Comunicate‎ > ‎

Federația FAIR-MediaSind a actionat în judecată conducerea Centrului Cultural Galați pentru că ascunde informațiile publice referitoare la activitatea și evaluarea managerului instituției!

postat 13 oct. 2022, 01:31 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 oct. 2022, 01:31 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-158/foto%20actiune.jpg
Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind a acționat în justiție (foto) conducerea Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați deoarece aceasta a refuzat să  pună la dispoziție toate informațiile publice solicitate prin petiția  nr. 1850 din 24.08.2022, referitoare la managementul abuziv de care este acuzat actualul manager interimar Vali-Viorel Sandu. (amănunte aici: Federația FAIR-MediaSind continuă demersurile pentru sancționarea abuzurilor șefului Centrului Cultural Dunărea de Jos din Galați!)

Prin adresa nr.3075/22.09.2022  semnată de  managerul interimar Vali Viorel Sandu, împreună cu  avocata Valentina Andrei și șefa serviciului Financiar – Contabilitate, Adriana Căpățînă, Centrul Cultural Dunărea de Jos Galați a răspuns incomplet  și superficial la solicitările noastre, după cum urmează:

La întrebarea nr. 1 – Situația contractelor de achiziții încheiate în perioada mandatului de management al dlui. Vali-Viorel Sandu, după următorul model: nume firmă, obiectul contractului și suma plătită, ni s-a pus la dispoziție  o situație care conținea doar denumirea achiziției, numele ofertantului și valoarea fără TVA, lipsind obiectul contractului, cu toate achizițiile făcute (cantități, număr, descriere, servicii prestate etc.)

La întrebarea nr. 2 – Situația deplasărilor interne și internaționale efectuate în ultimii 3 ani de manager și membrii echipei  de conducere a instituției, după modelul: funcție, locul deplasării, suma decontată și raportul justificativ, ni s-a transmis o situație din care lipsesc funcțiile, sumele efectiv acordate și rapoartele justificative de activitate.

La întrebarea nr.3 – Copii după foile de parcurs și bonurile de combustibil pentru autovehicolul cu nr. GL – 20 CJC, răspunsul a fost incomplet deoarece nu s-au trimis decât câteva file care acopereau activitatea pentru aproximativ o lună, încheiate incomplet, cu rubrici necompletate, iar copiile după bonurile de benzină nu ne-au fost transmise.

La întrebarea nr.5 – Copii  după proiectele editoriale aprobate în ultimii 3 ani și sumele plătite de instituție pentru fiecare proiect în parte,  lipsesc informațiile referitoare plățile efectuate.

La întrebarea nr. 7 – „Copii după Rapoartele evaluărilor anuale din ultimii 3 ani ale managerului Vali-Viorel Sandu, conform art. 36 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, din care cităm: Articolul 36 (1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin.2) și 3)” , nu ni s-a transmis niciun răspuns!

Considerăm că prin refuzul conducerii Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați de a ne transmite toate  informaţiile publice solicitate, ni s-a încălcat dreptul nostru nepatrimonial prevăzut de art. 6 alin. 1 din Legea 544/2001 ("Orice  persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.") şi obligaţia corelativă prevazută la art. 6 alin. 2 ("Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal")

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în calitate de organizație reprezentativă la nivel de sector Cultură și Mass-Media și în acord  cu revendicările membrului afiliat din Centrul Cultural Dunărea de Jos din GalațiSindicatul Național din Cultură FAIR- Filiala Galați, continuă demersurile oficiale pentru sancționarea abuzurilor de care este acuzat managerul interimar al instituției de cultură, Vali-Viorel Sandu  (amănunte aici: Angajații Centrului Cultural “Dunărea de Jos” din Galați cer managerului să se ocupe de problemele din cultură în loc de propria gogoșerie! și aici: Federația FAIR-MediaSind cere demiterea managerului – afacerist de la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” din Galați!)

Totodată,  Federația FAIR-MediaSind împreună cu Sindicatul Național din Cultură FAIR reiterează solicitarea transmisă  Consiliului Județean Galați privind demiterea de urgență a managerului interimar a Centrului Cultural Dunărea de Jos Galați, Vali Viorel Sandu, și organizarea unui concurs de proiecte de management pentru ca instituția să fie condusă de profesioniști dedicați și cu experiență în management cultural.

Departament Comunicare Federația FAIR-MediaSind    

București, 13 octombrie 2022