Comunicate‎ > ‎

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media pentru anul 2020

postat 14 feb. 2020, 04:06 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 feb. 2020, 04:25 ]
Reprezentanții Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media.

 
În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de către membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind – Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanții au identificat și soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemnea, problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă, precum și o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali, au fost subiecte importante abordate de către delegaţi. Nu în ultimul rând, abuzurile conducerilor din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune asupra angajaţilor din aceste instituţii au fost sancţionate de delegaţi.

 
În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat următoarele:

 
Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.
 

 Având în vedere faptul că în anul 2020 vor fi organizate două campanii pentru alegerile locale şi parlamentare, ceea ce va face să crească presiunea asupra jurnaliştilor, SRJ MediaSind solicită membrilor afiliaţi să semnaleze orice ingerinţă politică în activitatea redacţională. Respectarea Codurilor deontologice  anexate la contractele colective de muncă şi a Codului Deontologic al Convenţiei Organizaţiilor de Media sunt condiţii obligatorii ce garantează exercitarea cu onestitate și competență  a profesiei de jurnalist și corecta informare a  publicului.


SRJ MediaSind va monitoriza, în organizatiile de presă în care se află filialele sale, modul în care se respectă deontologia profesională şi va reacţiona în urma sesizărilor membrilor săi împotriva oricărei presiuni asupra libertăţii de exprimare şi a clauzei de conştiinţă.


2. SRJ MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile de presă unde are membri afiliaţi, pentru ca angajaţii din mass-media să beneficieze de aceleaşi standarde ca şi colegii din Uniunea Europeană. În calitate de membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-media, SRJ MediaSind va participa, cu profesioniştii din filialele componente, la negocierea contractelor colective, atât în instituţiile publice de media dar şi în cele cu capital privat.

 
3. SRJ MediaSind  va asigura consultanţă şi asistenţă juridică gratuită pentru membrii filialelor sale  în toate  procesele care implică drepturi colective precum şi în cazul cererilor depuse în baza Legii nr.544/2001.

În cazul încălcării drepturilor individuale, membrii MediaSind vor beneficia de servicii avocațiale contra-cost, dar cu reduceri substanţiale în urma contractului juridic încheiat cu casa de avocatură  selectată de organizaţie. Pentru apărarea drepturilor membrilor s-a convenit organizarea unor întâlniri lunare, sau ori de câte ori este nevoie, cu avocaţii SRJ MediaSind, pentru a căuta soluţii la problemele angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. Serviciile de asistenţa juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia a încheiat contract, constituie o garanție suplimentară că SRJ MediaSind  se va implica cu profesionalism pentru a garanta celor care lucrează în mass-media siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă.

 
4. Monitorizarea permanentă a respectării aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.


5.  Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

 
6. SRJ MediaSind  va sprijini orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a  CNA.

 
7. SRJ MediaSind sprijină orice proiect de lege care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din mass-media. Fără a intra în dispute cu alţi colegi de breaslă, SRJ MediaSind susţine promulgarea de către preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a proiectului de lege privind anularea impozitului pe venit  pentru jurnaliştii şi tehnicienii din mass-media.

SRJ MediaSind susţine că este imperios necesar ca statul român să acorde industriei de media aceleaşi facilităţi ca şi colegilor din multe alte state europene, cum ar Germania, Franţa, Marea Britanie etc, unde se alocă anual importante subvenții directe, dar și indirecte prin măsuri de fiscalitate reduse pentru sprijinirea acestei activități strategice pentru funcţionarea unui stat de drept. A acorda facilităţi industriei de media înseamnă, în primul rând, responsabilitate şi respect  pentru  libertatea de exprimare, iar un jurnalist profesionist niciodată nu se poate lăsa influienţat de diverse măsuri economice care se iau  în sprijinul exercitării misiunii sale.


8. Împreună cu Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, SRJ MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, SRJ MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru angajaţii din mass-media. 


9. SRJ MediaSind susţine modificare legislaţiei muncii astfel încât şi freelancerii să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivel de instituţii mass-media.

 
10. SRJ MediaSind susține toate demersurile colegilor din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții prin demiterea actualelor consilii de administrație și pentru numirea la conducerea acestor instituții a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist. De asemenea, SRJ MediaSind solicită instituțiilor abilitate să cerceteze cu celeritate acuzațiile de corupție existente în ultimele Rapoarte ale Curții de Conturi. 

 
Vom realiza toate aceste obiective prin asigurarea unui management transparent al sindicatului nostru, oferind membrilor noștri toate informațiile privind deciziile luate la nivel de conducere.

 
Înfiinţat în anul 2001, Sindicatul Român al  Jurnaliștilor MediaSind a apărut ca soluție alternativă la diversele proiecte de organizare sindicală în mass-media eșuate. Din păcate, foarte mulți lideri de organizații au trădat încrederea cu care au fost investiți de către oameni, renunțând la principii, la valorile solidarității sindicale. În schimbul unor meschine foloase personale, unii dintre ei au fost „cumpărați” de angajatori pentru a-i face să renunțe la apărarea intereselor salariaților pe care îi reprezentau, mimând doar lupta sindicală. Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind - SRJ MediaSind este organizația națională a jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiția federației cu același nume. MediaSind și-a câștigat renumele de apărător al oamenilor din presă și tipografii, asumându-și, printre multe altele, inițierea și semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din Mass-Media. (mai multe detalii aici).

 Împreună vom fi mai puternici!


Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind

Bucureşti, 14 februarie 2020