Comunicate‎ > ‎

Apel al membrilor Consiliului de Administrație pentru demiterea în procedură de urgență a șefei Televiziunii Române!

postat 9 dec. 2020, 05:56 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 dec. 2020, 05:59 ]
https://www.libertatea.ro/opinii/tvr-doina-gradea-rating-3023418
Cinci membri ai Consiliului de Administrație a Societății Române de Televiziune - Monica Ghiurco (reprezentanta salariaților în CA al SRTv), Karen Sebesi (reprezentantul salariaților în CA al SRTv), Sorin Ilieșiu (PSD), Cristian Petcu (PNL), Bogdan Ghiu (USR) -  au solicitat astăzi, 9 decembrie 2020, președinților Camerei Deputaților și a Senatului, precum și președinților Comisiilor pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaților și Senat, un Apel pentru demiterea în procedură de urgență a președintelui -  director general al SRTV, Doina Gradea  (foto Libertatea.ro).

Semnataii documentului o consideră pe șefa TVR, Doina Gradea,  responsabilă pentru situațiile extrem de grave din punct de vedere financiar, economic și juridic, așa cum rezultă din actele întocmite în 16.09.2019 de Curtea de Conturi a României, precum și a actului administrativ întocmit de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din 26.10.2020. Conform acestor acte, inspectorii de control au constatat PDG Doina Gradea a săvârșit prejudicii și abateri deosebit de grave, fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenționale, precum și ale răspunderii penale.”

 Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu Filiala sa din SRTV, MediaSind TVR susține și se alătură acestui demers. Totodată, SRJ MediaSind solicită și celorlalți membri ai CA să nu se facă complici cu faptele de corupție depistate de instituțiile de control și să susțină, prin vot, atragerea răspunderii administratorului Doina Gradea și, în consecință, înlocuirea acesteia de la conducerea Televiziunii Române. 

Vă prezentăm în continuare Apelul membrilor CA din SRTV.

 Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 9 decembrie 2020

Alătură-te Campaniei #VremRespectÎnTVR

Pentru a sesiza nereguli apelați la platforma  pentru avertizorii din cultură și mass-media fairmediasind la acest link: Platforma GlobaLeaks folosită în apărarea lucrătorilor din cultură și mass-media: FAIR-MediaSind 

 

APEL pentru PROCEDURĂ de URGENȚĂ

Către:

  • Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu
  • Președintele Senatului României, Robert Cazanciuc
  • Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din Camera Deputaților, Președinte Gigel Știrbu
  • Membrii Comisiei pentru cultură și media din Senat, Președinte Lucian Romașcanu

 

Subsemnații, membri ai Consiliului de Administrație al Societății Române de Televiziune (CA al SRTv), vă solicităm să o demiteți în procedură de urgență pe d-na Doina Gradea din funcția de Președinte Director General (PDG) al SRTv (TVR), precum și din funcția de membru al CA al SRTv, ca urmare a faptului că este responsabilă pentru situațiile extrem de grave din punct de vedere financiar, economic și juridic, așa cum rezultă din actele întocmite în 16.09.2019 de Curtea de Conturi a României, acte la care am avut acces de curând, precum și a actului administrativ întocmit de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din 26.10.2020. Conform acestor acte, inspectorii de control au constatat că PDG Doina Gradea a săvârșit prejudicii și abateri deosebit de grave, fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenționale, precum și ale răspunderii penale.

De ce nu amânăm acest apel până când vor fi stabilite funcțiile în noul Parlament? Pentru că Parlamentul, for tutelar al SRTv, e singurul care poate s-o împiedice cu maximă celeritate pe d-na PDG Doina Gradea să continue comiterea în serie a faptelor ilicite care prejudiciază grav Televiziunea Națională.

Facem prezenta solicitare având în vedere art. 20 din Legea SRTv care prevede: „Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorităţii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administraţie, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorităţii. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupă de către supleantul titularului.”

În baza acestei prevederi legale vă cerem să o demiteți pe d-na Doina Gradea și să permiteți actualului Consiliu de Administrație al SRTv al cărui mandat expiră în aprilie 2022 să-și aleagă un nou Președinte din rândul actualilor membri, capabil să asigure un management performant în acord cu misiunea publică a SRTv.

Subliniem că în ședința CA al SRTv din 25 nov. a.c., condusă de PDG Doina Gradea, am propus în zadar includerea pe ordinea de zi a dezbaterii respectivelor fapte care îndeplinesc elementele constitutive ale răspunderii disciplinare, contravenționale și penale ale dânsei.

În viitoarea ședință a CA al SRTv sperăm că majoritatea membrilor vor lua o decizie privind angajarea răspunderii Administratorului așa cum prevede art. 220 Cod Civil prin depunerea în instanță a unei acțiuni împotriva PDG al SRTv Doina Gradea. Motivul acestei propuneri o reprezintă managementul defectuos care a dus la prejudicierea instituției, constatat prin Raportul Curții de Conturi din 12.09.2019 și prin Procesul-verbal de inspecție încheiat la 26.10.2020 de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Subliniem că d-na PDG Doina Gradea încearcă nedemn să transfere răspunderea faptelor sale către ceilalți membri din CA al SRTv cu scopul ascuns și viclean de a-i determina să nu fie de acord cu sesizarea organelor abilitate printr-o acțiune în raspundere civilă, cu toate că faptele ei contravenționale sau penale sunt individuale, iar răspunderea e personală, nu colectivă. Totodată, dânsa ignoră faptul că acest demers e legal și reprezintă o obligație a membrilor CA al SRTv, fapt ce duce la exonerarea de răspundere pentru eventuale prejudicii aduse SRTv în situația în care am aprobat unele proiecte despre care ni s-a ascuns deliberat faptul că acestea nu îndeplineau condițiile legale de formă și de conținut sau de altă natură.

La propunerea reprezentantei salariaților în CA al SRTv Monica Ghiurco susținută și de alți membri ai CA, precum Karen Sebesi (reprezentant al salariaților), Sorin Ilieșiu (PSD), Cristian Petcu (PNL) și Bogdan Ghiu (USR), aceste încălcări ale actelor normative în vigoare, prin acte și fapte ce au dus la prejudicierea instituției, prin săvârșirea de infracțiuni în legătură cu administrarea banului public și încălcarea regulamentelor interne vor fi analizate la nivelul CA în vederea fundamentării unei decizii în conformitate cu dispozițiile legale care să suspende de drept mandatul Doinei Gradea. 

Aceste fapte rezultă în mod clar și fără echivoc din actele enumerate anterior, întocmite de cele două instituții de stat, cu atribuții de control în domeniul financiar-contabil cât și al gestiunii fondurilor alocate de la bugetul de stat, dar și din atitudinea și comportamentul inadecvat al d-nei Doina Gradea, ulterior controlului făcut de aceste organe și până azi, inclusiv față de Consiliul de Administrație, în sensul neremedierii și nepunerii în aplicare a recomandărilor și măsurilor dispuse.

Iată o scurtă prezentare a actelor și faptelor de natură contravențională și penală care au adus importante prejudicii SRTv, după cum urmează:

 

1). Din Adresa nr. XI-40636CGS/12.09.2019-4C12156/16.09.2019 comunicată de Curtea de Conturi a României Comisiei pentru Cultură, Arte, Mijloace de Informare în masă din cadrul Camerei Deputaților, rezultă următoarele fapte săvârșite de persoana juridică SRTv, prin PDG Doina Gradea:

a). D-na PDG Doina Gradea a luat în mod nelegal decizii fără consultarea CA al SRTv și a Comitetului Director sau a decis contrar hotărârilor acestor foruri.

b). Încheierea unor contracte de drepturi de autor ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestația;

c). Încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor către care a efectuat plăți din alocația bugetară fără documente justificative;

d). Schimbarea sursei de finanțare fără aprobarea Comitetului Director și încasarea de la bugetul de stat, în mod necuvenit, a unor sume aferente bugetului Festivalului „Cerbul de Aur” 2018 (1.548.146,96 lei, cheltuieli aferente și suma de 117.969 lei accesorii);

e). Încheierea din alocație bugetară a unor contracte de cesiune drepturi de autor pentru artiștii care au susținut recitaluri în cadrul Festivalului „Cerbul de Aur” 2018, în condițiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a fondurilor publice.

Subliniem un fapt extrem de important: Curtea de Conturi a recomandat numeroase măsuri care trebuiau aduse la îndeplinire și la cunoștința CA al SRTv, ceea ce nu s-a întâmplat, în ciuda numeroaselor solicitări de informații, rapoarte sau documente, formulate frecvent de unii dintre membrii CA, inclusiv referitor la cum și dacă a răspuns solicitărilor și recomandărilor făcute de organele de control.

 

2). Din Procesul-verbal încheiat la data de 26.10.2020 de către Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice se specifică extrem de clar culpa PDG la pag. 25 astfel: “nerespectarea de catre Președintele Director General al SRTV a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea 500/2002”. Din document rezultă că PDG Doina Gradea a săvârșit atât fapte de natură contravențională cât și de natură penală, din care am reținut următoarele:

a). Date contradictorii cu privire la data efectivă a încheierii unui contract de către SRTv cu SC RARTEL SA în anul 2019, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor: fals material în înscrisuri oficiale - art.320 CP; fals intelectual - art.321 CP; falsuri în înscrisuri sub semnătură privată - art.322 CP; uz de fals - art.323 CP;

b). Nerespectarea prevederilor art.22, alin.1 și alin.2 lit.c din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice și ale art.5 alin.1 din OG nr.119/1999 privind controlul financiar intern și controlul financiar preventiv, în sensul că SRTv a plătit din fonduri publice în 17.03.2020 fără bază legală sau contractuală suma de 1.062.634,98 lei. Astfel, organul de control a constatat și concluzionat că SRTv datorează bugetului de stat suma de 1.062.634,98 lei și drept urmare emite un Titlu de creanță cu suma de 1.125.755,5 lei, din care 1.062.634,98 lei creanță bugetară principală și 63.120,52 lei accesorie, stabilind termen de plată, precum și faptul că această creanță se plătește din fondurile proprii ale SRTv;

c). Depășirea limitei creditelor de angajament rămasă până la sfârșitul anului 2019, cu valoarea de 1.338.671,4 lei, încălcându-se astfel dispozițiile art.4 alin.6 din legea nr.15/2002, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale contravenției;

d). Nerespectarea de către SRTv a prevederilor pct.5 din Anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale în sensul că persoana (persoanele) cu atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale nu a făcut reevaluarea angajamentului legal aferent Contractului înregistrat sub nr.28549/ 30.12.2019, la sfârșitul lunii dec. 2019, în sensul depășirii bugetului alocat cu suma de 1.338.671,40 lei, prin neefectuarea reevaluării cursului de schimb valutar;

e). Toate deciziile interne de desemnare a persoanelor care să exercite controlul preventiv propriu nu respectă modelul din Anexa nr.1.2 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, în sensul că nu cuprind limitele de competență;

f). Procedura de lucru privind modul de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu nu a mai fost actualizată din anul 2014, fapt care denotă neglijență și dezinteres în actul managerial;

g). Sunt menționate date contradictorii cu privire la data efectivă de încheiere a contractelor;

h). Existența în contracte de referiri la clauze, documente și anexe care nu există, fapt care denotă neglijență și superficialitate în redactarea contractelor;

i). Încheierea de către conducerea SRTv a contractelor în alte condiții decât cele de atribuire;

j). Încheierea de PV video/audio/parametrică de recepție cantitativă și calitativă, de punere în funcțiune a serviciilor de transmisie prin satelit a programelor SRTv, de efectuare de probe tehnologice de monitorizare fictive;

k). Modul derulării contractelor angajate de instituție nu este urmărit, nu se fac monitorizări și nici verificări ale îndeplinirii obligațiilor asumate.

 

Acestea sunt doar o parte din actele și faptele penale sau contravenționale comise de către PDG Doina Gradea, extrase din cele două documente menționate, prin care Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor Publice au dispus măsuri ce trebuiau aduse la îndeplinire, pe de o parte, iar pe de altă parte îndeplinirea acestor măsuri trebuia adusă și la cunoștința Consiliului de Administrație, ceea ce nu s-a întâmplat. Subliniem încă o dată că toate faptele incriminate au fost săvârșite de catre PDG Doina Gradea fără girul sau în contra deciziilor CA al SRTv.

În aceeași ordine de idei, d-na PDG Doina Gradea a încălcat și alte reglementări legale și regulamente, cum sunt: Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea SRTv; Regulamentul de Organizare și Funționare (ROF) al SRTv; ROF al CA al SRTv, prin următoarele acte și fapte:

-      Încheierea de către SRTv de diverse contracte cu alți parteneri, fără avizul compartimentului juridic;

-      Neprezentarea tuturor contractelor încheiate de către SRTv cu diverși parteneri contractuali Consiliului de Administrație spre luare la cunoștință;

-      Neprezentarea, spre viză și aprobare, a contractelor de închiriere încheiate cu terțe persoane pentru bunurile imobile, proprietate ale SRTv;

-      Angajarea fondurilor financiare alocate de bugetul de stat în raporturile comerciale cu alte persoane fizice sau juridice fără acordul CA și fără informarea și avizul controlului financiar-intern.

 

Toate aceste încălcări ale actelor normative în vigoare și a unor acte interne (regulamente) vor fi supuse din nou dezbaterii în cadrul CA al SRTv în vederea fundamentării unei decizii în conformitate cu dispozițiile legale în materie. Subliniem că PDG Doina Gradea a refuzat până în prezent să supună la vot o asemenea dezbatere în cadrul CA.

Concret, la propunerea reprezentantei salariațiilor în CA al SRTv Monica Ghiurco, în conformitate cu prevederile pct.8 din cap.IV ale ROF-CA, se propune înscrierea pe ordinea de zi a acestei sesizări și în conformitate cu dispozițiile art.13 alin.6 din Legea nr.41/1994 cu trimitere la cap.III pct.2 lit.e,n,v din ROF-SRTv și la cap.II art.1 lit.e,n,v din ROF-CA al SRTv, coroborate cu dispozițiile art.192 CC cu trimitere la dispozițiile art.2013, 219 și 220 CC.

 

Întrucât PDG Doina Gradea a realizat un management defectuos al instituției, ducând la prejudicierea acesteia cu suma de 2.944.724,46 lei, iar acest prejudiciu este constatat prin Raportul Curții de Conturi XI/40636/C.G.S./12.09.2019 și prin Procesul-verbal de inspecție încheiat în 26.10.2020 de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, care arată acte și fapte ce au dus la prejudicierea instituției în urma săvârșirii de infracțiuni în legătură cu administrarea banului public,

- Întrucât CA al SRTv a aprobat în unanimitate în anul 2018 „Planul de acțiune în vederea fundamentării și elaborării unei noi strategii a TVR” elaborat în baza analizei situației existente la preluarea mandatului de către actualul CA, dar PDG Doina Gradea a împiedicat sistematic punerea în aplicare a măsurilor decise;

- Întrucât membrilor CA nu ne-au fost comunicate copii de pe contractele sub valoarea de 25.000 euro încheiate de PDG Doina Gradea prin atribuire directă deși acestea au fost solicitate în scris în mai multe rânduri, demonstrându-se astfel reaua credință și lipsa de transparență în actul managerial;

- Întrucât nu au fost duse la îndeplinire decizii ale CA, nu au fost respectate termene pentru aplicarea hotărârilor luate și se limitează în mod sistematic accesul membrilor CA la informații ce privesc activitatea SRTv;

- Considerând că săvârșirea de ilegalități în dauna SRTv și a bugetului de stat nu mai poate continua, singura soluție fiind atragerea răspunderii PDG Doina Gradea pentru faptele sale,

În baza dispozițiilor art.220 Cod Civil, raportate la dispozițiile art.1 al.1 lit.v din Regulamentul CA al SRTv, reprezentanta salariațiilor în CA al SRTv Monica Ghiurco propune CA al SRTv următoarele:

  1. Adoptarea hotărârii de atragere a răspunderii d-nei Doina Gradea, printr-o acțiune în instanță, pentru încălcarea îndatoririlor stabilite în sarcina sa și totodată, în conformitate cu dispozițiile alin.4 și 5 ale art.220 CC; să constate că aceasta este suspendată de drept din funcția de Director General, în conformitate cu dispozițiile pct.6 al Cap.VI din ROF-CA coroborat cu dispozițiile art.220 alin.1 Cod Civil.
  2. Desemnarea prin vot a unuia dintre membrii CA pentru a aduce la îndeplinire această hotărâre și mandatarea acestuia să reprezinte interesele CA și să asigure potrivit prevederilor Legii 41/1994 art.28-30, împreună cu Comitetul Director, conducerea curentă a societății, în calitate de Director General interimar, până la numirea unui nou PDG al SRTv de către Parlamentul României.
  3. Informarea Parlamentului prin comunicarea imediată a deciziilor CA al SRTv, Comisiilor de specialitate ale celor două Camere.

 

Nu în ultimul rând, subliniem maniera discreționară de a conduce Televiziunea publică a d-nei PDG Doina Gradea care a dus la prăbușirea audiențelor la cea mai joasă cotă de piață din istoria TVR (Market Share 2% la nivel național pentru principalul canal, cu o audiență de doar 0,4 Rtg% medie zilnică, audiență care nu trece de 1 Rtg% nici în cazul mediei pentru intervalul de prime time). La un asemenea nivel este evident că TVR nu își poate îndeplini misiunea publică, extrem de importantă în actualul context pandemic și politic.

Subliniem că dl. Al. Sassu, PDG al SRTv între anii 2007-2010, a demisionat recent din funcțiile deținute în ultimii doi ani de producător general al SRTv și consilier al PDG Doina Gradea, declarând următoarele: Comportamentul PDG Doina Gradea a evoluat din ce în ce mai mult către cel al unui vătaf, tratând angajații SRTv ca pe niște angajați personali pe moșia personală. În același timp PDG a ajuns să coordoneze direct și personal toate sau aproape toate activitățile și acțiunile din SRTv, impunându-și voința în fața celor mult mai bine pregătiți din punct de vedere profesional. A ținut să-și impună amprenta personală pe întreaga activitate din SRTv și, din păcate, rezultatele dezastruoase din ultima vreme dovedesc că a și reușit. Mă simt nevoit să demisionez și să atrag atenția asupra modului în care este condusă în acest moment instituția. PDG-ul a ales să facă orice compromis numai pentru a rămâne în funcție, chiar dacă prețul plătit a fost ducerea SRTv către un dezastru aproape total și, în mod sigur, extrem de greu de îndreptat. /.../ Situația este extrem de gravă și necesită foarte rapid o analiză profundă și foarte serioasă în urma căreia să se poată determina niște direcții de acțiune care să stopeze prăbușirea definitivă a SRTv.”

Aceste declarații confirmă punctul nostru de vedere semnalat public în anii 2019 și 2020 când ne-am adresat Parlamentului, reclamând lipsa de transparență din SRTv și atrăgând atenția că PDG Doina Gradea ascunde față de CA al SRTv informații privind cheltuielile reale ale instituției, invocă eronat clauze de confidențialitate pentru a ascunde sumele plătite colaboratorilor și refuză constant să ne furnizeze informațiile solicitate. Reamintim că în febr. 2019 Camera Deputaților a votat înființarea unei comisii de anchetă privind cheltuielile din SRTv.

Maniera de a conduce a d-nei Gradea a determinat numeroase reacții și din partea Sindicatului Român al Jurnaliștilor - MediaSind care a reclamat numeroase abuzuri și ilegalități ale actualei conduceri și cere numirea unei conduceri profesioniste care să dovedească respect față de angajații instituției și de misiunea publică a TVR.

În acest an problemele TVR s-au amplificat: în 6 august a fost depusă la DNA o plângere pe numele PDG Doina Gradea, în legătură cu un schimb de terenuri în urma căruia SRTv ar fi prejudiciată cu aproape un milion de euro, conform celor declarate de deputatul Emanuel Ungureanu, autorul plângerii. Subliniem că membrii CA al SRTv nu au fost informați sau consultați în această chestiune de d-na Gradea care a luat decizii în această speță încă din 2018.

Menționăm că în ultimii trei ani TVR a fost implicată în numeroase scandaluri în urma cărora am cerut repetat demisia sau demiterea d-nei Gradea din fruntea SRTv, aşa cum au fost cazurile Dragoș Pătraru/ ”Starea nației” (2018) și scandalul “Cap de porc” (2018), precum și cele privind cheltuielile pentru Eurovision și Cerbul de Aur. Propunerile noastre adresate PDG Doina Gradea pentru a împiedica prăbușirea TVR au fost sfidate constant de dânsa, așa cum a procedat și la audierile din Comisiile de specialitate ale Parlamentului. 

În concluzie, vă solicităm să o demiteți în procedură de urgență pe d-na Doina Gradea, conform legii, și să ne permiteți să ne ducem la bună îndeplinire mandatul pe care l-am primit din partea Parlamentului de a asigura buna funcționare a acestei instituții în conformitate cu așteptările legitime ale publicului. 

Subliniem că fostul președinte al PSD și al Camerei Deputaților Liviu Dragnea a impus-o pe d-na Doina Gradea în anul 2017 ca director general interimar al SRTv, iar în 2018 ca PDG, ignorând faptul că dânsa a fost foarte mulți ani colaboratoarea nr.1 în domeniul financiar-economic a fostului „Mogul media” Adrian Sârbu trimis în judecată în 2016 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte pentru evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul total e de circa 14 milioane de euro.

9 decembrie 2020 

Semnează 5 din 12 membri ai CA al SRTv: Monica Ghiurco (reprezentanta salariaților în CA al SRTv), Karen Sebesi (reprezentantul salariaților în CA al SRTv), Sorin Ilieșiu (PSD), Cristian Petcu (PNL), Bogdan Ghiu (USR).

Post Scriptum / Precizare a d-lui Bogdan Ghiu, membru al CA al SRTv:

Înțeleg să mă alătur acestui demers nu din oportunism contestatar, și chiar dacă nu m-am „activat” ca membru titular în CA al SRTv decât de 5 luni (în urma retragerii colegului meu, Dan Lazea), ci pentru a asigura continuitatea logică a unei poziții deja exprimate și, mai ales, pentru că am putut să constat că atmosfera, în timpul ședințelor de CA, nu este deloc una propice conlucrării pentru implementarea reformelor de care are nevoie Televiziunea Română, în calitatea sa de serviciu public care trebuie și merită să fie de urgență modernizat, pentru a-și putea îndeplini misiunile   ce-i revin. Reamintesc, de asemenea, că între 2005 și 2010, am făcut parte din CA al Societății Române de Radiodifuziune, și doar grație colaborării și atmosferei colegiale din sânul acestui organism de conducere am putut să inițiem reformarea unei instituții media de asemenea importanță, după scandalurile în care o atrăsese vechea conducere. – Bogdan Ghiu