Comunicate

Libertatea de exprimare trebuie înțeleasă corect și în contextul protecției datelor personale!

postat 13 nov. 2018, 04:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 nov. 2018, 05:17 ]

În atenția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gh. Magheru, nr. 28-31, sector 1, București

Adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

13 noiembrie 2018

Libertatea de exprimare trebuie înțeleasă corect și în contextul protecției datelor personale

Vă adresăm această scrisoare deschisă în contextul controverselor publice create de solicitarea pe care
ați adresat-o jurnaliștilor de la RISE Project, de a vă furniza informații referitoare la postarea pe pagina de
Facebook a unui material jurnalistic.

În calitatea noastră de organizații de drepturile omului, susținând atât drepturile la libertatea de exprimare
și libertatea presei, cât și dreptul la viață privată, am dori să facem câteva precizări care sperăm să vă fie
utile în abordarea unor situații similare cu cea de față, în special cu privire la libertatea de exprimare
(pentru că știm că zona de date personale și viață privată este obiectul dvs. de activitate), precizări care ar
putea să vă ajute în a înțelege reacția fără echivoc a autorităților europene (1). De asemenea, sugeram că
Autoritatea are nevoie urgentă de implementarea unui sistem de lucru în solicitările care privesc
prelucrarea datelor în scop jurnalistic.

1. Nu doar viața privată este un drept fundamental, ci și libertatea de exprimare

Atât dreptul la viață privată, cât și dreptul la libertatea de exprimare se bucură de un regim egal, niciun
drept nefiind deasupra celuilalt. O autoritate nu poate invoca în mod arbitrar restricții asupra dreptului la
libertatea de exprimare, cu atât mai puțin când este vorba despre un subiect de interes public, precum în
cazul de față. Pentru a decide care dintre cele două drepturi primează într-o speță, acestea trebuie puse
în balanță, fiind necesar a se efectua un echilibru corect, luându-se în calcul particularitățile fiecărui caz.

A reduce discuția doar la cele 3 derogări din art. 7 din Legea 190/2018 reprezintă o abordare simplistă,
câtă vreme este clar că scopul Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nu este de a limita
libertatea de exprimare. În același timp, există numeroase acte normative privind drepturile omului
semnate de România (nominalizăm aici doar două - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
și Convenția Europeană a Drepturilor Omului) ce trebuie luate în considerare atunci când este vorba de
un conflict între două sau mai multe drepturi. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) are o vastă
jurisprudență ce vorbește despre punerea în balanță a dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la
viață privată, iar acest test de echilibrare ia în considerare cel puțin 6 factori extrem de importanți ce
trebuie considerați în fiecare caz în parte (2). Așadar ar fi fost necesar ca ANSPDCP să ia în calcul - atât în
 discuțiile interne, dar și în clarificările publice ulterioare - aceste aspecte ce țin de proporționalitate și
 cântărirea justă a celor două drepturi fundamentale (3).


2. Protecția surselor în cazul jurnaliștilor este crucială pentru garantarea dreptului la libertatea de
exprimare

Protecția surselor jurnalistice este una din condițiile de bază în garantarea libertății presei. Jurisprudența
CEDO subliniază cu consecvență că încercarea de a obliga un jurnalist să își dezvăluie sursele încalcă
dreptul său la libertatea de a primi și distribui informație, deci încalcă dreptul său la libertatea de
exprimare. Curtea a considerat că obligarea jurnaliștilor la a-și dezvălui sursele afectează libera circulație
a informației, în detrimentul democrației, drept pentru care poate fi justificată doar în cazuri excepționale .
(4)
De aceea este absolut normală reacția jurnaliștilor și a instituțiilor europene când au aflat că Autoritatea ar
fi cerut „sursa” informațiilor protejate de RISE Project. Aici considerăm că ar fi rolul Autorității de a ține
cont de sensibilitățile conflictului dintre drepturi, în primul rând pentru a preciza de ce în acel caz nu se
aplică excepțiile pentru colectarea de date în scop jurnalistic. În al doilea rând dacă decide că trebuie să
meargă mai departe, nefiind vorba de derogări, Autoritatea trebuie să precizeze că solicitarea de surse în
aceste cazuri nu se referă la sursele jurnalistice, ci, mai degrabă, urmărește să identifice dacă datele sunt
colectate direct de la persoana vizată sau din alte surse (sau surse publice), pentru eventuala aplicare a
articolelor 13 și 14 din GDPR.
Nu putem decât să sperăm că, de fapt, avem de a face mai degrabă cu o inadecvare a comunicării, decât
cu o dorință de a avea acces la sursele jurnaliștilor.

3. Amenințările nu au ce să caute într-o adresă din partea unei autorități publice

Solicitarea dvs. către RISE Project indică faptul că sunt pasibili de o amendă de 3000 de lei pe zi, pentru
fiecare zi de întârziere cu răspunsul la solicitarea dvs., răspuns ce are termen limită de 10 zile. În plus
i-ați mai anunțat și că sunt pasibili de o amendă de până la 20.000.000 de euro pentru încălcarea art. 83
din Regulamentul general privind protecția datelor, subliniind în textul redactat de dvs. referința la
„neacordarea accesului”.

Aceasta sună a amenințare (deși textul e conform cu prevederile Regulamentului), iar partea legată de
„accesul’ la documente ridică același probleme ca și cele de mai sus. Cu atât mai mult cu cât nimeni în
Europa n-a acordat încă vreo amendă de 20 de milioane de euro. De fapt, nici măcar de 1 milion. Credem
că nici măcar de 100 000.

În concluzie, față de cele 3 puncte mai sus menționate, observăm că solicitarea formulată către RISE
Project a lăsat impresia unei acțiuni făcute în grabă, fără o analiză temeinică a situației, ceea ce a
alimentat convingerea publică că ar fi existat o motivație de natură politică, generată de subiectul
materialului jurnalistic, și nu ar fi fost vorba de o simplă anchetă obiectivă și imparțială a Autorității de
supraveghere în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Facem aceste remarci deoarece ambele drepturi fundamentale sunt la fel de importante și nu dorim ca
rolul Autorității să pară a fi redus la un instrument de control politic și blocare a dezbaterilor necesare
într-o societate democratică.

Considerăm că Autoritatea are nevoie urgentă de implementarea unui sistem de lucru în solicitările care
privesc presa. Acest sistem de lucru trebuie conceput doar în baza unor consultări publice cu
mass-media și cu organisme cu expertiză în domeniul libertății de exprimare și al libertății presei, din
România și din Uniunea Europeană. Așteptăm cu interes propunerile dvs. în acest sens.


Semnatari:

Asociația pentru Tehnologie și Internet - ApTI

ActiveWatch

Centrul pentru Inovare Publică

APADOR-CH

Centrul pentru Jurnalism Independent

Miliția Spirituală

Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație

Societatea Jurnaliștilor Galați

Funky Citizens

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

2. O analiză detaliată a acestor factori și a cazurilor CEDO relevante poate fi găsită la
3. Ne referim la documentul publicat pe 9.11.2018 pe site-ul Autorității
_Project&lang=ro
4. Goodwin v. United Kingdom, Cerere nr. 17488/90, Hotărâre 27 martie 1996,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57974 ; Curtea Europeană a Drepturilor Omului - “Protecția Surselor
Jurnalistice” - Document publicat în septembrie 2018
Regulation of media workers” Capitolul “Protection of sources”, Article 19,

Federaţia FAIR MediaSind a semnat noul CCM la Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi!

postat 1 nov. 2018, 03:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 nov. 2018, 03:45 ]

Federaţia Cultură şi Mass-media FAIR-MediaSind
  a negociat şi semnat, în baza mandatului acordat de membrul afiliat Sindicatul Naţional din Cultură FAIR, Contractul Colectiv de Muncă din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galaţi. Documentul a fost semnat de către directorul instituţiei, Florina Zaharia,împreună cu  preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ,  preşedintele executiv Cristi Godinac şi  Paul Buţa, vicepreşedinte FAIR-MediaSind , preşedinte al filialei Galaţi - Sindicatul Naţional Cultură FAIR (foto).

 Contractul Colectiv de Muncă din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galaţi este esenţial pentru reglementarea relaţiilor de serviciu din această prestigioasă instituţie de cultură. Acesta conţine norme importante pentru un climat normal de muncă, reglementări profesionale, dar şi drepturi fundamentale care garantează securitatea locurilor de muncă ale tuturor angajaţilor. Acum drepturile tuturor angajaţilor sunt garantate printr-un contract care nu poate să fie modificat decât cu acordul partenerilor sociali. 

După semnarea documentului, delegaţia FAIR-MediaSind, din care a făcut parte şi avocatul organizaţiei, Dan Iordache,  s-a întâlnit şi cu colegii din cadrul Filarmonicii Mihail Jora din Bacău şi a Filarmonicii de Stat Moldova din Iaşi, unde a discutat problemele cu care se confruntă colegii din aceste importante instituţii. 


Până în acest moment, Federaţia FAIR - MediaSind a negociat contracte colective de muncă sau se află 
în proceduri  deschise de negociere  în mai multe  instituţii din domeniu, printre care se află Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.


Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, fiind membră cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Federaţiei Internaţionale a Actorilor, CSN Meridian, UNI Global UNION şi Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.


 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Galaţi, 1 noiembrie 2018

FAIR-MediaSind participă la Campania FEJ - Justiție pentru Daphne!

postat 16 oct. 2018, 06:26 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 oct. 2018, 06:28 ]

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind se alătură campaniei lansate astăzi, 16 octombrie 2018, la Bruxelles, de către Federația Europeană a Jurnaliștilor, în memoria jurnalistei din Malta, Daphne Caruana Galizia, sub deviza Justiție pentru Daphne!

În data de 16 octombrie 2017, jurnalista de investigație Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în plină zi de o bombă plasată în mașina parcată în fața casei sale din Malta. Daphne a investigat  și a publicat mai multe anchete care vizau  cazuri de corupție la cele mai înalte niveluri de guvernare. De atunci, trei presupuși criminali au fost reținuți, dar  investigațiile sunt întârziate nejustificat.

“Până în prezent, Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeană și Proiectul Daphne, au confirmat cu toții ceea ce jurnalista a avertizat cu mult timp înainte de asasinarea ei: că statul de drept în cel mai mic stat membru al Uniunii Europene, a fost compromis.

De atunci, în Uniunea Europeană au fost executați încă doi jurnaliști: Jan Kuciak din Slovacia și Victoria Marinova din Bulgaria: Toți acești jurnaliști au investigat cazuri de corupție în țările lor. Toți trei s-au ridicat pentru democrație și pentru statul de drept. Toți trei au murit, pentru că nimic altceva nu i-ar putea reduce la tăcere.

Ca cetățeni, trebuie să  ne amintim de ei și să îi onorăm. Să păstrăm un moment de tăcere pentru aceia pe care nimeni și nimic nu i-a făcut să tacă. Să ne întâlnim la 16 octombrie, la prânz, în fața Residence Palace din Bruxelles și să arătăm lumii că nici Daphne, nici Jan, nici Victoria nu au murit în zadar.” – se arată în apelul lansat de Federația Europeană a Jurnaliștilor.

În imagine, Ricardo Gutierrez, secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Cristi Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, Leonard Pădureț, președintele Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și Anthony Bellanger, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor.

 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind,                  Bruxelles, 16 octombrie 2018

Respectarea drepturilor lucrătorilor din domeniul audiovizual - în atenția Comisiei Europene!

postat 15 oct. 2018, 05:55 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 oct. 2018, 06:08 ]

 
Respectarea drepturilor lucrătorilor din domeniul audiovizual a fost subiectul principal discutat astăzi, 15 octombrie 2018, în cadrul Comitetului de Dialog Social pentru sectorul audiovizual din cadrul Comisiei Europene.

Membrii delegaţiei române, Leonard Pădureţ, preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind şi Cristi Godinac, preşedintele executiv, susținuți de secretarul general al Federației Internaționale a Muzicienilor (FIM), Thomas Dayan (foto), au prezentat problemele legate de nefuncționarea dialogului social în România.Cu această ocazie au fost sesizate și erorile Legii salarizării, care discriminează salariaţii din cultură și mass-media.
 De asemenea, reprezentanții FAIR-MediaSind au prezentat participanților deficiențele Legii Dialogului social din România care au dus la imposibilitatea negocierii unui contract colectiv de muncă la nivel de sector cultură și mass-media, arătând că Federația FAIR-MediaSind a fost nevoită să se implice în negocierea contractelor colective de muncă chiar la nivel de instituții. Pentru a suplini lipsa unui Contract Colectiv valabil  pentru toți salariații din sectorul cultură și mass-media, FAIR-MediaSind a negociat sau se află în procedură de negociere în  mai multe instituții din domeniu,printre care se află Agenția Națională de Presă AGERPRES, Societatea Română de Radiodifuziune, Opera Națională București, Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.


În cadrul acestei întîlniri, delegația română a sesizat membrilor Comitetului situația deosebit de gravă de la Filarmonica Banatul din Timișoara, unde salariații se află în cea de a 10-a zi de grevă generală, situație generată de lispa de disponibilitate pentru dialog a managerului Ioan Coriolan Gârboni.  Reprezentanții FAIR.MediaSind au cerut sprijinul organizațiilor internaționale prezente, pentru a se solidariza cu acțiunea  greviștilor de la Filarmonica Banatul. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, trebuie să țină cont de doleanțele salariaților. Este de neacceptat atitudinea acestuia atunci când afirmă că "Dacă trebuie, îi dăm pe toți afară și facem angajări, că nu se termină lumea cu ei. Vreau să arăt cât de ferm sunt ", afirmații care nu sunt în acord cu principiile europene, mai ales că în anul 2021 orașul Timișoara urmează să dețină calitatea de capitală europeană.

La dezbateri au participat, de asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Federaţiei Europene a Jurnaliştilor, ai Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, ai Federaţiei Internaţionale a Actorilor, UNI MEI, și EBU.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bruxelles, 15 octombrie 2018

 

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind se solidarizează cu greviştii de la Filarmonica Banatul!

postat 8 oct. 2018, 02:28 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 oct. 2018, 02:42 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
răspunde apelului făcut de  Federaţia  Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind şi se solidarizează cu salariaţii Filarmonicii de Stat Banatul Timișoara, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care au declanșat  din data 5 octombrie 2018, greva generală.

În calitate de membru - fondator al FAIR-MediaSind, SRJ MediaSind consideră că drepturile angajaţilor din Filarmonica Banatul au fost încălcate prin refuzul administraţiei instituţiei conduse de managerul Ioan Coriolan Gârboni, de a negocia şi semna Contractul Colectiv de Muncă. Deşi Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social obligă administraţia să iniţieze negocierea CCM,  de aproximativ doi ani de zile toate eforturile organizaţiei sindicale din Filarmonica Banatul de a încheia acest document vital pentru reglementarea raporturilor de muncă din instituţie au fost sortite eşeculului. În lipsa unui document care să reglementeze relaţiile de muncă, salariaţii au fost şi sunt trataţi discreţionar, fiind expusi la numeroase abuzuri.

Preocupată de stingerea urgentă a conflictului, conducerea FAIR-MediaSind  a avut o întâlnire cu primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, în data de 26 septembrie a.c. Acesta s-a arătat îngrijorat de situaţia conflictuală la care s-a ajuns şi a transmis conducerii Filarmonicii să soluţioneze urgent problema. Din păcate, factorii de decizie din Filarmonică nu au facut nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorând şi solicitarea primarului. În aceste condiții, angajați au declanşat acţiunea grevistă.

SRJ  MediaSind solicită administrației Filarmonicii Banatul să înceapă imediat negocierile în vederea soluţionării conflictului de muncă, pentru ca drepturile angajaților să fie respectate iar publicul să nu aibă de suferit. Totodată, SRJ MediaSind cere ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, să-şi asume rolul de mediator şi sa intervină de urgență  pentru stingerea acestui conflict. Este necesar ca părţile sa fie invitate la dialog şi să se analizeze  cu seriozitate toate sesizările angajaţilor, cu privire la derapajele conducerii, inclusiv cele referitoare la căpuşarea instituţiei prin încheierea unor contracte cu anumite societăţi comerciale apropiate direcţiunii care,potrivit opiniei salariaţilor, ar fi una din cele mai importante cauze  ale diminuarii veniturilor Filarmonicii şi, implicit, ale angajaţilor.

SRJ MediaSind va oferi tot spriinul colegilor de la Filarmonica Banatul pentru normalizarea relaţiilor de muncă din instituţie și va sustine orice decizie a Federaţiei FAIR-MediaSind pentru ca drepturile tuturor angajaţilor  să fie respectate în conformitate cu Directivele UE şi Convenţiile internaţionale la care România a aderat. Totodată, SRJ MediaSind salută apelurile de sprijin făcute la Comisia Europeană de către conducerea FAIR-MediaSind cu sprijinul organizaţiilor internaţionale la care federaţia  este afiliată: Federaţia Internaţională a Muzicienilor,Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union.

 

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind

Biroul Executiv                                                                                 Bucureşti, 8 octombrie 2018


Grevă generală la Filarmonica Banatul!

postat 5 oct. 2018, 03:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 5 oct. 2018, 03:26 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind se solidarizează cu salariaţii Filarmonicii de Stat Banatul Timișoara, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care au declanșat  astăzi, 5 octombrie 2018, de la ora 10,00, greva generală. Angajații au refuzat să participe la repetiția programată la ora 10,00, precum și la concertul programat la ora 19,00, care trebuia să deschidă stagiunea 2018-2019. Din acest motiv, administrația a decis să înlocuiască concertul de deschidere cu un recital de pian.

Greva generală este programată până la data de 18 octombrie a.c.. În cazul în care revendicările nu vor fi soluționate până la acestă dată,  se va intra în grevă pe termen nedeterminat. În data de  28 septembrie 2018, între orele 19,00 si 20,00, salariații s-au aflat în greva de avertisment.

Angajaţii acestei prestigioase instituţii de cultură au fost nevoiţi să recurgă la această formă de protest întrucât toate eforturile privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituţie au fost sortite eşecului, din cauza refuzului administraţiei Filarmonicii conduse de managerul Ioan Coriolan Gârboni, de a semna acest document.

Din cauza lipsei CCM, document vital pentru reglementarea raporturilor de muncă dintre angajator şi angajaţi, salariaţii Filarmonicii Banatul sunt trataţi de catre conducere în mod discretionar, fiind supuşi mai multor abuzuri, drepturile lor fiind încălcate.

Într-o ultimă încercare de a stinge conflictul, în data de 26 septembrie a.c., conducerea FAIR-MediaSind  a avut o întâlnire cu primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu. Acesta s-a arătat îngrijorat de situaţia conflictuală la care s-a ajuns şi a transmis conducerii Filarmonicii să soluţioneze urgent problema. Din păcate, factorii de decizie din Filarmonică nu au facut nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorând şi solicitarea primarului. În aceste condiții, angajați au declanşat acţiunea grevistă.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind solicită administrației Filarmonicii să înceapă imediat negocierile în vederea stingerii conflictului de muncă, pentru ca drepturile angajaților să fie respectate iar publicul să nu aibă de suferit.

Totodată, așa cum a solicitat și în cadrul întâlnirii cu primarul Nicolae Robu, FAIR-MediaSind cere ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, să intervină de urgență  pentru stingerea acestui conflict.

Având în vedere lipsa de respect a administraţiei Filarmonicii Banatul faţă de proprii angajaţi şi faţă de publicul timişorean, Federaţia FAIR-MediaSind, în calitate de organizaţie reprezentativă la nivelul sectorului cultură şi mass-media, în numele sindicalistilor pe care îi reprezintă, face un apel către toți membrii afiliați să se solidarizeze cu colegii aflați în grevă generală.

Federatia FAIR-MediaSind va oferi tot spriinul pentru normalizarea relaţiilor de muncă la Filarmonica Banatul și va sesiza instituţiile la care este afiliată: Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union. De asemenea, FAIR-MediaSind va notifica şi va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la situaţia gravă din  Filarmonica Banatul în cadrul şedinţei de dialog social a Comitetului European Artele spectacolului ce va avea loc în data de 9 octombrie 2018, la Bruxelles.


Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent 

Bucureşti, 5 octombrie  2018

Proiectul ReStart a fost lansat pentru noul an universitar 2018-2019!

postat 1 oct. 2018, 02:39 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 oct. 2018, 07:33 ]

Proiectul Restart pentru un jurnalism de calitate a fost lansat astăzi, 1 octombrie 2018, în Aula Magna din cadrul  Universităţii Danubius din Galaţi, pentru anul universitar 2018-2019. Iniţiat de Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi cu principalele universităţi din ţară, ReStart urmăreşte ca  studenții să intre în contact nemijlocit cu exigențele meseriei de jurnalist, prin participarea efectivă la activități redacționale, prin  redactarea de ştiri sau realizarea de fotografii ori materiale video.

Prezent la eveniment, preşedintele SRJ MediaSind, Cristi Godinac, a anunţat că studenţii înscrişi în proiect vor primi legitimaţii AGERPRES şi vor semna cu instituţia contracte de voluntariat, documente care le vor fi utile pe piaţa muncii:"Astăzi, aici, are loc un eveniment important atât pentru studenţii Universităţii Danubius dar şi pentru studenţii celorlalte universităţi din ţară. Odată cu începerea anului universitar 2018-2019, relansăm şi proiectul Restart pentru un jurnalism de calitate. Datorită acestui proiect, studenţii, indiferent de la ce facultăţi provin, pot deveni jurnalişti, pot fi îndrumaţi de echipe de profesionişti de la AGERPRES, cea mai mare şi importantă agenţie naţională de presă a statului, şi de la SRJ MediaSind, cea mai mare organizaţie naţională a jurnaliştilor. Important  este faptul că au acum o platformă în care să-şi publice materialele jurnalistice, reportaje audio, video, fotografii, şi, de ce nu, chiar anchete.Vor primi legitimaţii de voluntar AGERPRES şi vor putea să deschidă orice uşă pentru a realiza ştiri şi reportaje. Nu în ultimul rând, contractele de voluntariat pe care le vor încheia îi vor ajuta mult pe piaţa muncii, constituind vechime în muncă. - a declarat Cristi Godinac.

Rectorul Universităţii Danubius din Galaţi, Andy Puşcă,  a susţinut  importanta şi utilitatea proiectului pentru studenţii instituţiei pe care o conduce: "Am construit cu mult interes proiectul ReStart în parteneriatul AGERPRES, MediaSind si  Universitatea Danubius  Acum trei ani de zile studenţii unversităţii noastre erau deja "antrenaţi" să opereze în toate domeniile media, ca urmare a preocupării constante pentru aspectele practice ale carierei, dobândite încă din timpul facultăţii. Facutatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale a desfăşurat mai multe proiecte finanţate european prin care am dat naştere unei întreprinderi media pentru studenţi şi practica lor. Ei sunt regizori, producători, cameramani, redactori, manageri, operează singuri toate echipamentele de ultimă generaţie procurate prin proiect. Au învăţat de la cei mai buni specialişti. Cei mai buni sunt angajaţii universităţii sau ai ziarelor, radiourilor şi televiziunilor din Galaţi-Brăila. ReStart a venit cu parteneriatul select care înseamnă motivaţia necesară, expertiza şi dorinţa de a extrage "genialitatea" din studenţii noştri. Suntem mândri de studenţii şi de partenerii noştri!", a declarat Andy Puşcă.

Proiectul ReStart – pentru un jurnalism de calitate  a fost lansat  în anul 2016, în data 3 mai, de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei,fiind inspirat de conceptul  The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. Proiectul se adresează studenţilor din universităţile românești ce vor să se implice în promovarea unui jurnalism de calitate. Proiectul–pilot  a fost lansat tot la Universitatea Danubius împreună cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în urmă cu cinci ani.  În acest timp,  studenţii au fost familiarizaţi de către  specialişti AGERPRES şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism şi cu normele Codului Deontologic al Jurnalistului. Având un real succes, proiectul a fost extins şi la alte universităţi din ţară şi din Republica Moldova:  Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Deoarece ne aflăm în plin an centenar, în finalul şedinţei aniversare,  cei prezenţi au fost invitaţi să urmărească un film de excepţie, realizat de echipa Redacţiei Video de la AGERPRES, documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" Povestea pleacă de la contextul istoric internaţional, ajungând la trăirile oamenilor de rând, care şi-au dorit un singur lucru: o ţară în care există acelaşi grai, acelaşi port, aceeaşi simţire, fără graniţe.

Filmările au fost realizate pe teritoriul României, dar şi în Bucovina de Nord şi în Basarabia. Filonul istoric, cu date precise, este păstrat în documentar prin intervenţiile mai multor istorici, care preiau rolul naratorilor, iar latura dramatică, emoţională este pusă în scenă prin intermediul oamenilor care, prin mărturiile lor, evocă momentele trăite de străbunii lor sau chiar de ei. Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani" este realizat de Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu. Imaginea este semnată de Alfred Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan. Reporteri au fost Marilena Stănescu, Mihuţ Năstăsache şi Camelia Moise. Grafica, sunetul şi montajul sunt semnate de Andrei Cârlan, asistent tehnic fiind Alex Vintilescu.

De asemenea, în cadrul deschiderii anului universitar, a fost prezentat şi albumul AGERPRES, România Evoluţie, Ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, pe care participanţii la eveniment l-au primit şi apreciat.

Fondată în anul 1889, AGERPRES este Agenția Națională de Presă a României. Aceasta are rolul de a oferi informații echilibrate, cu caracter imparțial și de a fi principala sursă de informare pentru cetățenii și instituțiile din țară, dar și cea mai importantă sursă de știri despre România, în exterior. Din 1927, agenția a avut o transmisie neîntreruptă de știri și informații. Agenția Națională de Presă AGERPRES este partener media al proiectului ReStart. 

Înfiinţată în anul 1992, Universitatea  Danubius din Galaţi îşi conturează din ce în ce mai mult profilul unei instituţii de învăţămând superior modern, antreprenorial, open şi online, adaptată provocărilor educaţiei globalizate.

Sindicatul Român al MediaSind  este organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media. Înfiinţat în anul 2001, MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din mass-media. Este membru fondator al federaţiei Cultură şi mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţie afiliată cu drepturi depline la Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.

Departament Comunicare SRJ MediaSind  

Galaţi, 1 octombrie 2018

FAIR-MediaSind se solidarizează cu greva angajaţilor de la Filarmonica Banatul!

postat 28 sept. 2018, 10:30 de Office Mediasind   [ actualizat la 28 sept. 2018, 12:03 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind se solidarizează cu salariaţii Filarmonicii de Stat Banatul Timişoara, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care au participat astăzi, 28 septembrie 2018, între orele 19,00 şi 20,00 la o grevă de avertisment.

Angajaţii acestei prestigioase instituţii de cultură au fost nevoiţi să recurgă la această formă de protest întrucât toate eforturile privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituţie au fost sortite eşecului, din cauza refuzului administraţiei Filarmonicii conduse de managerul Ioan Coriolan Gârboni, de a semna acest document.

Din cauza lipsei CCM, document vital pentru reglementarea raporturilor de muncă dintre angajator şi angajaţi, salariaţii Filarmonicii Banatul sunt trataţi de catre conducere în mod discreţionar, fiind supuşi mai multor abuzuri, drepturile lor fiind încălcate.

De alfel, în cadrul concilierii conflictului, avute la ITM, salariaţii l-au acuzat pe managerul instituţiei de un comportament abuziv, incompatibil cu cerinţele acestei importante funcţii. “Comportamentul insolent si limbajul vulgar, amenintarile repetate,ironiile si injuriile adresate in sedintele publice de catre directorul general al Filarmonicii Banatul, membrilor orchestrei, corului, aspecte care pot fi dovedite cu înregistrari audio cat si cu o serie de martori. Aceasta conduita a directorului general al institutiei fata de angajatii Filarmonicii Banatul discrediteaza conducerea acestei institutii, mai mult decat atat, se constituie ca o abatere disciplinara potrivit propriului Regulament de ordine interioara al Filarmonicii Banatul” se arată în plângerea acestora.

Într-o ultimă încercare de a stinge conflictul, în data de 26 septembrie a.c., conducerea FAIR-MediaSind  a avut o întânire cu primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu. Acesta s-a arătat îngrijorat de situaţia conflictuală la care s-a ajuns şi a transmis conducerii Filarmonicii să soluţioneze urgent problema. Din păcate, factorii de decizie din Filarmonică nu au facut nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorând şi solicitarea primarului. În aceste condiţi, angajaţii au declanşat acţiunea grevistă.

Având în vedere lipsa de respect a administraţiei Filarmonicii Banatul faţă de proprii angajaţi şi faţă de publicul timişorean, Federaţia FAIR-MediaSind, în calitate de organizaţie reprezentativă la nivelul sectorului cultură şi mass-.media, în numele sindicaliştilor pe care îi reprezintă, cere factorilor de decizie din cadrul instituţiei să înceapă deîndată negocierile cu reprezentanţii sindicatului şi să semneze până cel târziu 5 octombrie 2018 Contractul Colectiv de Muncă  din instituţie, pentru a evita declanşarea grevei generale.

Federatia FAIR-MediaSind va oferi tot spriinul pentru normalizarea relaţiilor de muncă la Filarmonica Banatul cerând, dacă va fi cazul, susţinere din partea instituţiilor la care este afiliată: Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union. De asemenea, FAIR-MediaSind va notifica şi va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la situaţia Filarmonicii Banatul în cadrul şedinţei de dialog social a Comitetului European Artele spectacolului.

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

 Bucureşti, 28 septembrie 2018

FAIR – MediaSind se alătură demersului autorilor europeni pentru adoptarea Directivei UE privind drepturile de autor

postat 4 sept. 2018, 04:20 de Office Mediasind   [ actualizat la 4 sept. 2018, 04:24 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, organizaţia reprezentativă din România în sectorul Cultură şi Mass-Media, afiliată la Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi la UNI Global Union, se alătură  demersului organizaţiilor europene, de susţinere a Directivei UE privind drepturile de autor.

FAIR-MediaSind cere europarlamentarilor români să voteze adoptarea dispozițiilor capitolului 3 din directiva care protejează și îmbunătățeşte situația autorilor. Aceste  condiții sunt necesare pentru a promova libertatea de exprimare şi dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații.

Biroul Executiv al Federaţiei Cultură şi Mass-media FAIR – MediaSind

Bucureşti, 4 septembrie 2018

Federation Culture and Media FAIR-MediaSind, a representative organization from Romania in the culture and media sector, affiliated to the International Federation of Journalists, International Musicians Federation, International Federation of Actors, the European Federation of Journalists and UNI Global Union, join the European organisations ' support for the EU Copyright Directive.

FAIR-MediaSind requires Romanian MEPs to vote to adopt the provisions of Chapter 3 of the directive which protects and improves the situation of authors. These conditions are necessary to promote freedom of expression and the public's right to enjoy a variety of creations.

The Executive Office of the FAIR – MediaSind
Bucharest, 4 september 2018

 
 
 

Declarația Autorilor Europeni în sprijinul Directivei privind drepturile de autor

Subsemnatele organizații de autori - scriitori, jurnaliști, scenariști, regizori și compozitori - vă îndeamnă să sprijiniți adoptarea cu succes a propunerii de directivă privind drepturile de autor pe piața digitală. Aceasta reprezintă o oportunitate care apare o dată la zece ani, de a îmbunătăți situația autorilor, consolidând astfel comunitatea creativă europeană și bogăția noastră culturală în era digitală. Europa este leagănul drepturilor autorului: nu trebuie să-și întoarcă spatele valorilor istorice și viitorului său creativ în era digitală.

În urma ultimelor alegeri europene, Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre au ajuns la concluzia că Uniunea Europeană are responsabilitatea esențială de a promova remunerarea corectă a creatorilor, inclusiv online, deoarece:

- Mediul online are o importanță esențială pentru viitorul european, în special pentru industriile culturale și creative din Europa, care creează valoare adăugată de 509 de miliarde de Euro pentru PIB, oferă 7,5% din forța de muncă a UE și contribuie în mod semnificativ la economia UE, prin ocuparea forței de muncă, investiții, creștere, inovare și competitivitate la scară globală.

- Lucrările creative, fiind cumpărate și vândute cu un asemenea succes economic enorm, sunt produsul minții creative al autorilor Europei, totuși carierele lor sunt nesustenabile, extrem de instabile și, de cele mai multe ori, slab remunerate.

- Mai mult, inovarea tehnologică a trimis o mare parte din structurile stabilite pentru distribuirea conținutului cultural într-o stare de dezordine, reducând în permanență capacitatea autorilor de a genera venituri din utilizarea operelor lor.

După ani de dezbateri, Comisia Europeană, statele membre și o mare majoritate a europarlamentarilor au sprijinit principalele dispoziții privind transparența, destinate să consolideze puterea de negociere a autorilor și să îmbunătățească renumerația în contracte (capitolul 3 din directivă).

Această directivă este acum amenințată, deoarece unii susțin că va "cenzura internetul" și va amenința libertatea de exprimare. Autorii sunt la originea lanțului valoric al drepturilor de autor, iar libertatea de exprimare este piatra de temelie a creativității: nu am putut susține o legislație care să o limiteze în nici un fel.

Dispozițiile capitolului 3 din directivă care protejează și îmbunătățesc situația autorilor sunt condiții necesare pentru a promova libertatea de exprimare: o precondiție pentru dreptul publicului de a se bucura de o varietate de creații este că aceștia pot să-și câștige existența din munca lor. Prin urmare, solicităm deputaților europeni

să adopte capitolul 3 în versiunea raportului JURI, care este rezultatul unui consens politic nepartizan.

Acum este momentul ca UE să trimită un semnal puternic generațiilor viitoare care doresc să creeze și să fie remunerate în mod echitabil pentru creațiile lor. Renunțarea la directivă prin amânarea adoptării acesteia ar constitui ratarea de neiertat a unei oportunități rare de a împuternici comunitatea creativă în era digitală și ar marca un regres fără precedent pentru toți creatorii din Europa și din întreaga lume, în beneficiul exclusiv al platformelor online globale.

Acum este momentul să acționăm, să sprijinim în mod eficient creatorii Europei și să construim un viitor durabil pentru diversitatea culturală a Europei.

Faceți alegerea corectă și adoptați fără întârziere Directiva privind drepturile de autor!

 


A Europe fit for the next generation of creators
European Authors’ statement in support of the Copyright Directive

The undersigned organisations of authors - writers, journalists, screenwriters, filmmakers, composers and songwriters - urge you to support the successful adoption of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market. It represents a once in a decade opportunity to improve the situation of authors, thereby strengthening the European creative community and our cultural wealth in the digital era. Europe is the cradle of author’s rights: it must not turn its back on both its historical values and on its creative future in the digital era.
 
Since the last European elections, the European Commission, the European Parliament and Member States concluded that the European Union has an essential responsibility to promote fair remuneration for creators, including online, because:  

- The online world is of key importance to the European future, especially for Europe’s cultural and creative industries, which create EUR 509 billion in value added to the GDP, provide 7.5 % of the EU’s work force and significantly contribute to the EU economy in terms of employment, investment, growth, innovation and competitiveness on a global scale.

- Creative works, being bought and sold with such enormous economic success, are the product of the creative minds of Europe’s authors, yet  their careers are barely sustainable, extremely unstable and they are in the vast majority poorly remunerated.

- In addition, technological innovation has thrown much of the established structures for the distribution of cultural content into disarray, reducing further authors’ capacity to generate income from the use of their works. 
 After years of debate and discussion, the European Commission, Member States and a wide majority of MEPs have supported key transparency provisions intended to strengthen authors’ bargaining power and improve their remuneration in contracts (Chapter 3 of the Directive). 

This Directive is now under threat, as some claim that this Directive will “censor the Internet” and threaten freedom of expression. Authors are at the very origin of the copyright value chain, and freedom of expression is the cornerstone of creativity: we could not support a legislation that would limit it in any way. The Directive’s chapter 3’s provisions that protect and improve the situation of authors are necessary conditions to foster freedom of expression: a precondition for the right of audiences to enjoy diverse creative work is that authors are able to make a living from their work. We therefore urge MEPs to adopt Chapter 3 in its JURI report version, which is the result of a non-partisan political consensus.

It is now time for the EU to send a strong signal to future generations who want to create and be fairly remunerated for their creations. Throwing the Directive away by postponing its adoption would be an appalling missed opportunity to empower the creative community in the digital era, and an unprecedented setback for all creators in Europe and across the world, to the sole benefit of global online platforms. 
It is now time to act, effectively support Europe's creators, and build a sustainable future for Europe's cultural diversity. 

Make the right choice and adopt the Copyright Directive without further delay!  

FIJ condamnă atacurile forţelor de ordine asupra jurnaliştilor din România

postat 16 aug. 2018, 00:33 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 aug. 2018, 00:34 ]

Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor - FIJ s-a  solidarizat cu afiliatul său din România, MediaSind, în condamnarea atacurilor fizice ale forţelor de ordine din România asupra jurnaliştilor.

Conform unui raport al Centrului Independent pentru Jurnalism din 10 august 2018, jandarmii au atacat fizic şi verbal un număr de jurnalişti români. Printre aceştia, Ioana Moldovan de la Documentaria, Robert Mihăilescu de la Hotnews şi corespondentul DW în România, Cristi Ştefănescu. Echipamentul media a fost lovit şi deteriorat şi telefoanele mobile ale jurnaliştilor confiscate. Agresiunile au avut loc în zona rezervată pentru presă.

MediaSind a afirmat că “atitudinea publică a Jandarmeriei este inexplicabilă….instituţiile de stat au obligaţia, în conformitatea cu preveerile Constituţiei României şi convenţiile internaţionale semnate de România, să protejeze jurnaliştii care lucrează în situaţii de risc. Doar respectând acest deziderat este garantată libertatea de expresie.”

Conform MediaSind, au fost numeroase cazuri în care jurnaliştii au fost răniţi în timp ce-şi făceau meseria, scriind de la proteste şi despre acţiunile jandarmilor.

Secretarul general IFJ, Anthony Bellanger, a condamnat cu putere agresiunile poliţiştilor asupra jurnaliştilor. «Cerem urgent autorităţilor române să investigheze imediat aceste acţiuni ilegale şi să sancţioneze deopotrivă jandarmii şi pe aceia care au dat ordinele», a spus acesta.

Pentru mai multe informaţii,  contactaţi  FIJ la  + 32 2 235 22 16

IFJ reprezintă  peste  600,000 jurnalişti din 146 ţări

Sursa: IFJ

1-10 of 350