Comunicate‎ > ‎

Congresul FAIR-MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor lucrătorilor din cultură şi mass-media!

postat 19 feb. 2020, 00:38 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 feb. 2020, 00:43 ]
Delegaţii prezenţi la Congresul Extraordinar al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR- MediaSind ce a avut loc în perioada 17-19 februarie 2020 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţare, au adoptat direcţiile de acţiune pentru apărarea drepturilor lucrătorilor din domeniu în mandatul 2020-2024. Participanţii au adoptat următoarele obiective:

Negocierea si semnarea  unui contract colectiv de muncă la nivel de Sector Cultură şi Mass-Media.
 
Modificarea Legii salarizarii unice  în vederea unei ierarhizări corecte a funcţiilor de execuţie şi de conducere din sector.

Respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

FAIR-MediaSind va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile unde are membri afiliaţi.

Sustinerea sindicatelor membre cu privire la respectarea aplicării prevederilor CCM cu privire la protecția muncii, asigurarea condițiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegație și respectarea strictă a încadrării în prevederile din fișa postului.

Respectarea legalității și transparenței în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii.

Sprijin pentru orice proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a CNA, precum şi introducerea taxei mass-media pentru Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, ca garanţie a unei informări corecte a cetățenilor, a eliminării distorsiunilor de informare şi a asigurării  independenței editoriale a acestor instituții.

FAIR-MediaSind sprijină orice iniţiativă legislativă care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din cultură si mass-media.  

Împreună cu Federaţia Internatională a Muzicienilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor,  Federatia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor si UNI GLOBAL UNION,  FAIR-MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, FAIR-MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru lucratorii din cultură şi mass-media. 

FAIR-MediaSind susţine modificarea legislaţiei muncii astfel încât şi lucrătorii independenţi să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, concedii platite, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivelul sectorului cultură si mass-media.

FAIR-MediaSind susține toate demersurile membrilor afiliaţi din Societatea Română de Radiodifuziune  - SRR și Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalității în aceste două instituții. În acest sens, reiterează cererea  de demitere în regim de urgenţă a conducerilor SRR şi SRTV şi   numirea în fruntea  acestor instituţii a unor profesioniști care să respecte meseria de jurnalist si misiunea publică stabilită prin lege. 

FAIR-MediaSind va iniţia demersurile legale în vederea modificării şi completării Legii pensiilor publice în sprijinul salariaţilor din cultură şi mass-media.

FAIR- MediaSind va face demersuri către Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii pentru recunoasterea bolilor profesionale  ale salariaţilor din  domeniu.

FAIR-MediaSind va solicita din partea instituţiilor statului reglementări  riguroase privind situatia muncii nenormate pentru lucrătorii din cultură şi mass-media.

FAIR-MediaSind va solicita modificarea şi completarea Legii nr 62/2011 pentru deblocarea dialogului social la nivel national, de sector şi de unitate.

Având în vedere faptul că numărul membrilor organizaţiei este într-o continuă creştere, fapt ce demonstrează sporirea încrederii salariaţilor în organizaţia noastră, ne întăreşte convingerea ca Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind are acum profilul unei organizaţii europene care poate apăra şi promova drepturile şi interesele membrilor săi. Această misiune poate fi realizată cu succes şi datorită sprijinului constant pe care federaţia îl primeşte din partea organizaţiilor la care este afiliată cu drepturi depline: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere Frăţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, UNI Global UNION şi UNI MEI.

Congresul Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

 19 februarie 2020