Comunicate‎ > ‎

Conducerea AGERPRES obligată de Tribunalul Bucureşti să facă publice informaţiile solicitate de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti

postat 15 dec. 2011, 03:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 15 dec. 2011, 23:04 ]
Tribunalul Bucureşti a dat câştig de cauză Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti care a solicitat conducerii instituţiei să facă publice mai multe informaţii care pot demonstra gestionarea frauduloasă a banilor publici în cea mai mare agenţie de presă din ţară, ANP AGERPRES: http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDM2MTcw 

    Mai multe acuzaţii primite din partea unor angajaţi şi foşti angajaţi au semnalat SJP mai multe abuzuri în gestionarea fondurilor publice comise de către Ioan Roşca, director general interimar împreună cu unele persoane din conducere. Pentru a clarifica aceste acuzaţii, în data de 21.07.2011, SJP a solicitat conducerii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al ANP AGERPRES pentru perioada 2011-2013, să pună la dispoziţie următoarele 

Foto: Jurnalul Naţional 

informaţii de interes public:

   1) Detalierea bunurilor şi a serviciilor pe care le au în vedere pentru achiziţionare în contul sumei de 1 milion lei, fonduri transferate de la rubrica “Cheltuieli cu personalul” la rubrica „Bunuri şi servicii” conform Adresei Nr. IIC/7/5-1616/20.06.2011 transmisă SJP;

   2) Furnizarea Rapoartelor anuale centralizatoare ale achiziţiilor publice pentru perioada ianuarie 2006 – iulie 2011 care să conţină următoarele informaţii: a) valoarea şi durata contractului; b) bunul şi / sau serviciul achiziţionat; c) identitatea contractantului; d) modalitatea de atribuire;

     3) Furnizarea ultimului Proces Verbal încheiat de ANP AGERPRES cu inspectorii Curţii de Conturi şi a Procesului Verbal încheiat cu Inspecţia Muncii, având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 596/RM/6958/19.07.2011, Inspecţia Muncii a constatat mai multe abateri de la legislaţia muncii şi a dispus conducerii AGERPRES măsuri obligatorii, cu termene de realizare ferme  stabilite de inspectorii de muncă, „iar nerespectarea lor, conform art.21 din Legea 108/1999, republicată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei”.

  4) Modalitatea de acordare şi numele persoanelor care au încasat comisioanele pentru contractele de prestări servicii media încheiate în perioada 2006-2011, în special contractele încheiate cu Senatul României şi cu Ministerul Afacerilor de Externe.

  5)  Suma anuală aflată la dispoziţia directorului general din fondul de premiere începând din iulie 2003 şi ponderea ei din totalul fondului pe agenţie, ţinând cont de faptul că angajaţii AGERPRES au cele mai mici salarii din mass – media, în jur de o sută de euro.

   6)   Valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractul încheiat cu un SRL din Galaţi pentru efectuarea de traduceri, precum şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru Ministerul Afacerilor Externe, întrucât în agenţie există un întreg departament cu profesionişti specializaţi în traducere din majoritatea limbilor de circulaţie internaţională.

    7) Având în vedere unele sesizări primite la sediul SJP privind achiziţionarea unor bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al ANP AGERPRES cum ar fi drujbe,greble, sape, capcane pentru cârtiţe, maşini de tuns iarba, aspirator de frunze, pomi, arbuşti, trandafiri, gazon etc., li s-a solicitat să  precizeze numărul acestora, precum şi natura destinaţiei lor.

    8) Având în vedere faptul că în “Programul de perfecţionare profesională a salariaţilor din AGERPRES în anul 2010”, document prezentat oficial în şedinţa Comisiei Paritare de către directorul de resurse umane, Marian Iordan, se prevede plata unei sume de 4000 lei pentru achitarea masteratului acestuia la Academia de Studii Economice, li s-a solicitat  să precizeze dacă această sumă a fost virată instituţiei de învăţământ. Aceste explicaţii sunt importane  deoarece angajatorul nu a respectat prevederile legislaţiei privind formarea profesională potrivit căreia, în termen de doi ani, fiecare angajat trebuia să urmeze o formă de pregătire profesională.

      9) Prezentarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Director al ANP AGERPRES din data de 14 07.2011, având în vedere că la această şedinţă directorul agenţiei, Ioan Roşca, împreună cu directorul de resurse umane, Marian Iordan, au încălcat dispoziţiile art. 218 alin. 2 din Legea 62/2011 a Dialogului Social care prevede: „Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

      Prin faptul că administraţia nu a dat curs acestei solicitări, preferând să ofere un răspuns incomplet şi evaziv, apărarea drepturilor statutare ale angajaţilor  ANP AGERPRES de către sindicat a fost prejudiciată. Menţionăm că angajaţii ANP AGERPRES au cele mai mici salarii din mass-media, fiind singurii jurnalişti cărora nu li se aplică, în totalitate, prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic din Mass-media. În acest sens, explicaţiile conducerii privind gestionarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru salarizarea acestora era importantă pentru menţinerea unor relaţii corecte şi profesionale în instituţie, precum şi pentru evitarea unor conflicte colective de muncă. Din cauza acestui refuz, conducerea SJP a fost nevoită să acţioneze în instanţă administraţia ANP AGERPRES, proces câştigat la Tribunalul Bucureşti care a admis în parte acţiunea formulată, respingând însă, daunele materiale în valoare de un leu cerute de organizaţia sindicală. 

Menţionăm că SJP a fost reprezentat de avocatul Ştefan Naubauer, doctor şi lector universitar, coordonator Departament Juridic al FRJ MediaSind.


Departament Comunicare


Comments