Comunicate‎ > ‎

Conducerea ANP AGERPRES, dată în judecată pentru abuzurile împotriva propriilor salariaţi!

postat 7 sept. 2011, 01:53 de Office Mediasind
Nemulţumit de refuzul Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti, afiliat la Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, de a renegocia drepturile câştigate prin Contractul Colectiv de Muncă din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES pentru perioada 2011-2013, precum şi de opoziţia organizaţiei sindicale faţă de adoptarea unui nou Regulament Intern care instaurează, practic, dictatura în instituţie, conducerea ANP AGERPRES, în frunte cu directorul general interimar, Ioan Roşca, a trecut la represalii.

După încercările disperate şi ilegale de a scoate organizaţia sindicală din sediu, de a arunca la gunoi panourile de afişaj prin care aceasta comunica cu angajaţii, de a impune unele norme profesionale draconice, de a-i forţa pe unii salariaţi să renunţe la reprezentarea de către SJP în procesul intentat pentru recuperarea celor 25% care au fost tăiate ilegal din salarii, de a imputa angajaţilor contravaloarea unor convorbiri telefonice din cauza unor contracte discreţionare încheiate cu diverse companii de telefonie (în condiţiile în care doar în anul 2010 s-au plătit aproximativ 120.000 euro pentru servicii de telefonie) etc., directorul general interimar al agenţiei, Ioan Roşca, a semnat o contestaţie prin care a atacat la Judecătoria sectorului 1 reprezentativitatea SJP, sindicat cu care, doar cu câteva luni în urmă, a semnat un nou Contract Colectiv. Practic, prin această acţiune, se  încearcă eliminarea reprezentanţilor SJP din Comisia Paritară, din Comisia de Disciplină şi din comisiile de examinare, astfel încât drepturile angajaţilor să nu mai poată să fie apărate.

În acest sens, se fac demersuri pentru crearea unui sindicat galben, obedient conducerii, care să contracareze acţiunile demarate în instanţa de judecată, Parchet, Parlamentul României de către Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti cu sprijinul Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind, Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România şi a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor împotriva abuzurilor administraţiei Roşca.

Având în vedere aceste acţiuni, Biroul Executiv al SJP a luat hotărârea să depună plângere penală împotriva directorului general, Ioan Roşca şi a directorului de resurse umane, Marian Iordan pentru imixtiune sindicală şi fals intelectual. De asemenea,  conducerea ANP AGERPRES va fi acţionată în judecată şi pentru refuzul de a respecta Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile publice deoarece aceasta a dat răspunsuri evazive, incomplete, la următoarele probleme:

1) Detalierea bunurilor şi a serviciilor pe care conducerea le-a avut în vedere pentru achiziţionare în contul sumei de 1 milion lei, fonduri transferate de la rubrica Cheltuieli cu personalul” la rubrica „Bunuri şi servicii” conform Adresei Nr. IIC/7/5-1616/20.06.2011 transmisă SJP;

2) Furnizarea Rapoartelor anuale centralizatoare ale achiziţiilor publice pentru perioada ianuarie 2006 – iulie 2011 care să conţină următoarele informaţii:

a) valoarea şi durata contractului

b) bunul şi / sau serviciul achiziţionat

c) identitatea contractantului

d) modalitatea de atribuire

3) Furnizarea ultimului Proces Verbal încheiat de ANP AGERPRES cu inspectorii Curţii de Conturi şi a Procesului Verbal încheiat cu Inspecţia Muncii, având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 596/RM/6958/19.07.2011, Inspecţia Muncii a constatat mai multe abateri de la legislaţia muncii şi a dispus conducerii AGERPRES măsuri obligatorii, cu termene de realizare ferme  stabilite de inspectorii de muncă;

4) Modalitatea de acordare şi numele persoanelor care au încasat comisioanele pentru contractele de prestări servicii media încheiate în perioada 2006-2011, în special contractele încheiate cu Senatul României şi cu Ministerul Afacerilor de Externe.

5)  Suma anuală aflată la dispoziţia directorului general din fondul de premiere începând din iulie 2003 şi ponderea ei din totalul fondului pe agenţie, ţinând cont de faptul că angajaţii AGERPRES au cele mai mici salarii din mass – media, puţin peste 100 de euro.

6)   Valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractul încheiat cu un SRL din Galaţi pentru efectuarea de traduceri, precum şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru Ministerul Afacerilor Externe, întrucât în agenţie există un întreg departament cu profesionişti specializaţi în traducere din majoritatea limbilor de circulaţie internaţională.

7) Având în vedere unele sesizări primite la sediul SJP privind achiziţionarea unor bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al ANP AGERPRES cum ar fi drujbe, capcane pentru cârtiţe, sape, greble, maşini de tuns iarba, aspirator de frunze, pomi, arbuşti, trandafiri, gazon etc., vă solicităm să ne precizaţi numărul exact al acestora, precum şi natura destinaţiei lor.

8) Deoarece Programul de perfecţionare profesională a salariaţilor din AGERPRES în anul 2010”, document prezentat oficial în şedinţa Comisiei Paritare de către directorul de resurse umane, Marian Iordan, se prevede plata unei sume de 4000 lei pentru achitarea masteratului acestuia la Academia de Studii Economice, s-a solicitat să se precizeze dacă această sumă a fost virată instituţiei de învăţământ, avându-se în vedere faptul că angajatorul nu a respectat prevederile legislaţiei privind formarea profesională potrivit căreia, în termen de doi ani, fiecare angajat trebuie să urmeze o formă de pregătire profesională.

9) Furnizarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Director al ANP AGERPRES din data de 14 07.2011, având în vedere că la această şedinţă directorul agenţiei, Ioan Roşca, împreună cu directorul de resurse umane, Marian Iordan, au încălcat dispoziţiile art. 218 alin. 2 din Legea 62/2011 a Dialogului Social care prevede: „Condiţionarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

În consecinţă, Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind  face un apel către angajaţii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES să nu se lase intimidaţi şi să fie solidari cu acţiunile demarate de către conducerea SJP cu sprijinul Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România şi a Federaţiei Europene a Jurnaliştilor pentru respectarea drepturilor câştigate şi pentru stoparea abuzurilor actualei conduceri a instituţiei.

 

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind

Explicaţie foto: semnarea CCM la nivelul ANP AGERPRES pentru perioada 2011-2013

Comments