Comunicate‎ > ‎

Conducerea TVR recunoaste că de 12 ani nu a mai efectuat măsurători de noxe în instituție!

postat 13 feb. 2019, 04:12 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 feb. 2019, 04:17 ]
Sănătatea angajaților Televiziunii Naționale este amenințată!

Conducerea TVR recunoaste că de 12 ani nu a mai efectuat 
măsurători de noxe în instituție!
 
Un răspuns stupefiant primit  ieri, 12 februarie 2019,  din partea Societăţii Române de Televiziune  la o cerere adresată în baza Legii nr. 544/2001 de către SRJ MediaSind filiala MediaSind TVR, dezvăluie faptul că din anul 2007, în Televiziunea Română nu s-au mai efectuat determinari pentru identificarea factorilor de risc pentru sănătatea angajaților. În data de 4 februarie 2019, SRJ MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR au solicitat conducerii SRTV să răspundă în ce dată au fost efectuate ultimele determinări de noxe în instituție. 

Răspunsul primit din partea  SRTV prin adresa nr. 130008/12.02.2019, a fost edificator:  “1. Ultimele măsurători pentru câmpuri electromagnetice au fost efectuate în anii 2006-2007, cu rezultate sub limitele admise. 2. În vederea estimării costurilor reale pentru efectuarea de noi măsurători, SRTv a contactat firme de specialitate, după cum ați fost informați în cadrul discuțiilor la care faceți referire. În acest moment, procedura este în derulare, cu urcarea ofertei pe SICAP.”

Ori, determinările de noxe nu trebuie rezumate doar la măsurătorile electromagnetice, ci trebuie luate în considerație și zgomote, trepidaţii, temperatură neadecvată, umiditate improprie, curenţi de aer, praf, microorganisme, factori biologici sau microbiologici periculoşi, luminozitate inadecvată, spații în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte, radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj, astfel încât să fie identificați toți factorii nocivi pentru sănătatea salariaților.

Aceste măsurători sunt foarte importante pentru angajați întrucât, în situația în care nivelul factorilor de risc depășește limitele admise, angajatorul este obligat, conform Codului Muncii și a Legii nr. 319/2006 privind protecția și securitatea în muncă, să ia toate măsurile necesare pentru garantarea securitătii locurilor de muncă și a sănătății angajaților! 

În majoritatea institutiilor publice din sectorul Cultură si Mass Media aceste măsuratori se fac, de regulă, de către Directia de Sănătate Publică sau de Institutul Național de Sănătate Publică. De exemplu, Regulamentul-cadru  din Cultură aprobat prin HG nr. 360/2018,  prevede că aceste determinări se reiau o dată la 36 de luni iar angajații beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de până la 15% din salariu. În cadrul comitetelor de securitate în muncă ce trebuie să funcționeze în fiecare societate, se evaluează anual modul în care au fost înlăturați factorii de risc. Ori, în Televiziunea Publică aceste determinari au lipsit 12  ani cu desăvârșire și multi colegi s-au îmbolnăvit, iar unii chiar au decedat.

Având în vedere această situație deosebit de gravă, SRJ MediaSind si MediaSind TVR solicită Inspecției Munciicontroleze modul în care conducerea societăţii a respectat prevederile din domeniul relațiilor de muncă. De asemenea, solicităm Inspecției Muncii să verifice și condițiile de  muncă din Televiziunea Națională, inclusiv în studiourile locale din Craiova, Timișoara, Cluj, Tg. Mureș și Iași, având în vedere faptul că mai mulți angajați au semnalat grave disfuncționalități.

De asemenea, SRJ MediaSind reiterează solicitarea făcută ieri, 12 februarie 2019, Parlamentului, de demitere a presedintelui - director general al SRTV, Doina Gradea, pentru ca activitatea in instituție să revină la normal iar angajații să fie protejați de abuzuri. (vezi aici sesizarea). 

Departament Comunicare SRJ MediaSind                                      

                                                                                  București, 13 februarie 2019