Comunicate‎ > ‎

Administraţia AGERPRES împroaşcă cu noroi în sindicat!

postat 7 nov. 2011, 01:35 de Office Mediasind
Comitetul de Conducere al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind a luat act de o informare oficială a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES semnată  de noul purtător de cuvânt  al directorului interimar Ioan Roşca şi transmisă de directorul Direcţiei Resurse Umane, Marian Iordan.  Prin acest document, administraţia Roşca aduce mai multe insulte, calomnii şi acuzaţii grave conducerii membrului nostru afiliat, Sindicatul Jurnalştilor Profesionişti, organizaţia semnatară a contractului colectiv de muncă din instituţie , FRJ MediaSind şi  site-urilor de ştiri Starea Presei şi Reporter Virtual.

Foto: Jurnalul Naţional 

Faţă de aceste noi dezinformări, Comitetul de Conducere al FRJ MediaSind face următoarele precizări:

            

            1. Folosirea mail-ului oficial al agenţiei  resurseumane@rompres.ro chiar şi de către directorul direcţiei, Marian Iordan,  pentru a profera insulte şi calomnii la adresa organizaţiei sindicale semnatare a  Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES este un nou abuz care va fi soluţionat în instanţă şi de către organismele abilitate de lege.

 

2. Atât directorul interimar al agenţiei, Ioan Roşca, cât şi Marian Iordan, directorul de resurse umane, se răzbună astfel pe Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti deoarece conducerea organizaţiei a refuzat să fie părtaşă la toate abuzurile săvârşite de către aceştia împotriva angajaţilor ANP AGERPRES. De asemenea, SJP a refuzat să  renegocieze drepturile câştigate de sindicat în cei aproape patru ani de când  a semnat primul Contract Colectiv de Muncă din istoria ANP AGERPRES.

 

3. În acest context, FRJ MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Confederaţia Sindicatelor Democratice din România au solicitat Comisiilor de specialitate ale Parlamentului să nu aprobe Raportul anual de activitate al ANP AGERPRES pentru anul 2010 până când o comisie  parlamentară nu va ancheta următoarele fapte: modul în care administraţia condusă de directorul general interimar al agenţiei, Ioan Roşca, a folosit banii publici; oportunitatea transferării de către Consiliul Director a sumei de 1 milion lei de la rubrica “Cheltuieli cu personalul” la rubrica „Bunuri şi servicii”; presiunile editoriale ale directorului general al ANP AGERPRES, Ioan Roşca, asupra unor jurnalişti ai agenţiei; încălcarea Codului Deontologic al Jurnalistului anexat la CCM din ANP AGERPRES de către acelaşi director interimar; hărţuirea membrilor de sindicat şi a persoanelor care nu s-au subordonat unor ordine discreţionare ale directorului general; dinamitarea dialogului social în cadrul agenţiei prin înlăturarea panourilor de afişaj ale sindicatului reprezentativ şi distrugerea adreselor de comunicare ale organizaţiei către membrii săi, încălcarea Contractului Colectiv de Muncă din Mass-media,  a CCM la nivel de ANP AGERPRES şi a Regulamentului Intern; promovarea unui climat conflictual între angajaţii instituţiei, denigrarea celor care au avut curajul să se împotrivească unor decizii  arbitrare, imixtiune în activitatea sindicală prin împiedicarea dreptului sindicatului de a-şi apăra membrii, etc. (http://www.mediasind.ro/comunicate-1/frjmediasindasolicitatpresedintilorcamereideputatilorsiasenatuluisastopezeabuzurileconduceriianpagerpres)

 

Menţionăm că toate documentele care au stat la baza sesizărilor, inclusiv  contractele de achiziţie din anii 2006-2010, au fost înaintate preşedinţilor celor două camere ale parlamentului, urmând ca aceştia să transmită documentaţia comisiilor de specialitate ale Parlamentului.

De asemenea,  până în prezent, pe rolul instanţelor de judecată se află mai multe procese intentate de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti din ANP AGERPRES împotriva conducerii, precum şi două plângeri penale împotriva acestor abuzuri cum ar fi de fals intelectual, hărţuire şi constrângere a activităţii conducerii sindicatului de către directorii Ioan Roşca şi Marian Iordan.

 

  4.  Inspecţia Muncii şi Curtea de Conturi au efectuat mai multe controale la sediul ANP AGERPRES dar procesele verbale de control sunt ţinute la “secret” de către conducerea agenţiei. Din acest motiv, în data de 15 noiembrie a.c., începe  procesul intentat de SJP pentru obţinerea în instanţă a informaţiilor referitoare la gestionarea banilor publici, achiziţionarea unor bunuri şi servicii care nu legătură cu obiectul de activitate al agenţiei (sape, greble, maşini de tuns  gazonul, capcane pentru cârtiţe, aspirator de frunze arbuşti, pomi fructiferi, etc), acordarea unor comisioane pentru unele persone care au încheiat diverse contracte de prestări servicii media pentru AGERPRES, bugetarea unor sume în Programul de formare profesională pentru masteratul directorului de resurse umane, Marian Iordan,  situaţia derulării fondurilorinstituţie prin fundaţia agenţiei, etc.

5. Noul Regulament intern, introducerea criteriilor de evaluare, modificarea fişelor postului şi a contractelor individuale de muncă, a Codului de conduită  s-a făcut cu încălcarea prevederilor Codului Muncii, Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media, Legea Dialogului Social, Contractului Colectiv de Muncă din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES. În acest sens, pe rolul instanţei de judecată există un nou proces prin care SJP a cerut anularea actelor mai sus menţionate deoarece, prin noile obligaţii prevăzute, angajaţii AGERPRES au fost transformaţi în veritabili sclavi.

 

6. Liderii FRJ MediaSind au solicitat la diversele întâlniri cu liderii politici – cu preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, Mircea Geoană şi Roberta Anastase, cu preşedinţii Comisiei pentru  Cultură, Arte şi Mijloace de informare în masă ale Parlamentului, Raluca Turcan şi  Sergiu Nicolaescu, cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii, etc. sprijin politic pentru  ca angajaţii celei mai mari agenţii de presă din ţară, ANP AGERPRES să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi colegii lor din mass-media. Din nefericire, administraţia Roşca nu a sprijinit aceste demersuri, preferând să publice pe site-ul agenţiei drept la replică împotriva  demersurilor iniţiate în favoarea angajaţilor ANP AGERPRES.

 

7. Referitor la acuzaţiile privind  aşa-zisele „privilegii” ale organizaţiei sindicale din incinta agenţiei, precizăm că, potrivit legislaţiei interne ,  a Contractului Colectiv de Muncă  din mass-media, dar  şi a art. 1.alin 5, lit.a  din CCM ANP AGERPRES pentru perioada 2011-2013, angajatorul are obligaţia să asigure gratuit spaţiu în incinta unităţii pentru activităţile sindidicatului.

 

8. La fel ca şi în cazul celorlalte instituţii de presă care au avut curajul  să reflecteze în mod obiectiv abuzurile conducerii interimare ale ANP AGERPRES, finanţarea site-urilor de ştiri Starea Presei  şi Reporter virtual nu este asigurată de către Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind.

 

9. Referitor la numărul de membri, precizăm că FRJ MediaSind are în componenţă peste 9000 de membri dintre care 1153  se afla în Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti iar peste 120 de angajaţi din ANP AGERPRES se află în proces cu administraţia Roşca pentru recuperarea drepturilor salariale diminuate ilegal. Totodată, alegerea organelor de conducere ce a avut loc şi în  prezenţa co-directorului Federaţiei Europene a Jurnaliştilor, Marc Gruber, a fost validată de către instanţa de judecată, prin sentinţă definitivă şi irevocabilă.

 

10.  În ceea ce priveşte  celelalte insulte, calomnii pe care le-a proferat administraţia Roşca împotriva organizaţiei sindicale, conducerea SJP a răspuns prin Informarea din data de 1.11.2012: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaagerpresdezinformeazadinnou  

 

Vă prezentăm Informarea ANP AGERPRES din data de 4. noiembrie a.c., precum şi sesizarea FRJ MediaSind către Parlamentul României şi reacţiile Federaţiei Europene a Jurnaliştilor şi Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România faţă de abuzurile administraţiei Roşca.

  

Comitetul de Conducere al FRJ MediaSind

 

 DIRECŢIA RESURSE UMANE


Ce mai produce cuplul Godinac – Schifirneţ ?

 

Ca şi până acum, minciuni!

 Dragi colegi

 

·        Nu îmi face nicio plăcere să intervin din nou pentru a clarifica toate inepţiile pe care le produce Cristinel Godinac dar o fac cu speranţa că se va înţelege în cele din  urmă, jocul murdar pe care acesta îl practică.

 

·        Specialist în minciună, şantaj şi manipulare Godinac se agaţă cu disperare de orice pseudo argument pentru a-i convinge pe unii membri ai S.J.P. - câţi vor fi rămas - că este un vajnic luptător pentru drepturile lor dar, mai ales,  pentru a-şi păstra neatinse toate privilegiile obţinute gratuit în urma stabilirii sediului MediaSind în Agerpres. 

 

·        Precizez că Regulamentul Intern, Codul de Conduită, actele adiţionale la contractul individual de muncă, fişele de post, etc. au fost toate elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

·        Referitor la Ordinul nr.1616 al Ministerului Muncii fac precizarea că acesta a fost emis în temeiul art. art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, care precizează:

   ,,Art. 17. - (1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

   (2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.

   (3) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

   a) identitatea părţilor;

   b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

   c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

   d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;

   e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

   f) riscurile specifice postului;

   g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

   h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

   i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

   j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

   k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

   l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

   m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;

   n) durata perioadei de probă.

   (4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

   (5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

 

  • Încă o dată se dovedeşte modul în care vă dezinformează Godinac care, referitor la Ordinul nr.1616 al Ministerului Muncii susţine că ,,acesta doar stabileşte modificarea şi completarea modelului–cadru de contract individual de muncă şi nu intervine în modificarea acestuia, a contractelor colective de muncă în vigoare sau în privinţa procedurilor privind încheierea, modificarea şi executarea CIM, pentru simplul motiv că un Ordin de ministru nu poate modifica legislaţia în vigoare!!!”                                                                                                                       Păi nici nu o modifică şi este dat în aplicarea prevederilor Codului Muncii, republicat, Cristinel Godinac.

 

  • În ceea ce priveşte problema Statutului S.J.P. Godinac minte când afirmă că acesta se găseşte la Serviciul Juridic, pentru că acest statut nu există! Acum circa două luni, când aceluiaşi mitoman Godinac  i-a fost solicitat statutul de Daniela Roman, consilier juridic, care la aceea dată era membră de sindicat, liderul a afirmat că nu îl are. Statutul, ale carui prevederi trebuiau să fie aduse la cunoştinţa fiecărui membru de sindicat înainte de aderarea la S.J.P., este secretizat?

De ce nu vă este trimis pe ,,emeille”(varianta originală marca Schifirneţ pentru            e-mail), procedeu hiper folosit de aceste persoane care n-au o ocupaţie lucrativă?

  • Afirmaţia mea cu privire la Cristinel Godinac ca fiind ,,liderul autonumit al S.J.P.” se referă la faptul că nu am aflat, nici până acum, câţi membri de sindicat din Agerpres au participat la alegerea, în mod democratic, a lui Godinac şi a fostei angajate a Agenţiei, Maria Schifirneţ, dacă aceştia tot vorbesc în numele lor şi nu numai. Precizez că nu am nimic împotriva sindicatului, oricum legea mă obligă să mă consult, în adoptarea unor documente, cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor, în lipsa acestuia. Nu pot fi de acord însă cu modul agresiv şi denigrator în care acţionează Cristinel Godinac, care aduce grave deservicii agenţiei şi salariaţilor ei.

 

 

  • Cu privire la acţiunea de deblocare a unor posturi îl somez pe Godinac să prezinte membrilor de sindicat o singură adresă a Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti  prin care solicită vreunei instituţii a statului sprijinul în deblocarea posturilor şi revenirea la numărul de 350 de posturi. 

           

  • Afirmaţia lui că nu ar fi chemat Inspecţia Muncii este o altă minciună sfruntată. Controlul Inspecţiei Muncii a vizat nu numai cazul pensionării doamnei Maria Schifirneţ, la 3 ani  după împlinirea vârstei legale de pensionare, ci şi modul de acordare a unor drepturi salariaţilor Agerpres    - promovări, acordarea sporului pentru munca de noapte, asigurările medicale pentru corespondenţii în străinătate şi altele -   drepturi legale pe care conducerea sindicatului trebuia să le apere.

Pensionarea fostei salariate Maria Schifirneţ a fost legală, fapt constatat şi de controlul Inspecţiei Muncii. Prin încetarea contractului de muncă a 6 colegi, angajaţi prin cumul cu pensia, Agenţia a mai pierdut 6 posturi graţie ajutorului MediaSind. Şi aşa s-au încărcat normele de muncă ale unor colegi cu atribuţiile celor forţaţi să plece.  

           

  • Cu privire la Contractul colectiv de muncă doresc să precizez că nimeni din conducerea agenţiei nu face nicio presiune asupra angajaţilor cu privire la drepturile câştigate, dar, după cum i-am spus aceluiaşi Godinac de nenumărate ori, pentru o instituţie finanţată de la buget, contractul colectiv trebuie armonizat în permanenţă cu prevederile legale specifice în vigoare.                                              La ultima întâlnire a comisiei paritare din data de 24 mai 2011 conducerea agenţiei a cerut armonizarea Contractului Colectiv de Muncă cu noile prevederi aduse Codului Muncii şi Legii Dialogului Social, modificări care nu aduceau nicio atingere drepturilor câştigate de angajaţii agenţiei.

Cu toate acestea, Cristinel Godinac a respins în bloc, în mod agresiv, toate propunerile de modificare a Contractului Colectiv de Muncă,  fapt ce a dus la blocarea oricăror negocieri ulterioare.

În Legea Dialogului Social la art.138  se fac următoarele precizări cu privire la contractele colective încheiate în sectorul bugetar:

,,Art. 138. - (1) Prin contractele/acordurile colective de muncă încheiate în sectorul bugetar nu pot fi negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi în bani şi în natură, altele decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru categoria respectivă de personal.

               (2) Prin excepţie de la prevederile art. 129 alin. (3) contractele colective de muncă în sectorul bugetar se negociază, în condiţiile legii, după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale ordonatorilor de credite, în limitele şi în condiţiile stabilite prin acestea.

               (3) Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege în limite precise, care nu pot constitui obiect al negocierilor şi nu pot fi modificate prin contracte colective de muncă. În cazul în care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale între limite minime şi maxime, drepturile salariale concrete se determină prin negocieri colective, dar numai între limitele legale.

               (4) Clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1)-(3) sunt lovite de nulitate.

               (5) Răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) revine angajatorului.”

 

 

Director

Marian Iordan

 

 P.S. Site-urile Starea Presei şi Reporter Virtual sunt finanţate şi alimentate cu inepţii tot de MediaSind, citiţi Godinac.

 

 

ĉ
Office Mediasind,
7 nov. 2011, 01:35
Comments