Comunicate‎ > ‎

Conducerea TVR somată în instanță să publice informații despre dezmățul financiar din contractele de asistență juridică!

postat 11 apr. 2019, 00:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 apr. 2019, 03:35 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrsomataininstantasapubliceinformatiidespredezmatulfinanciardincontracteledeasistentajuridica/foto%20actiune%20contracte%20juridice.jpg
Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind
, împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, au depus astăzi, 11 aprilie 2019, la Tribunalul Bucureşti, cererea de chemare în judecată a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public.

Constatând că nerespectarea angajamentelor semnate de către conducere cu Sindicatul pentru Unitatea Salariaţilor din TVR- SPUSTv devine o regulă, că angajaţii celei mai mari instituţii de presă din ţară pierd constant drepturi importante, fiindu-le astfel  afectate atât situaţia financiară, cât şi stabilitatea locurilor de muncă,  constatând că în TVR se mimează activitatea sindicală iar unii lideri primesc  funcţii de conducere şi salarii mărite,constatând încălcarea prevederilor OUG nr. 26/2012 prin încheierea, cu onorarii exorbitante, a mai multor contracte cu diverse case de avocatură în timp ce în SRTV există un Serviciu Juridic,  în   data de 20.02.2019 MediaSind - TVR a  notificat pe preşedintele-director general, Doina Gradea să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public:

“Având în vedere prevederile OUG 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative. potrivit cărora autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care au in structura organizatorica personal propriu de specialitate juridica nu pot achizitiona servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Având în vedere hotărârile Conferintei anuale a MediaSind TVR din 22 ianuarie 2019 și ale Conferinței Naționale a SRJ MediaSind din 29 ianuarie 2019,
În baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, vă solicităm să ne răpundeți la următoarele întrebari:

1.   Ce sume a cheltuit SRTv în perioada 2012 – până în prezent pe contracte de asistenţă juridică?

2.   Care sunt casele de avocatură cu care SRTv a încheiat contracte de asistenţă juridică, în perioada 2012 – până în prezent?

3.  Care au fost sumele cheltuite de SRTv cu fiecare casă de avocatură, în parte, în perioada 2012 – până în prezent?

4.  Care au fost cheltuielile totale ale SRTv în perioada 2012 – până în prezent cu salarizarea personalului propriu de specialitate juridică?

5. Tranzacţia încheiată de conducerea SRTV cu fostul disponibilizat Marin Drumcea privind reangajarea acestuia, fără concurs, la Serviciul Juridic. Sentinţa judecătorească şi Încheierea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Dosar 25660/3/2013 de respingere a cererii SRTV de a se lua act de această tranzacţie. Expunerea de motive, Nota de fundamentare inclusiv anexe, avizele Consiliului Director, Hotărârile Consiliului de Administraţie şi Ordinul PDG privind reangajarea, transformarea Serviciului juridic în departament şi numirea acestuia în funcţia de director al Departamentului juridic.”

În data de 29.03.2019 SRTV a transmis adresa nr. 130030 prin care ne răspunde doar la unele la întrebări, afirmând cu rea credință că  TVR  nu se încadrează în prevederile OUG nr.26/2012.  Conducerea ignoră  faptul că SRTV nu este o instituție privată de presă ci una publică, finanțată în proporție de peste 80 la sută de la bugetul de stat.
 
Conducerea instituției ne-a informat că suma totală cheltuită cu contractele de asistență juridică  este de 5 721 652 lei, defalcată pe anii 2012 – 579 486 lei, 2013 – 808 403 lei , 2014 – 1 007 911 lei, 2015 – 1.140 201 lei , 2016 – 1. 374 415 lei , 2017 – 450 960 lei, 2018 – 290 240 lei. Aceste sume au fost achitate în condițiile în care SRTV are un compartiment juridic pentru care a cheltuit  în aceeași perioadă, pentru salarizare, suma de 6 059 181 lei. Conducerea instituției a pus la dispozițieși  o listă cu mai multe case de avocatură, fără însă să precizeze, așa cum am solicitat, sumele atribuite  pentru fiecare contract.

Precizăm că  șefa TVR a refuzat să pună la dispoziție documentele solicitate privind angajarea fără concurs a unui fost disponibilizat și numirea acestuia, fără respectarea cerințelor legale, la conducerea departamentului juridic, susținând că “nu a identificat întrebarea” !

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrsomataininstantasapubliceinformatiidespredezmatulfinanciardincontracteledeasistentajuridica/foto%20reclamatie%20administrativa%20contracte%20juridice.jpg
Din aceste motive, SRJ MediaSind a depus în data de 02.04.2019 o reclamaţie administrativă, invocând faptul că răspunsul oferit este incomplet şi că sunt așteptate toate informaţiile solicitate, pentru a evita un nou proces  (vezi aici).
La acestă ultimă solicitare conducerea instituţiei nu a trimis niciun răspuns. În aceste condiţii, SRJ MediaSind a decis să se adreseze instanţei, pentru a obliga conducerea TVR să facă publice informaţiile solicitate. 

Precizăm că, în cazul în care instanţa va admite cererea noastră privind eventuale cheltuieli de judecată, SRJ MediaSind va solicita Consiliului de Administrație al SRTV şi Curţii de Conturi ca aceste sume să fie recuperate de la persoanele responsabile de acest nou abuz.

În acest proces, SRJ MediaSind este reprezentat de către Casa de avocatură coordonată de av. Dan Iordache.

Din nefericire, nu este prima dată când  actuala conducere a Televiziunii Române face dovada disprețului său față de angajați și față de lege, motiv pentru care, în acest moment, pe rolul intanţei se află mai multe procese ce au ca obiect lipsa de transparenţă față de cheltuirea  banului public  (vezi aici amănunte), nerespectarea prevederilor  din Contractul Colectiv de Muncă (vezi aici amănunte), neacordarea voucherelor de vacanță, (amănunte aici),   diminuarea drepturilor angajaților   (amănunte aici), precum și lipsa de transparență în privința facilităților acordate sindicatului său de casă, SPUSTv (amănunte aici)

Atitudinea  dictatorială  a şefei TVR, Doina Gradea, a fost de fiecare dată sancționată de  organizaţiile naţionale şi internaţionale de presă, care au  protestat şi au cerut  Parlamentului să o demită de urgenţă de la conducerea instituţiei (vezi aici).   

SRJ MediaSind
Departament Comunicare

București, 11 aprilie  2019