Comunicate

Decizia respingerii cererii de extrădare a jurnalistului turc Kamil Demirkaya, primită cu aplauze în Comisia Europeană!

postat 14 dec. 2018, 04:06 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 dec. 2018, 07:33 ]

Decizia Curții de Apel București  de  respingere a cererii autorităților turce de extrădare a jurnalistului Kamil Demirkaya, de la publicația Zaman România, a fost primită cu aplauze de către particpanții la plenara Comitetului de Dialog Social din domeniul audiovizual din cadrul Comisiei Europene, eveniment ce a avut loc astăzi, 14 decembrie  2018, la Bruxelles.

Imediat după pronunțarea verdictului, delegația României, formată din președintele Federației Cultură și Mass/Media FAIR.MediaSind Leonard Pădureț  și Cristi  Godinac, președinte executiv  (foto), a adus la cunoștința reprezentanților Comisiei Europene și membrilor Comitetului de Dialog Social decizia instanței de  respingere a cerererii de extrădare. Acest demers a fost susținut de  Federația FAIR-MediaSind împreună cu  mai multe organizații din mass-media naționale și internaționale, fiind prezentat inclusiv pe platforma Libertății de exprimare din cadrul Consiliului Europei (amănunte aici).

În cadrul ședinței, liderii sindicali au prezentat situația dialogului social din România, implicarea Federației împreună cu organizațiile afiliate în negocierea contractelor colective de muncă la nivel de instituții. În acest sens a fost anunțată negocierea și semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă în Agenția Națională de Presă AGERPRES,  document care conține standarde europene în ceea ce privește libertatea de exprimare a jurnaliștilor  și care garantează independența acestei instituții publice de presă.  Nu în ultimul rând, contractul conține norme importante care garantează siguranța locurilor de muncă și funcționarea dialogului social (amănunte aici)FAIR-MediaSind a negociat sau se află în procedură de negociere a contractelor colective de muncă în mai multe instituții din țară, printre care se află Opera Națională București, Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.

În cadrul acestei întîlniri, delegația română a informat  membrii  Comitetului despre implicarea FAIR-MediaSind în soluționarea conflictului de muncă  declanșat  la Filarmonica Banatul din Timișoara și despre încheierea contractului colectiv în această instituție.

De asemenea, pe ordinea de zi a Comitetului s-au aflat probleme privind securitatea locurilor de muncă, propunerea de directivă a CE privind transparența și predictibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană,impactul Brexitului asupra sectorului audiovizual, evoluția dialogului social și a negocierilor colective în instituțiile din UE, formarea profesională în domeniul audiovizual, sănătatea și securitatea în muncă și altele.


Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bruxelles, 14 decembrie 2018

 

AGERPRES are un nou Contract Colectiv de Muncă la standarde europene!

postat 12 dec. 2018, 04:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 dec. 2018, 04:48 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
a negociat şi semnat cu noul director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae,  şi cu membrii Consiliului Director al instituţiei publice de presă Contractul Colectiv de Muncă pentru perioada 2018-2020. Documentul conţine standarde europene privind libertatea de exprimare, Codul Deontologic al Jurnalistului, Ghidul de Etică pentru Fotojurnalism şi, nu în ultimul rând, prevederi importante pentru asigurarea unor condiţii de muncă demne de o instituţie publică de presă.

Contractul reglementează drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorului, stabilind, pe lângă  măsuri ferme pentru apărarea şi garantarea locurilor de muncă, şi o serie de norme privind funcţionarea dialogului social la standarde europene. Contractul încheiat cuprinde prevederi care oferă garanţii profesionale pentru jurnaliştii agenţiei, cum ar fi clauza de conştiinţă. De asemenea,  CCM garantează caracterul confidenţial al surselor de informare ale jurnalistului AGERPRES. 

Aceste prevederi sunt menite să garanteze independenţa editorială a Agenţiei Naţionale de Presă şi libertatea de exprimare a angajaţilor AGERPRES, dar şi obligaţii profesionale pentru îndeplinirea misiunii prevăzute în Legea de organizare şi funcţionare a ANP AGERPRES, şi anume de a prezenta în mod obiectiv și echidistant realitățile vieții social-politice, economice, religioase și cultural-științifice ale țării, promovând valorile democratice, civice și morale.

Înfiinţată în anul 1889, Agenția Națională de Presă AGERPRES este prima agenție de presă din România. Instituția s-a numit, de-a lungul vremii, Agenția Telegrafică a României sau Agenția Română, Agenția Telegrafică Română "Orient-Radio" - RADOR, Agenția Română de Presă - AGERPRES, Agenția Națională de Presă ROMPRES și, din 2008, Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Contractul a fost înregistrat astăzi, 12 decembrie 2018, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti şi este valabil până la data de 12 decembrie 2020.


Departament Comunicare SRJ MediaSind

Bucureşti, 12 decembrie 2018

MediaSind TVR a solicitat conducerii SRTV negocierea unui contract colectiv demn de o instituţie publică de presă!

postat 5 dec. 2018, 01:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 5 dec. 2018, 01:45 ]

Reprezentanții filialei Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind TVR, din cadrul Societăţii Române de Televiziune, alături de liderii Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, au prezentat ieri, 4 decembrie 2019, conducerii SRTV, problemele grave cu care se confruntă salariaţii din acestă instituţie publică de presă.

La întâlnirea cu preşedintele – director general al SRTV, Doina Gradea, au participat Leonard Pădureţ, preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR–MediaSind înpreună cu preşedintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, Cristi Godinac, alături de preşedintele filialei MediaSind TVR, Sorin Torică şi  vicepreşedinţii Gabriel Sîrmei şi Ovidiu Cristescu.

În cadrul discuţiilor au fost prezentate conducerii instituției toate disfunctiile semnalate de către membrii afiliaţi din SRTV, pornind de la cele din zona editorială, continuând cu discrepanţele salariale între angajaţii cu aceleaşi atribuţii, sau între angajaţii instituţiei şi colaboratori – persoane fizice sau juridice. Au fost semnalate, de asemenea,  problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă.

În timpul discuțiilor au fost reclamate  și o serie de disfuncții în respectarea legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali, au fost alte subiecte de discuție.

Reprezentanţii sindicali au prezentat şi problemele cu care se confruntă salariaţii din studiourile teritoriale. În acest sens a fost înaintat conducerii un amplu document al angajaţilor – membri de sindicat din studioul TVR Timişoara întocmit de Cristian Ilea, liderul filialei MediaSind TVR Timișoara, conţinând soluţiile pe care aceştia le propun  în vederea remedierii problemelor privind drepturile profesionale, a problemelor tehnice, administrative şi, nu în cele din urmă, a celor legate de fişele de post şi de salarizare.

MediaSind TVR dorește, totodată, rezolvarea urgentă a problemei încălzirii spațiilor de lucru din sediul central al SRTV, deoarece salariatii își desfășoară activitatea în condiții inumane. Totodată,  MediaSind TVR solicită tragerea la răspundere a celor care se fac vinovaţi de această situaţie gravă şi acordarea de compensaţii tuturor celor afectaţi.

Având în vedere faptul că Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie din România care deţine sentinţă  de reprezentativitate pentru sectorul Cultură şi Mass-Media şi, potrivit Legii Dialogului Social, are dreptul să negocieze, în baza mandatului acordat de membrii afiliaţi, contracte colective de muncă în instituţii,  reprezentanţii sindicali au solicitat conducerii să facă publice datele privind situaţia membrilor afiliaţi la organizaţiile sindicale din SRTV. Este necesar să se clarifice cât mai repede problema reprezentativității sindicale pentru că salariații au nevoie de o abordare responsabilă din partea liderilor lor. MediaSind TVR consideră că angajaţii Televiziunii publice au urgent nevoie de un contract colectiv de muncă capabil să garanteze atât buna funcționare a instituției, cât și drepturile legitime ale salariaților, în aceleași condiții ca în  celelalte instituţii publice din mass-media europeană.

Deoarece conducerea instituţiei a solicitat, pe parcursul întrevederii, date concrete privind chestiunile semnalate, MediaSind TVR face un apel către toţi angajaţii din televiziunea publică să transmită pe adresa de mail tvr@mediasind.ro, până la data de 15 ianuarie  2019, informări privind toate problemele cu care se confruntă în compartimentele unde lucrează, pentru a fi prezentate spre soluţionare  conducerii SRTV şi membrilor Consiliului de Administraţie.

 

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 5 decembrie 2018

 

Federația FAIR-MediaSind este singura organizație reprezentativă din România pentru sectorul Cultură și Mass-Media              (amănunte aici: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/oaliantaistoricapentruangajatiidinculturasimass-media). Este membră cu drepturi depline a Federației Internaționale a Jurnaliștilor, Federației Europene a Jurnaliștilor, Federației Internaționale a Muzicienilor, Federației Internaționale a Actorilor și la UNI Media Enterteinment & ARTS. Pe plan național este afiliată la confederația CNSLR-FRĂȚIA.

SRJ MediaSind este organizația națională a lucrătorilor din mass-media care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din instituțiile din media, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din mass-media. (amănunte aici: http://www.mediasind.ro/despre-noi )

MediaSind TVR este filiala SRJ MediaSind din Societatea Română de Televiziune și are ca obiectiv negocierea unor drepturi profesioanale și salariale similare cu cele ale colegilor din instituțiile europene  de prestigiu din mass-media. Contact: tvr@mediasind.ro                                                

Proiectul european Live Skills şi-a prezentat obiectivele pentru sectorul Cultură şi Mass-Media

postat 20 nov. 2018, 06:33 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 nov. 2018, 06:34 ]


Federația Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind
, organizaţia reprezentativă din România pentru sectorul Cultură şi Mass-Media și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală ( INCFC) au prezentat astăzi, 20 noiembrie 2018, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din Bucureşti, obiectivele  proiectului european Live Skills, finanțat prin Programul Erasmus +, Acordul de Grant 2016-3203 / 001-001 al Comisiei Europene. 

Au participat reprezentanţi ai principalelor organizaţii şi instituţii din domeniu,  British Council, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Opera Natională Bucuresti. Autoritatea Natională pentru Calificari,Comitetul Sectorial din Ramura Cultură, Sindicatul  Naţional  din Cultura-FAIR, Sindicatul Român al Jurnaliştilor  MediaSind, Uniunea de Creatie a Artiștilor Interpreti din Romania ICAR, Centrul Cultural "Teodor Burada", Muzeul Satului, Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian", Teatrul "Ion Creangă", Asociatia de Dezvoltare a Filmului Românesc ADFR şi altii.

Proiectul este coordonat de British Council si  implică 9 parteneri din patru țări Bulgaria, Grecia, România și Marea Britanie. Din România, alături de FAIR MediaSind, participă Institutul Național de Cercetare si Formare Culturală.

În deschiderea lucrărilor, noul director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Claudia Nicolae  (foto FAIR-MediaSind), a prezentat modul în care instituţia publică de presă, în calitate de partener şi membru în cadrul Consiliului Naţional al Stakeholderilor, va sprijini proiectul european Live Skills. 

Directorul general a explicat că profesioniştii din AGERPRES se vor implica în acest proiect pentru  dezvoltarea abilităţilor celor care doresc să lucreze în domeniul media, artă digitală şi design, editare film/video şi antreprenoriat cultural şi media: "Sunt foarte multe profesii din jurnalism care nu sunt bine definite, cum este cea de videojurnalist. AGERPRES poate contribui în acest proiect frumos, un proiect de care, cred eu, că România avea nevoie de ceva timp. Până acum nu a existat  o astfel de iniţiativă amplă în care să pună laolaltă oameni cu idei din domeniul jurnalismului, care să aducă un aport important pentru dezvoltarea acestei profesii. AGERPRES poate furniza pieţei de media  produse integrate formate din text, foto şi partea video, produse care au fost premiate pe plan internaţional, dar poate să fie şi un bun formator prin profesioniştii pe care îi are. Toţi cei care îşi doresc să se perfecţioneze în aceste domeniii  pot să ia contact şi cu partea practică, să înveţe în studiourile AGERPRES cum se poate ajunge de la un produs brut la un produs finit" - a afirmat directorul general.

Directorul General
al Institutului Naţional din Cultură, conf.univ.dr. Carmen Croitoru (foto FAIR -MediaSind), a prezentat obiectivele proiectului, arătând că acesta  va încerca să soluționeze  lipsa de competențe identificate și va răspunde cererii de noi competențe în domeniile Audiovizual și Artele spectacolui. Proiectul va contribui la sporirea capacității de angajare și a mobilității profesioniștilor și a studenților din domeniul cultural şi media, va spori competitivitatea sectorului și va construi un viitor sector cultural vibrant, robust și sustenabil.


Directorul British Council Bucureşti
, Nigel Bellingham (foto AGERPRES), coordonatorul Live Skills a mulţumit celor prezenţi pentru implicarea în proiect şi a promis tot sprijinul instituţiei pe care o conduce pentru atingerea obiectivelor proiectului, legate de  creşterea competenţelor în  sectorul cultură şi mass-media, de la aptitudinile antreprenoriale şi manageriale, la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie.

Aceste programe de învăţare vor fi concepute, iniţial, pentru două profesii din domeniul audiovizual: sound manager şi editor video/film. Ele vor acoperi următoarele domenii: managementul artelor, noi tehnologii digitale şi antreprenoriat cultural. Ulterior, programele de învăţare vor fi adaptate în vederea utilizării pentru o gamă mai largă de profesii şi de alte domenii ale sectorului creativ şi cultural, urmărindu-se ca materialul produs de proiectul Live Skills să fie transferabil şi sustenabil.

 Pentru ca proiectul să aibă o strânsă legătură cu piaţa muncii, preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ, a subliniat importanţa  funcţionării Comitetului Naţional al Stakeholderilor (National Stakeholders Committees), din care fac parte principalele  instituţii din cultură şi mass-media, precum şi liber profesionişti din domeniu. Aceştia vor  participa la interviuri, focus-grupuri şi întâlniri, cu scopul de a identifica şi analiza nevoile de competenţe, lacunele şi lipsurile care afectează domeniul şi vor identifica tendinţele forţei de muncă în acest sector. 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                  Bucureşti, 20 noiembrie 2018

Libertatea de exprimare trebuie înțeleasă corect și în contextul protecției datelor personale!

postat 13 nov. 2018, 04:45 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 nov. 2018, 05:17 ]

În atenția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gh. Magheru, nr. 28-31, sector 1, București

Adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

13 noiembrie 2018

Libertatea de exprimare trebuie înțeleasă corect și în contextul protecției datelor personale

Vă adresăm această scrisoare deschisă în contextul controverselor publice create de solicitarea pe care
ați adresat-o jurnaliștilor de la RISE Project, de a vă furniza informații referitoare la postarea pe pagina de
Facebook a unui material jurnalistic.

În calitatea noastră de organizații de drepturile omului, susținând atât drepturile la libertatea de exprimare
și libertatea presei, cât și dreptul la viață privată, am dori să facem câteva precizări care sperăm să vă fie
utile în abordarea unor situații similare cu cea de față, în special cu privire la libertatea de exprimare
(pentru că știm că zona de date personale și viață privată este obiectul dvs. de activitate), precizări care ar
putea să vă ajute în a înțelege reacția fără echivoc a autorităților europene (1). De asemenea, sugeram că
Autoritatea are nevoie urgentă de implementarea unui sistem de lucru în solicitările care privesc
prelucrarea datelor în scop jurnalistic.

1. Nu doar viața privată este un drept fundamental, ci și libertatea de exprimare

Atât dreptul la viață privată, cât și dreptul la libertatea de exprimare se bucură de un regim egal, niciun
drept nefiind deasupra celuilalt. O autoritate nu poate invoca în mod arbitrar restricții asupra dreptului la
libertatea de exprimare, cu atât mai puțin când este vorba despre un subiect de interes public, precum în
cazul de față. Pentru a decide care dintre cele două drepturi primează într-o speță, acestea trebuie puse
în balanță, fiind necesar a se efectua un echilibru corect, luându-se în calcul particularitățile fiecărui caz.

A reduce discuția doar la cele 3 derogări din art. 7 din Legea 190/2018 reprezintă o abordare simplistă,
câtă vreme este clar că scopul Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) nu este de a limita
libertatea de exprimare. În același timp, există numeroase acte normative privind drepturile omului
semnate de România (nominalizăm aici doar două - Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
și Convenția Europeană a Drepturilor Omului) ce trebuie luate în considerare atunci când este vorba de
un conflict între două sau mai multe drepturi. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) are o vastă
jurisprudență ce vorbește despre punerea în balanță a dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la
viață privată, iar acest test de echilibrare ia în considerare cel puțin 6 factori extrem de importanți ce
trebuie considerați în fiecare caz în parte (2). Așadar ar fi fost necesar ca ANSPDCP să ia în calcul - atât în
 discuțiile interne, dar și în clarificările publice ulterioare - aceste aspecte ce țin de proporționalitate și
 cântărirea justă a celor două drepturi fundamentale (3).


2. Protecția surselor în cazul jurnaliștilor este crucială pentru garantarea dreptului la libertatea de
exprimare

Protecția surselor jurnalistice este una din condițiile de bază în garantarea libertății presei. Jurisprudența
CEDO subliniază cu consecvență că încercarea de a obliga un jurnalist să își dezvăluie sursele încalcă
dreptul său la libertatea de a primi și distribui informație, deci încalcă dreptul său la libertatea de
exprimare. Curtea a considerat că obligarea jurnaliștilor la a-și dezvălui sursele afectează libera circulație
a informației, în detrimentul democrației, drept pentru care poate fi justificată doar în cazuri excepționale .
(4)
De aceea este absolut normală reacția jurnaliștilor și a instituțiilor europene când au aflat că Autoritatea ar
fi cerut „sursa” informațiilor protejate de RISE Project. Aici considerăm că ar fi rolul Autorității de a ține
cont de sensibilitățile conflictului dintre drepturi, în primul rând pentru a preciza de ce în acel caz nu se
aplică excepțiile pentru colectarea de date în scop jurnalistic. În al doilea rând dacă decide că trebuie să
meargă mai departe, nefiind vorba de derogări, Autoritatea trebuie să precizeze că solicitarea de surse în
aceste cazuri nu se referă la sursele jurnalistice, ci, mai degrabă, urmărește să identifice dacă datele sunt
colectate direct de la persoana vizată sau din alte surse (sau surse publice), pentru eventuala aplicare a
articolelor 13 și 14 din GDPR.
Nu putem decât să sperăm că, de fapt, avem de a face mai degrabă cu o inadecvare a comunicării, decât
cu o dorință de a avea acces la sursele jurnaliștilor.

3. Amenințările nu au ce să caute într-o adresă din partea unei autorități publice

Solicitarea dvs. către RISE Project indică faptul că sunt pasibili de o amendă de 3000 de lei pe zi, pentru
fiecare zi de întârziere cu răspunsul la solicitarea dvs., răspuns ce are termen limită de 10 zile. În plus
i-ați mai anunțat și că sunt pasibili de o amendă de până la 20.000.000 de euro pentru încălcarea art. 83
din Regulamentul general privind protecția datelor, subliniind în textul redactat de dvs. referința la
„neacordarea accesului”.

Aceasta sună a amenințare (deși textul e conform cu prevederile Regulamentului), iar partea legată de
„accesul’ la documente ridică același probleme ca și cele de mai sus. Cu atât mai mult cu cât nimeni în
Europa n-a acordat încă vreo amendă de 20 de milioane de euro. De fapt, nici măcar de 1 milion. Credem
că nici măcar de 100 000.

În concluzie, față de cele 3 puncte mai sus menționate, observăm că solicitarea formulată către RISE
Project a lăsat impresia unei acțiuni făcute în grabă, fără o analiză temeinică a situației, ceea ce a
alimentat convingerea publică că ar fi existat o motivație de natură politică, generată de subiectul
materialului jurnalistic, și nu ar fi fost vorba de o simplă anchetă obiectivă și imparțială a Autorității de
supraveghere în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Facem aceste remarci deoarece ambele drepturi fundamentale sunt la fel de importante și nu dorim ca
rolul Autorității să pară a fi redus la un instrument de control politic și blocare a dezbaterilor necesare
într-o societate democratică.

Considerăm că Autoritatea are nevoie urgentă de implementarea unui sistem de lucru în solicitările care
privesc presa. Acest sistem de lucru trebuie conceput doar în baza unor consultări publice cu
mass-media și cu organisme cu expertiză în domeniul libertății de exprimare și al libertății presei, din
România și din Uniunea Europeană. Așteptăm cu interes propunerile dvs. în acest sens.


Semnatari:

Asociația pentru Tehnologie și Internet - ApTI

ActiveWatch

Centrul pentru Inovare Publică

APADOR-CH

Centrul pentru Jurnalism Independent

Miliția Spirituală

Sindicatul Roman al Jurnaliștilor MediaSind

Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație

Societatea Jurnaliștilor Galați

Funky Citizens

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

2. O analiză detaliată a acestor factori și a cazurilor CEDO relevante poate fi găsită la
3. Ne referim la documentul publicat pe 9.11.2018 pe site-ul Autorității
_Project&lang=ro
4. Goodwin v. United Kingdom, Cerere nr. 17488/90, Hotărâre 27 martie 1996,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57974 ; Curtea Europeană a Drepturilor Omului - “Protecția Surselor
Jurnalistice” - Document publicat în septembrie 2018
Regulation of media workers” Capitolul “Protection of sources”, Article 19,

Federaţia FAIR MediaSind a semnat noul CCM la Centrul Cultural Dunărea de Jos Galaţi!

postat 1 nov. 2018, 03:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 nov. 2018, 03:45 ]

Federaţia Cultură şi Mass-media FAIR-MediaSind
  a negociat şi semnat, în baza mandatului acordat de membrul afiliat Sindicatul Naţional din Cultură FAIR, Contractul Colectiv de Muncă din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galaţi. Documentul a fost semnat de către directorul instituţiei, Florina Zaharia,împreună cu  preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ,  preşedintele executiv Cristi Godinac şi  Paul Buţa, vicepreşedinte FAIR-MediaSind , preşedinte al filialei Galaţi - Sindicatul Naţional Cultură FAIR (foto).

 Contractul Colectiv de Muncă din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galaţi este esenţial pentru reglementarea relaţiilor de serviciu din această prestigioasă instituţie de cultură. Acesta conţine norme importante pentru un climat normal de muncă, reglementări profesionale, dar şi drepturi fundamentale care garantează securitatea locurilor de muncă ale tuturor angajaţilor. Acum drepturile tuturor angajaţilor sunt garantate printr-un contract care nu poate să fie modificat decât cu acordul partenerilor sociali. 

După semnarea documentului, delegaţia FAIR-MediaSind, din care a făcut parte şi avocatul organizaţiei, Dan Iordache,  s-a întâlnit şi cu colegii din cadrul Filarmonicii Mihail Jora din Bacău şi a Filarmonicii de Stat Moldova din Iaşi, unde a discutat problemele cu care se confruntă colegii din aceste importante instituţii. 


Până în acest moment, Federaţia FAIR - MediaSind a negociat contracte colective de muncă sau se află 
în proceduri  deschise de negociere  în mai multe  instituţii din domeniu, printre care se află Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.


Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie reprezentativă, conform legii, la nivel de sector Cultură şi Mass-Media, fiind membră cu drepturi depline al Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor, Federaţiei Internaţionale a Actorilor, CSN Meridian, UNI Global UNION şi Federaţiei Europene a Jurnaliştilor.


 Departament Comunicare FAIR-MediaSind

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Galaţi, 1 noiembrie 2018

FAIR-MediaSind participă la Campania FEJ - Justiție pentru Daphne!

postat 16 oct. 2018, 06:26 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 oct. 2018, 06:28 ]

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind se alătură campaniei lansate astăzi, 16 octombrie 2018, la Bruxelles, de către Federația Europeană a Jurnaliștilor, în memoria jurnalistei din Malta, Daphne Caruana Galizia, sub deviza Justiție pentru Daphne!

În data de 16 octombrie 2017, jurnalista de investigație Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în plină zi de o bombă plasată în mașina parcată în fața casei sale din Malta. Daphne a investigat  și a publicat mai multe anchete care vizau  cazuri de corupție la cele mai înalte niveluri de guvernare. De atunci, trei presupuși criminali au fost reținuți, dar  investigațiile sunt întârziate nejustificat.

“Până în prezent, Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeană și Proiectul Daphne, au confirmat cu toții ceea ce jurnalista a avertizat cu mult timp înainte de asasinarea ei: că statul de drept în cel mai mic stat membru al Uniunii Europene, a fost compromis.

De atunci, în Uniunea Europeană au fost executați încă doi jurnaliști: Jan Kuciak din Slovacia și Victoria Marinova din Bulgaria: Toți acești jurnaliști au investigat cazuri de corupție în țările lor. Toți trei s-au ridicat pentru democrație și pentru statul de drept. Toți trei au murit, pentru că nimic altceva nu i-ar putea reduce la tăcere.

Ca cetățeni, trebuie să  ne amintim de ei și să îi onorăm. Să păstrăm un moment de tăcere pentru aceia pe care nimeni și nimic nu i-a făcut să tacă. Să ne întâlnim la 16 octombrie, la prânz, în fața Residence Palace din Bruxelles și să arătăm lumii că nici Daphne, nici Jan, nici Victoria nu au murit în zadar.” – se arată în apelul lansat de Federația Europeană a Jurnaliștilor.

În imagine, Ricardo Gutierrez, secretarul general al Federației Europene a Jurnaliștilor, Cristi Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind, Leonard Pădureț, președintele Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și Anthony Bellanger, secretarul general al Federației Internaționale a Jurnaliștilor.

 

Departament Comunicare FAIR-MediaSind,                  Bruxelles, 16 octombrie 2018

Respectarea drepturilor lucrătorilor din domeniul audiovizual - în atenția Comisiei Europene!

postat 15 oct. 2018, 05:55 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 oct. 2018, 06:08 ]

 
Respectarea drepturilor lucrătorilor din domeniul audiovizual a fost subiectul principal discutat astăzi, 15 octombrie 2018, în cadrul Comitetului de Dialog Social pentru sectorul audiovizual din cadrul Comisiei Europene.

Membrii delegaţiei române, Leonard Pădureţ, preşedintele Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind şi Cristi Godinac, preşedintele executiv, susținuți de secretarul general al Federației Internaționale a Muzicienilor (FIM), Thomas Dayan (foto), au prezentat problemele legate de nefuncționarea dialogului social în România.Cu această ocazie au fost sesizate și erorile Legii salarizării, care discriminează salariaţii din cultură și mass-media.
 De asemenea, reprezentanții FAIR-MediaSind au prezentat participanților deficiențele Legii Dialogului social din România care au dus la imposibilitatea negocierii unui contract colectiv de muncă la nivel de sector cultură și mass-media, arătând că Federația FAIR-MediaSind a fost nevoită să se implice în negocierea contractelor colective de muncă chiar la nivel de instituții. Pentru a suplini lipsa unui Contract Colectiv valabil  pentru toți salariații din sectorul cultură și mass-media, FAIR-MediaSind a negociat sau se află în procedură de negociere în  mai multe instituții din domeniu,printre care se află Agenția Națională de Presă AGERPRES, Societatea Română de Radiodifuziune, Opera Națională București, Teatrul Naţional Cluj Napoca, Filarmonica de Stat din Sibiu, Teatrul Muzical "Nae Leonard" din Galaţi, Regia Autonomă Monitorul Oficial, Teatrul German din Timişoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Filarmonica de Stat Arad, Filarmonica de Stat "Paul Constantinescu" din Ploiești, Filarmonica de Stat  Târgu Mureș, Opera Română Craiova și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală - INCFC.


În cadrul acestei întîlniri, delegația română a sesizat membrilor Comitetului situația deosebit de gravă de la Filarmonica Banatul din Timișoara, unde salariații se află în cea de a 10-a zi de grevă generală, situație generată de lispa de disponibilitate pentru dialog a managerului Ioan Coriolan Gârboni.  Reprezentanții FAIR.MediaSind au cerut sprijinul organizațiilor internaționale prezente, pentru a se solidariza cu acțiunea  greviștilor de la Filarmonica Banatul. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, trebuie să țină cont de doleanțele salariaților. Este de neacceptat atitudinea acestuia atunci când afirmă că "Dacă trebuie, îi dăm pe toți afară și facem angajări, că nu se termină lumea cu ei. Vreau să arăt cât de ferm sunt ", afirmații care nu sunt în acord cu principiile europene, mai ales că în anul 2021 orașul Timișoara urmează să dețină calitatea de capitală europeană.

La dezbateri au participat, de asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Federaţiei Europene a Jurnaliştilor, ai Federaţiei Internaţionale a Muzicienilor, ai Federaţiei Internaţionale a Actorilor, UNI MEI, și EBU.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind

Bruxelles, 15 octombrie 2018

 

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind se solidarizează cu greviştii de la Filarmonica Banatul!

postat 8 oct. 2018, 02:28 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 oct. 2018, 02:42 ]

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
răspunde apelului făcut de  Federaţia  Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind şi se solidarizează cu salariaţii Filarmonicii de Stat Banatul Timișoara, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care au declanșat  din data 5 octombrie 2018, greva generală.

În calitate de membru - fondator al FAIR-MediaSind, SRJ MediaSind consideră că drepturile angajaţilor din Filarmonica Banatul au fost încălcate prin refuzul administraţiei instituţiei conduse de managerul Ioan Coriolan Gârboni, de a negocia şi semna Contractul Colectiv de Muncă. Deşi Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social obligă administraţia să iniţieze negocierea CCM,  de aproximativ doi ani de zile toate eforturile organizaţiei sindicale din Filarmonica Banatul de a încheia acest document vital pentru reglementarea raporturilor de muncă din instituţie au fost sortite eşeculului. În lipsa unui document care să reglementeze relaţiile de muncă, salariaţii au fost şi sunt trataţi discreţionar, fiind expusi la numeroase abuzuri.

Preocupată de stingerea urgentă a conflictului, conducerea FAIR-MediaSind  a avut o întâlnire cu primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, în data de 26 septembrie a.c. Acesta s-a arătat îngrijorat de situaţia conflictuală la care s-a ajuns şi a transmis conducerii Filarmonicii să soluţioneze urgent problema. Din păcate, factorii de decizie din Filarmonică nu au facut nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorând şi solicitarea primarului. În aceste condiții, angajați au declanşat acţiunea grevistă.

SRJ  MediaSind solicită administrației Filarmonicii Banatul să înceapă imediat negocierile în vederea soluţionării conflictului de muncă, pentru ca drepturile angajaților să fie respectate iar publicul să nu aibă de suferit. Totodată, SRJ MediaSind cere ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, să-şi asume rolul de mediator şi sa intervină de urgență  pentru stingerea acestui conflict. Este necesar ca părţile sa fie invitate la dialog şi să se analizeze  cu seriozitate toate sesizările angajaţilor, cu privire la derapajele conducerii, inclusiv cele referitoare la căpuşarea instituţiei prin încheierea unor contracte cu anumite societăţi comerciale apropiate direcţiunii care,potrivit opiniei salariaţilor, ar fi una din cele mai importante cauze  ale diminuarii veniturilor Filarmonicii şi, implicit, ale angajaţilor.

SRJ MediaSind va oferi tot spriinul colegilor de la Filarmonica Banatul pentru normalizarea relaţiilor de muncă din instituţie și va sustine orice decizie a Federaţiei FAIR-MediaSind pentru ca drepturile tuturor angajaţilor  să fie respectate în conformitate cu Directivele UE şi Convenţiile internaţionale la care România a aderat. Totodată, SRJ MediaSind salută apelurile de sprijin făcute la Comisia Europeană de către conducerea FAIR-MediaSind cu sprijinul organizaţiilor internaţionale la care federaţia  este afiliată: Federaţia Internaţională a Muzicienilor,Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union.

 

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind

Biroul Executiv                                                                                 Bucureşti, 8 octombrie 2018


Grevă generală la Filarmonica Banatul!

postat 5 oct. 2018, 03:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 5 oct. 2018, 03:26 ]

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind se solidarizează cu salariaţii Filarmonicii de Stat Banatul Timișoara, membri ai Sindicatului Filarmonicii Banatul, care au declanșat  astăzi, 5 octombrie 2018, de la ora 10,00, greva generală. Angajații au refuzat să participe la repetiția programată la ora 10,00, precum și la concertul programat la ora 19,00, care trebuia să deschidă stagiunea 2018-2019. Din acest motiv, administrația a decis să înlocuiască concertul de deschidere cu un recital de pian.

Greva generală este programată până la data de 18 octombrie a.c.. În cazul în care revendicările nu vor fi soluționate până la acestă dată,  se va intra în grevă pe termen nedeterminat. În data de  28 septembrie 2018, între orele 19,00 si 20,00, salariații s-au aflat în greva de avertisment.

Angajaţii acestei prestigioase instituţii de cultură au fost nevoiţi să recurgă la această formă de protest întrucât toate eforturile privind încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de instituţie au fost sortite eşecului, din cauza refuzului administraţiei Filarmonicii conduse de managerul Ioan Coriolan Gârboni, de a semna acest document.

Din cauza lipsei CCM, document vital pentru reglementarea raporturilor de muncă dintre angajator şi angajaţi, salariaţii Filarmonicii Banatul sunt trataţi de catre conducere în mod discretionar, fiind supuşi mai multor abuzuri, drepturile lor fiind încălcate.

Într-o ultimă încercare de a stinge conflictul, în data de 26 septembrie a.c., conducerea FAIR-MediaSind  a avut o întâlnire cu primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu. Acesta s-a arătat îngrijorat de situaţia conflictuală la care s-a ajuns şi a transmis conducerii Filarmonicii să soluţioneze urgent problema. Din păcate, factorii de decizie din Filarmonică nu au facut nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorând şi solicitarea primarului. În aceste condiții, angajați au declanşat acţiunea grevistă.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind solicită administrației Filarmonicii să înceapă imediat negocierile în vederea stingerii conflictului de muncă, pentru ca drepturile angajaților să fie respectate iar publicul să nu aibă de suferit.

Totodată, așa cum a solicitat și în cadrul întâlnirii cu primarul Nicolae Robu, FAIR-MediaSind cere ordonatorului principal de credite, Consiliul Local al Municipiului Timișoara, să intervină de urgență  pentru stingerea acestui conflict.

Având în vedere lipsa de respect a administraţiei Filarmonicii Banatul faţă de proprii angajaţi şi faţă de publicul timişorean, Federaţia FAIR-MediaSind, în calitate de organizaţie reprezentativă la nivelul sectorului cultură şi mass-media, în numele sindicalistilor pe care îi reprezintă, face un apel către toți membrii afiliați să se solidarizeze cu colegii aflați în grevă generală.

Federatia FAIR-MediaSind va oferi tot spriinul pentru normalizarea relaţiilor de muncă la Filarmonica Banatul și va sesiza instituţiile la care este afiliată: Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi UNI Global Union. De asemenea, FAIR-MediaSind va notifica şi va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la situaţia gravă din  Filarmonica Banatul în cadrul şedinţei de dialog social a Comitetului European Artele spectacolului ce va avea loc în data de 9 octombrie 2018, la Bruxelles.


Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent 

Bucureşti, 5 octombrie  2018

1-10 of 354