Comunicate‎ > ‎

Conducerea AGERPRES dezinformează din nou!

postat 1 nov. 2011, 08:37 de Office Mediasind   [ actualizat la 2 nov. 2011, 00:18 ]
Într-o  Informare transmisă de ANP AGERPRES astăzi, 01.11.2011, directorul Direcţiei Resurse Umane, Marian Iordan, într-o manieră de tristă amintire,  de gen securistico-comunist, face anumite afirmaţii  având ca scop dezinformarea salariaţilor precum şi denigrarea organizaţiei sindicale.

            Astfel, acesta apreciază faptul că noile acte adiţionale, fişele de post precum şi noile ordine aberante ale directorului  Ioan Roşca sunt în conformitate cu legislaţia internă, omiţând faptul că la baza acestora stau anumite hotărâri ale administraţiei care au fost decise cu încălcarea Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES, CCM din Mass-Media, Codul Muncii, Legea Dialogului Social, etc. 

        Potrivit legislaţiei în vigoare, Regulamentul Intern, Codul de Conduită, criteriile de evaluare precum şi orice acte care ţin de drepturile şi obligaţiile personalului agenţiei, trebuie negociate cu reprezentanţii organizaţiei sindicale semnatare a Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES, în speţă, cu reprezentanţii Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti. Deşi, atât directorul Ioan Roşca cât şi membrii Consiliului Director  ştiau de existenţa începerii, conform legii, a negocierii, în cadrul Comisiei Paritare, a documentelor mai sus menţionate, au refuzat continuarea acestora, în ciuda numeroaselor adrese şi solicitări ale organizaţiei sindicale de a finaliza aceste importante acte pentru toţi salariaţii AGERPRES. Din acest motiv, pe rolul instanţei de judecată se află un nou dosar (nr. 6459/3/2011)  prin care sindicatul a solicitat anularea acestor documente  ilegale  care, practic, generează noi abuzuri din partea conducerii agenţiei. În acest sens stau mărturie chiar Procesele verbale semnate de reprezentanţii administraţiei, inclusiv de  directorul Marian Iordan.

           Referitor la Ordinul nr.1616 al Ministrului Muncii, acesta doar stabileşte modificarea şi completarea modelului–cadru de contract individual de muncă şi nu intervine în modificarea acestuia, a contractelor colective de muncă în vigoare sau în privinţa procedurilor privind încheierea, modificarea şi executarea CIM, pentru simplul motiv că un Ordin de ministru nu poate modifica legislaţia în vigoare!!!

          În ceea ce priveşte Statutul şi drepturile organizaţiei sindicale, amintim dlor. Roşca şi Iordan că încă de la apariţie, în anul 1886, organizaţiile sindicale au obligaţia să apere drepturile profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor lor. De altfel, chiar primele doua articole din Contractul Colectiv de Muncă semnat şi de cei doi directori, confirmă aceste drepturi:

 Art. 1. - (1) Părţile contractante recunosc şi acceptă că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de agenţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform convenţiilor internaţionale pe care România le-a ratificat, Constituţiei şi legislaţiei naţionale în vigoare.

(3) Părţile acestui contract se angajează ferm să respecte următoarele principii:

a) cooperarea în domeniul relaţiilor de muncă şi al protecţiei sociale şi economice;

b) promovarea parteneriatelor sociale şi a negocierilor colective;

c) rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor de muncă;

d) promovarea libertăţii de exprimare şi informare.

Art. 2. - (1) Contractul colectiv de muncă la nivel de agenţie reglementează drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor privind condiţiile de muncă, salarizarea, promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă, şi se aplică tuturor salariaţilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.

Atât Contractul Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES cât şi Statutul Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti se află la dispoziţia Serviciului Juridic al agenţiei, încă de la data semnării şi înregistrării primului CCM, în anul 2008 ! Totuşi, pentru oricine doreşte să consulte aceste documente, inclusiv dl. Marian Iordan, le poate studia la sediul SJP din AGERPRES, etaj 1, cam. 34.

Afirmaţia că preşedintele SJP  este  liderul autonumit al Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti este contrazisă de Sentinţa Civilă nr 3 a Judecătoriei sectorului nr. 1 Bucureşti  din 7 ianuarie 2009 care stauează  alegerea pe o perioadă de patru ani  a conducerii Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, document care se află, de asemenea, la Serviciul juridic al instituţiei şi la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Afirmaţia că liderul sindical nu a susţinut acţiunea de deblocare a unor posturi este, de asemenea falsă, şi contrazisă de mai multe întâlniri şi solicitări ale conducerii SJP cu reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, demersuri reflectate şi în mass-media.

Afirmaţia că liderul sindical ar fi chemat Inspecţia Muncii este, de asemenea,  eronată. Inspectorii Inspecţiei Muncii au efectuat un control la ANP AGERPRES din cauza hotârârii directorului Iordan şi a directorului general de a pensiona, în mod ilegal, un membru din conducerea sindicatului în timp ce acesta se află în misiune la Geneva, la Sesiunea nr. 100 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Conducerea agenţiei, inclusiv dl. Marian Iordan, a cunsocut în permanenţă consecinţele acestui demers ilegal prin blocarea unor posturi, în urma plângerii persoanei lezate, motiv pentru care se află în proces pentru anularea ordinului respectiv şi pentru hărţuire sindicală.

Menţionăm că împotriva tuturor abuzurilor comise de directorul Ioan Roşca şi de echipa sa, în prezent există pe rolul instanţelor mai multe procese şi plângeri penale. Totodată, organizaţiile naţionale şi internaţionale reprezentative, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, Confederaţia Română a Sindicatelor Democratice din România şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor au sesizat Preşedinţia României, Guvernul şi Parlamenul faţă de încălcările repetate ale legii de către administraţia Roşca şi modul cum aceasta a gestionat banii publici.

În consecinţă, Biroul Executiv al Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti  recomandă angajaţilor ANP AGERPRES să nu accepte nicio presiune din partea administraţiei Roşca şi să-şi apere în mod demn drepturile câştigate în cei aproape patru ani de contract colectiv, deoarece instanţele de judecată şi puterea politică vor face, într-un final, dreptate.

 Biroul Executiv al SJP,

Cristi Godinac, Preşedinte

 

 Foto: Ioan Roşca, directorul general interimar al ANP AGERPRES

sursa: StareaPresei.ro

În continuare, Informarea transmisă de către conducerea ANP AGERPRES:

Direcţia Resurse Umane

Dragi colegi,

Referitor la campania de (dez)informare a liderului autonumit al Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, Cristinel Godinac, doresc să fac următoarele precizări:


Cu privire la ultimele două apeluri ale lui Cristinel Godinac către membri şi foşti membri de sindicat: ,,NU SEMNAŢI NOILE FIŞE DE POST pentru ca sunt ILEGALE!” şi ,,Nu semnaţi actele adiţionale decât cu obiecţii!” vă informez că aceste apeluri reprezintă instigări la nerespectarea legilor în vigoare.

Din cauza blocajului creat de Cristinel Godinac, în ultimele luni s-a întârziat nepermis de mult în adoptarea unor documente esenţiale în buna funcţionare a agenţiei - conform ultimelor modificări aduse Codului Muncii - iar acum salariaţii sunt instigaţi să nu semneze nişte documente conforme cu legea.

Toate prevederile cuprinse în actul adiţional la contractul individual de muncă se regăsesc în Ordinul nr.1616 al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, din 02.06.2011, pe care îl puteţi găsi pe internet la adresa: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O1616-2011.pdf.    

Prevederile cuprinse în actul adiţional nu aduc nicio atingere  drepturilor salariale deja stabilite sau programului de lucru fiind vorba doar de o actualizare a modelului de contract individual de muncă conform ultimelor modificări aduse Codului Muncii, prin Legea nr.40/2011.


Procedura şi criteriile de evaluare, stabilite în Regulamentul Intern pentru anul 2011, au în vedere o mai mare transparenţă şi o evaluare echitabilă a salariaţilor prin introducerea interviului în procedura de evaluare, unde salariatul va fi consultat înainte de a i se stabili punctajul final şi prin stabilirea unor criterii de evaluare în raport de complexitatea postului.


Regulamentul Intern a fost prezentat spre consultare Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, înainte de aprobarea lui de Consiliul Director dar, după ce organizaţia sindicală l-a ,,analizat” aproape două luni, nu a transmis nicio propunere de modificare sau completare a acestui regulament. În acest caz, procedura de consultare a sindicatului a fost îndeplinită şi Regulamentul Intern a fost aprobat în unanimitate de voturi de Consiliul Director.


Cu privire la stabilirea obiectivelor de performanţă individuală,                 art 40 lit. f din Codul Muncii republicat în anul 2011, stipulează că angajatorul are dreptul ,,să stabilească obiectivele de performanţă individuală”, neprecizându-se nicăieri obligaţia de a se consulta cu sindicatul.

Conform art. 25 din Legea Dialogului Social, pentru că până acum nu am putut lua la cunoştinţă de Statutul Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, fiind trecut probabil la ,,strict secret”, printre atribuţiile sindicatului sunt enumerate:

   a) să sprijine material membrii săi în exercitarea profesiunii; 

   b) să constituie case de ajutor proprii; 

   c) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii; 

   d) să înfiinţeze şi să administreze, în condiţiile legii, în interesul membrilor săi, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii sindicale, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie; 

   e) să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi; 

   f) să organizeze şi să sprijine material şi financiar activităţi cultural-artistice; 

   g) să organizeze şi să desfăşoare cursuri de pregătire şi calificare profesională, în condiţiile legii; 

   h) să desfăşoare şi alte activităţi prevăzute prin statut, în condiţiile legii. 


Sindicatul este o organizaţie profesională care are menirea de a acţiona în interesul salariaţilor şi nu de a încerca să se substituie agresiv conducerii unei instituţii publice a statului.


Speram ca, Cristinel Godinac să ne sprijine în acţiunea de deblocare a unor posturi, în condiţiile în care agenţia a ajuns să aibă finanţate un număr de 322 de posturi, faţă de 350 câte aveam în 2009, iar în anul 2012 este posibil să avem finanţate 310 posturi, sau mai puţine. 

Ne-a sprijinit însă guvernul, la demersul insistent al conducerii Agenţiei aprobând în luna iulie deblocarea a 5 posturi.

Din contră, sesizarea Inspecţiei Muncii de către acelaşi Godinac, a dus la încetarea contractului de muncă a 6 colegi, angajaţi prin cumul cu pensia, fără a se lua în considerare că toate sarcinile acestora vor trebui redistribuite, iar posturile se vor pierde la sfârşitul anului.


Director

Marian Iordan
 

 

 


Comments