Comunicate‎ > ‎

Caz flagrant de încălcare a dreptului la apărare în TVR: Observatorului MediaSind din Comisia de cercetare disciplinară a conducerii TVR Cluj i s-a blocat accesul în Televiziunea Națională!

postat 1 oct. 2020, 02:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 oct. 2020, 02:47 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind condamnă decizia conducerii Societății Române de Televiziune de a bloca accesul reprezentantului desemnat de organizație și de membrii de sindicat din Studioul Teritorial Cluj pentru a participa în calitate de membru - observator în Comisia de cercetare disciplinară prealabilă și propunere a sancțiunii constituite prin Decizia președintelui-directpor general al SRTV, Doina Gradea, nr. J/ 82 din 21.08.2020, în care sunt cercetați membrii Comitetului Director al Studioului Teritorial Cluj. 

În urma deciziei  transmise, angajații cercetați disciplinar au fost convocați la sediul TVR din București, pentru data de 1 octombrie, la  ora 11,oo. Potrivit art.I alin 2 din  Decizia PDG nr. J 101din 28.09.2020, ”din Comisie va face parte, fără drept de vot, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizației sindicale al cărui membru este fiecare dintre salariații cercetați, după caz.”. Conducerea SRJ MediaSind, în urma solicitării exprese primite din partea membrilor de sindicat cercetați,  a comunicat conducerii TVR, în data de 30.09.2020, prin adresa înregistrată cu nr. 10617/30.09.2020, ora 12,30, ca liderul organizației, Cristi Godinac, este nominalizat să facă parte din Comisie, în calitate de membru-observator.

Astăzi, la ora 11,00, președintelui SRJ  MediaSind i s-a interzis accesul, pe motiv că ședința se suspendă deoarece angajații de la TVR Cluj au solicitat o amânare. Or, conform prevederilor legale, această decizie de amânare ar fi trebuit luată în prezența tuturor membrilor Comisiei, inclusiv a membrului - observator. În plus, audierea persoanelor cercetate nu reprezintă decât o etapă a cercetării disciplinare. Astăzi, în comisie, trebuiau discutate toate aspectele procedurale, inclusiv cererea de recuzare a unor membri din Comsie depusă de liderul MediaSind.

Având în vedere încălcarea flagrantă de către administrația Gradea a prevederilor Codului Muncii, a Legii Dialogului Social, dar și a Convențiilor OIM și a directivelor europene în domeniul drepturilor sindicale, în virtutea prevederilor Legii Avertizorului Public facem publice neregulile semnalate de către observatorul MediaSind în cadrul Comisiei de cercetare disciplinară. După cum se observă, această comisie pare a fi  înființată cu scopul de a  pedepsi niște angajați care au avut curajul de a semnala membrilor CA abuzurile din instituție.(amănunte aici:Administrația Gradea se răzbună pe conducerea TVR Cluj pentru că a reclamat afacerea imobiliară cu terenul studioului teritorial! )

Este pentru prima dată în istoria Televiziunii Române când toți membrii Comitetului Director de la un studiou teritorial sunt târâți într-o comisie disciplinară pentru că și-au îndeplinit misiunea publică prevăzută în propria lege de organizare.

SRJ MediaSind va sesiza acest caz Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, Confederației CNSLR-Frăția,   Federației Europene a Jurnaliștilor, Federației Internaționale a Jurnaliștilor, EBU, OIM, Comisia Europeană  și Consiliul European.

Departament Comunicare SRJ MediaSind                  

 București, 1 octombrie 2020


Cerere de recuzare a membrilor Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă și propunere a sancțiunii pentru conducerea Studioului teritorial Cluj

 

Subsemnatul, Cristinel Godinac, în calitate de membru - observator în cadrul Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă și propunere a sancțiunii constituite prin Decizia președintelui-director Doina Gradea nr. J82/21.08.2020 și completată prin Decizia J101/28.09.2020 („Comisia”), solicit suspendarea deîndată a lucrărilor Comisiei și analizarea, de către conducerea SRTV  - Consiliu de Administrație și Comitetul Director, a legalității componenței Comisiei, din perspectiva considerentelor expuse în cele ce urmează.

În calitate de membru în Comisie desemnat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, prin adresa nr. 248/30.09.2020, înregistrată la Registratura SRTV cu nr. 10617/30.09.2020, în urma cererilor de asistență sindicală nr. 246 și 247 din 30.09.2020 primite din partea angajaților TVR Cluj, membri cu drepturi depline ai SRJ MediaSind filiala MediaSind TVR Cluj, cercetați disciplinar de această Comisie, am observat și constatat existența următoarelor aspecte:

 

  1. Coordonatorul Comisiei, dna. Carla Tompea, Directorul Direcției Programe, este chiar persoana care a întocmit și semnează, alături de Producătorul delegat dl. Dan Banu, Raportul privind presupusa nerespectare și încălcare gravă de către conducerea TVR Cluj, a Hotărârilor Comitetului Director al SRTv privind blocarea producției tv în perioada stării de urgență.  Fără a interveni pe fondul cauzei cercetate, menționez că în orice instanță din lume, indiferent că este o instanță civilă, penală sau de cercetare administrativă, persoana care acuză, respectiv care întocmește capetele de acuzare, rechizitoriul etc., nu poate să și judece! Este ca și cum, într-un proces, procurorul de caz ar lua locul judecătorului și ar soluționa cauza. Este grav că într-o instituție publică de presă de calibrul Televiziunii Naționale, se întâmplă astfel de situații ilogice și care ar putea afecta locul de muncă și destinul unor angajați. Din aceste motive, solicit recuzarea dnei.Carla Tompea din Comisie.

 

  1. Dl. Alexandru Dumitrescu a fost introdus în Comisie după 37  zile de la constituirea acestui for prin decizia PDG nr. J101/28.09.2020, în calitate de avocat al comisiei. Așa cum reiese și din adresa PDG nr. C672/13.09.2020 transmisă SRJ MediaSind: SRTv a încheiat un contract de asistență juridică cu SPRL Dumitrescu și Dinu având ca obiect activități specifice Legii nr. 51/1995 de acordare de consultanță juridică specializată în activitatea de management a Directorului general al SRTV” (amănunte aici: MediaSind.ro: SRTV acţionată în judecată pentru contractele suspecte încheiate de şefa TVR cu un fost partener de afaceri și consilier personal). Or, angajarea dlui. Alexandru Dumitrescu pentru alte cauze intră în contradicție cu contractul de asistență juridică încheiat, precum și cu prevederile Ordonantei nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice care nu permit instituțiilor publice să angajeze servicii juridice dacă au în componență un compartiment juridic specializat. Precizez că în Comisie este membru cu drept de vot tocmai coordonatoarea acestui departament juridic, dna. Roxana Ionescu. Din acest motiv, consider că angajarea de către SRTv a unui nou avocat reprezintă un abuz asupra cheltuirii banilor publici, motiv pentru care solicit recuzarea dlui. Alexandru Dumitrescu din Comisie.

 

  1. Dl. Adrian Fulea este Coordonatorul compartimentului Informații clasificate din SRTv, o structură care nu-și găsește nici locul, dar nici utilitatea în nicio instituție de media, mai ales în una publică, în care orice activitate, indiferent de natura ei, este considerată, în baza Legii nr. 544/2001, informație de interes public. În același timp, prezența unui fost colonel al unui serviciu secret în Comisie aruncă serioase suspiciuni privind seriozitatea și miza acestui demers. Este de neînțeles ce legătură au informațiile clasificate cu transmiterea, de către colegii de la Cluj, a slujbei de la Mănăstirea Rohia cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paste, practic, singura acuzație care se desprinde din așa-zisul rechizitoriu al echipei Tompea-Banu-Dârvariu. Din acest motiv, consider că sunt necesare lămuriri suplimentare, inclusiv din partea serviciului de Telecomunicații Speciale – STS, dar și a CSAT, motiv pentru care solicit recuzarea dlui. Adrian Fulea din Comisie, până la clarificarea rolului acestuia în acest demers.

 

  1. Referitor la prezența dlui. Eduard Dârvariu în Comisie, solicit documentele care demonstrează că acesta a renunțat la demisia depusă în scris și verbal în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 24 iunie 2019, chiar în prezența subsemnatului, a membrilor CA și a președintelui-director general. Or, până la sfârșitul acelei ședințe, dl. Dârvariu nu a revenit asupra deciziei, printr-un nou document înregistrat la SRTv, motiv pentru care ea produce efecte juridice din momentul luării la cunoștință de către membrii CA și conducerea SRTv. Solicit în sprijinul afirmațiilor mele copia demisiei depuse, stenograma și suportul video al ședinței CA din data de 24 iunie 2019. Până la clarificarea situației juridice a dlui. Eduard Dârvariu, consider că prezența lui în Comisie este nelegală, întrucât calitatea sa de angajat al SRTv este  contestabilă. Totodată,  un alt argument pentru care apreciez ca se impune recuzarea acestuia din Comisie constă în faptul că, potrivit informațiilor semnalate membrilor CA de conducerea TVR Cluj, dl. Dârvariu este direct implicat în realizarea rechizitoriului și în sincopele de comunicare cu membrii CD ai TVR Cluj!

 

De asemenea, constat că această cercetare disciplinară a fost decisă după aproximativ 6 luni și o săptămână de la producerea așa-zisei abateri disciplinare, dar la foarte scurt timp după ce conducerea Studioului Teritorial Cluj a semnalat Consiliului de Administrație, în baza Legii avertizorului public, o posibilă afacere imobiliară cu cei 4.000 de mp din terenul deținut de SRTv la Cluj Napoca, motiv pentru care un parlamentar USR a sesizat Direcția Națională Anticorupție. (amănunte aici: mediasind.ro:  MediaSind TVR solicită Parlamentului constituirea unei comisii de anchetă pentru afacerea imobiliară cu terenul de la TVR Cluj!)

Nu în ultimul rând atrag atenția că sănătatea angajaților audiați, dar și a membrilor comisiei este pusă în pericol deoarece s-a renunțat la decizia inițială ca audierile să aibă loc în sistem online. Chemarea la București a conducerii TVR Cluj pentru a fi audiată, este un gest  iresponsabil din partea Comisiei de cercetare disciplinară, în condițiile în care cazurile de infectare cu COVID-19 au depășit cifra zilnică de 2.000 de persoane, Capitala se află pe primul loc în clasamentul infectărilor cu COVID-19, iar SRTv deține cele mai multe cazuri de infectări din instituțiile de presă! Menționez că această decizie de a chema la audieri pe cei 5 (cinci) membri ai conducerii TVR Cluj se află în vădită contradicție cu mesajele transmise de conducerea TVR privind asigurarea tuturor măsurilor de protecție a sănătății angajaților. Această dovadă de ipocrizie ar trebui sancționată tocmai de o comisie de cercetare disciplinară, întrucât punerea în pericol a sănătății angajaților poate constitui o abatere disciplinară gravă, dar și o infracțiune.

În consecință, solicit suspendarea lucrărilor Comisiei și analizarea problemelor semnalate în cadrul forurilor de conducere ale Societății Române de Televiziune, Consiliul de Administrație și Comitetului Director.

Precizez că acest document constituie și o avertizare în interes public, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 571/2004 - legea Avertizorului Public.