Comunicate‎ > ‎

Angajaţii Televiziunii Naţionale au urgent nevoie de un contract colectiv de muncă demn de o instituţie publică de presă europeană!

postat 15 feb. 2019, 01:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 feb. 2019, 08:56 ]
Reacţia MediaSind la scrisoarea deschisă a sindicatului conducerii SRTV:

Angajaţii Televiziunii Naţionale au urgent nevoie de un contract colectiv de muncă  demn de o instituţie publică de presă europeană

Având în vedere scrisoarea pe care membrii Biroului Executiv al Sindicatului pentru Unitatea  Salariaţilor TV - SPUSTv au transmis-o, inițial, prin spaţiul public şi ulterior prin Registratura generală a Societăţii Române de Televiziune sub nr. 10131/2019 ,  făcând, astfel, dovada subordonării față de angajator, care, iată, controlează  corespondența sindicatului așa-zis reprezentativ (foto),

Având în vedere informaţiile trunchiate, citările incorecte şi interpretările vădit rău-voitoare ale mesajelor MediaSind prezente în comunicatul pe care l-a adresat SPUSTv în data de 12 februarie a.c., 

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind şi filiala MediaSind TVR sunt obligate să aducă următoarele lămuriri punctuale:

1. În toate comunicările publice ale SRJ MediaSind, inclusiv ale filialei MediaSind TVR, am folosit un limbaj decent, preferând argumentele, sinceritatea şi abordarea directă în locul atacului la persoană şi lipsei de transparenţă, în acord cu statutul nostru de cea mai mare organizatie sindicală naţională din mass-media.

  Din acest punct de vedere, considerăm justificată utilizarea expresiei „sindicat aşa-zis reprezentativ” în referirile noastre la SPUSTv. Pentru corecta şi completa informare a tuturor salariaţilor, subliniem că reprezentativitatea unui sindicat - consfinţită printr-o hotărâre judecătorească - nu este permanentă. Potrivit art. 221 alin. (2) din Legea dialogului social, verificarea menţinerii condiţiilor de reprezentativitate se face din patru în patru ani. În acest interval, reprezentativitatea poate fi contestată de oricare dintre partenerii sociali – inclusiv de alte organizaţii sindicale -, atunci când nu mai este îndeplinit cel puţin unul dintre criteriile legale pe baza cărora a fost obţinută reprezentativitatea.

Ori, din informaţiile coroborate pe care le deţinem, SPUSTv nu mai îndeplineşte de facto criteriul numeric de reprezentativitate, în sensul că totalul aderenţilor săi este mai mic de jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii. În consecinţă, am solicitat încă din luna decembrie 2018 conducerii SRTv (vezi aici) să facă publice toate datele actualizate privind numărul de membri de sindicat, pentru stabilirea organizaţiei sindicale îndreptăţite să negocieze drepturile angajaţilor instituţiei. Considerăm că salariaţii serviciului public de televiziune au nevoie urgent de un contract de muncă demn de o instituţie publică de presă europeană, contract pe care suntem pregătiţi să-l negociem cu competenţă şi bună-credinţă.

 

2.  În ceea ce privește îndoielile exprimate de SPUSTv privind reprezentativitatea MediaSind de a negocia contracte colective de muncă, precizăm că Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, ai cărei membri fondatori suntem, deţine sentinţă de reprezentativitate pentru a negocia şi semna drepturi salariale şi profesionale în orice instituţie publică sau cu capital privat-mixt din domeniu, în baza mandatului acordat de membrii afiliaţi (vezi aici hotărârea TMB)Cu alte cuvinte, este doar o chestiune de timp până când instanţa - sau chiar SPUSTv, împreună cu angajatorul - să recunoască că nu mai au dreptul, cel puţin moral, să negocieze clauze contractuale pentru toţi angajaţii din instituţie.


3.  În privinţa dialogului social din TVR, descris ca „activ şi consistent” de către liderii SPUSTv, considerăm că invocatul exemplu al organizării recentei întâlniri cu PDG este departe de a fi convingător. În primul rând, convorbirile respective nu au avut la masă „salariaţii” TVR, aşa cum dezinformaţi, ci doar membrii SPUSTv. De altfel, întâlnirea nu a fost urmată de comunicarea unor eventuale concluzii către toţi angajaţii instituţiei - direct interesaţi-, nici din partea conducătorilor prezenţi la discuţii, nici din partea sindicatului care „a mijlocit” dialogul.

MediaSind consideră că, pentru a-şi merita denumirea, dialogul social trebuie să fie permanent, să fie purtat cu toate organizaţiile sindicale din instituţie şi să se soldeze cu rezultate concrete pentru angajaţi. Din această perspectivă, viziunea optimistă prezentată de SPUSTv este contrazisă, din păcate, de realitate. Un ultim exemplu este recunoaşterea de către conducerea TVR, la solicitarea MediaSind, a faptului că de 12 ani în instituţie nu s-au efectuat niciun fel de determinări pentru factorii de risc (amănunte aici). Am asistat împreună la îmbolnăvirea multor colegi; unii dintre ei ne-au părăsit prematur, omagiaţi tardiv pe intranet de comunicatele ipocrite ale conducerilor (i)responsabile. Dar responsabilitatea nu este doar a conducătorilor, ci şi a celor în care salariaţii îşi pun nădejdea să le apere drepturile în faţa angajatorului, să semnaleze public deficienţele manageriale şi, în cazuri de o gravitate extremă, să se adreseze autorităţilor competente: de la Inspecţia Muncii până la Parchet şi instanţe de judecată.

 Departe de a face proces de intenţie cuiva, atragem atenţia că mulţi salariaţi din TVR percep pierderea constantă de drepturi obţinute de-a lungul timpului – nu doar salariale ! – ca fiind cauzată de lipsa de integritate a unor lideri sindicali care au preferat compromisul: tranzacţii în interes personal, mărirea propriilor salarii, promovarea în funcţii de conducere, angajări de rude, facilităţi preferenţiale pentru sindicatul reprezentativ (sediu, zile libere plătite pentru lideri, decontări diverse, evitarea evaluării profesionale cu prilejul concedierilor din 2013 etc). Acestea sunt motivele declarate de mulţi membri ai SPUSTv care au decis să părăsească sindicatul reprezentativ şi să se alăture MediaSind TVR.

 

4. Referitor  la subiectul primelor pe care le-au primit unii angajaţi din SRTV, explicaţia este foarte simplă: Reprezentantul salariaților din CA, în urma unor informații apărute pe platforma FB Pentru TVR, a cerut Preşedintelui Director General lista beneficiarilor și sumele respective. PDG a refuzat, susținând că sindicatul știe de ele și că a cerut păstrarea confidențialității. Reprezentatul SPUSTv prezent la ședință a confirmat afirmațiile PDG, iar cererea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Din acest motiv, SRJ MediaSind a solicitat public respectarea CCM din TVR care, la art.108(1) prevede: „Alte venituri sunt: a) premii acordate transparent, pentru activitate de excepţie din fondul constituit lunar în acest scop în cuantum de 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat (...). În aceste condiţii se va publica pe reţeaua de intranet numele salariatului premiat, suma acordată cu acest titlu şi justificarea acordării premiului.”  (vezi aici)


Trebuie să menționăm că  MediaSind a depus și  o solicitare în baza Legii 544/2001, la care a primit ca  răspuns doar valoarea primelor acordate, și anume 352 233 lei brut în anul 2017 și 327 897 brut în 2018. La întrebarea„ Care au fost criteriile stabilite și de către cine au fost aprobate?”, angajatorul a răspuns „managementul SRTv a acordat prime pentru activități desfășurate în situații speciale și prime de sărbători”, iar la întrebarea „Cine au fost beneficiarii?”, SRTV a răspuns că aceste informații reprezintă date cu caracter personal și ne-a înșiruit o serie de  prevederi legale, precum şi definiţia datelor personale. 

Deocamdată, avem certitudinea faptului că, deşi liderii SPUSTv aveau informaţii despre acordarea unor prime, nu au somat conducerea TVR să pună deîndată în aplicare obligaţia asumată prin art. 108 (a) din CCM, referitoare la publicarea situaţiei primelor pe intranet.

Mai mult, în loc să insiste, inclusiv cu argumente legale, pentru respectarea unei clauze pe care au negociat-o în numele şi la dorinţa salariaţilor, liderii SPUSTv par să jubileze la justificarea încropită ad-hoc de conducerea TVR pentru a refuza solicitarea legitimă a MediaSind formulată în baza legii liberului acces la informaţiile publice. Potrivit documentului semnat de şefa de cabinet a PDG şi de un specialist în PR, datele solicitate sunt restricţionate la „accesul liber al cetăţenilor”, fiind „informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii”. Legea invocată este Regulamentul PE 679/2016 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, din care este citată doar definiţia datelor cu caracter personal. Autoriii acestei „opinii” înjghebate simplist, menită să-i convingă pe cei superficiali sau prea comozi pentru a se documenta, omit cu bună-ştiinţă să se refere la alte definiţii esenţiale din Regulamentul UE invocat („consimţământul” şi „contractul”), ca şi la derogările menţionate în respectivul regulament. Opinia astfel exprimată şi „aplaudată” de liderii SPUSTv se înscrie în seria interpretărilor abuzive ale reglementării europene deschise în România  de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul Rise Project/TeleormanLeaksinterpretare sancţionată fără echivoc de reprezentanţii Comisiei Europene. Pentru a sublinia ridicolul „opiniei” acceptate cu seninătate ca valabilă de SPUSTv, atragem atenţia că în aceeaşi logică ar trebui desfiinţată urgent secţiunea „Aniversaţii lunii” de pe intranet, pe motiv că prezintă numele, prenumele, iniţiala tatălui, funcţia şi ziua de naştere a tuturor salariaţilor. Evident, aceeaşi filozofie năstruşnică pune în pericol până şi legitimitatea  prezentării numelor realizatorilor pe genericele de final ale emisiunilor TVR.

Vă informăm că, din deformaţie profesională, MediaSind a considerat necesar să solicite şi alte opinii pe acest subiect din partea unor specialişti neutri, membri ai Comitetului Economic şi Social European (organismul care a avizat Regulamentul PE 679/2016). Răspunsurile primite contrazic radical interpretarea specialiştilor TVR, considerând-o „neprofesionistă”, „forţată”, ba chiar „abuzivă”. În consecinţă, vom face face toate demersurile, inclusiv legale, pentru respectarea clauzei din CCM în dispută. Invităm colegii de la SPUSTV să dea dovadă de consecvenţă şi să ni se alăture , având în vedere că au semnat, în numele salariaţilor, respectivul contract.


5. În ceea ce priveşte invitația SPUSTv de a ne întâlni în data luni, 18 februarie 2018, ora 12.00, răspundem afirmativ, consecvenţi cu pledoaria noastră permanentă pentru dialog cu toţi cei interesaţi de apărarea drepturilor salariaţilor TVR.

În toate acțiunile sale, SRJ MediaSind a militat pentru dialogunitate și solidaritate, principii promovate și de organizațiile naționale și internaționale din care face parte prin Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, Confederația Națională a Sindicatelor Libere Frăția, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Internațională a  Actorilor, Federația Internațională a Muzicienilor și UNI MEI Media&ARTS.

SRJ MediaSind a preluat modelul internațional privind organizarea în sindicat național deoarece a înțeles că o organizație puternică, cu foarte mulți oameni în spate  (peste 5 000 de membri în acest moment),  are mai multe șanse de succes pentru a-și apăra membrii, decât un sindicat cu doar câteva sute de salariati. Fără sprijin internațional, MediaSind nu ar fi reușit niciodată să respingă desele atacuri venite din partea unor politicieni sau a unor manageri cu apucături dictatoriale, care au nesocotit drepturile și libertățile salariaților din media, fiind și potrivnici libertății de exprimare.

Considerăm că numai un sindicat puternic va reuși în Televiziunea națională să facă față diverselor presiuni patronale și ingerințelor politice și să negocieze un CCM la standarde europene, motiv pentru care reiterăm propunerea făcută tuturor sindicatelor din SRTV: să fuzionăm şi membrii de sindicat să aleagă prin vot o conducere capabilă să negocieze drepturi pentru toți angajații.

Împreună suntem mai puternici!

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind             Filiala MediaSind TVR

Bucureşti, 15 februarie 2019