Comunicate‎ > ‎

Conferinţa anuală a MediaSind TVR a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor din SRTV

postat 23 ian. 2019, 00:59 de Office Mediasind   [ actualizat la 23 ian. 2019, 03:07 ]
Reprezentanții filialei MediaSind TVR din cadrul Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind, întruniți ieri, 22 ianuarie 2019, în şedinţa Conferinței anuale, au decis strategia pe care organizaţia sindicală o va aplica în anul 2019 pentru apărarea drepturilor angajaţilor Societăţii Române de Televiziune.

În cadrul şedinţei au fost discutate toate disfuncţiile semnalate de către membrii afiliaţi din Televiziunea publică, pornind de la cele din zona editorială, continuând cu discrepanţele salariale între angajaţii cu aceleaşi atribuţii, sau între angajaţii instituţiei şi colaboratori – persoane fizice sau juridice. Au fost semnalate, de asemenea, problemele privind condiţiile precare de lucru și dotarea tehnică insuficientă, precum și o serie de nereguli în respectarea legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali, au fost subicte importante dezbătute de către delegaţi.

Reprezentanţii sindicali au analizat atât problemele cu care se confruntă salariaţii din studiourile teritoriale, cât și pe cele privind drepturile profesionale ale tuturor angajaților, a problemelor tehnice, administrative şi, nu în cele din urmă, a celor legate de fişele de post şi de salarizare.

În finalul Conferinţei, membrii MediaSind TVR au stabilit următoarele priorităţi: 

1. Negocierea în regim de urgenţă a unui Contract Colectiv de Muncă sau a unui Acord social  demn de o instituţie publică de presă europeană, care să garanteze drepturile fundamentale ale angajaților şi care să asigure un sistem de salarizare echitabil, corespunzător muncii și calificării fiecărui salariat, în toate sectoarele de activitate din SRTV. Menţionăm că Federaţia FAIR-MediaSind este singura organizaţie din România care are  reprezentativitate pentru sectorul Cultură şi Mass-Media şi, potrivit Legii Dialogului Social, are dreptul să negocieze, în baza mandatului acordat de membrii afiliaţi, contracte colective de muncă în instituţii.

  În  situaţia în care vor fi demarate procedurile pentru negocierea CCM în SRTV , este foarte important să se ştie care dintre sindicate deţine majoritatea. Pentru ca negocierile să fie transparente,  conducerea SRTV trebuie să facă public numărul membrilor din fiecare organizaţie. Este necesar să se clarifice cât mai repede problema reprezentativității sindicale pentru că salariații au nevoie de o abordare responsabilă din partea liderilor lor. MediaSind TVR consideră că angajaţii Televiziunii publice au urgent nevoie de un contract colectiv de muncă capabil să garanteze atât buna funcționare a instituției, cât și drepturile legitime ale salariaților, în aceleași condiții ca în  celelalte instituţii publice din mass-media europeană.

2. Recâștigarea drepturilor bănești pierdute sau cedate în ultimii 10 ani, astfel încât angajaţii SRTV să recupereze şi să beneficieze de: pragul de 40% peste salariul minim pe economie de la care porneau salariile în SRTV, prag la care sindicatul aşa-zis reprezentativ din SRTV a renunțat în anul 2012 în cadrul negocierilor pentru contractul colectiv.

3. Recunoașterea unor sporuri la care angajaţii SRTV au  dreptul prin lege, la fel ca în cazul celorlalţi angajaţi din sectorul Cultură şi Mass-Media: spor de fidelitate, spor pentru condiţii deosebite de muncă, indemnizaţie de hrană, tichete culturale. Nu ultimul rând, trebuie recâștigate garanțiile privind protecţia locurilor de muncă, cum ar fi salariile compensatorii în caz de concedieri colective.

4. Monitorizarea permanentă a repectării aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.

5.  Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

6. Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

Pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat din SRTV s-a convenit organizarea unor întâlniri la sediul SRTV cu avocaţii SRJ MediaSind, lunar sau ori de câte ori este nevoie,  pentru a fi prezentate şi soluţionate problemele angajaţilor. Participanții la Conferință au decis ca, în cazul unor procese colective, onorariul avocaţilor să fie achitat de către MediaSind - TVR, în numele membrilor de sindicat. 

Serviciile de asistenţa juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia are încheiat contract, constituie o garanție suplimentară că MediaSind-TVR  se va implica cu profesionalism pentru a garanta angajaţilor SRTV siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă. 

Vom realiza toate aceste obiective prin asigurarea unui management transparent al sindicatului nostru, oferind membrilor noștri toate informațiile privind deciziile luate la nivel de conducere.

Pentru o perioadă de un an, a fost aleasă următoarea conducere a filialei MediaSind TVR:

Sorin Torică, Preşedinte, 

Loara Ştefănescu, Elena Boda, Corina Cişmigiu, Horia Gruşcă, Viorel Popescu, Cosmin Andrei, Ovidiu Cristescu,  Florin Ghica, Vitalie Lupaşcu, Viorel Onuţu, Cristian Alin Ilea, Daniel Vistorovschi, Gabriel Sîrmei, Dănuţ Verenca, Răzvan-Ion Nicolae, Alexandru Claudiu Ilie, Dumitru Dragomir – Vicepresedinţi,

Bogdan Stefan – Trezorier,

Cismigiu Paul Robertino – Secretar General.          

Vă așteptăm în filiala noastră, pentru că împreună vom fi puternici, iar vocea noastră va conta!

Vă asigurăm că fiecare membru al nostru va fi respectat și ascultat!

Cei care doriți să veniți alături de noi ne găsiți pe pagina de FB, în grupul ”MediaSind TVR”, telefonic sau pe mail tvr@mediasind.ro site mediasind.ro

 

 Împreună vom fi mai puternici!


 Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind  - Filiala MediaSind TVR

                                                                                                                   Bucureşti, 23 ianuarie 2019