Comunicate‎ > ‎

Asaltul politic asupra democrației din România- în atenția instituțiilor europene!

postat 15 dec. 2017, 05:25 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 dec. 2017, 05:51 ]
 Leonard Pădureț, președinte al Federației Cultură și Mass/Media FAIR- MediaSind, împreună cu președintele  executiv Cristi Godinac, au participat astăzi, 15 decembrie 2017, la Bruxelles, la ședința Comisiei de Dialog Social Live Performance din cadrul Comisiei Europene (foto).

Cei prezenți la întâlnire au fost informați în legătură cu asaltul politic  asupra libertății presei din România, prin modificarea legilor justiției de către coaliția aflată la putere.

Membrii delegației noastre au supus atenției reprezentanților Comisiei Europene, ai angajatorilor și angajaților, situația deosebit de gravă din țara noastră, generată, în principal, de :

 

1.-Modificarea, în regim de urgență, a legilor justiției, care generează un  atac grav asupra întregului sistem democratic din țară. Dacă ne oprim doar la incriminarea publicării informațiilor de interes public din cadrul dosarelor penale, constatăm că jurnaliștii sunt transformați, practic, în infractori:"La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins: ”(3) În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește, potrivit legii penale." 

Acest articol încalcă  chiar Directiva Europeană privind prezumția de nevinovăție, invocată de politicieni, care precizează că "Statele membre ar trebui să ia măsurile adecvate pentru ca autoritățile publice, atunci când comunică informații mass-mediei, să nu se refere la persoanele suspectate sau acuzate ca fiind vinovate atât timp cât nu s-a dovedit conform legii că sunt vinovate. În acest scop, statele membre ar trebui să informeze autoritățile publice cu privire la importanța respectării prezumției de nevinovăție atunci când furnizează sau dezvăluie informații către mass-media. Aceasta nu ar trebui să aducă atingere dreptului intern care protejează libertatea presei și a altor mijloace de comunicare în masă."

 
2.- Ofensiva politică asupra independenței instituțiilor publice de media: Agenția Națională de  Presă AGERPRES, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune.

În acest context, s-a discutat despre modificarea Legii AGERPRES inițiată de către ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, și care, dacă va fi adoptată, va duce la  politizarea celei mai mari agenții naționale publice. 

Nu putem ignora faptul că tot mai des, în cercurile puterii,  se discută despre  unificarea celor trei instituții și coordonarea lor de către un Consiliu de Administrație condus politic, după modelul Ungariei  și transformarea noii entități într-o agenție guvernamentală de propagandă, în slujba Puterii.

Noile numiri politice la Radioul Public crează o legitimă îngrijorare în societatea românească. Promovarea în conducerea SRR a unor oameni din primul eșalon al partidului de guvernare este un semnal clar că Puterea vrea să controleze total mijloacele publice de informare. Consecințele acestui demers de subordonare a Radioului au început să se observe. Astfel, asistăm deja la acţiuni de desconsiderare a partenerilor sociali prin semnarea unor ordine ce afectează grav funcționarea sindicatelor și posibilitatea acestora de a-și  apăra membrii. Totodată, în rândul angajaților, planează îngrijorarea privind viitorul locurilor de muncă. Asistăm, de asemenea, la o scădere a audienței programelor.

Toate acestea conduc la diminuarea dreptului cetățenilor de a fi corect informați. 

3.- Intenția conducerii  Ministerului Dialogului Social de a modifica legislația muncii și de a desființa sectorul Cultură și Mass-Media, prin introducerea unor dispoziții aberante și anticonstituționale care ar face practic imposibilă apărarea drepturilor lucrătorilor din aceste importante domenii.
 
4.- Lipsa de substanță a dialogului social de la nivelul Ministerului Culturii, care determină, practic, imposibilitatea încheierii unui contract colectiv de muncă la nivel de sector cultură și mass-media.

5.- Discriminările aduse artiștilor prin Legea Salarizării Unitare.
 
6.- Situația dramatică a artiștilor, jurnaliștilor și tehnicienilor  independenți.
 
Aceste probleme au fost discutate și cu conducerea Federației Europene a Jurnaliștilor, la conferința Managing change in media, ce a avut loc în data de 14 decembrie 2017  la sediul EFJ. Secretarul General al FEJ, Ricardo Guiterrez, s-a angajat în numele FEJ  că va sprijini, cu toată forța, eforturile FAIR-MediaSind de a opri atacurile politicenilor asupra independenței jurnaliștilor români, inclusiv  prin demersuri ferme  la Consiliul Europei, Parlamentul European și Comisia Europeană. 

Reprezentanții FAIR-MediaSind au solicitat sprijinul instituțiilor europene pentru ca aceste grave probleme să fie soluționate. 

Federația Cultură și Mass/Media FAIR MediaSind, împreună cu organizațiile internaționale la care este afiliată - Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Muzicienilor, Federația Internațională a Actorilor și UNI Global UNION, va acționa pe toate căile pentru  a determina politicienii români să respecte directivele europene în domeniul libertății de exprimare, așa cum România s-a angajat prin tratatul de aderare.

 

Departament Comunicare Federația Cultură și Mass -Media FAIR-MediaSind

 

Bruxelles, 15 decembrie 2017