Comunicate‎ > ‎

Apel către salariații din SRTV: Nu semnați noul Cod Etic din TVR pentru că maschează o procedură ilegală de concediere a angajaților incomozi !

postat 26 mai 2020, 02:01 de Office Mediasind   [ actualizat la 26 mai 2020, 02:03 ]
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000918494&id_inst=3
Începând de astăzi, 26 mai 2020, administrația Gradea a cerut șefilor de compartimente să aducă la cunoștința angajaților noua procedură privind Codul Etic din SRTV, astfel încât aceasta să poată să producă efecte juridice! Din acest motiv,  Sindicatul Jurnaliștilor MediaSind Filiala TVR face un apel către toți salariații din Societatea Română de Televiziune să nu semneze noile tabele de luare la cunoștință a Procedurii privind conduita etică din TVR, întrucât aceasta este ilegală și maschează, de fapt, o concediere a angajaților și a colaboratorilor incomozi.

În data de 22 aprilie.2020 Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a acționat în instanță conducerea Societății Române de Televiziune - SRTV solicitând anularea Procedurii privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune, aprobată prin Ordinul președintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, (foto). Prin adoptarea acestui document ilegal, conducerea TVR, folosind tertipuri imorale, intenționează de fapt, să instaureze un climat de dictatură în cea mai mare instituție de media a statului. 

Eludând negocierea cu partenerii sociali, administrația Gradea încearcă să impună cu forța acest Cod Etic, de fapt un set de norme care ar fi trebuit să facă parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituție. Prin înșelăciune și inducerea în eroare a membrilor Consiliului de Administrație, Comitetului Director și a partenerilor sociali, conducerea  TVR a impus tuturor angajaților și colaboratorilor instituției  norme care, potrivit legislației muncii, ar fi trebuit negociate și înregistrate la ITM București, întrucât acestea afectează relațiile de muncă, în condițiile în care procedurile se referă la activitățile din TVR și nu pot constitui sau modifica regulamente sau prevederi ale CCM. Documentul a fost publicat pe rețeaua Intranet a SRTV și îi vizează pe toţi angajații și colaboratorii SRTV, inclusiv pe membrii Comitetului Director și ai Consiliului de Administrație!!!

Întocmit de directorul Casei de producție a TVR,  Andras Demeter (cel care, deşi prin decizia definitivă de conflict de interese a ÎCCJ are interdicţia de a ocupa o funcţie publică timp de trei ani, continuă să sfideze legea ocupând, pe lângă postul de conducere din TVR, şi poziţia de membru în Consiliul de administraţie al SRR -  vezi  aici ), împreună cu șefa Departamentului Juridic, Roxana Ionescu și șeful Compartimentului Informații Clasificate, colonel (r) Adrian Fulea, dar și cu complicitatea unor lideri sindicali aserviți conducerii, documentul încalcă flagrant Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă din SRTV.

Redactată superficial - ignorând şi contrazicând norme deja existente -, şi adoptată în mod arbitrar, fără consultarea partenerului social semnatar al CCM SRTV - Federația FAIR-MediaSind şi a Consiliului de Administraţie, așa-numita Procedură de conduită etică dă posibilitatea angajatorului să concedieze oricând un angajat sau să rezilieze unilateral contractul cu un colaborator pentru orice critică sau pentru orice altă acțiune neconvenabilă conducerii, interpretată de aceasta ca aducând  prejudicii de imagine TVR.

Astfel, în  instituţia care, din cauza deciziilor ilegale ale conducerii, sunt pierdute în serie  procesele cu proprii angajaţi, acestora li se interzice „să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens” (art. 12 2), în condițiile în care, în cauzele referitoare la relațiile de muncă, sentințele din prima instanță sunt executorii. Mai mult, angajaţilor nu li se permite „să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului (!) sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea.” (art. 12.5), ceea ce încalcă dreptul constituțional al organizațiilor sindicale de a-și apăra membrii de sindicat!

Aceste noi interdicții contravin flagrant prevederilor constituţionale referitoare la libertatea de exprimare, ale Legii avertizorului public privind dreptul de a sesiza încălcările legislației, dar și prevederilor legii dialogului social referitoare la dreptul sindicatelor de iniția acțiuni în instanță în numele membrilor lor de sindicat.

Potrivit noilor norme de conduită etică, utilizarea calculatoarelor sau a telefoanelor mobile și în interes personal fără aprobarea conducerii poate duce la concediere, întrucât și aceste fapte sunt considerate drept abateri deosebit de grave. Cu alte cuvinte, primirea/efectuarea unui apel privat pe telefonul de serviciu sau primirea/trimiterea unui mesaj privat pe mail-ul de serviciu sunt considerate drept abateri deosebit de grave!

Așa-zisa Procedură încalcă atât prevederile Legii SRTV, cât şi ale Statutului ziaristului, întrucât introduce un intermediar, numit de Președintele-Director general, între salariați și Comisia de Etică şi Arbitraj din TVR. Astfel, competenţele comisiei în materie de deontologie profesională - „garant al respectării Statutului ziaristului” şi organism independent de conducerea TVR - sunt subordonate bunului-plac al unui „consilier de etică” numit de preşedintele-director general, interpus ca cenzor al punctelor de vedere ale comisiei în relaţia cu conducerea TVR. De altfel, instituția consilierului de etică este specifică, conform legii, funcționarilor publici și nu instituțiilor de media. În plus, acesta va avea și atribuțiuni de designer - cenzor vestimentar, întrucât angajații TVR pot fi concediați dacă nu vin la serviciu sau la diverse evenimente, într-o “vestimentație adecvată.” (art 19.alin.1 lit.c).

Nu în ultimul rând, Procedura introduce noi obligații pentru membrii Comitetului Director și ai Consiliului de administraţie, deși acestea sunt stabilite prin legea de organizare și funcționare a SRTV şi prin regulamentele proprii de funcţionare.

 De remarcat că, potrivit textului publicat de conducerea TVR pe Intranet,  responsabil cu „atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită în SRTv” a fost desemnat același Demeter Andras, adică tocmai autorul Procedurii asumate ca “proprietate a SRTV”, dar plagiate în bună-măsură după Codul de conduită etică din Societatea Română de Radiodifuziune - (vezi aici), unde deţine ilegal, potrivit deciziei definitive a ÎCCJ, calitatea de membru în Consiliul de administraţie. Practic, în calitatea sa de Preşedinte al Comsiei care elaboreză și aprobă diverse proceduri ale activităţilor din TVR, dl Demeter Andras a “omis” să menţioneze în textul procedurii calificările, criteriile de integritate şi de compatibilitate pe care ar trebui să le îndeplinească titularul poziţiei de “consilier de etică”. Şi astfel, o persoană care refuză să recunoască o decizie legală privind propriile probleme de integritate a fost desemnată să monitorizeze conduita etică şi să identifice conflictele de interese din TVR. Considerăm că situaţia creată reprezintă un caz clar de incompatibilitate  și de  abuz în serviciu, caz pe care MediaSind TVR  îl va aduce la cunoștința instituțiilor competente.

Din aceste considerente, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a atacat în instanță această procedură abuzivă și a sesizat organizațiile naționale și internaționale la care este afiliat cu drepturi depline prin Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind – Confederația Națională  CNSLR-FRĂȚIA, Federația Europeană a Jurnaliștilor MediaSind și Federația Internațională a Jurnaliștilor. Totodată, SRJ MediaSind va solicita și sprijinul Organizației Internaționale a Muncii, Comisiei Europene și a Consiliului Europei pentru a determina autoritățile din România să se implice în respectarea drepturilor angajaților din cea mai mare instituție de presă din media - Societatea Română de Televiziune.

SRJ MediaSind face apel către toți salariații TVR, indiferent din ce sindicate fac parte, să nu semneze aceste proceduri ilegale și să susțină acțiunile filialei MediaSind TVR în toate demersurile și acțiunile sale privind respectarea legii în Televiziunea națională!

Procedura adoptată poate fi vizionată la acest link: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoyNjA4ZjE5ODczNWU5YTg2

 

Departament Comunicare  SRJ MediaSind – Filiala TVR

București, 26 mai 2020