Comunicate‎ > ‎

Conducerea TVR cere acordul angajaților pentru a legitima abuzul privind reținerile nelegale din salariile angajaților!

postat 23 feb. 2022, 05:18 de Office Mediasind   [ actualizat la 23 feb. 2022, 05:19 ]
În documentul propus spre semnare, Directorul Economic al SRTV recunoaște că a încălcat legea reținând nelegal sume fără acordul salariaților!

 MediaSind TVR a sesizat public instituțiile abilitate să cerceteze aceste fapte cu iz penal din instituția publică de presă!


În urma reacției publice a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind și a  filialei MediaSind TVR privind reținerile nelegale dispuse de conducerea Societății Române de Televiziune fără existența acordului scris al  salariaților  și fără a deține un titlu executoriu (amănunte aici: MediaSind protestează față de reținerile nelegale dispuse de conducerea instituției asupra salariilor angajaților TVR!), Direcția Economică  a elaborat un Acord pentru a fi semnat de salariații instituției.

Dacă nu ar proveni de la o instituție serioasă de presă, documentul  ar putea să intre în atenția   Facultăților de Drept ca material de studiu  despre modul cum poate fi acoperită o infracțiune  prin acordul părții vătămate!  

În mod bizar, așa-zisul ACORD prezentat astăzi, 23 februarie 2022, pe rețeaua de Intranet al SRTV (vezi foto) nu face nicio referire la prevederile art.  169 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, potrivit cărora “Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.”, și nici la prevederile art. 110 din Actul Adițional nr.3 la CCM negociat de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu reprezentanții salariaților, potrivit cărora angajatorul este obligat să acorde de la 1 ianuarie 2020 tichete de masă la valoarea maximă prevăzută de lege! (amănunte aici:Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare!)

Ca în vechile filme comice cu Stan și Bran, conducerea Direcției Economice din SRTV recunoaște că “SRTV datorează Angajatului suma de…, reprezentând rețineri fără acordul Angajatului…”! Cu alte cuvinte, Direcția Economică recunoaște implicit, încălcarea prevederilor art. 169 din Codul Muncii, dar și încălcarea prevederilor art. 297 privind abuzul în serviciu („1 Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”) și ale  art. 267 din Codul Penal („1 Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”), să sesizeze de îndată instituțiile abilitate.

Este revoltător modul în care Direcția Economică condusă de fosta lideră a sindicatului de casă al conducerii- SPUSTV, Mihaela Woytovict, a înțeles să rețină sumele pentru tichetele de masă din salariile angajaților și nu din viitoarele tichete de masă care ar fi trebuit acordate în conformitate cu prevederile art. 110 din Actul Adițional nr.3 la CCM negociat de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu reprezentanții salariaților!

Din informațiile primite din interiorul instituției, această decizie a fost luată pentru a îngreuna/sabota prin acordul semnat soluționarea proceselor intentate de către membrii MediaSind TVR împotriva deciziei de neacordare a  tichetelor de masă deoarece, în cazul unui refuz de semnare a angajamentului de plată, conducerea TVR ar fi fost obligată să se adreseze instanței de judecată și să explice de ce încalcă legea părților, adică prevederile CCM din instituție! (amănunte aici: Noi procese împotriva abuzurilor din Televizunea Română: MediaSind acționează în justiție administrația Turturică-Săseanu pentru că refuză să plătească tichetele de masă angajaților TVR!  )

Acum este doar decizia angajaților TVR  dacă  semnează și acceptă să cauționeze aceste evidente abuzuri ale conducerii TVR! Tot dreptul lor este dacă  renunță sau nu la drepturile convenite prin legea părților, și anume de Contractul Colectiv de Muncă din SRTV!

Precizăm că MediaSind TVR a semnalat public aceste fapte cu iz penal Comisiilor de specialitate ale Parlamentului, Curții de Conturi,  DNA și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție!


Departament Comunicare MediaSind TVR                                

București, 23 februarie 2022