Comunicate‎ > ‎

Caz flagrant de încălcare a prevederilor legale privind managementul instituțiilor de cultură: Președintele Consiliului Județean Galați recunoaște că managerul - afacerist de la Centrul Cultural Dunărea de Jos nu a fost evaluat profesional timp de 3 ani!

postat 16 nov. 2022, 01:13 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 nov. 2022, 01:14 ]
Federația FAIR-MediaSind va anula în instanță toate deciziile abuzive semnate de către managerul interimar și va sesiza instituțiile de cercetare penală!


Ceea ce organizația noastră a sesizat de mult – nelegalitatea menținerii în funcție de către Consiliul Județean Galați a unui manager care a fost acuzat de management defectuos în urma controalelor de audit, dar și prin nerespectarea prevederilor art.36 din OUG nr. 189/2008 privind obligativitatea evaluării anuale a managerilor instituțiilor de cultură, s-a confirmat.
 Prin adresa nr. 21 067/19.11.2022 (foto) semnată de președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, transmisă Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în urma unei solicitări făcute în baza Legii nr.544/2001, instituția recunoaște că nu deține copii după rapoartele de evaluare anuale din ultimii 3 ani ale managerului Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați, Vali Viorel Sandu.  Conform art. 36 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, ”evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurii prevăzute la art.25 alin 2 și 3” .

Aceste prevederi coroborate cu cele din art. 32 alin. 1 potrivit cărora  ”Contractul de management încetează în cazul în care rezultatul evaluării anuale este sub nota 7”,  pot duce la concluzia că actele semnate de managerul Vali-Viorel Sandu sunt lovite de nulitate absolută și că președintele CJ Galați Costel Fotea  ar fi comis un abuz în serviciu prin nerespectarea prevederilor legale privind evaluarea anuală a managementului instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean: ”Răspuns 1. În urma verificărilor documentelor deținute la nivelul Serviciului de management al resurselor umane, sănătate și securitate în muncă și asigurarea calității, din cadrul aparatului de specialitatea al Consiliului Județean Galați, a rezultat că structura nu deține documentele solicitate, respectiv rapoartele de evaluare din ultimii trei ani pentru domnul Vali-Viorel Sandu, manager al Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați.’ – se arată în adresă.

Referitor la rezultatul controlului  de audit efectuat la solicitarea organizației noastre în perioada  25 august- 30 septembrie 2022 la Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați, președintele CJ ne informează că raportul de audit ne va fi transmis după ce conducerea instituției auditate va formula și punctele sale de vedere!

Având în vedere că și în celelalte raporturi de audit efectuate în anii trecuți au fost depistate mai multe nereguli privind managementul defectuos al șefului Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați, 
având în vedere că Vali Viorel Sandu este menținut abuziv în funcție cu încălcarea flagrantă a prevederilor legale, 

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în calitate de organizație reprezentativă la nivel de sector Cultură și Mass-Media și în acord  cu revendicările membrului afiliat din Centrul Cultural Dunărea de Jos din Galați – Sindicatul Național din Cultură FAIR- Filiala Galați solicită președintelui CJ Galați, Costel Fotea,  demiterea de urgență a managerului interimar a Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați, Vali Viorel Sandu, și organizarea unui concurs de proiecte de management pentru ca instituția să fie condusă de profesioniști dedicați și cu experiență în management cultural. 

Totodată, Federația FAIR-MediaSind împreună cu membrul afiliat Sindicatul Național din Cultură FAIR- filiala Galați vor anula în instanța de contencios administrativ toate actele abuzive ale managerului interimar care afectează drepturile angajaților instituției de cultură și va sesiza instituțiile de cercetare penală pentru sancționarea celor care se fac vinovați de aceste încălcări ale legii.

Departament Comunicare Federația FAIR-MediaSind      
București, 16 noiembrie  2022