Comunicate

A fost înfiinţată filiala SRJ MediaSind în Radioul Naţional, prin fuziunea Asociaţiei Profesionale Radio cu unicul sindicat național al jurnaliștilor!

postat 21 iun. 2017, 00:08 de Office Mediasind   [ actualizat la 21 iun. 2017, 00:09 ]

Sindicatul Asociaţia Profesională Radio se alătură Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind, fiind puse, astfel, bazele unei filiale puternice, care va putea să lupte  pentru recuperarea drepturilor angajaților din Societatea Română de Radiodifuziune – SRR.

A fost facut  nou pas important pentru unificarea organizaţiilor din presă. După înfiinţarea filialei MediaSind-Agerpres, după fuziunea prin absorbţie a Sindicatului Lucrătorilor din domeniul Audiovizual - TVR Sind cu Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind  și crearea, în Televiziunea națională (vezi aici),  a filialei MediaSind - TVR, una dintre cele mai importante organizații sindicale din Radioul public, Asociația Profesională Radio, a decis să se alăture SRJ Mediasind, formând filiala MediaSind - Radio România. Hotărârea a fost votată în şedinţa Biroului Executiv al SRJ MediaSind din 20 iunie 2017, cu unanimitate de voturi.

Din păcate,  politica dictatorială dusă de fosta administraţie a SRR a impus, atât un CCM, cât si un regulamenrt intern, care îi transformă pe salariaţii SRR în nişte sclavi pe plantaţiile statutului, deoarece aceştia nu mai beneficiază de nicio protecţie reală.

În urma acestei fuziuni, SRJ MediaSind, prin filiala sa din SRR, va putea să se implice direct în restabilirea normalităţii şi legalităţii în Radioul Public. Astfel, beneficiind de toate instrumentele luptei sindicale, MediaSind va putea asigura apărarea reală a drepturilor salariaţilor din instituţie, care trebuie să beneficieze de un Contract Colectiv de Muncă favorabil, ce trebuie  să le garanteze atât drepturile profesionale, cum ar fi clauza de conştiinţă, dar şi cele salariale. De aceea se impune demararea tuturor procedurilor legale posibile, pentru negocierea unui nou contract, care să ofere garanțiile respectarii demnității angajaților, oferind, totodată, o protecție reală în fața unor posibile abuzuri.

Noua filială a SRJ MediaSind din SRR este susţinută de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, organizația reprezentativă din sector, afiliată la Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor, la Union Global Media, Enterteinment & Arts şi la Confederaţia Sindicală Națională Meridian. Beneficiind de un suport consistent din partea organizatiilor amintite, detinând instrumentele negocierii și exerciţiul dialogului social, MediaSind – Radio România va putea oferi un sprijin real pentru toți angajații Radioului.                                                                                                                                                        

Schimbarea în bine a situaţiei din SRR, realizarea unei reale reconstrucţii, sunt posibile doar prin implicarea, alături de MediaSind-Radio România, a tuturor salariaţilor Radioului, pe care îi așteptăm în organizația noastră.                                                     

   Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 21 iunie 2017

Reacţie internaţională dură împotriva dezmembrării sectorului Cultură şi Mass-Media!

postat 13 iun. 2017, 06:31 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 iun. 2017, 06:32 ]

https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoyMzE0NjU0OTNlYThkOTAy
În urma apelului făcut de Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind (vezi aici), cele mai mari organizaţii internaţionale din domeniul Cultură şi Mass-Media - Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor şi UNI Media, Entertaiment & Arts - au transmis astăzi, 13 iunie 2017, o scrisoare deschisă premierului României, Sorin Grindeanu, prin care îşi exprimă dezacordul  faţă de intenţia Ministerului Consultării şi Dialogului Social  de a desfiinţa sectorul Cultură şi Mass-Media.   

Semnatarii scrisorii consideră că "o asemenea decizie unilaterală și brutală de a dezmembra sectorul Cultură şi Mass-Media  ar încălca drepturile fundamentale de liberă asociere și de negociere colectivă stabilite prin convențiile fundamentale ale OIM. De asemenea, aceasta contravine în mod direct principiilor și angajamentelor stabilite în 2016 în "noul start pentru dialogul social", în care Comisia Europeană și Consiliul European îndeamnă statele membre să "sprijine îmbunătățirea funcționării și eficacității dialogului social la nivel național, astfel încât acesta să conducă la  negocieri colective și la crearea unui spațiu adecvat de dialog ale partenerilor sociali.“

De asemenea, instituţile internaţonale susţin că "ataşarea arbitrară a profesioniștilor care lucrează în subsectoare precum muzică, teatru sau presă la alte sectoare cu care aceștia nu au prea multe în comun, ar slăbi considerabil vocea lor și ar submina capacitatea acestora de a-și proteja drepturile. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, cu cât mulți dintre ei își îndeplinesc atribuțiile în cadrul unor relații de muncă foarte fragile și precare, cu salarii foarte scăzute."

În finalul scrisorii, EFJ, FIA, FIM şi UNI MEI solicită Guvernului Grindeanu să respingă proiectul anunțat de Ministerul Consultării  Publice  și Dialog Social și să mențină sectorul Cultură și Mass-Media în forma actuală.

Vă prezentăm în continuare textul integral al scrisorii transmise premierului Sorin Grindeanu.


Departament Comunicare FAIR MediaSind                           

                                                                                                  Bucureşti, 13 iunie 2017Dl. Sorin Grindeanu, Prim Ministru al României

Bruxelles, 13 iunie 2017

Domnule Prim-Ministru,

 

Organizațiile semnatare reprezintă sindicatele lucrătorilor din cultură și mass-media (inclusiv FAIR-MediaSind, în România) din toate statele membre ale UE și țările candidate. Împreună, ele constituie delegația lucrătorilor din cadrul a două Comitete ale Dialogului Social European sectorial, pentru sectoarele Artele spectacolului (FIA, FIM și UNI MEI) și Audiovizual (EFJ, FIA, FIM și UNI MEI), sub coordonarea  Direcţiei Generale  de Ocupare a Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune a Comisiei Europene.

De zeci de ani, EFJ, FIA, FIM și UNI MEI au reprezentat jurnaliști, muzicieni, actori, dansatori, tehnicieni și alți lucrători din domeniul artelor, divertismentului și mass-media ca un sector coerent, nu numai la nivelul UE, ci și la nivel internațional al OIM.

Ca  urmare, suntem extrem de preocupați de anunțul de dezmembrare a sectorului Cultură și Mass-Media făcut de către Ministerul Consultării și Dialogului Social al României, fără consultarea corespunzătoare a sindicatelor în cauză. Ataşarea arbitrară a profesioniștilor care lucrează în subsectoare precum muzică, teatru sau presă la alte sectoare cu care aceștia nu au prea multe în comun, ar slăbi considerabil vocea lor și ar submina capacitatea acestora de a-și proteja drepturile. Acest lucru este cu atât mai îngrijorător, cu cât mulți dintre ei își îndeplinesc atribuțiile în cadrul unor relații de muncă foarte fragile și precare, cu salarii foarte scăzute.

O asemenea decizie unilaterală și brutală de a dezmembra sectorul Cultură şi Mass-Media  ar încălca drepturile fundamentale de liberă asociere și de negociere colectivă stabilite prin convențiile fundamentale ale OIM. De asemenea, aceasta contravine în mod direct principiilor și angajamentelor stabilite în 2016 în "noul start pentru dialogul social", în care Comisia Europeană și Consiliul European îndeamnă statele membre să "sprijine îmbunătățirea funcționării și eficacității dialogului social la nivel național, astfel încât acesta să conducă la  negocieri colective și la crearea unui spațiu adecvat de dialog ale partenerilor sociali.“ De curând lansatul Pilon Social European al Drepturilor Sociale subliniază importanța dialogului social. În plus, această inițiativă ar crea în mod inevitabil numeroase situații conflictuale, prin privarea acestor numeroşi lucrători  de dreptul lor legitim de a fi reprezentați corect și eficient,

Prin urmare, vă solicităm să respingeți decizia anunțată de Ministerul Consultării  Publice  și Dialog Social și să mențineți sectorul Cultură și Mass-Media în forma actuală.

 

Cu respect,

  Ricardo Gutierez          Dominick Luquer           Benoît Machuel           Johannes Studinger          

Secretar General EFJ   Secretar General FIA    Secretar General FIM       Preşedinte  UNI MEI        


EFJ – European Federation of Journalists | http://europeanjournalists.org

FIA – International Federation of Actors | http://www.fia-actors.com

FIM – International Federation of Musicians | https://www.fim-musicians.org

UNI-MEI – UNI Media, Entertainment and Arts | http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts

Nu distrugeţi sectorul Cultură şi Mass-Media!

postat 7 iun. 2017, 00:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 iun. 2017, 03:06 ]

Scrisoare deschisă adresată premierului Sorin Grindeanu:
 
Nu distrugeţi sectorul Cultură şi Mass-Media!
 
Domnului  Sorin Grindeanu, Prim Ministru
 
Spre știință:
Dlui. Liviu Dragnea, Președinte Partidul Social Democrat,
Federația Internațională a Jurnaliștilor,
Federația Europeană a Jurnaliștilor,
Federația Internațională a Muzicienilor,
Federația Internațională a Actorilor,
UNI Global Union,
UNI Media Entertaiment & Arte,
Confederația Sindicală Națională Meridian
 
Stimate Domnule Prim Ministru,
 
Federația Cultură și Mass-Media FAIR MediaSind este singura organizație națională reprezentativă, conform Legii Dialogului Social, pentru sectorul Cultură și Mass-Media, fiind afiliată pe plan național la Confederația Sindicală Națională Meridian, iar pe plan international, la Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, UNI Global Union și UNI Media Entertaiment & Arts.

Am aflat, cu stupoare, că, la propunerea  Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, se va supune aprobării o Hotărâre de Guvern privind modificarea structurii sectoarelor de activitate.
 
Domnule Prim Ministru,

vă  solicităm să nu aprobați această Hotărâre care, odată adoptată, va determina o diminuare a drepturilor si garanţiilor de securitate ale angajaţilor din acest sector.  
 
Vă aducem la cunoștință că Ministerul  Consultării Publice şi Dialogului Social a refuzat să țină cont de poziţia organizaţiei noastre și a organizațiilor internaționale la care suntem afiliați, față de  intenția acestei instituții de a desfiinţa sectorul cultură și mass-media, şi de a-l diviza în mai multe așa -zise sectoare, care nu au nicio legătură nici cu domeniul și nici cu activitățile angajaților.
 
Fără să precizeze motivele desfiinţării acestui important sector, reprezentanții Ministerului, ignorând observaţiile organizatiilor noastre, şi neluînd în seamă anumite experienţe europene care au demonstrat viabilitatea conlucrării culturii cu mass-media în acelaşi sector,  au decis împărțirea domeniului cultură și mass -media în mai multe sectoare, fapt care nu numai că va  face imposibilă apărarea drepturilor salariaților din acest important domeniu de activitate, dar poate influenţa negativ activitatea de formare profesională şi perfecţionare a angajaţilor.
 

Din păcate, redefinirea sectoarelor este făcută, de cele mai multe ori, după criterii din afara logicii. Spre exemplu, agenţiile de ştiri sunt introduse în sectorul 97 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, fără să se țină cont că jurnalismul este o profesie  care implică norme deontologice, clauză de conștiință şi nu are niciun fel de tangenţă cu profesiile lucrătorilor din IT şi telecomunicaţii.

 
FAIR-MediaSind consideră că desființarea sectorului cultură și mass-media va genera un lant de efecte negative, pornind de la desfiinţarea actualelor  comitete sectoriale, până la determinarea imposibilităţii negocierii contractelor colective de muncă. Astfel, drepturile angajaților vor fi grav afectate.

 Este de neînţeles faptul că, în condiţiile în care tocmai au fost demarate la Ministerul Culturii procedurile de negociere a  Contractului  Colectiv de Muncă pentru sectorul Cultură şi Mass Media, Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, instituţia chemată să promoveze şi garanteze dialogul dintre partenerii sociali, este acum cea care generează dezbinarea, creind premisele  declanşării conflictelor de muncă.

Menționăm că pe plan international, în cadrul Comitetelor de dialog din cadrul Comisiei Europene, Parlamentului European și chiar în cadrul Parlamentului României, cultura, artele și mass-media se află unite în aceeași comisie.
 
Nu în  ultimul rând, atragem atenția că majorarea sectoarelor de activitate de la 29 la 122, va crea mari probleme în toate sectoarele de activitate. Organizatiile sindicale nu vor mai avea reprezentativitate în noile, atât de multe, sectoare. Astfel, negocierile colective vor dispărea, iar drepturile tuturor  angajaților români vor fi afectate.
 
În aceste conditii,  Federatia FAIR MediaSind, cu sprijinul organizațiilor la care este afiliată, va întreprinde toate demersurile necesare atât pe plan național, cat și international, pentru ca domeniile Cultură și  Mass Media să fie respectate, inclusiv de către guvernanții români.
 
Ataşăm adresele oficiale (vezi aici reactia FAIR MediaSind şi aici reacţia SRJ MediaSind) , precum  şi moţiunea Congresului Federaţiei Europene a Jurnaliştilor (vezi aici).


Federația Cultură și Mass Media FAIR MediaSind
 
Leonard - Octavian Pădureț,   Cristi Godinac                                                     
Președinte                                                         Preşedinte Executiv           
                                                                                                                             Bucureşti, 7 iunie 2017  

MediaSind TVR- filiala Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind în Televiziunea Română!

postat 6 iun. 2017, 05:59 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 iun. 2017, 07:06 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, organizaţia naţională a lucrătorilor din mass-media, membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind - singura organizaţie reprezentativă, conform legii, pentru sectorul Cultură şi Mass-Media, afiliată la Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, are, începând de astăzi, 6 iunie 2017, filială în Societatea Română de Televiziune.

Noua structură, care se alătură celei din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, a fost înfiinţată în urma fuzionării (prin absorbţie) a SRJ MediaSind cu Sindicatul Lucrătorilor din Domeniul Audiovizual TV-R Sind, conform Sentinţei Civile nr.3486/2017, rămasă definitivă.

SRJ MediaSind a devenit un brand sindical binecunoscut şi apreciat, atât în ţară, cât şi în străinătate, ca urmare a numeroaselor acţiuni întreprinse pentru susţinerea intereselor salariaţilor din sectorul mass-media. Amintim negocierea primului contract colectiv de muncă din istoria presei, intervenţiile repetate la forurile politice şi guvernamentale din ţară dar şi la cele europene pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din breaslă, organizarea unor acţiuni de protest împotriva abuzurilor din media,acţiuni în instanţe în interesul salariaţilor etc.

Inspirându-se după modele de succes din  ţări cu tradiţie sindicală, SRJ MediaSind, constituit pe o structură naţională, va fi un punct de sprijin pentru toţi salariaţii din instituţiile media care traversează perioade de criză, pentru toţi acei colegi ale căror drepturi sunt încălcate. 

Din ce în ce mai des, se invocă ideea unor reduceri de personal, se acreditează tema remunerării angajaţilor în baza noii Legi a salarizării. Drepturile angajaţilor nu sunt respectate, iar demnitatea acestora este încălcată. Această situaţie de fapt este favorizată atât de existenţa unui contract colectiv de muncă, în mare măsură nefavorabil salariaţilor, dar şi de insuficienta implicare a organizaţiilor sindicale în susţinerea intereselor propriilor membri. De asemenrea, trebuie luată în calcul şi lipsa de solidaritate.

În această perioadă grea pentru Televiziunea Română, cu un viitor impredictibil, Sindicatul nostru trebuie să se angajeze deschis pentru apărarea salariaţilor din SRTV. Filiala MediaSind TVR, prin noua sa structură organizatorică, îşi propune o implicare activă în sprijinul membrilor săi.

Vă informăm că, pentru un mandat de patru ani, conducerea SRJ MediaSind la nivel naţional este formată din Cristinel Godinac, preşedinte, Ion Moraru, vicepreşedinte, Cătălina Matei vicepreşedinte, Sorin Rada, vicepreşedinte, Dumitru Mangu, vicepreşedinte şi Liviu Grosu Secretar General.

În urma alegerilor din data de 6 iunie 2017, conducerea filialei MediaSind din TVR este următoarea:

Sorin Rada, preşedinte filială, Sorin Torică, Daniel Verenca, Gabriel Sîrmei, Ion Moraru, Cristian Alin Ilea, Florin Ghica, Viorel Onuţiu, Ovidiu Cristescu, Corina Cişmigiu, Dan Vistorovschi, Radu Traian şi Dorina Chiţescu, vicepreşedinţi,

Paul Cişmigiu, secretar general, Constantin Niculescu, secretar,

Bogdan Ştefan, trezorier.

Precizăm că alături de filialele MediaSind din AGERPRES şi SRTV, sunt în curs de înfiinţare alte structuri în mai multe instituţii de presă din Bucureşti şi din ţară.

Cei care doresc să ni se alăture, ne pot contacta la mail office@mediasind.ro sau  mediasind.tvr@mediasind.ro , site www.mediasind.ro,  pagina FB: Romanian Trade Union of Journalists MediaSind.

Mai multe amănunte pe site-ul mediasind

 

Departament Comunicare SRJ MediaSind


                                                                                                 Bucureşti, 6 iunie 2017

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

Studenţii din Chişinău au devenit jurnalişti ReStart!

postat 25 mai 2017, 03:31 de Office Mediasind   [ actualizat la 25 mai 2017, 03:32 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-4/studenti%20USEM3.jpg
''ReStart - pentru un jurnalism de calitate!'',  lansat de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, cotidianul Bursa, Universitatea Danubius din Galaţi şi principalele universităţi din ţară,  şi-a deschis porţile şi în Republica Moldova, cu un nou partener: Universitatea de Studii Europene din Moldova -USEM. Studenţii  Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul acestei universităţi, au primit astăzi, 25 mai 2017, legitimaţiile ReStart şi au semnat contractele de voluntariat.

 ''Este un moment istoric pentru studenţii de la USEM, pentru că voi sunteţi primii jurnalişti din Republica Moldova în proiectul ReStart.  Este primul pas important pentru tinerii care vor să descopere ce înseamnă jurnalismul şi deontologia acestei profesii, iar noi le vom sta alături. Mă bucur că proiectul acesta se extinde şi peste graniţe, acolo unde putem să oferim suport şi repere viitoarei generaţii de profesionişti în jurnalism. Din acest moment puteţi să deschideţi orice uşă, dar să respectaţi întodeauna deontologia profesiei de jurnalist, să fiţi corecţi şi să respectaţi adevărul.'', a declarat Cristi Godinac, preşedinte MediaSind.


https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-4/studenti%20USEM2.jpg?attredirects=0
 "Am construit cu mult interes proiectul ReStart în parteneriatul AGERPRES, MediaSind , Universitatea Danubius şi cotidianul Bursa. Acum 3 ani de zile studenţii unversităţii noastre erau deja "antrenaţi" să opereze în toate domeniile media, ca urmare a preocupării constante pentru aspectele practice ale carierei, dobândite încă din timpul facultăţii. Facutatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a desfăşurat mai multe proiecte finanţate european prin care am dat naştere unei întreprinderi media pentru studenţi şi practica lor. Ei sunt regizori, producători, cameramani, redactori, manageri, operează singuri toate echipamentele de ultimă generaţie procurate prin proiect. Au învăţat de la cei mai buni specialişti. Cei mai buni sunt angajaţii universităţii sau ai ziarelor, radiourilor şi televiziunilor din Galaţi-Brăila. ReStart a venit cu parteneriatul select care înseamnă motivaţia necesară, expertiza şi dorinţa de a extrage "genialitatea" din studenţii noştri. Suntem mândri de studenţii şi partenerii noştri!", a declarat Andy Puşcă, rectorul Universităţii ''Danubius'' Galaţi. 

Daniela Sitari, lector universitar şi  prodecanul Facultăţii  de Jurnalism şi Ştiinţele comunicării, a susţinut că USEM este onorată de acest parteneriat semnat cu jurnaliştii români: "Acest parteneriat este un pas important pentru studenţii USEM, iar această legitimaţie ReStart ne obligă să fim mai buni şi mai competitivi".

Livia Lupaşcu, lector universitar şi Redactorul şef al publicaţiei "Reporter USEM", a susţinut că "această colaborare este deosebit de importantă pentru studenţii de la jurnalism, deoarece ei au o posibilitatea să înveţe de la profesioniştii din România tainele meseriei şi principiile deontologice. Situaţia presei din Republica Moldova este una dificilă, grea, există puţine instituţii de media independente. Dorim ca studenţii noştri să fie la fel de bătăioşi ca şi colegii din România, să facă un jurnalism de calitate. Sper ca această colaborare să continuie şi prin organizarea unor întâlniri mai dese, şcoli de vară, prin multe proiecte comune, dintre studenţii şi profesorii USEM şi colegii jurnalişti din România." 

 ''Îi felicit pe studenţii care au fost selectaţi şi care au primit legitimațiile ReStart. Avem nevoie de presă de calitate, adevărată, nu de  cancan, ceea ce înseamnă adevăr, curaj, libertate de exprimare. Diferența dintre un jurnalist și un bloger este mare. Diferenţa este dată de regulile profesiei, de Codul Deontologic al Jurnalistului. Mass-media românească este o junglă în care foarte puţini rezistă. Aportul nostru,  constă în faptul că veți fi întâmpinați de cei mai buni profesioniști pentru a face materiale de calitate (articole de presă, fotografii, filme etc.), iar la expirarea contractelor, cele mai bune producții vor fi premiate și publicate pe site-urile MediaSind, AGERPRES   și ale partenerilor naţionali şi internaţionali '', a mai spus Cristi Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind.
 
Proiectul se va dezvolta  prin încheierea acordurilor de parteneriat cu universităţi din mai multe centre universitare. Până în prezent au mai fost încheiate parteneriate cu Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Timişoara şi cotidianul Bursa, urmând să semneze şi alte  instituţii  Cluj, Iaşi şi Bucureşti.

"ReStart" este un proiect inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative — promovat de Federația Internațională a Jurnaliștilor.Departament Comunicare SRJ MediaSind                                                   Chişinău, 25 mai 2017

Adunarea generală a EFJ, de la Bucuresti, denunţă presiunile asupra jurnaliștilor europeni!

postat 22 mai 2017, 02:39 de Office Mediasind   [ actualizat la 22 mai 2017, 02:41 ]

În perioada 18-19 mai 2017, a avut loc la Bucureşti Adunarea Generală  a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor. Evenimentul, desfasurat la PHOENICIA Grand Hotel si gazduit de FAIR-MEDIASIND, a avut ca temă principală de dezbatere Jurnalişti sub presiune

Au fost fost prezenţi reprezentanţii a  peste 320 000 de afiliaţi
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/adunareageneralaaefjdelabucurestidenuntapresiunileasuprajurnalistiloreuropeni/reprezentant%20Consiliu%20European.jpg?attredirects=0
FEJ, precum şi reprezentantul Consiliului Europei, Patrick Penninckx(foto)

 Acesta a susținut in plenul Adunarii că România este una dintre țările unde se fac presiuni politice asupra presei.

Forumul celei mai mari organizaţii a jurnaliştilor europeni a adoptat mai multe moţiuni şi declaraţii menite să condamne şi să descurajeze presiunile politice asupra jurnaliştilor din mai multe tari ale continentului nostru. Un caz special, asupra caruia toti participantii au insistat, a fost acela al celor 152 de jurnalişti turci aflaţi în închisoare

Având în vedere problemele cu care se confruntă jurnaliștii români, la propunerea  Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind,   delegaţii  prezenţi au votat cu unanimitate următoarea Declaraţie:

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/adunareageneralaaefjdelabucurestidenuntapresiunileasuprajurnalistiloreuropeni/sala%20congres%20efj.jpg?attredirects=0
"Federaţia Europeană a jurnaliștilor susţine eforturile membrului afiliat din Romania, Federatia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind pentru:

Deblocarea dialogului social în mass-media, menţinerea actualului sector Cultură şi Mass-Media, negocierea unui contract colectiv de muncă pentru toţi angajaţii şi freelancerii acestui sector.
Modificarea în regim de urgenţă a Legii de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru  revenirea  la statutul de instituţie publică, nu de stat, precum şi pentru depolitizarea conducerilor acestor instituţii.

Acordarea de facilităţi fiscale industriei de media identice cu cele din cele din uniunea europeană, precum şi măsuri pentru protecţia freelancerilor."

Reprezentanții FAIR MediaSind au solicitat sprijinul FEJ pentru a protesta la instituțiile europene împotriva intenției Guvernului român de a diviza sectorul Cultură și Mass-Media în mai multe sectoare, ceea ce va crea mari disfuncționalități și va bloca orice negociere colectivă pentru drepturile salariaților din acest domeniu. 

Partener media al evenimentului a fost Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.


 
Departament Comunicare FAIR MediaSind                                 București, 22 mai 2017

Fotografii realizate de  Silviu Matei, AGERPRES FOTO

Citește și:

Patrick Penninckx (Consiliul Europei): România este una dintre țările unde se fac presiuni politice asupra presei

Godinac (SRJ MediaSind): Radioul public și Televiziunea Română nu mai sunt instituții publice sunt instituții de stat

Avădani (CJI): În România, proprietarii celor mai importante trusturi de presă sunt în închisoare sau cercetați penal

Godinac (FRJ MediaSind): Government divides mass-media in seven sectors to prevent collective labour contract negotiation

Presiunile asupra jurnaliștilor - discutate la București; Președintele FEJ: O presă liberă creează conținut de calitate

 Presiunile economice sau politice asupra jurnaliștilor europeni au fost discutate, joi și vineri, la Adunarea Generală a Federației Europene a Jurnaliștilor, președintele FEJ, Mogens Blicher Bjerregard, subliniind că "politicienii trebuie să stea departe de redacții", deoarece "o presă liberă creează conținut de calitate".


Comitetul al FEJ a decis ca tema întâlnirii de la București să fie "Jurnaliști sub presiune".

Ricardo Gutierrez, secretarul general al Federației, a precizat că unul dintre motivele organizării evenimentului în Capitala României reprezintă un gest de solidaritate.

"Știm că situația e dificilă în România, atât cât privește libertatea presei, dar și legislația muncii. Cred că e important pentru comunitatea europeană a jurnaliștilor să arate solidaritate față de colegii lor din România", a declarat el pentru AGERPRES.

YouTube Video


Gutierrez a afirmat că, deși problemele cu care se confruntă media europene sunt comune, acestea au un impact mai mare în Europa Centrală, deci, implicit, în România. "Avem nevoie de jurnalism independent și de calitate mai mult ca oricând", a spus el și a vorbit de situația jurnaliștilor încarcerați în Turcia. "Situația este dramatică în Turcia. 152 de jurnaliști sunt în închisoare în Europa. Dintre ei, 145 sunt în Turcia. Azi, Turcia este cea mai mare închisoare de jurnaliști din lume. Urmărim toate aceste cazuri, (...) cazurile jurnaliștilor care își pierd locurile de muncă. În urma tentativei de lovitură de stat din 2016, 2.500 de jurnaliști și-au pierdut locurile de muncă. Redacții s-au închis", a susținut el.

Secretarul general al FEJ a opinat că Uniunea Europeană nu reacționează îndeajuns de puternic la această situație.

"Democrațiile europene nu reacționează. Din cauza acordurilor cu UE privind gestionarea refugiaților, Uniunea Europeană protejează guvernul turc. Este un lucru pe care îl condamnăm. Cred că cetățenii trebuie să reacționeze", a afirmat el.

YouTube Video

La rândul său, președintele Federației Europene a Jurnaliștilor, Mogens Blicher Bjerregard, a vorbit despre presiunile asupra jurnaliștilor, dar și despre nevoia creării unui cadru economic și legal confortabil pentru cei care practică această meserie.

"E foarte important să oprim aceste abuzuri. Vorbim de abuzuri fizice, dar și de aspectul financiar. Trebuie să vorbim de media sustenabile", a subliniat el.


Mogens Blicher Bjerregard a declarat că "politicienii trebuie să stea departe de redacții". "O presă liberă creează conținut de calitate", a precizat președintele FEJ, adăugând că, în opinia sa, o presă cu un viitor trebuie să se sprijine pe patru piloni: media publice la standarde înalte, media private sustenabile, marii jucători pe piața media — Google, Apple, Amazon — implicați mai mult în crearea de conținut și tehnologiile inovatoare din domeniul jurnalismului.


YouTube Video

Președintele Federației Române a Jurnaliștilor MediaSind, Cristi Godinac, a vorbit, la rândul său, despre problemele specifice ale mass-media române.

"Alături de alte moțiuni care s-au votat, a existat o Declarație oficială, votată în unanimitate de toți invitații, în privința situației din România. Practic FEJ s-a angajat să susțină eforturile federației FAIR MediaSind în privința determinării Guvernului României de a nu modifica sectoarele de activitate", a declarat, pentru AGERPRES, Cristi Godinac.

El a detaliat că, în a doua jumătate a acestei săptămâni, Executivul le-a trimis reprezentanților sindicali "un proiect de hotărâre de Guvern prin care modifică sectoarele de activitate de la 29 la 129". "În acest proiect de lege, (sectorul — n.r.) mass-media practic nu mai există. Este împărțit în șapte sectoare. Nouă ne va crea mari probleme în negocierea contractelor de muncă în toate instituțiile de media. Practic, jurnaliștii vor fi grevați de drepturile pe care le pot obține prin aceste contracte colective", a explicat Godinac.

De asemenea, el a spus că FEJ va susține demersurile MediaSind privind "convingerea Parlamentului României de a modifica în regim de urgență Legea de organizare și funcționare a Societății Române Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, în sensul de readucere a lor la statutul de instituție publică și nu instituție de stat".

În timp ce problema în media publice este "politizarea excesivă", media private "se află sub o fiscalitate excesivă", a afirmat Godinac. "Dacă în Uniunea Europeană TVA-ul se află între 0 și 5 la sută la mass-media, în România este de 19%. Nu există aproape nicio facilitate fiscală", a precizat el.


YouTube Video

Președintele Federației "Cultură și Mass-Media" FAIR MediaSind, Leonard Pădureț, a arătat că, în urma celor două zile de discuții de la București, s-a ajuns la concluzii care "dau speranță".

El a vorbit însă și despre demersul Guvernului de a modifica sectoarele de activitate. "Propunerea actuală, care vine să fragmenteze în nenumărate mici părți sectorul cultură și mass-media, va duce la imposibilitatea încheierii unui acord colectiv sectorial", a explicat el. "Ne miră că nici măcar o virgulă din propunerile pe care noi le-am transmis la ministerele de resort nu se regăsește în noul proiect", a susținut Leonard Pădureț.

În opinia sa, în viitor, "presa europeană va merge înainte și va depăși cu siguranță orice fel de presiune". "Problema este în zona țărilor cu o mai puțină experiență democratică reală", a nuanțat el.

Conferința a adunat la București reprezentanți a peste 320.000 de jurnaliști din întreaga Europă. Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost partener media al evenimentului.

AGERPRES/(AS — autor: Oana Ghiță, editor: Andreea Rotaru, imagine: Alfred Schupler, redactor video: Marilena Stănescu, grafician: Liliana Iordan, editor online: Anda Badea)

Studenţii Universităţii "Ovidius" din Constanţa au devenit jurnalişti ReStart!

postat 12 mai 2017, 02:16 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 mai 2017, 02:51 ]

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/untitledpost-1/DSC_3994.jpg
''ReStart - pentru un jurnalism de calitate!''
, proiect lansat de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, cu ziarul  Bursa şi cu principalele universităţi din ţară, a ajuns la Constanţa. 

Studenţii de la Facultatea de Litere, specializarea Jurnalism şi ştiinţele comunicării a Universităţii "Ovidius" din Constanţa, care au câştigat concursul de selecţie privind înscrierea în Proiectul ReStart, au primit vineri, 12 mai 2017, legitimaţiile ReStart şi au semnat contractele de voluntariat cu AGERPRES. În baza acestor legitimaţii ReStart, studenţii îşi vor desfăşura activitatea redacţională timp de un an de zile, pe domeniile alese de ei. La finalul acestei perioade cele mai bune materiale de presă vor fi premiate iar primii trei câştigători vor primi şi legitimaţii internationale de presă emise de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.  

Lucia Roznov, Irina Vereş, Lavinia Mihaela Oprea, Monica Diaconu, Claudia Stoica, Eduard Ion Tudor şi Cristian Eduard Drăgan, studenţi ai specializării Jurnalism a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii Ovidius Constanţa, câştigători ai competiţiei Descoperă Constanţa, au fost cei care au primit ca premiu legitimaţii de presă ReStart şi au încheiat contracte de voluntariat. Concursul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: text, fotografie şi video, iar criteriile de jurizare au fost: adecvarea la temă, originalitatea, documentarea, claritatea și expresivitatea. "A existat în fotografiile studenților o dimensiune referențială, au surprins exact ce trebuia, încercând să construiască o identitate culturală și etnică a Constanței și a Dobrogei", a explicat lect. univ. dr. Mariana Tocia detaliile selecției pentru ReStart.  

Cristi Godinac, preşedinte SRJ MediaSind, cel care le-a înmânat legitimaţiile studenţilor din Constanţa, a afirmat că proiectul ''ReStart - pentru un jurnalism de calitate!” este inspirat de The Ethical Journalism Initiative  promovat de Federația Internațională a Jurnaliștilor, care  susţine standardele de calitate în jurnalism.

“Doresc să îi felicit pe studenţii care au câştigat concursul  pentru acest important proiect. Practic, începând de astăzi puteţi să vă consideraţi jurnalişti cu drepturi depline în slujba adevărului, dar întotdeauna trebuie să ţineţi cont că jurnalistul are datoria să respecte deontologia profesională. MediaSind a reuşit să construiască o punte între viitorii jurnalişti şi unele dintre cele mai importante instituţii media şi veţi avea astfel posibilitatea să vă puneţi în practică cunoştinţele teoretice acumulatea la cursuri” - a spus Cristi Godinac.

El a precizat că activitatea de voluntariat şi contractele semnate în acest sens îi vor ajuta pe studenţi pe piaţa muncii. Nu în ultimul rând, acesta a anunţat că, în urma solicitărilor venite din partea studenţilor Universităţii "Ovidius" şi a  parteneriatului încheiat de SRJ MediaSind cu rectorul Universităţii Ovidius, profesor universitar dr. Sorin Rugină, până pe data de 8 iunie a.c. va exista o nouă selecţie pentru studenţii care vor să participe în proiectul ReStart.

Prezentă la eveniment, corespondenta specială a AGERPRES din judeţul Constanţa, Nona Jalbă, le-a explicat studenţilor prezenţi despre particularităţile meseriei de jurnalist. "Meseria de jurnalist este foarte frumoasă, ne oferă multe satisfacţii. Un lucru important din punctul meu de vedere, trebuie să ne placă această meserie pentru că, altfel, nu putem rezista, în condiţiile în care suntem într-o agitaţie continuă, nu putem practica un jurnalism de calitate. (...) Vă doresc să fiţi sănătoşi, în primul rând, să aveţi putere de muncă, să vă documentaţi, materialele de presă să le scrieţi corect, respectând regulile teoretice, să găsiţi subiecte interesante, să fiţi nepărtinitori în redactarea de exemplu a unei ştiri, adică să lăsaţi cititorul să decidă asupra situaţiei prezentate, fără să-l influenţaţi către o direcţie anume. Şi vă mai doresc ceva, să aveţi feedback la materialele de presă " , le-a spus, printre altele, studenţilor,  jurnalista Agerpres
    
Alături de prof. univ.dr, Cristina Tamaş, decanul Facultăţii de Litere,  a vorbit prof. univ. dr. Ana Maria Munteanu din partea Departamentului de Jurnalism a Universităţii "Ovidius". Aceasta a susţinut importanţa  parteneriatului semnat cu MediaSind: "Parteneriatul cu dumneavoastră aduce un plus de valoare. E important să înveţe de la profesioniştii care ţin valorile la suprafaţă. Studenţii de la jurnalism trebuie să experimenteze contactul direct cu societatea reală şi feedback-ul."
 
La rândul său, directorul departamentului de imagine instituţională a Universităţii "Ovidius", lect. dr.  Enache Tuşa,  a  explicat că Proiectul Restart caută studenţi voluntari pentru promovarea jurnalismului de calitate, care să lucreze într-un mod profesionist, respectând codul deontologic al jurnalistului.În acelaşi context, Enache Tuşa le-a vorbit studenţilor despre importanţa colaborării dintre mediul academic în domeniul jurnalismului şi industria de mass-media. Totodată, acesta a fost şi moderatorul întâlnirii.

Proiectul se va dezvolta  prin încheierea acordurilor de parteneriat cu universităţi din mai multe centre universitare. Până în prezent au mai fost încheiate parteneriate cu Universitatea Danubius din Galaţi,  Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova şi cotidianul Bursa, urmând să semneze şi alte  instituţii din Timişoara, Cluj, Iaşi şi Bucureşti.


 Departament Comunicare SRJ MediaSind                                           Constanţa, 12 mai 2017


  

Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor va avea loc în România!

postat 3 mai 2017, 00:31 de Office Mediasind   [ actualizat la 3 mai 2017, 00:31 ]

Cu ocazia zilei Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR - MediaSind transmite sincere felicitari tuturor jurnalistilor care-si slujesc cu onestitate profesia, urmărind informarea corectă a cetăţenilor şi cultivarea adevăratelor valori ale societăţii noastre.

Este un bun prilej pentru organizaţia noastră de a ne exprima preţuirea faţă de acei colegi care, în ciuda unor presiuni politice sau economice, dictate de cele mai multe ori de interese patronale, luptă, actionând în limitele deontologiei profesionale, pentru aflarea adevarului.

Federaţia noastră a promovat întotdeauna, aflându-se în permanentă alături de profesioniştii breslei, pe care îi susţine cu toate mijloacele de care dispune.

Anul acesta, Ziua Mondială a Presei precede un eveniment extrem de important pentru mass-media românească: organizarea, pentru prima dată în România, a celei mai importante reuniuni a jurnaliştilor europeni. La propunerea membrului afiliat din România, FAIR-MediaSind, Comitetul Executiv al Federaţiei Europene a Jurnaliştilor - EFJ, a decis să organizeze la Bucureşti, în perioada 18-19 mai 2017, Adunarea Generală a organizaţiei europene de media.

Evenimentul, la care vor participa reprezentanţi ai celor peste 320 000 de jurnalişti afiliaţi EFJ, oficiali UE şi ai instituţiilor din media, va avea loc la Phoenicia Grand Hotel din Capitală. Tema intalnirii este una de mare actualitate: Jurnalişti sub presiune. Pe această idee, delegaţii vor dezbate, căutând soluţii la principalele probleme cu care se confruntă breasla jurnaliştilor, cum ar fi presiunile politice, editoriale, independenţa instituţiilor publice de presă, libertatea de exprimare, digital news, etc.

Partener media al evenimentului este Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.

 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind                           

                                                                                Bucureşti, 3 mai 2017

Parlamentul României a pus capăt dictaturii administraţiei Miculescu din Radioul Naţional!

postat 26 apr. 2017, 02:49 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 apr. 2017, 04:21 ]

După ce, în nenumărate rânduri,  cea mai mare parte a salariaţilor  Radioului Public, principalele organizaţii sindicale, naţionale şi internaţionale, instituţii de control ale statului au semnalat abuzuri şi ilegalităţi -confirmate de instanţe judecătoreşti - Parlamentul României a decis astăzi, 26 aprilie 2017, demiterea Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune – SRR şi a preşedintelui – director general Ovidiu Miculescu. Rapoartele de activitate ale SRR pentru anii 2015 şi 2016 au fost respinse cu 233 de voturi pentru, 53 împotrivă şi 5 abţineri.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind salută decizia Parlamentului României care, chiar dacă este venită în al 12-lea ceas, este menită să reinstaureze legalitatea şi să reabiliteze statutul salariaţilor, a căror demnitate a fost călcată în picioare în ultimii ani.

Încă din anul 2014, SRJ MediaSind, împreună cu Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi cu principalele organizaţii sindicale şi profesionale din domeniu, au atras atenţia asupra modului dictatorial şi ilegal prin care adminsitraţia condusă de preşedintele-director general Ovidiu Miculescu a  condus Radioul Public. Iată cîteva dintre sesizările făcute:

 - După ce a păgubit cu aproximativ 25% drepturile salariale prin semnarea unui contract colectiv de muncă sub prevederile minimale din  Contractul Colectiv din Mass-Media, după ce a impus un Regulament care pune botniţă angajaţilor, încalcând libertatea de exprimare şi Legea avertizorului public, după ce l-a concediat pe liderul sindical, Adrian Moise, reprezentant al salariaţilor în CA, în urma unui simulacru de cercetare disciplinară, după ce a recunoscut că a spart sediul Sindicatului Unit al Salariatilor Radio România şi a confiscat şapte saci cu documente şi bunuri ale organizaţiei (ştampile, sume de bani etc.) în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, administraţia Miculescu a continuat  nestingherită seria ilegalităţilor, profitând de lipsa de reacţie a factorilor politici. (vezi aici)

 - Organizaţia Internaţională a Muncii a solicitat explicaţii oficiale statului român prin Ministerul de Externe, iar  Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor au cerut României, prin ambasadele din străinătate, să  pună capăt abuzurilor din Radioul Public. (vezi aici şi aici)

Folosind fonduri publice, administraţia Miculescu a adus grave prejudicii de imagine României prin trimiterea la Congresul Mondial al Jurnaliştilor a unor persoane care au boicotat şi discreditat organizarea acestui important eveniment, provocând reacţii dure din partea oficialilor Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor. (vezi aici şi aici)

  - Peste 20 de organizaţii ale jurnaliştilor din ţară s-au solidarizat cu protestele FRJ MediaSind, cerând Parlamentului să demareze anchete oficiale împotriva şefului SRR, Ovidiu Miculescu. (vezi aici)

 - Într-o acţiune de protest fără precedent, peste 1 000  intelectuali de marcă au semnat o Petiţie împotriva politicii anticulturale promovate de administraţia Miculescu în Radioul Public.  (vezi aici)

 - Împotriva administraţiei Miculescu există mai multe plângeri penale pentru abuz în serviciu, tulburare de posesie, furt calificat şi ameninţări, pentru  spargerea sediului SUS Romania, confiscarea documentelor şi a ştampilei organizaţiei sindicale, precum şi pentru alte fapte pedepsite de legea penală.

 - CNSAS a confirmat oficial că Ovidiu Miculescu a semnat în anul 1987 un Angajament cu fosta Securitate (Dosarul fond de reţea nr. R 94603) pentru  "apărarea contrainformativă a persoanelor care fac parte din grupul de presă ce participa la activităţi protocolare", ceea ce ridică multe semne de întrebare asupra moralităţii acestuia. (vezi aici)

 - Şapte membri ai Consiliului de Administraţie în frunte cu preşedintele-director general, precum şi patru membri ai Comitetului Director ai SRR sunt suspectaţi şi anchetaţi pentru posibile fapte de corupţie, în urma sesizărilor depuse de organizaţia salariaţilor din SRR la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Agenţia Naţională de Integritate. (vezi aici)

 -  De asemenea, în cercetarea DNA se află şi modul în care a fost posibil ca preşedintele SRR să se  angajeze pe sine însuşi în instituţie şi, în acelaşi timp, să gestioneze fonduri europene în dubla sa calitate: de preşedinte – director general al SRR şi de coordonator instituţional. (vezi aici)-  Modalitatea prin care au fost organizate concursurile pentru posturile de manageri din SRR face obiectul unui nou dosar la DNA. (vezi aici)

 -  Maniera dictatorială prin care Ovidiu Miculescu a înţeles să conducă Radioul Public a provocat mai multe  proteste internaţionale, inclusiv la ambasadele României din străinătate  din partea a peste 100 de organizaţii ale jurnaliştilor membre ale Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Federaţiei Europene a Jurnaliştilor. (vezi aici)

 - Nenumăratele sesizări ale angajaţilor şi sindicatelor afiliate la FRJ MediaSind, din Societatea Română de Radiodifuziune, referitoare la managementul defectuos şi abuzurile adiminstraţiei conduse de preşedintele  – director general Ovidiu Miculescu, au fostconfirmate şi de ultimul raport al Curţii de Conturi. Inspectorii acesteia au constatat grave încălcări ale legii în administrarea banului public, care au produs mari prejudicii bugetului instituţiei. (vezi aici)

  - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, considerandu-l ca fiind nefondat, recursul formulat împotriva Sentinţei nr. 1291 din 23 aprilie 2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ. Hotărârea judecatorească confirmă, astfel, Raportul ANI privind starea de incompatibilitate a conducatorului Societăţii Române de Radiodifuziune - SRR, Ovidiu Miculescu.  (vezi aici). 

SRJ MediaSind susţine în continuare necesitatea depolitizării urgente a celor două instituţii naţionale de presă, solicitând, totodată, Parlamentului, modificarea Legii de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV.

 

Biroul Executiv SRJ MediaSind                        Bucureşti, 26 aprilie 2017                                                                                                                                 

Studenţii Universităţii din Craiova - voluntari ReStart!

postat 16 mar. 2017, 08:29 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 mar. 2017, 08:35 ]

''ReStart - pentru un jurnalism de calitate!'', proiect lansat de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, cu cotidianul Bursa şi cu principalele universităţi din ţară, a ajuns într-o nouă etapă. 

Studenţii de la Specializarea Jurnalism – Universitatea din Craiova, care s-au înscris în acest proiect, au primit joi, 16 martie 2017, legitimaţiile ReStart şi au semnat contractele de voluntariat cu AGERPRES, în baza cărora îşi vor desfăşura activitatea redacţională timp de un an de zile.
La finalul acestei perioade cele mai bune materiale de presă vor fi premiate, iar primii trei câştigători vor primi şi legitimaţii internationale de presă emise de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.   

Cristi Godinac, preşedinte SRJ MediaSind, cel care le-a înmânat legitimaţiile studenţilor din Craiova, a afirmat că proiectul ''ReStart - pentru un jurnalism de calitate!” este inspirat de The Ethical Journalism Initiative  promovat de Federația Internațională a Jurnaliștilor, care  susţine standardele de calitate în jurnalism.

“Doresc să îi felicit pe studenţii care au fost selectaţi să participe la acest important proiect. Practic, începând de astăzi puteţi să vă consideraţi jurnalişti cu drepturi depline în slujba adevărului, dar întotdeauna trebuie să ţineţi cont că jurnalistul are datoria să respecte deontologia profesională. MediaSind a reuşit să construiască o punte între viitorii jurnalişti şi unele dintre cele mai importante instituţii media şi veţi avea astfel posibilitatea să vă puneţi în practică cunoştinţele teoretice acumulatea la cursuri” - a spus Cristi Godinac.

 Acesta a precizat că activitatea de voluntariat şi contractele semnate în acest sens îi vor ajuta pe studenţi pe piaţa muncii.


 Lect.univ.dr.Xenia Negrea, de la Specializarea Jurnalism, a afirmat că ReStart este un proiect tonic şi şi-a exprimat speranţa că studenţii vor reuşi să realizeze materiale de calitate pe perioada derulării acestuia.  “Mă bucur să văd oameni (chiar jurnalişti) care mai au puterea să creadă în ideea de jurnalism de calitate în România. Mă bucur şi mai mult că îşi doresc să transmită acest lucru şi să-i convingă şi pe studenţi că încă este posibil să readuci această profesie în matca rosturilor sale. Este un proiect tonic şi sper ca studenţii de la Jurnalism din Craiova şi din celelalte centre universitare să asigure materiale de substanţă, utile, notabile”, a spus Xenia Negrea.

Corespondentul special al AGERPRES în judeţul Dolj, Maria Mitrică, a afirmat că demersul AGERPRES şi MediaSind este de a promova jurnalismul de calitate în rândul studenţilor facultărilor de profil, sublinind că adevarata misiune a jurnalistului este de a prezenta informaţii corecte şi interesante într-un mod responsabil şi onest. 

“Misiunea jurnalistului este de a le furniza oamenilor care îl citesc sau îl ascultă informaţia în mod corect, iar jurnaliştii care îşi iau misiunea în serios nu pot să facă altceva decât un jurnalism de calitate. În ultimii 20 de ani facultăţile din România au scos foarte mulţi absolvenţi de jurnalism şi cu toate acestea nu putem să nu observăm în mod corect că numărul celor care aleg jurnalismul de calitate a scăzut. La fel ca întreaga societatea şi jurnalismul trece printr-o perioadă de criză care are cauze multiple. Una dintre cauze este, în opinia mea, şi aceea că jurnalistul s-a îndepărtat tot mai mult de carte, or fără carte nu poţi să faci jurnalism de calitate oricât te-ai strădui. Mai întâi trebuie să înţelegi tu, ca jurnalist, informaţia în context, pentru a o putea transmite mai departe în mod corect şi responsabil, altfel devii doar un colportor de bârfe.  Cred că în contextual dezvoltării tehnologiei, internetului, a reţelelor de socializare, jurnalismul de calitate va fi singura formă de jurnalism care va rezista şi îmi exprim speranţa că vor fi cât mai mulţi tineri care vor alege acest domeniu şi că vor putea să şi trăiască decent şi fără compromisuri din această frumoasă meserie”, a spus Maria Mitrică.

Proiectul se va dezvolta  prin încheierea acordurilor de parteneriat cu universităţi din mai multe centre universitare. Până în prezent au mai fost încheiate parteneriate cu Universitatea Danubius din Galaţi,  Universitatea "Ovidius" din ConstanţaUniversitatea din CraiovaUniversitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova şi cotidianul Bursa, urmând să semneze şi alte  instituţii din Timişoara, Cluj, Iaşi şi Bucureşti.

 Departament Comunicare SRJ MediaSind,

Craiova, 16 martie 2017

Foto: Maria Mitrică, AGERPRES

1-10 of 312