Comunicate‎ > ‎

APEL pentru demiterea de urgență a presedintelui director general al Televiziunii Naționale!

postat 19 iun. 2020, 01:24 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 iun. 2020, 01:49 de Cristi Godinac ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa MediaSind TVR, în acord cu deciziile votate de membrii afiliați în cadrul Adunărilor generale,  solicită Parlamentului României demiterea de urgență a președintelui – director general al Societății Române de Televiziune, Doina Gradea, care a adus instituția și angajații ei într-o situație dramatică.

Opinia publică din România a putut constata că, în ultimii ani, în timpul mandatului președintelui-director general Doina Gradea, instituția publică a înregistrat numai recorduri negative, din cauza managementului dezastruos pe care l-a avut, fapt confirmat de mai multe controale ale Curții de Conturi. Umilințele la care au fost supuși angajații Televiziunii Naționale au fost de neînchipuit, pentru că au fost mereu tratați de șefa TVR cu aroganță și cu lipsă de respect față de profesionismul lor.

Actuala administrație cheltuiește fondurile publice în mod discreționar, ignorând normele legale de transparență, fiind aduse, astfel, grave prejudicii instituției, insecurizând, totodată, veniturile angajaților SRTV.

Audiența TVR s-a prăbușit din cauza promovării unei  politici editoriale haotice, dictată adesea de centrele de putere din diverse palate. Un rol nefast, în acest sens, l-au avut și o seamă de decizii aberante ale conducerii executive. Chiar în perioada pandemiei, spre exemplu, când TVR avea misiunea de a informa populația asupra efectelor infectării cu virusul COVID 19, presedintele-director general a decis suprimarea producției TV, situație care, din păcate, persistă și în prezent!

Studiorilor teritoriale sunt subfinanțate. Doar 4 la sută din bugetul total al SRTV este repartizat la cele  5 studiouri teritoriale din Cluj, Craiova, Timisoara, Tg Mures si Iasi. Pentru 2020, bugetul de investiții alocat studiourilor teritoriale a fost de zero lei. La fel și pentru TVR Moldova!

Dialogul social din TVR s-a depreciat în mod considerabil, iar organizației sindicale reprezentative nu i s-a recunoscut calitatea de partener social, conform legislației interne, a directivelor și convențiilor internaționale din domeniul relațiilor de muncă. Reprezentanților noștri li s-a refuzat dreptul de a fi membri în comisiile de concurs organizate la nivelul instituției. De asemenea, li s-a interzis dreptul de a lua parte, în calitate de observatori, la ședințele de Comitet Director. Mai mult, președinta TVR a apelat la jandarmii instituției pentru a restrictiona accesul conducerii organizatiei sindicale pentru a participa la sedintele CA, deși exista hotarare de CA votată de toți membrii săi, prin care reprezentanții noștri aveau dreptul de a participa. Se ignoră sentințele judecătorești ale MediaSind și calitatea legală de a-și reprezenta membrii, prin tot felul de aberații juridice susținute prin avocați plătiți din bani publici.

Au fost constatate în instanță repetate  încălcări ale Legii nr 544/2001 privind informațiile de interes public și a HG 714/ 2018 privind deplasările interne. În acest sens, Tribunalul București a anulat înțelegerea semnată de conducerea TVR și sindicatul său de casă - SPUSTv prin care se diminuau drepturile de delegare a angajaților societății prevăzute în HG 714/2018.

Ignorând regulile jocului democratic ale Statului de drept, administrația Doina Gradea a lansat atacuri, inclusiv în justiție, asupra membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj;

Din cauza managementului defectuos instituția a pierdut contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televizunea Română, în favoarea unor entități și grupuri de interese private. Pentru anul 2020, cel mai mare Festival al TVR – Cerbul de Aur a fost anulat.

Regimul angajărilor în TVR s-a făcut cu ignorarea procedurilor legale: în fața neregulilor reclamate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, Departamentul Juridic s-a delimitat de orice aspect ce ține de organizarea și validarea concursurilor. Spre exemplu, în luna mai 2019, trei concursuri desfășurate simultan i-au dat câștigători pe trei membri ai CA al SRTv , între care se regăsește și reprezentantul Guvernului, pentru angajare în TVR pe durată nedeterminată.

Semnalăm lipsă de transparență privind situația numărului de angajări din actualul mandat al PDG Doina Gradea.

Actuala conducere a instituției este responsabilă de cheltuirea discreționară a fondurilor publice la nivelul structurilor SRTv, inclusiv la TVR Moldova.

Actualul Președinte-Director general a refuzat să evalueze activitatea managementului executiv, menținut în regim interimar de la numirea sa până în prezent.

Pin sistarea emisiunilor din grila curentă, administrația Doina Gradea a sabotat activitatea TVR Moldova, într-o perioadă de schimbări strategice la frontiera de est a României.

Aceeași conducere a SRTV a încălcat, in mod repetat, legislația muncii, legea informațiilor de interes public, făcând dovada desconsiderării și discriminării partenerilor sociali.

Doina Gradea și echipa saau încălcat atât Constituția României, Legea avertizorului public, dar și Convențiile OIM și directivele europene în domeniul relațiilor de muncă, prin impunerea unui Cod Etic ce suprimă libertatea de exprimare și provoacă concedierea angajaților și colaboratorilor incomozi conducerii.

SRJ MediaSind împreună cu membrii afiliați din TVR au denunțat abuzurile și ilegalitățile actualei conduceri. De altfel, pe rolul instanțelor există mai multe procese intentate împotriva administrației Gradea față de modul discreționar în care aceasta înțelege să conducă cea mai mare instutuție publică de presă. Unele dintre acestea au fost deja câștigate definitiv de organizația noastră, motiv pentru care conducerea TVR a fost obligată să facă publice contractele și numele  diverșilor colaboratori, case de avocatură etc., care au beneficiat de milioane de euro cheltuite discreționar.    

Ilegalităţile descoperite de inspectorii Curţii de Conturi sunt extrem de grave, compromițând total managementul instituţiei. Iată care sunt acestea: 

- Din anul 2018 și până în prezent directorul general al SRTV  a beneficiat de un venit salarial brut superior celui stabilit pentru funcţia de ministru, aşa cum prevede Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV la art. 23 alin 2 și 3: (2) Directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si directorul general al Societatii Romane de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat functiei de ministru. (3) Ceilalti membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune primesc, lunar, o indemnizatie reprezentand 25% din salariul brut lunar al directorului general al societatii respective.Membrii consiliului de administratie au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare, ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie,  ceea ce a avut drept consecinţă prejudicierea bugetului de stat cu suma de 237 800 lei, întrucât a influenţat şi cuantumul indemnizaţiei acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administraţie. Faţă de această ilegalitate, Curtea de Conturi a impus măsură obligatorie de recalculare a salariului preşedintelui - director general al SRTV şi a indemnizaţiei primite de membrii CA, precum şi recuperarea prejudiciului de la persoanele vinovate.

Deşi termenul de intrare în legalitate a expirat la 31 decembrie 2019, situația nu a fost remediată, ceea ce, în opinia CCR, reprezintă infracţiune.

- S-au încheiat contracte de drepturi de autor şi de drepturi conexe ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70, respectiv 89 de zile, ceea ce dovedeşte că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător şi că  operaţiunile efectuate au avut un caracter formal, fiind menite să simuleze doar aparența de legalitate.

- Inspectorii CCR consideră că a fost decontată ilegal suma de 132 249,80 lei Filialei SRTV din Republica Moldova pentru cheltuieli de cazare şi utilităţi  pentru 4 salariaţi, în condiţiile în care nu se îndeplineau condiţiile de eligibilitate stabilite prin HG/955-2014. În consecinţă a fost prejudiciat Bugetului de stat cu  această sumă, se arată în Decizie.

- Nu s-au respectat  prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, fondurile alocate de la bugetul de stat fiind utilizate, astfel, în mod nelegal, prin depăşirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare şi diurnă, în deconturile de cheltuieli externe ale Preşedintelui-director general al SRTV, cu suma de 15 798 lei.

- Curtea de Conturi consideră că în cazul unor proceduri de achiziţie SRTV a atribuit contracte unor furnizori neeligibili, pentru că ofertele acestora erau neconforme. Este vorba de un contract în valoare  de 870 519 lei fără tva şi  altul de 124 499,99 lei fără TVA. Pentru aceste nereguli, la data de 22.07.2019, SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin Procesul verbal de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7/19.07.2019.

 Nici până în prezent aceste sume nu a fost recuperate de la persoanele vinovate, ceea ce reprezintă infracţiune, potrivit Deciziei CCR.

- SRTV a atribuit în mod ilegal  o serie de contracte de achiziții unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deşi documentaţiile de atribuie a procedurilor de achiziţie în cauză nu prevedeau posibilitatea unor bunuri de acest fel. Astfel, au fost încheiate în mod ilegal contractul nr. 26856/12.11.2018 în valoare de 351 935,36 lei având drept obiect furnizarea de calculatoare de grafică, contractul nr. 26 8367 din 9.11.2018 în valoare de 34 391 lei pentru furnizarea unor statii de lucru pentru redare materiale video, contractul nr.26840 din 9.11.2018 în valoare de 105 610 lei pentru achiziţionarea unui sistem de stocare, contractul nr. 26 876 din 16.11.2016 în valoare de 38 556 lei pentru achiziţionarea unor staţii de lucru pentru monitoarele video wall. Avizările şi aprobările organelor de conducere colectivă ale SRTV (CD şi CA) pentru încheierea contractelor în cauză au fost acordate în lipsa informaţiilor cu privire la faptul că echipamentele care urmau să fie achiziţionate nu sunt noi. Din acest motiv la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 7 din 19.07.2019.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr 11/2019.

-Procedura de licitaţie deschisă pentru achizionarea unor cazane, hidrofoare, boilere şi echipamente nu a fost suficient fundamentată iar atribuirea contractului unei societăţi comerciale  s-a realizat contrar prevederilor Legii  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Pentru aceasta, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la Bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019 

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019. 

- SRTV a procedat la transmiterea în SICAP a anuntului de atribuire aferent procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea  de elemente de susţinere a echipamentului de iluminat de producţie cu o întârziere de 14 zile faţă de termenul legal prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice. În consecință, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

- Nesupunerea spre aprobare Consiliului de Administraţie a propunerilor de demarare a unor proceduri de achiziţie organizate pe loturi, precum şi de încheiere a contractelor rezultate în urma derulării acestora, deşi valoarea totală a achiziţiilor impunea acest fapt.

- A fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 174 808,62  lei întrucât SRTv. a achitat ilegal unui furnizor privat anumite servicii pe care acesta era obligat să le suporte gratuit, conform contractului încheiat cu conducerea TVR.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

-Încheierea unor contracte de cesiune drepturi de autor şi drepturi conexe pentru artiştii reprezentaţi de o agenţie privată, pentru recitalurile din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2018, fără aprobarea Consiliului Director şi fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestaţiei, în valoare de 11 365 lei. 

 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

-În anul 2018 a fost achiţionat un cazan în valoare de 831 616,03 lei de la o companie privată fără respectarea procedurilor legale.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

- În anul 2018 SRTV nu a executat bugetul de venituri şi cheltuieli al Festivalului Cerbul de Aur potrivit surselor de finanţare aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr. 530/25.05.2018 şi Hotărârea CA nr. 66 din 20.05.2018. Prin schimbarea surselor de finanţare şi în lipsa aprobărilor CD şi CA, prin conducerea executivă, SRTV a solicitat şi a încasat necuvenit de la Bugetul de stat suma de 1 548 146,96 lei,  se arată în Decizie.

 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

 -Încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii care au susţinut recitaluri în cadrul Festivalului Concurs Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a sumelor respective.

Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

 Acestea sunt câteva dintre ilegalităţile cercetate penal, descoperite de inspectorii Curţii de Conturi în Televiziunea Română.

Din păcate, complicitatea  care există între conducerea executivă şi unele persoane cu funcţii de decizie din SRTv, a făcut ca sesizările, strigătele de alarmă ale anagajaţilor din SRTV, inclusiv ale organizaţiei noastre, pentru a opri acest jaf, să fie blocate, motiv pentru care MediaSind a fost obligată la reacții publice naționle și internaționale:


SRTV acţionată în judecată pentru contractele suspecte încheiate de şefa TVR cu un fost partener de afaceri și consilier personal!  

Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR cu sindicatul de casă împotriva angajaţilor!

Conducerea SRTV acţionată în judecată pentru că ascunde rezultatul măsurătorilor de radiaţii din Televiziunea Naţională

Iresponsabilitatea administrației Gradea pune în pericol sănătatea tuturor angajaților TVR!

Conducerea TVR obligată de instanță să facă publice angajările preferențiale!

Invocând considerente etice, conducerea TVR impune o procedură ilegală şi imorală pentru a concedia angajații incomozi!

Conducerea TVR obligată de instanță să facă publică lista colaboratorilor pentru care a plătit peste 3 milioane de euro!

Conducerea TVR a cheltuit abuziv aproximativ 1,3 milioane de euro pentru contracte de asistenţă juridică!

MediaSind TVR solicită liderilor politici să oprească dezastrul dinTVR și să demită actuala administrație!

Tribunalul Bucuresti obligă administrația Gradea să explice de ce nu a efectuat determinări de noxe pentru toți factorii de risc din Televiziunea Națională!

Avertizare publică pentru stoparea adoptării Procedurii abuzive privind conduita etică în TVR!

Administrația Gradea acționată în instanță pentru că a secretizat cheltuielile publice din perioada stării de urgență!

MediaSind a solicitat în instanță conducerii TVR să explice cum a cheltuit peste un million de euro pentru plata orelor suplimentare!

Cum pot să fie concediați angajații TVR dacă încalcă Procedura privind conduita etică !

Pentru administrația Gradea cheltuielile publice din starea de urgență sunt secret de serviciu! Șefa TVR inventează o violare de corespondență pentru a se sustrage de la respectarea legii informațiilor de interes public!

MediaSind TVR a solicitat DNA anchetarea jafului descoperit de Curtea de Conturi în Televiziunea Națională!

SRJ MediaSind a solicitat în instanță anularea noului Cod Etic care maschează, de fapt, o procedură de concediere a angajaților incomozi din TVR!

Confederația CNSLR-Frăția susţine protestele împotriva abuzurilor şefei TVR! !

Federația Internațională a Jurnaliștilor și UNI Global Union susțin toate protestele pentru demiterea șefei TVR!

Federația Internațională a Jurnaliștilor și Federația Europeană a Jurnaliștilor au sesizat la Consiliul Europei abuzurile din Televiziunea Română!  

Precizare: Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, persoană juridică română înființată în baza Sentinței civile nr. 2782/2001, Cod fiscal 14196803, își asumă răspunderea juridică pentru informațiile publicate. În cazul în care doriți mai multe detalii/documente/alte probe privind prezentul comunicat, vă puteti adresa la mail office@mediasind.ro şi tvr@mediasind.ro .


Biroul Executiv Național

București 19 iunie 2020