediaSind TVR a depus deja sesizare penală  în conformitate cu prevederile art. 5 din HG 714/2018, potrivit cărora "Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați." 

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.


Departament Comunicare MediaSind TVR

              Bucureşti, 20 noiembrie 2019


A început procesul de unificare a sindicatelor din Radioul Naţional!

postat 13 nov. 2019, 05:56 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 nov. 2019, 11:00 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
şi organizaţia reprezentativă din Societatea Română de Radiodifuziune - Sindicatul Liber din SRR (SLSRR) au semnat astăzi, 13 noiembrie 2019, Protocolul de unificare dintre aceste organizaţii! 

Acest document pune bazele unui proces de unificare a organizaţiilor sindicale din SRR într-o organizaţie puternică, reprezentativă care să apere drepturile tuturor angajaţilor prin negocierea unui contract colectiv de muncă la standarde europene.

Evenimentul este unul fără precedent în întreaga istorie a relaţiilor de muncă din S.R.R. şi demonstrează, fără echivoc, faptul că unirea forţelor constructive este posibilă dacă există bunăvoinţa şi buna credinţă necesare unui astfel de demers. Deşi unii resping ideea de unire a forţelor sindicale, şi îi împiedică pe salariaţii din Radio să urmeze această cale, noi am demonstrat că ea este perfect realizabilă.

Protocolul de unificare cuprinde şi etapele de finalizare a acestui important demers, primul pas fiind afilierea Sindicatului Liber din SRR (SLSRR) la Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţia reprezentativă la nivel de sector, urmând ca până la data de 1 noiembrie 2020, de Ziua Radioului Public, să fie finalizate toate procedurile de fuziune cu Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind. Totodată, începând cu data semnării Protocolului, Filiala MediaSind Radio România din SRR îşi va schimba denumirea în Sindicatul Liber MediaSind SRR.

SRJ MediaSind a preluat modelul internațional privind organizarea în sindicat național deoarece a înțeles că o organizație puternică, cu foarte mulți oameni în spate (peste 5 000 de membri în acest moment) are mai multe șanse de succes pentru a-și apăra membrii, decât un sindicat cu doar câteva sute de salariati. Fără sprijin internațional, MediaSind nu ar fi reușit niciodată să respingă desele presiuni şi atacuri venite din partea unor politicieni sau a unor manageri cu apucături dictatoriale care au nesocotit drepturile și libertățile salariaților din media, fiind și potrivnici exercitării libertății de exprimare.

Considerăm că numai un sindicat puternic va reuși în Radioul Public să facă față diverselor presiuni patronale și ingerințelor politice, precum și să negocieze un CCM la standarde europene. Din acest motiv facem un apel tuturor angajaţilor şi organizaţiilor sindicale să se alăture demersului nostru şi să facă parte din marea familie care a început să prindă contur în cea mai mare instituţie de radio din România - SRR.Împreună suntem mai puternici!

Departament Comunicare Sindicatul Liber MediaSind SRR

Bucureşti, 13 noiembrie 2019

1-10 of 440