Comunicate‎ > ‎

FAIR-MediaSind suspendă acţiunile greviste în urma semnării Acordului cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

postat 20 mai 2018, 23:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 mai 2018, 23:44 ]
În urma consultării organizaţiilor afiliate, privind semnarea unui Acord cu conducerea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a decis suspendarea acţiunilor greviste programate a fi declanşate în perioada următoare.

Acordul, semnat, pe deoparte, de ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale,  George Ivaşcu, de secretarii de stat, de secretarul general al MCIN  şi de către preşedintele FAIR-MediaSind, Leonard Pădureţ, alături de Cristinel Godinac, preşedinte executiv, prevede următoarele:

Art.1. Părţile vor iniţia demersurile necesare în vederea completării și modificării Legii salarizarii unitare a personalului bugetar nr 153/2017, în sensul eliminării diminuărilor salariale care au intervenit de la 1 Ianuarie 2018 precum și eliminarea discriminărilor și a ierarhiilor profesionale introduse în mod arbitrar, prin anexa nr III a legii.
Termen: 30 zile.

Art.2
Părţile vor iniţia demersurile necesare pentru adoptarea în regim de urgență, prin Hotărâre de Guvern, a Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal și marimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “CULTURĂ”, conform art. 32 din Legea nr 153/2017 și care să includă toate funcțiile din aceste instituții: artistice, tehnice și administrative, inclusiv funcțiile comune. 
Termen: 30 zile.
 
Art.3 Părţile se angajează să iniţieze începerea negocierilor în vederea încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grupuri de unităţi. 
Termen 15 zile.

Art.4.  Părţile convin să iniţieze demersurile pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 Termen 30 zile.

Art.5 Părţile convin să iniţieze demersurile pentru reorganizarea sistemului de subordonare și finanțare a instituțiilor de cultură. 
Termen 30 zile.

Art.6 Părţile convin să facă toate demersurile necesare pentru redeschiderea sălii de spectacole a Teatrului Național de Operetă și Muzical ”Ion Dacian” din Bdul. Octavian Goga nr. 1.

Art.7 Părţile convin să iniţieze demersurile necesare pentru deblocarea, prin memorandum depus la Guvern, a posturilor vacante din instituțiile de cultură și mass-media. 
Termen 30 zile.

Art.8 Identificarea şi implicarea instituţiilor din cultură şi mass-media în care Federaţia FAIR-MediaSind are organizaţii affiliate, în proiectele şi programele Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, privind rolul culturii în dezvoltarea societăţii, în programe de formare profesională şi proiecte europene destinate angajaţilor şi angajatorilor din Cultură şi Mass-Media.
Termen permanent.

Art.9 Pe perioada prezentului ACORD, Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind se obligă să suspende acţiunile de protest programate.

Art.10 Prezentul ACORD se încheie pe o perioadă de un an de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire.

FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă din sectorul Cultură şi Mass-Media, va urmări ca toate punctele din Acord să fie finalizate în termenele negociate, pentru ca problemele tuturor celor care lucrează în acest important domeniu de activitate să fie soluţionate.

Totodată, FAIR-MediaSind mulţumeşte tuturor membrilor care au dovedit curaj, semnând pentru declanşarea grevei generale în sectorul Cultură şi Mass-Media. Ne folosim de acest prilej pentru a mulțumi tuturor organizaţiilor afiliate care, încă odată, au dat dovadă de solidaritate. Trebuie să remarcăm faptul că este pentru prima data când angajaţii din cultură s-au solidarizat cu cei din mass-media pentru a rezolva problemele cu care se confruntă. În cazul în care Acordul nu va fi respectat, conflictul va fi redeschis.

Federaţia Cultură şi mass-Media FAIR-MediaSind

Biroul Executiv Permanent

                                                                                                               Bucureşti, 21 mai 2018