Comunicate‎ > ‎

Federația FAIR-MediaSind cere înlăturarea discrepanțelor salariale din sectorul Cultură și Mass-Media

postat 6 mai 2019, 02:05 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 mai 2019, 02:37 ]
Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
, singura organizație reprezentativă pentru sectorul Cultură și Mass-Media, a solicitat astăzi, 6 mai 2019, ministrului Culturii și Identității Naționale, Valer - Daniel Breaz, ca instituția pe care o conduce să inițieze modificarea Legii nr. 153/2017 în vederea eliminării discrepanțelor salariale existente între angajații din acest important domeniu.

FAIR-MediaSind solicită ministrului culturii să respecte Acordul încheiat de MCIN cu federația în data de 17 mai 2018 pentru stingerea conflictului de muncă declanșat la nivel de sector cultură și mass-media, document prin care  Ministerul Culturii s-a angajat să soluționeze mai multe probleme grave din sistem, inclusiv eliminarea acestor discriminări dintre angajați  prin alinierea salariilor de bază la același nivel pentru aceeași funcție, grad și gradație (amănunte aici).

FAIR - MediaSind atrage atenția că existența discrepanțelor cu privire la cuantumul salariului de bază aferent personalului bugetar care ocupă aceeași funcție, grad și gradație a fost sancționată inclusiv de către Curtea Constituțională. Astfel,  prin Decizia nr. 794/15.12.2016, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea prevederilor art. 31 alin. (12) din OUG nr. 57/2015, precum și faptul că prevederile art. 31 alin. (11) și (13) din OUG nr. 57/2015 sunt constituționale în măsura în care aceste prevederi legale sunt intepretate în sensul reținut în considerentele deciziei Curții Constituționale.

Analizând constituționalitatea prevederilor art. 31 alin. (11), (12) și (13) din OUG nr. 57/2015, Curtea Constituțională a reținut că “nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare la care se face egalizarea prevăzută de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016), trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. Aşadar, personalul care beneficiază de aceleaşi condiţii trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică”.

De asemenea, în cuprinsul aceleiași decizii, Curtea Constituțională a reținut că “în vederea egalizării prevăzute de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, <<nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare>>, care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică“.

Având în vedere cele reținute de Curtea Constituțională în Decizia nr. 794/2016, rezultă că personalul care ocupă aceeași funcție și deține același grad profesional trebuie să fie salarizat la nivelul maxim, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Principiul enunțat de Curtea Constituțională a fost preluat și în conținutul art. 6 din Legea nr. 153/2017, potrivit căruia sistemul de salarizare reglementat are la bază următoarele principii: ”b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție; c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală; d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor”.

Or, deși necesitatea existenței unui salarizări egale pentru salariații bugetari care prestează aceeași muncă și ocupă aceeași funcție, grad profesional și gradație  a fost consacrată la nivel de principiu fundamental în Legea nr. 153/2017, în practica instituțiilor de cultură și mass-media  nu există o aplicare unitară a prevederilor legale, în sensul în care personalul bugetar din aceste instituții este încadrat pe grile de salarizare diferite din cadrul Legii nr. 153/2017, în funcție de subordonarea instituției.

FAIR-MediaSind atrage atenția că nerespectarea angajamentelor luate de către Ministerul Culturii în cadrul Acordului încheiat cu organizația noastră, poate duce la redeschiderea conflictului de muncă la nivel de sector cultură și mass-media.

Departament Comunicare FAIR-MediaSind                    

   București, 6 mai 2019