Comunicate‎ > ‎

Curtea de Conturi a confirmat că a sesizat Parchetul împotriva conducerii TVR pentru nerecuperarea prejudiciului de 65 520 lei de la sindicatul de casă!

postat 11 oct. 2022, 00:18 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 oct. 2022, 00:18 ]
Într-o adresă transmisă  Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind - Filiala MediaSind TVR, Curtea de Conturi a confirmat faptul că a sesizat organele de urmărire penală deoarece fosta conducere a Societății Române de Televiziune reprezentată de Doina Gradea a refuzat să recupereze prejudiciul de 65 520 lei constatat de inspectorii CCR  prin neplata de către Sindicatul pentru Unitatea TVR – SPUSTV a chiriei pentru sediul ocupat abuziv.

În data de 26 septembrie 2022, MediaSind TVR a solicitat  în baza Legii nr.544/2001, conducerilor Societății Române de Televiziune și a Curții de Conturi informații despre situația prejudiciului constatat de inspectorii instituției de control în cuantum de 65.520 lei produs de către Sindicatul Unit al Salariaților din TVR prin refuzul acestei organizații sindicale de a plăti chiria pentru folosința spațiului aparținând TVR. Deși a existat Decizie și măsură impusă de Curtea de Conturi, reprezentanții Departamentului Juridic au depus tardiv cererea de chemare în judecată pentru atragerea răspunderii delictuale în vederea recuperării prejudiciului cauzat Televiziunii Române, motiv pentru care Tribunalul Municipiului București a respins acțiunea!

De asemenea, în aceeași adresă, MediaSind TVR a solicitat și informații despre alte facilități acordate unor foști lideri ai Sindicatului SPUSTV, Ramona Săseanu fost vicepreședinte SPUSTV, actual producător general și Dragoș Bocănaciu, fost președinte SPUSTV și fost director al Departamentului Sport. (amănunte aici: Cum au fost ajutați liderii SPUSTV să nu mai plătească peste 65 000 lei reprezentând prejudiciu - neplată chirie pentru sediu! )

Dacă la această cerere conducerea  TVR a transmis prin Serviciul Comunicare,  Relații Publice și Protocol  că are nevoie de 30 de zile pentru comunicarea informațiilor solicitate, Curtea de Conturi ne-a răspuns prompt.  Prin adresa nr. 78478/10.10.2022, Serviciul de Comunicare, Imagine și Relații Publice a Curții de Conturi ne-a comunicat că „Raportat la obiectul cererii nr 78478/27.09.2022, în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a Măsurii II.3 din Decizia nr.11/2017, emisă la Societatea Română de Televiziune (SRTv), s-a constatat că aceasta nu a fost adusă la îndeplinire (conform Raportului de follow-up înregistrat la entitate sub nr. C/6176/16.06.2020). Pe cale de consecință, potrivit dispozițiilor  art.64 din legea nr.94/1992, în anul 2021 au fost sesizate organele de urmărire penală competente”

Vă prezentăm alăturat adresa transmisă conducerilor SRTV și a Curții de Conturi:

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 11 octombrie 2022


Către Societatea Română de Televiziune,

În atenția dlui. Dan Cristian Turturică, Președinte-Director general

Către Curtea de Curtea de Conturi a României

Dlui. Mihai Busuioc, Președinte

 

Subscrisa, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - Filiala MediaSind TVR cu sediul în București, strada Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intrarea B,etaj 1, sector 1, CIF 14196803, cont nr. RO43RNCB0812119263750001 deschis la BCR,

 

Având în vedere mai multe informări privind tratamentul preferențial și nelegal de care se bucură organizația sindicală denumită Sindicatul pentru Unitatea Salariaților din TVR -  SPUSTV  precum și unii foști lideri ai acestei organizații, din partea unor persoane cu funcții de conducere în Societatea Română de Televiziune,

 

În baza prevederilor Legii 544/2001 privind informațiile de interes public, vă solicităm să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Dacă a fost dusă la îndeplinire măsura II.3 (pct 11. din procesul-verbal de constatare) din raportul Curtii de Conturi -Decizia nr. 11/2017 cu privire la recuperarea prejudiciului de 65.520 lei-darea in folosinta Sindicatului pentru Unitatea Salariatilor TV - SPUSTV a spatiului domeniului pubic al statului fără a se percepe chirie.

2. Dacă măsura II.3 (pct 11. din procesul-verbal de constatare) prevăzută în Decizia nr. 11/2017 cu privire la recuperarea prejudiciului de 65.520 lei este cuprinsă în Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 11/30.10.2027 (Raport de follow-up) înregistrat la SRTv cu nr. C/5366/11.02.2022. Explicați cauza omiterii sau a neîndeplinirii măsurii, după caz.

3. Dacă măsura II.3 (pct 11. din procesul-verbal de constatare) cu privire la recuperarea prejudiciului de 65.520 lei nu a fost dusă la indeplinire de catre SRTv si nu este consemnată în Raportul de follow-up, vă solicităm  să ne comunicați de ce SRTv nu a întreprins demersurile necesare legale în vederea consemnării măsurii în Raportul de follow-up înregistrat la SRTv cu nr. C/5366/11.02.2022.

4. Cu privire la Dosarul nr. 37642/299/2020 având ca obiect recuperarea prejudiciului de 65.520 lei, stabilit de catre auditorii Curtii de Conturi prin Decizia nr. 11/2017, va rugam sa ne comunicati cine se face vinovat de introducerea cu voită întârziere a acțiunii de recuperare a prejudiciului, având în vedere soluția instanței, și anume: “Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge ca fiind prescrisă acţiunea privind obligarea pârâtei la plata sumei de 65552,76 lei şi a dobânzii legale şi penalităţile calculate la debit. Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.”

5. Situația deplasărilor efectuate de dna. Ramona Săseanu, producător general, de la numirea acesteia în funcție și până în prezent, cu anexarea copiilor după rapoartele de activitate.

6. Copie după Decizia CD și motivațiile privind acordarea dreptului de a colabora la alte posturi tv concurente SRTV pentru dl. Dragoș Bocănaciu, jurnalist tv.

Vă solicităm să ne transmiteți răspunsurile la adresele de mail office@mediasind.ro și tvr@mediasind.ro în termenul legal de 10 zile.