Comunicate‎ > ‎

Conducerea Radioului Public confirmă negocierea noilor drepturi pentru toți angajații instituției publice de presă!

postat 10 dec. 2020, 04:03 de Office Mediasind   [ actualizat la 10 dec. 2020, 11:10 ]
https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoyNDI3YjM4Y2RmMjIwMjgy
Federația FAIR-MediaSind invită conducerea SRR să semneze mâine, 11 decembrie 2020, noul Contract Colectiv de Muncă, pentru ca documentul să fie  înregistrat la ITM

Federația Cultură și Mass Media FAIR-MediaSind împreună cu membrii afiliați din Societatea Română de Radiodifuziune – Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din SRR și Sindicatul Salariaților din SRR – SINDSAL SRR, au luat act și salută Informarea  transmisă membrilor CA de către membrii Comisiei de negociere a CCM din SRR, mandatați de angajator și formată din principalii directori ai instituției.

În acest document (foto) membrii Comisiei de negociere din partea Angajatorului confirmă toate drepturile obținute pentru toți angajații Radioului Național, prin încheierea a 12 procese verbale. Așa cum arată informarea, documentul a fost negociat de conducerea SRR împreună cu organizația reprezentativă la nivel de sector Cultură și Mass-Media,  Federația FAIR-MediaSind,  cu  respectarea tuturor etapelor prevăzute de Legea nr. 62/2011, inclusiv invitarea la negocieri a reprezentanților salariaților.

 Contractul a fost negociat în baza a două principii convenite de către părți: 

1)    Neafectarea drepturilor deja dobândite în cadrul actualului CCM și menținerea acestora la același nivel, fără nicio alterare/diminuare.

2)    Încadrarea în limitele bugetului și sustenabilitatea financiară a noilor drepturi negociate.


Potrivit documentului „în urma negocierii, până în prezent, au fost agreate și inserate în cuprinsul CCM noi drepturi pentru salariații serviciului public de radiodifuziune:

a) indexarea salariilor pentru funcțiile de execuție cu 5% și a salariilor pentru funcțiile de conducere cu 3%, majorarea urmând a fi acordată la data intrării în vigoare a noului CCM;

b) majorarea sporului de noapte de la 25 la 30%;

c) inserarea sporului de vechime ca și formulă procentuală în CIM;

d) completarea Anexei nr.4 care stabilește sporurile permanente acordate la nivelul SRR cu sporul pentru handicap în cuantum de 15%,

e) majorarea vârstei de acordare a cadourilor aferente sărbătorii de Crăciun pentru copiii angajaților de la 15 ani neîmpliniți la 16 ani neîmpliniți,

f) acordarea de maxim 5 zile libere plătite angajatului în cazul unor boli grave sau accidentării soțului/soției, copilului în baza unei cereri și a documentelor medicale justificative,

g) inserarea articolelor privind telemunca și munca la domiciliu,

h) completarea Anexei nr. 8 care enumeră bolile grave pentru care se acordă ajutoare cu sindromul Down,

i) elaborarea unui plan de carieră cu consultarea Federației în termen de 9 luni de la
 intrarea în vigoare a noului Contract Colectiv de Muncă, cu noi trepte de salarizare.

j) cresterea de la 2 la 3 salarii minime a ajutorului de înmormântare in cazul decesului salariatului;

k) introducerea zilei de 19.11 ziua internatională a barbatului ca zi liberă platită ce va fi acordată conform optiunii salariatului

Așa cum s-a menționat mai sus, drepturile dobândite în baza actualului CCM au fost menținute nemodificate/nealterate, astfel:

- ajutoarele acordate pentru naștere, căsătorie, deces al unui membru de familie,

- primele de fidelitate si bonificația la pensionare,

- primele de Paște, ziua Radioului și Crăciun,

- ajutoarele acordate pentru boală,

- voucherele de vacanță,

- tichetele de masă,

- tichete culturale,

- tichete de creșă,

- zilele libere acordate pentru căsătorie, naștere, înmormântare,

- zilele suplimentare la concediul de odihnă” – se arată în Informare.

În final,  documentul precizează că “în situația în care din motive neimputabile Societății Române de Radiodifuziune noul Contract Colectiv de Muncă nu va fi înregistrat la ITM București, va fi aplicat art. 20 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, care stipulează prelungirea Contractului Colectiv de Muncă existent pe toată durata stării de alertă și încă 90 de zile de la data acesteia, sub condiția ca la data expirării Contractului Colectiv de Muncă, respectiv 16 decembrie a.c., Guvernul României să prelungească starea de alertă prin emiterea unei noi Hotărâri de Guvern (actuala hotărâre care instituie starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data de 14.11.2020 nu acoperă data de 15 decembrie 2020, data ultimei zi de aplicabilitate a actualului CCM).”

Contractul a fost  negociat de Federația FAIR-MediaSind în baza mandatelor primite de la organizațiile afiliate din SRR, conform prevederilor Legii nr.62/2002 și a clarificărilor oficiale obținute de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și de la Inspectia Muncii, în care se precizează că în lipsa reprezentanților salariaților,  federația reprezentativă la nivel de sector poate negocia si încheia acest document pentru toti salariatii instituției!

Echipa de negociere,  din partea FAIR-MediaSind, a fost formată din 10 persoane, 2 din partea FAIR-MediaSind, 3 desemnate de  SRJ MediaSind, 3 desemnate de SLSRR și una de SINDSAL, împreună cu avocatul federației. Din partea administrației au negociat salariații mandatați în acest sens prin Ordin al Președintelui Director General al SRR, mandatat de către Consiliul de Administrație al SRR să inițieze negocierile, să negocieze și să semneze CCM al SRR.

Având în vedere toate aspectele prezentate de echipa de negociere mandatată de conducerea SRR, precum și faptul că Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu membrii afiliați din SRR - Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din SRR și Sindicatul Salariaților din SRR – SINDSAL SRR -  au îndeplinit toate cerințele prevăzute de Legea nr.62/2011, la fel ca în cazul tuturor contractelor colective încheiate până în prezent de către organizație în principalele instituții din cultură și mass-media, invităm în data de 11.12. 2020, ora 12,00,  la sediul SRR, conducerea Societății Române de Radiodifuziune, să semneze Contractul Colectiv de Muncă negociat pentru perioada 2020-2022.

Considerăm că a venit timpul ca și în cea mai mare instituție de radio a țării, legitimitatea obținerii unor drepturi importante pentru angajații instituției să nu mai fie pusă în pericol de orgoliile și de interesele private ale unor persoane cu pretenții de lideri de sindicat sau de către oricare grupuri de interese care nu au niciun respect față de instituție și față de angajații săi.

 Așteptăm  răspunsul dvs.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent

București, 10 decembrie 2020
Ċ
Office Mediasind,
10 dec. 2020, 04:03