Comunicate‎ > ‎

Confederaţiile sindicale şi patronale şi-au unit forţele împotriva ignoranţei guvernamentale

postat 27 sept. 2011, 03:35 de Office Mediasind
Confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional:

Confederaţia patronală din Industrie, Agricultură, Construcţii şi Servicii din România CONPIROM

Patronatul Român PR

Uniunea Generală a Industriaşilor din România UGIR – 1903

Uniunea Naţională a Patronatului Român UNPR,

reunite în Uniunea Confederaţiilor Patronale Independente din România PATROROM, alături de cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional:

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”

Blocul Naţional Sindical BNS

Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA

Confederaţia Sindicatelor Democratice din România CSDR

Confederaţia Naţională Sindicală MERIDIAN

Au decis ca, în conformitate cu practica europeană privind recunoaşterea reciprocă a partenerilor social şi ca urmare a desconsiderării dialogului social de către Guvernul României, să încheie o convenţie conform prevederilor legislaţiei în vigoare.


Motivele creării acestei convenţii sunt:
1. Lipsa de interes cronică faţă de dialogul social pe care Guvernul României o manifestă şi poziţionarea acestuia, prin Legea nr. 62 din 2011 a dialogului social, în afara contextului european, stabilit prin tratatele Uniunii Europene şi a convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

2. Suprimarea prin lege a Contractului Colectiv de Muncă la nivel naţional şi neadoptarea unei reglementări privind stabilirea sectoarelor de activitate ce a condus la imposibilitatea obţinerii reprezentativităţii partenerilor sociali şi implicit, la imposibilitatea negocierilor colective la toate nivelurile cat si a funcţionării Comitetelor sectoriale.

3. Anularea calităţii de partener social conferit de reprezentativitate prin eliminarea principiului consensualizării privind participarea în cadrul instituţiilor de dialog social, inclusiv în Consiliul Economic şi Social din România.

4. Suprimarea dialogului social în cadrul instituţiilor tripartite prin scoaterea partenerilor sociali (exemplu CNAS) sau neconvocarea acestora în ultimul an (exemplu ANOFM).

       În plus, partenerii sociali semnatari ai convenţiei şi a prezentului comunicat susţin că prin atitudinea Guvernului României şi a instituţiilor subordonate acestuia, procesul dialogului social nu mai este unul tripartit responsabil care să conducă la pacea socială. Practic datorită modificărilor aduse la CES prin Legea 62/2011, mai precis prin neînlocuirea părţii guvernamentale cu reprezentanţi ai societăţii civile şi modificările făcute de nişte confederaţii patronale obediente guvernului, nu se mai poate vorbi despre un dialog social tripartit, ci mai degrabă de un dialog civic bipartit. Structura Consiliul Economic şi Social astăzi nu mai respectă principiul tripartitismului. Practic, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, statutaritatea plenului CES se poate realiza prin prezenţa a doar doi dintre cei trei parteneri. În consecinţă, şi deciziile pot fi luate în absenţa unuia dintre parteneri, principiul tripartitismului fiind astfel desfiinţat.

    Dialogul social urmează să se realizeze prin constituirea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS). Faptul că guvernul nu s-a obosit să convoace CNTDS, nici măcar o dată de la intrarea în vigoare a Legii 62/2011 în luna mai a anului curent, denotă lipsa de interes a acestuia faţă de procesul  dialogului social şi faţă de atingerea idealului de pace socială strict necesară în această situaţie de criză.

    Faţă de cele prezentate, confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale reprezentative solicită de urgenţă primului ministru convocarea Consiliului Naţional Tripartit şi analizarea soluţiilor de combatere a crizei, soluţiile de relansare a unui dialog social tripartit real.

Departament Comunicare


Comments