Comunicate‎ > ‎

Curtea de Apel Bucureşti obligă conducerea ANP AGERPRES să facă publice informaţiile solicitate de sindicat

postat 1 oct. 2012, 01:24 de Office Mediasind
Curtea de Apel Bucureşti a respins recursul formulat de către Ioan Roşca, directorul general interimar al Agenţiei  Naţionale de Presă AGERPRES, împotriva sentintei Tribunalului Municipiului Bucureşti prin care instituţia era obligată să facă publice mai multe informaţii care pot demonstra gestionarea frauduloasă a fondurilor financiare în cea mai mare agenţie de presa, ANP AGERPRES:

 http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=2&d=MzAwMDAwMDAwNDM2MTcw    

     Mai multe acuzaţii primite din partea unor angajaţi şi foşti angajaţi ai ANP AGERPRES au semnalat Sindicatului Jurnaliştilor Profesionişti (SJP) abuzuri în gestionarea fondurilor publice comise de către directorul general interimar împreună cu unele persoane din conducerea instituţiei. Pentru a clarifica aceste acuzaţii, în data de 21.07.2011, SJP a solicitat conducerii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 şi a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al ANP AGERPRES pentru perioada 2011-2013, să pună la dispoziţie următoarele informaţii de interes public:

1)      Detalierea bunurilor şi a serviciilor pe care le are în vedere pentru achiziţionare în contul sumei de 1 milion lei, fonduri transferate de la rubrica “Cheltuieli cu personalul” la rubrica „Bunuri şi servicii” conform Adresei Nr. IIC/7/5-1616/20.06.2011 transmisă SJP;  

 2)       Furnizarea Rapoartelor anuale centralizatoare ale achiziţiilor publice pentru perioada ianuarie 2006 – iulie 2011 care să conţină următoarele informaţii: a) valoarea şi durata contractului; b) bunul şi / sau serviciul achiziţionat; c) identitatea contractantului; d) modalitatea de atribuire;

    3)       Prezentarea ultimului Proces Verbal încheiat de ANP AGERPRES cu inspectorii Curţii de Conturi şi a Procesului Verbal încheiat cu Inspecţia Muncii, având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 596/RM/6958/19.07.2011, Inspecţia Muncii a constatat mai multe abateri de la legislaţia interna.

4)       Modalitatea de acordare şi numele persoanelor care au încasat comisioanele pentru contractele de prestări servicii media încheiate în perioada 2006-2011, în special contractele încheiate cu Senatul României şi cu Ministerul Afacerilor de Externe.

 5)       Suma anuală aflată la dispoziţia directorului general din fondul de premiere începând din iulie 2003 şi ponderea ei din totalul fondului pe agenţie, ţinând cont de faptul că angajaţii AGERPRES au cele mai mici salarii din mass – media, în jur de o sută de euro.

    6)       Valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractul încheiat cu un SRL din Galaţi pentru efectuarea de traduceri, precum şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru Ministerul Afacerilor Externe, desi în agenţie există un întreg departament cu profesionişti specializaţi în traducere din majoritatea limbilor de circulaţie internaţională.

  7)        Având în vedere unele sesizări  privind achiziţionarea unor bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al ANP AGERPRES cum ar fi drujbe,greble, sape, capcane pentru cârtiţe, maşini de tuns iarba, aspirator de frunze, pomi, arbuşti, trandafiri, gazon etc.,  s-a solicitat să  se precizeze numărul acestora, precum şi natura destinaţiei lor.

  Deoarece administraţia a dat curs parţial acestor solicitări, preferând să ofere  răspunsuri incomplete şi evazive, apărarea drepturilor statutare ale angajaţilor  ANP AGERPRES de către sindicat a fost prejudiciată. Din cauza acestui refuz, conducerea SJP a fost nevoită să acţioneze în instanţă administraţia ANP AGERPRES, proces câştigat la Tribunalul Bucureşti şi, în final, la Curtea de Apel care a respins recursul formulat de către conducerea instituţiei de presă.

În acest proces, SJP a fost reprezentat de avocatul Ştefan Naubauer, doctor şi lector universitar, coordonator Departament Juridic la FRJ MediaSind. Senţinţa este definitivă şi irevocabilă.

 Departament Comunicare

Comments