Comunicate

FAIR-MediaSind cere Coaliţiei PSD-ALDE să elimine Declaraţia 600, care conduce la diminuarea veniturilor artiştilor, jurnaliştilor şi a altor categorii profesionale!

postat 19 ian. 2018, 03:47 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 ian. 2018, 04:44 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind
, singura organizaţie reprezentativă pentru sectorul Cultură şi Mass-Media, solicită coaliţiei aflate la putere, precum şi premierului desemnat, Viorica Dăncilă,  să retragă, în regim de urgenţă, Ordonanţa nr. 27/2017, întrucât aceasta afectează în mod dramatic veniturile artiştilor, jurnaliştilor, cadrelor didactice, dar şi altor categorii profesionale.

Acest act normativ, adoptat fără consultarea partenerilor sindicali, conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obţinut în anul 2017, sau care estimează că vor obţine în anul 2018, alte venituri decât cele consemnate în contractul individual de muncă, iar acestea sunt mai mari decât 12 salarii minime pe  economie (22 800 lei). Potrivit amintitei ordonante, aceste persoane sunt obligate să depună până la 31 ianuarie 2018, Declaraţia 600, având astfel de plătit, pe lângă impozitul pe venit (în cuantum de 10%), si CAS, reprezentand 25% din sumele declarate, dar si CASS 10% . Practic, se recurge la o dublă impozitare a acestor salariaţi care plătesc amintitele  contribuţii în cadrul contractelor individuale de muncă, ei beneficiind de aceleaşi servicii medicale, precum şi o triplare a contribuţiilor în cazul persoanelor fără venituri si care doresc accesarea sistemului de stat privind serviciile medicale.

FAIR-MediaSind consideră că ultimele modificări aduse la Codului Fiscal prin OUG 27/2017 vor afecta, în mod grav, pe toate acele persoane care îsi completează veniturile, prestând şi alte activităţi pe lângă locul de muncă. Cei mai afectaţi, desigur, vor fi artiştii şi jurnaliştii care, în mod frecvent, sunt plătiţi în baza contractelor de drepturi de autor şi a contractelor de prestări servicii.

În cazul în care Puterea va refuza să ţină cont de solicitarea FAIR-MediaSind de a se elimina aceste prevederi legislative abuzive, ne vedem obligati sa  demaram acţiuni de protest, atat în ţară, cât şi pe plan internaţional.


Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR – MediaSind
Biroul Executiv Permanent                                      

 Bucureşti, 19 ianuarie 2018

SRJ MediaSind vă urează Sărbători Fericite!

postat 22 dec. 2017, 00:15 de Office Mediasind   [ actualizat la 22 dec. 2017, 00:16 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor 

MediaSind


                            vă urează


                      Sărbători Fericite!                                                                                                                

      

 

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

                                                                                  

 

Asaltul politic asupra democrației din România- în atenția instituțiilor europene!

postat 15 dec. 2017, 05:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 dec. 2017, 05:51 ]

 Leonard Pădureț, președinte al Federației Cultură și Mass/Media FAIR- MediaSind, împreună cu președintele  executiv Cristi Godinac, au participat astăzi, 15 decembrie 2017, la Bruxelles, la ședința Comisiei de Dialog Social Live Performance din cadrul Comisiei Europene (foto).

Cei prezenți la întâlnire au fost informați în legătură cu asaltul politic  asupra libertății presei din România, prin modificarea legilor justiției de către coaliția aflată la putere.

Membrii delegației noastre au supus atenției reprezentanților Comisiei Europene, ai angajatorilor și angajaților, situația deosebit de gravă din țara noastră, generată, în principal, de :

 

1.-Modificarea, în regim de urgență, a legilor justiției, care generează un  atac grav asupra întregului sistem democratic din țară. Dacă ne oprim doar la incriminarea publicării informațiilor de interes public din cadrul dosarelor penale, constatăm că jurnaliștii sunt transformați, practic, în infractori:"La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins: ”(3) În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește, potrivit legii penale." 

Acest articol încalcă  chiar Directiva Europeană privind prezumția de nevinovăție, invocată de politicieni, care precizează că "Statele membre ar trebui să ia măsurile adecvate pentru ca autoritățile publice, atunci când comunică informații mass-mediei, să nu se refere la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate atât timp cât nu s-a dovedit conform legii că sunt vinovate. În acest scop, statele membre ar trebui să informeze autoritățile publice cu privire la importanța respectării prezumției de nevinovăție atunci când furnizează sau dezvăluie informații către mass-media. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere dreptului intern care protejează libertatea presei și a altor mijloace de comunicare în masă."

 
2.- Ofensiva politică asupra independenței instituțiilor publice de media: Agenția Națională de  Presă AGERPRES, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune.

În acest context, s-a discutat despre modificarea Legii AGERPRES inițiată de către ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, și care, dacă va fi adoptată, va duce la  politizarea celei mai mari agenții naționale publice. 

Nu putem ignora faptul că tot mai des, în cercurile puterii,  se discută despre  unificarea celor trei instituții și coordonarea lor de către un Consiliu de Administrație condus politic, după modelul Ungariei  și transformarea noii entități într-o agenție guvernamentală de propagandă, în slujba Puterii.

Noile numiri politice la Radioul Public crează o legitimă îngrijorare în societatea românească. Promovarea în conducerea SRR a unor oameni din primul eșalon al partidului de guvernare este un semnal clar că Puterea vrea să controleze total mijloacele publice de informare. Consecințele acestui demers de subordonare a Radioului au început să se observe. Astfel, asistăm deja la acţiuni de desconsiderare a partenerilor sociali prin semnarea unor ordine ce afectează grav funcționarea sindicatelor și posibilitatea acestora de a-și  apăra membrii. Totodată, în rândul angajaților, planează îngrijorarea privind viitorul locurilor de muncă. Asistăm, de asemenea, la o scădere a audienței programelor.

Toate acestea conduc la diminuarea dreptului cetățenilor de a fi corect informați. 

3.- Intenția conducerii  Ministerului Dialogului Social de a modifica legislația muncii și de a desființa sectorul Cultură și Mass-Media, prin introducerea unor dispoziții aberante și anticonstituționale care ar face practic imposibilă apărarea drepturilor lucrătorilor din aceste importante domenii.
 
4.- Lipsa de substanță a dialogului social de la nivelul Ministerului Culturii, care determină, practic, imposibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel de sector cultură și mass-media.

5.- Discriminările aduse artiștilor prin Legea Salarizării Unitare.
 
6.- Situația dramatică a artiștilor, jurnaliștilor și tehnicienilor  independenți.
 
Aceste probleme au fost discutate și cu conducerea Federației Europene a Jurnaliștilor, la conferința Managing change in media, ce a avut loc în data de 14 decembrie 2017  la sediul EFJ. Secretarul General al FEJ, Ricardo Guiterrez, s-a angajat în numele FEJ  că va sprijini, cu toată forța, eforturile FAIR-MediaSind de a opri atacurile politicenilor asupra independenței jurnaliștilor români, inclusiv  prin demersuri ferme  la Consiliul Europei, Parlamentul European și Comisia Europeană. 

Reprezentanții FAIR-MediaSind au solicitat sprijinul instituțiilor europene pentru ca aceste grave probleme să fie soluționate. 

Federația Cultură și Mass/Media FAIR MediaSind, împreună cu organizațiile internaționale la care este afiliată - Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor și UNI Global UNION, va acționa pe toate căile pentru  a determina politicienii români să respecte directivele europene în domeniul libertății de exprimare, așa cum România s-a angajat prin tratatul de aderare.

 

Departament Comunicare Federația Cultură și Mass -Media FAIR-MediaSind

 

Bruxelles, 15 decembrie 2017

 

  

 

                                                                                                                                                      

 

Noul CCM din AGERPRES garantează locurile de muncă şi independenţa editorială

postat 27 nov. 2017, 00:04 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 nov. 2017, 00:22 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizaţia reprezententativă din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, a negociat şi semnat cu conducerea instituţiei, noul contract colectiv de muncă - CCM. Documentul a fost înregistrat de către ITM Bucureşti şi va produce efecte juridice în perioada 2017-2019.

Prevederile din CCM reglementează drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorului, stabilind, pe langă  măsuri ferme pentru apărarea şi garantarea locurilor de muncă, şi o serie de garanţii privind funcţionarea dialogului social la standarde europene. Contractul încheiat cuprinde şi prevederi care oferă garanţii profesionale pentru jurnaliştii agenţiei, cum ar fi Codul Deontologic al Jurnalistului AGERPRES şi Ghidul de Etică pentru Fotojurnalism. Potrivit noului CCM, “Jurnalistul AGERPRES este obligat să prezinte în mod corect, obiectiv, complet şi echidistant realităţile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural-ştiinţifice interne şi internaţionale, promovând valorile democratice, civice şi morale. Jurnalistul AGERPRES nu va realiza informaţii care promovează discriminarea, de orice fel ar fi aceasta. Informaţiile vor fi prezentate şi transmise fidel, fără nici o influenţă din partea autorităţilor publice sau a altor persoane de drept public sau privat.  În exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale, jurnalistului AGERPRES îi sunt interzise înţelegeri care ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa sa. Jurnalistul AGERPRES nu va accepta nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot compromite integritatea sa. “

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/noulccmdinagerpresgaranteazalocuriledemuncasiindependentaeditoriala/semnare%20CCM%202.jpg?attredirects=0
De asemenea, noul CCM garantează caracterul confidenţial al surselor de informare a jurnalistului AGERPRES,  care beneficiază de clauza de conştiinţă: “Art. 22. - (1) Jurnalistul AGERPRES, fără a suferi nici un fel de consecinţe, are următoarele drepturi:  a) să refuze să scrie, să pregătească sau să participe la realizarea unui articol al cărui conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei jurnalistului profesionist, invocând clauza de conştiinţă; b) să refuze divulgarea surselor de informaţii;  c) să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesiei de jurnalist. (2) Jurnalistul are dreptul de a beneficia de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. (3) Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora. (4) Jurnalistul AGERPRES are dreptul să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia editorului, "capului limpede" sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferit de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi credinţelor jurnalistului. (5) Dacă sunt făcute schimbări semnificative în ştirea transmisă de jurnalist şi jurnalistul nu este de acord cu acestea, ştirea poate fi difuzată fără semnătura jurnalistului. (6) Jurnalistul AGERPRES are dreptul să ceară ca ştirea să fie publicat/difuzată fără să i se consemneze semnătura în cazul în care are motive obiective pentru această solicitare. (7) Titlurile şi subtitlurile materialelor, în cazurile în care nu aparţin jurnalistului/autorului, îl exonerează pe acesta de orice răspundere privind aceste modificări. “

Aceste prevederi sunt menite să garanteze independenţa agenţiei naţionale de presă. Am luat în considerare îngrijorarea, manifestată public de o serie de organizaţii din ţară şi din lume, faţă de ultimele atacuri venite dinspre clasa politică, în special din partea ministrului culturii, Lucian Romaşcanu care, prin ultimele sale acţiuni, demonstrează că doreşte aservirea politică a instituţiei şi concedierea angajaţilor incomozi pentru partidul din care acesta face parte.

http://evz.ro/maia-morgenstern-face-misto-de-lucian-romascanu-ce-ii-reproseaza.html
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind face un apel şi cu acest prilej către Parlamentul Romaniei, cerandu-i  să respingă orice iniţiativă legislativă care vizează o eventuală privatizare a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, sau care urmăreşte crearea companiei naţionale de media prin unificarea AGERPRES cu SRR şi SRTV.

SRJ MediaSind solicită respingerea iniţiativei legislative a ministrului culturii  prin care se urmăreşte transformarea AGERPRES în birou de presă al partidelor aflate la putere. (vezi aici)

Încă din anul 1889 de când a fost înfiinţată, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES s-a aflat în slujba interesului public, informând corect şi imparţial cetăţenii. Orice încercare a unor grupuri de interese politice şi/sau financiare de a acapara instituţi publice de presă, va genera ample proteste pe plan naţional şi internaţional, inclusiv solicitarea declanşării procedurii de infringement (vezi aici).

AGERPRES este una dintre cele mai importante instituţii ale statului de drept şi nu trebuie să fie transformată într-o goarnă a vremelnicilor politicieni instalaţi la putere, pentru că AGERPRES înseamnă PRESĂ, nu cancan !

 

Biroul Executiv al Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind

 

Bucureşti, 27 noiembrie 2017

FAIR-MediaSind – singura federaţie abilitată să negocieze contracte colective de muncă în sectorul Cultură şi Mass-Media!

postat 21 nov. 2017, 01:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 nov. 2017, 01:18 ]

Informare de presă:

Având în vedere prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 82/2017, Biroul Executiv al Federaţiei FAIR-MediaSind aduce la cunoştinţa angajaţilor şi angajatorilor din sectorul Cultură şi Mass-Media, că este abilitată, conform Sentinţei Civile nr. 5 RZ/2014 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, să negocieze contracte colective de muncă în acest sector.

În conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanţă, pentru ca angajaţii să nu fie afectaţi de trecerea contribuţiilor fiscale în sarcina lor, angajatorii sunt obligaţi să iniţieze negocieri colective:

(1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților. 
(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Ţinând cont de faptul că Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie sindicală reprezentativă în sectorul Cultură şi Mass-Media, având dreptul să negocieze şi să semneze contracte colective de muncă în toate instituţiile din aceste domenii, persoanele care doresc să nu le fie afectate drepturile salariale din cauza modificărilor aduse la Codul Fiscal, ne pot contacta la: mail romaniafair@yahoo.com, tel. 0722351621 (pentru domeniul cultură) şi office@mediasind.ro tel. 0722274370 (pentru domeniul mass-media).


Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent          
                                                                                                                     Bucureşti, 21 noiembrie 2017
    Senatul a votat Legea politizării AGERPRES! Să vă fe ruşine!

postat 30 oct. 2017, 01:13 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 nov. 2017, 00:39 ]

Ignorând reacţiile principalelor organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul media şi al libertăţii de exprimare - Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Active Watch, Centrul pentru Jurnalism Independent, Convenţia Organizaţiilor de Media, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Reporters sans Frontieres, UNI Europa, Media, Entertainments and Arts, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, proteste apărute şi pe platforma Consiliului Europei, 64 de senatori de la PSD şi ALDE au votat                                                                proiectul de politizare a AGERPRES, iniţiat de ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu.
                                                                                            Să vă fie ruşine! Rămânem pe baricade!30 octombrie 2017

Paris, Leipzig, București

Senatori – NU votați modificarea legii Agerpres!

 

Stimate doamne și stimați domni senatori,

 

Organizațiile de drepturile omului și libertatea presei, semnatare ale prezentei scrisori, fac un apel la dvs. pentru a bloca prin vot încercările unor grupări de a pune stăpânire politică pe agenția națională de presă AGERPRES, într-un prim pas, și de a subordona politic total, într-un al doilea pas, toate serviciile publice de media din România.

Luni, 30 octombrie 2017, este programat în Senat votul pentru proiectul de modificare a legii AGERPRES (L 330/2017 - Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES). Proiectul este inițiat de un grup de senatori ai Partidului Social Democrat, printre care se numără ministrul Culturii și Identității Naționale, Lucian Romașcanu.

Proiectul nu și-a propus modernizarea legii de funcționare a AGERPRES, neexistând nicio analiză a modului de funcționare a agenției naționale de presă și a necesităților de modificări legislative pentru îmbunătățirea activității acesteia. Proiectul este gândit specific și exclusiv pentru schimbarea modului în care poate fi demis Directorul acestei instituții, ținta urmărită fiind în mod vizibil schimbarea de urgență de la conducerea acestei instituții a actualului Director.

Mai exact, conform proiectului supus votului dvs., Directorul poate fi demis de către Parlament oricând pe parcursul mandatului, prin respingerea raportului anual de activitate, fără însă ca în proiect să fie incluse și criteriile care ar putea duce la respingerea raportului (de exemplu, neîndeplinirea obiectivelor  prevăzute în Strategia Anuală adoptată de Agerpres).

În fapt, mecanismul prin care în prezent televiziunea și radioul public stau la cheremul partidului sau al coaliției aflate la guvernare urmează a fi adoptat și pentru agenția națională de presă. Respingerea raportului anual al radioului și televiziunii publice, fără existența unor criterii definite clar în lege, a făcut ca la conducerea televiziunii publice, din 2000 și până în prezent, doar un singur Președinte – Director General (PDG) să își poată încheia mandatul, iar acea persoană, întâmplător sau nu, era agreată de Partidul Social Democrat.

În mai puțin de un an de mandat de guvernare, coaliția majoritară PSD-ALDE a reușit să schimbe conducerile atât a televiziunii publice cât și a radioului public, prin respingerea raportului anual, și să numească în funcțiile de Președinți-Directori Generali o persoană agreată de PSD la televiziune și un membru PSD la radio. Chiar dacă suntem de părere că radioul și televiziunea publică au nevoie de reformă imediată, schimbarea politică a conducerilor nu face decât să împovăreze și să subordoneze politic și mai mult aceste instituții. În plus, în ceea ce privește agenția națională de presă, progresele instituției în ultimii ani sunt vizibile cu ochiul liber. Performanțele editoriale s-au îmbunătățit, site-ul instituției este în creștere ca vizibilitate, iar acuzele de interferență politică la nivel editorial sunt practic inexistente în spațiul public.

În plus, din informațiile care au reieșit în spațiul public, am aflat cu îngrijorare că se dorește centralizarea celor trei instituții sub o singură umbrelă, o companie de media publică națională. Schimbarea conducerii AGERPRES, prin adoptarea legii supusă votului Senatului luni, este doar un prim pas în această direcție. Considerăm că o astfel de unificare a celor trei instituții este extrem de periculoasă pentru libertatea mass-media publice. Centralizarea sub o conducere (politică) unică va face ca ziariștii din mediile publice să aibă și mai puțină libertate în a-și îndeplini rolul de câine de pază cu care au fost investiți și pentru care sunt plătiți de cetățeni.

Proiectul de modificare a Legii Agerpres a fost criticat deja de OSCE, Federația Europeană a Jurnaliștilor, UNI Europa Media, Entertainments & Arts, Federația Internațională a Muzicienilor, și se află ca alertă pe platforma libertății de exprimare a Consiliului Europei. De asemenea, publicații importante ca New York Times, Washington Post, EuroNews, Foxnews, RFI etc. au prezentat intenția PSD de a politiza și Agerpres.

Nu uitați, stimați senatori, că puterea politică se schimbă periodic. Păstrați mediile publice în slujba cetățeanului, pentru că, slujind interesul public, vă sunt de folos și dvs., mai mult decât o fac fiind subordonate politic.

În concluzie, considerăm că instituțiile publice de media se află sub asediu politic și facem un apel la dvs., indiferent de partidul politic din care faceți parte, să nu puneți umărul la distrugerea definitivă a acestor instituții. Începeți prin a spune NU acestui proiect de modificare a legii AGERPRES!

Reporteri fără Frontiere (Reporters sans frontières)

European Center for Press and Media Freedom

ActiveWatch (membră a Rețelelor Reporteri fără Frontiere și IFEX)

Sindicatul Român al Jurnaliștilor - MediaSind (membră a Federației Internaționale a Jurnaliștilor)

Centrul pentru Jurnalism Independent

Convenția Organizațiilor de Media


October 30, 2017

Paris, Leipzig, Bucharest

 

Senators, vote AGAINST the amendments to the Agerpres law!  

 

Ladies and gentlemen senators,

 

Human rights and press freedom organizations, signatories of this open letter ask you to block by vote the attempts of some groups to politically dominate the national press agency AGERPRES, in a first step, and to gain total political control, in a second step, of all public media services in Romania.

 

Monday, the 30th of October 2017, the Senators are scheduled to vote for the project that aims to modify the Agerpres Law. The project was initiated by a group of Social Democratic Party (PSD) senators, including the current  Minister of Culture and National Identity, Lucian Romașcanu.

 

The project doesn’t intend to modernize the Agerpres functioning law, as it claims, and it is not based on an analysis of the functioning and performance of the national press agency and of the needs for  legislative changes to enhance its activity. The project is designed specifically and solely to change the way in which the Director of this public institution can be dismissed, the obvious target being to urgently change  the current management of this organization.

 

More specifically, according to the project you are supposed to vote for, the Agerpres Director might be dismissed by the Parliament at any time during their term of office, by rejecting the annual report. The draft does not include though any objective criteria for the rejection of the report (like, for example, not meeting the goals set in the Annual Strategy adopted by Agerpres).

 

In fact, the same mechanism by which the public television and radio are currently at the mercy of the ruling political party or coalition is to be extended to the national press agency also.

 

The rejection of the annual report of the public television and radio, without the existence of clearly defined criteria in the law, made it possible for the management of the public television to be arbitrarily dismissed. Thus, since the year 2000 to present, only one General President-Director was able to finish their 4-year mandate. That person was, incidentally or not, supported by the Social Democratic Party.

In less than a year in power, the majority PSD-ALDE coalition managed to change the management of both public television and radio, by rejecting their annual reports, and to name as General Presidents-Directors a person agreed by PSD for the public television and a PSD member for the management of the radio.

 

Even though we consider that the public television and radio need an immediate reform, the political change of management for these institutions makes it even harder for them to get rid of the political burden. In addition, regarding the national press agency, the institution's progress in recent years is visible to the naked eye. The editorial performances have improved, the organization's website is growing, and the accusations of political interference at the editorial level are almost non-existent in the public space.

 

Furthermore, according to information that emerged in the public space, there is an intention of centralization of the three media institutions under a single umbrella, a national public media company. This possible merge is causing us deep concerns. Changing Agerpres management, by adopting the draft law  subjected to the Senate's vote on Monday, is just a first step in this direction. We believe that such an unification of the three public media institutions is extremely dangerous for public media’s freedom. Centralizing these institutions under a single (political) leadership could drastically limit the journalists’ watchdog role they’ve been granted with and paid for by the citizens.

 

The draft amendment to the law on the Romanian version was criticized by the OSCE, the European Federation of Journalists, UNI Europa Media, Entertainment & Arts, International Federation of Musicians, and it is considered a threat, according  to the freedom of expression platform of the Council of Europe. Also, major publications like the New York Times, Washington Post, EuroNews, FoxNews, RFI, etc. commented on PSD intention to politicize Agerpres.

 

Remember, honoured senators, that political power changes periodically. Let the public media serve the public interest, because, this way, they also help you, more than they could do it by being politically subordinated.

 

In conclusion, we believe that the public media institutions are being under political siege and we ask you, no matter which political party you belong to, not to be part of the complete destruction of these institutions. You can start by saying NO to this Agerpres draft law!

 

Reporters without Borders

European Center for Press and Media Freedom

ActiveWatch (member of the Reporters without Borders Network and IFEX)

Romanian Trade Union of Journalists - MediaSind (member of the International Federation of Journalists)

Center for Independent Journalism

Convention of the Media Organizations

 

Federaţia Internaţională a Muzicienilor cere autorităţilor României să respecte directivele europene privind dreptul de asociere şi libertatea de exprimare!

postat 27 oct. 2017, 03:21 de Office Mediasind   [ actualizat la 27 oct. 2017, 03:26 ]

12th meeting of the FIM European group
Bucharest | 26 – 27 October 2017
Hosted by FAIR-MediaSind
https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDo2NTIxYzNkYWRhZDM3YjU0

Delegaţii prezenţi la cea de-a 12-a reuniune a Grupului European al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor ce a avut loc în perioada 26-27 octombrie 2017, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel, au adoptat, cu  unanimitate de voturi, o rezoluţie de urgenţă prin care cer autorităţilor române să respecte dreptul la liberă asociere,să elimine orice formă de  discriminare a artiştilor din România, să garanteze libertatea de exprimare şi independenţa serviciilor publice de media.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-6/20171027_131254.jpg
Documentul a fost adoptat ca urmare a îngrijorărilor determinate de ultima variantă a proiectului de modificare a Legii nr.62-2011 transmisă partenerilor sociali de către conducerea Ministerului Consultării Publice şi Dialog Social, precum şi de proiectul de modificare a Legii Agerpres iniţiat de ministrul Culturii. Aceste proiecte de lege, dacă vor fi adoptate, vor împiedica dreptul la liberă asociere a salariaţilor şi, totodată,  vor îngrădi sever  dreptul la o corectă informare a publicului. 

  Proiectul Ministerului Dialogului Social  prevede o serie de interdicţii privind afilierea sindicatelor la organizaţii de tip federativ. Conform acestui proiect de act normativ, Guvernul are posibilitatea  de a interveni în organizarea sau chiar în desfiinţarea acestora. De asemenea, Guvernul poate stabili  prin HG structura sectoarelor de activitate, iar sindicatele sunt obligate să se afilieze doar la o singură federaţie de sector. Aceste prevederi încalcă  dreptul de liberă asociere prevăzut în Constituţia României, în convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi directivele europene.

Proiectul ministrului culturii privind modificarea Legii de organizare şi funcţionare a AGERPRES urmăreşte politizarea Agenţiei Naţionale de Presă.  Se urmăreşte în principal  introducerea posibilităţii demiterii directorului general al instituţiei, în orice moment, prin vot politic. Această iniţiativă a generat deja ample reacţii şi proteste naţionale şi internaţionale, inclusiv introducerea unei alerte de către Federaţia Europeană a Jurnaliştilor la Consiliul Europei. (vezi aici).

Vă prezentăm în continuare textul Rezoluţiei votate de către delegaţii FIM:

 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                             Bucureşti, 27 octombrie 2017Rezoluţia  FIM în sprijinul lucrătorilor din cultură şi mass-media din România 

Delegați din sindicatele muzicale, reuniţi la București pentru cea de-a 12-a ședință a grupului european al Federației Internaționale a Muzicilor, doresc să-și exprime solidaritatea deplină cu afiliatul român FAIR -MEDIASIND.

Ei solicită Parlamentului României și Guvernului României:

  - Respectarea principiilor și angajamentelor stabilite în "noul start pentru dialogul social", în care Comisia Europeană și Consiliul European îndeamnă statele membre să "sprijine îmbunătățirea funcționării și eficacității dialogului social la nivel național, ceea ce conduce la negocierea și creează un spațiu adecvat pentru negocierile partenerilor sociali ";

- Respectarea drepturilor fundamentale ale libertății de asociere și ale negocierilor colective stabilite prin convențiile fundamentale ale OIM;

- Retragerea propunerii de lege de către Ministerul de Dialog Social, care afectează drepturile lucrătorilor la libertatea de asociere şi  renunţarea de la separarea sectorului culturii și mass-media;

- Păstrarea  independenței editoriale a serviciilor  publice de media;

- Renunţarea la modificarea Legii privind funcționarea AGERPRES, inițiată de ministrul culturii, Lucian Romașcanu;

- Eliminarea prevederilor discriminatorii cuprinse în Legea 153/2017 privind  salariile muzicienilor și balerinilor.

FIM îndeamnă autoritățile române să inițieze un dialog deschis și constructiv cu reprezentanții FAIR-MediaSind, pentru a rezolva problemele descrise mai sus.

Este important să păstrăm independenţa AGERPRES!

postat 26 oct. 2017, 04:30 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 oct. 2017, 04:53 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-6/imageResize.jpg
Directorul general al Agenției Naționale de Presă, Alexandru Giboi, a subliniat joi, la Reuniunea Federației Internaționale a Muzicienilor, că păstrarea independenței editoriale a AGERPRES este ''foarte importantă'' și a atras atenția că subordonarea politică a instituțiilor de media publice ar fi "un dezastru".

* Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO

De altfel, el a solicitat elaborarea unei rezoluții de urgență privind propunerile de modificare a Legii AGERPRES.

"Este important tot sprijinul național și internațional pe care îl putem primi. Situația este într-adevăr critică, în acest moment. Se pare că puterea actuală, sau cel puțin o parte a ei, care nu pare a înțelege principiile libertății de asociere și ale libertății de exprimare, dorește să subordoneze politic tot ceea ce înseamnă mass-media publice în România și, din câte se pare, și zona sindicală. Dreptul la libera asociere, la libera exprimare sunt drepturi de bază pentru ce înseamnă evaluarea și evoluția unui stat democratic european. Un stat care se pretinde a fi democratic nici nu ar trebui să ia în considerare ca discuție colaterală limitarea acestor drepturi fundamentale — asocierea și libertatea presei'', a spus Giboi.

El a subliniat importanța promovării informațiilor corecte și echidistante.

"În momentul în care publicul nu mai primește informația corectă, echidistantă nu va mai putea să tragă concluzii utile pentru el însuși. Dacă presa — și vorbim de presă publică acum, dar și de presă privată — își pierde libertatea, publicul nu va mai putea să afle ce se întâmplă", a punctat Giboi.

El a susținut că, odată cu schimbarea legii de funcționare a AGERPRES, informarea publică va deveni "informare politică".

"Pentru noi, cei de la AGERPRES, este foarte important să ne păstrăm independența. (...) Scopul nostru este informarea publicului. În momentul în care conducerea instituțiilor publice de media este subordonată politic, informarea nu mai este o informare publică, este o informare politică", a detaliat directorul general al Agenției Naționale de Presă.

Giboi a mai spus că, în cazul schimbării legislației, deciziile vor fi controlate și a pledat pentru retragerea proiectului de act normativ.

"Este foarte posibil ca acesta să fie ultimul eveniment la care putem fi parteneri media fără să cerem aprobarea de mai sus, pentru că, de fapt, la asta se reduce — la a cere aprobarea pentru orice inițiativă pe care ai putea-o avea, atât pe zona de colaborare sindicală, cât și pe zona de informare publică. Și, pentru o instituție formată în mare parte din jurnaliști este un dezastru să ajungi să pui problema la modul acesta: 'Oare avem voie să scriem despre activitatea sindicală?' 'Oare avem voie să fim parteneri media într-un eveniment care poate nu va fi atât de pozitiv față de actuala putere?' Nu cred că trebuie să ajungem în situația de a ne pune aceste întrebări. Pentru aceasta, proiectul legislativ (...) ar trebui retras din dezbaterea parlamentară și luat de la capăt", a punctat Alexandru Giboi.

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-6/leo.jpg
Referindu-se la 
inițiativa de a despărți, la nivel sindical, sectoarele Media și Cultură, directorul AGERPRES a susținut că legătura dintre cele două domenii este foarte importantă și trebuie să fie păstrată.

"Până la urmă, dacă vorbim la nivel conceptual și principial, e vorba de creație în ambele situații", a adăugat Alexandru Giboi. 

Prezent la eveniment, președintele FAIR-Mediasind, Leonard Pădureț, a arătat că, în prezent, sunt proiecte de legi sau hotărâri de guvern care ''vor crea imense probleme pentru lucrătorii din cultură și mass-media" și a atras atenția asupra cazurilor ''grave'' de discriminare prin lege a artiștilor interpreți muzicieni și a artiștilor interpreți balerini. Președintele executiv FAIR-Mediasind, Cristi Godinac, a detaliat situația. "Este un moment în care suntem cu toții sub un asediu politic. Un asediu politic din partea partidelor aflate la putere, asupra libertății de asociere, asupra dreptului sindicatelor de a-și apăra membrii și, nu în ultimul rând, asupra libertății de exprimare. Sunt în dezbatere, în acest moment, proiecte de lege inițiate de către miniștri ai Guvernului României, cum ar fi ministrul Dialogului Social, care practic dorește desființarea federației noastre și a federației de sector. (...) Avem cazuri grave de discriminare prin lege a artiștilor interpreți muzicieni și a artiștilor interpreți balerini. Avem cazuri foarte serioase ale unor proiecte de legi (...) hotărâri de Guvern care vor crea imense probleme pentru lucrătorii din Cultură și Mass Media. Vom avea timp zilele acestea să detaliem și să (...) găsim o modalitate pentru a lucra împreună și a ne sprijini împreună în spiritul solidarității sindicale", a mai arătat el.

Cristi Godinac a spus, referindu-se la proiectul de act normativ privind modificarea Legii AGERPRES, că ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, "a început un asediu asupra libertății de exprimare".

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-6/102612061053983877.jpg
"A depus în Parlament (n.r. senatorul PSD Lucian Romașcanu) un proiect de lege prin care dorește practic acapararea și ultimei redute care a rămas în acest moment — AGERPRES. Dorește să modifice posibilitatea de demitere a conducerii, a directorului general, astfel încât puterea să poată oricând să schimbe conducerea.
 În același timp, se dorește o unire a tuturor instituțiilor de media — radio, tv și AGERPRES — sub o singură instituție, ca să le poată controla mai ușor. Colegii noștri de la AGERPRES sunt sub un asediu continuu, vor să se pregătească să intre în greva foamei, în fața Guvernului, și cer demiterea acestui ministru. Din acest motiv, sprijinul dumneavoastră este important", a spus Godinac. 

În cadrul reuniunii, președintele Federației Internaționale a Muzicienilor, John Smith, a anunțat că vineri va fi prezentată o rezoluție de urgență în ceea ce privește situația de la Agenția Națională de Presă.

Sursa: AGERPRES/(A — autor: Oana Ghiță, editor: Cristina Tatu)

Mâine, la Bucureşti, începe reuniunea liderilor muzicienilor europeni

postat 25 oct. 2017, 03:20 de Office Mediasind   [ actualizat la 25 oct. 2017, 03:21 ]

12th meeting of the FIM European group
Bucharest | 26 – 27 October 2017
Hosted by FAIR-MediaSind
https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDo2NTIxYzNkYWRhZDM3YjU0

A 12-a reuniune a Grupului European al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor va avea loc în perioada 26-27 octombrie 2017, în Bucureşti, la Phoenicia Grand Hotel.

Delegaţii celei mai mari organizaţii internaţionale a muzicienilor vor dezbate şi analiza, printre altele, probleme privind condiţiile de muncă, propuneri ale Comisiei Europene privind crearea unui pilon european pentru drepturile sociale, directiva europeană privind drepturile de autor, prevederi privind securitatea şi sănătatea în muncă (vezi aici agenda).

Problemele angajaţilor români din Cultură şi Mass-Media, proiectele politice care urmăresc divizarea acestui sector şi desfiinţarea federaţiilor sindicale din domeniu, promovate într-un proiect de lege iniţiat de Ministerul Dialogului Social, vor face subiectul unei Rezoluţii de urgenţăSupunerea spre aprobare a reuniunii a unui astfel de document este determinată  de atitudinea factorilor de putere care, prin ultimele acţiuni, încalcă în mod flagrant atât Constituţia ţării, cât şi Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi Directivele europene. Rezoluţia iniţiată de delegaţii FAIR-MediaSind, va face referire şi intenţia coaliţiei de guvernare de a politiza instituţiile publice de media, SRR, SRTV şi AGERPRES.

Evenimentul, organizat cu sprijinul  Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţie afiliată la FIM, are ca partener media pe Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.

 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bucureşti, 25 octombrie 2017

Concluzii întâlnire între liderii CSN Meridian şi FAIR-MediaSind şi ministrul Lucian Romaşcanu

postat 24 oct. 2017, 06:48 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 oct. 2017, 06:53 ]

Confederația Sindicală Națională MERIDIAN a participat luni, 23 octombrie 2017, la o întâlnire de lucru cu dl. Lucian Romașcanu, Ministrul Culturii și Identității Naționale (MCIN), în cadrul căreia reprezentanții Federației  Cultură şi Mass Media FAIR-MediaSind au prezentat conducerii ministerului principalele preocupări ale membrilor de sindicat afiliați la această federație sindicală reprezentativă pentru sectorul de activitate cultură și mass-media.

La întâlnirea de ieri cu domnul ministru au participat următoarele persoane: dl. Ion Popescu, președintele CSN MERIDIAN; dl. Alexandru Oprean, Secretar de Stat; dl. Leonard Pădureț, președintele Federației FAIR-MediaSind; dl. Cristinel Godinac, președintele executiv al Federației FAIR-MediaSind; dl. Cristian Pelivan, Şeful Biroului de Comunicare și Dialog Social al MCIN și dl. Dumitru Fornea, Secretar General, CSN MERIDIAN.

Discuțiile au demarat cu prezentarea cauzelor și circumstanțelor care au condus la întârzierea încheierii unui contract colectiv de muncă pentru salariații din sectorul cultură și mass-media.

Reprezentanții ministerului au motivat întârzierea înregistrată în inițierea procesului de negociere, prin faptul că nu s-au îndeplinit anumite condiții procedurale legale prevăzute de Legea Dialogului Social, în special în ce privește prezența la negocieri a organizației/organizațiilor patronale reprezentative, dar și cu privire la termenele pentru convocarea părților pentru negocierea unui contract colectiv. Mai mult, s-a invocat inițiativa legislativă a Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social de modificare a Hotârârii de Guvern  1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011, prin care se intenționează separarea sectorului cultură și mass-media în două sectoare distincte.

CSN MERIDIAN și Federația FAIR-MediaSind nu sprijină această abordare și consideră că cei care au inițiat procesul de fărâmițare a sectorului cultură și mass-media nu sunt la curent cu ultimele evoluții în plan european și internațional, unde conceptul de industrii creative și culturale se impune din ce în ce mai mult, având ca efect stimularea și valorificarea simbiozei dintre cultură și media pentru crearea unor produse culturale și mass-media competitive și de calitate.

Ministrul Culturii și Identității Naționale a prezentat un punct de vedere sintetic privind această problemă, prin care a confirmat că la nivelul ministerului se ia în considerare posibilitatea divizării sectorului cultură și mass media, însă a precizat că acest lucru nu exclude luarea în considerare a argumentelor în favoarea menținerii structurii actuale a acestui sector de activitate.

Domnul Ministru Romașcanu și-a manifestat interesul de a debloca consultările privind negocierea unui nou contract colectiv de muncă, dar și pentru dezbaterea celor mai urgente probleme ce privesc salariații din cultură și mass – media. S-a propus astfel ca luni, 30 octombrie 2017, să se convoace Ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul MCIN, iar marți, 31 octombrie 2017, să se reunească partenerii sociali reprezentativi pentru demararea consultărilor pentru negocierea Contractului colectiv de muncă pentru sectorul cultură și mass-media.

A urmat apoi o discuție aprinsă cu privire la Proiectul MCIN de completare a Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRESS.

CSN MERIDIAN și Federația FAIR-MediaSind nu sunt de acord cu modificările vizate deoarece acestea nu aduc valoare adăugată, pot să conducă la o politizare excesivă a unei instituții publice media și mai mult, aruncă salariații într-un viitor necunoscut la orizontul căruia se prefigurează spectrul disponibilizărilor.

Reprezentanții singurei federații reprezentative din sectorul cultură și mass media – FAIR-MediaSind i-au solicitat domnului ministru să-și reconsidere poziția cu privire la modificările care vor fi aduse Legii nr. 19/2003, însă domnul Romașcanu i-a asigurat că propunerea de completare a legii va fi prezentată în dezbaterea de astăzi, 24.10.2017, de la Senat în forma propusă de MICN.

În contextul acestei afirmații, domnul Pădureț și domnul Godinac l-au informat pe domnul ministru că acțiunile de protest pe acestă temă vor continua și în perioada următoare atât la nivel național, cât și internațional. Aceste proteste nu vizează în mod direct persoana ministrului culturii și identității naționale, ci acțiunile unui reprezentant al Guvernului României care refuză să vadă prejudiciile pe care le pot aduce libertății presei și bunei funcționări a AGERPRESS, prin modificările improprii și inoportune la Legea nr. 19/2013.

În continuarea discuțiilor, s-au trecut în revistă activitățile pe care le va coordona MCIN pentru derularea calendarului de acțiuni pentru marcarea Centenarului Marii Uniri. Ministerului îi revine misiunea de a filtra cele peste 2100 de proiecte care au fost depuse pentru a fi finanțate prin bugetele proprii ale instituțiilor care le-au propus. Proiectele depuse până acum vizează diverse activități cultural – artistice cum ar fi lansări de carte, dezveliri de monumente, organizarea unor festivaluri, evenimente religioase, etc).

Domnul președinte Ion Popescu consideră că MCIN a fost blocat o bună perioadă de timp, acest lucru simțindu-se, atât în planul activităților culturale ce vizeză consolidarea identității naționale prin promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al țării, cât și în calitatea și finalitatea dialogului social desfășurat la nivelul ministerului.

Ministrul Romașcanu a ridicat problema Caselor de Cultură ale Sindicatelor din diferite județe ale țării, care în unele localități au fost transformate în baruri, cluburi sau spații pentru jocurile de noroc. Răspunsul domnului Popescu a clarificat faptul că CSN MERIDIAN nu deține niciun patrimoniu de acest tip, motiv pentru care acestă problemă trebuie discutată cu celalalte confederații sindicale care au acest patrimoniu în administrare.

Președintele și Președintele Executiv al Federației FAIR-MediaSind au mai ridicat următoarele probleme:

·      -    semnalarea efectelor discriminatorii care rezultă din aplicarea noii legi a salarizării, în special în ceea ce privește diferențele mari care apar între salarizarea artiștilor păpușari și a artiștilor instrumentiști;

·          - problema grupelor de muncă pentru artiști și ieșirea balerinilor la pensie;

·       -   unele măsuri care sunt necesare pentru repunerea pe linie a Teatrului din Galați și soluționarea problemei posturilor înghețate.

La finalul întâlnirii de lucru, domnul ministru Lucian Romașcanu a solicitat reprezentanților FAIR-MediaSind să vină cu propuneri și soluții la problemele semnalate ce vor fi discutate la întâlnirile de săptămâna viitoare.

Departamentul de comunicare și mass-media CSN Meridian                             

București, 24 octombrie 2017

1-10 of 331