Comunicate‎ > ‎

Federația FAIR – MediaSind prezintă Contractul Colectiv de Muncă din Televiziunea Română înregistrat de ITM București!

postat 8 iun. 2022, 02:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 iun. 2022, 02:47 ]
Contractul produce efecte juridice din data de 6 iunie 2022, iar prin drepturile profesionale și salariale negociate este cel mai performant, consistent și modern din istoria instituției publice de presă! 


Inspectoratul Teritorial de Muncă București a transmis astăzi, 8 iunie 2022, că în urma verificărilor a decis înregistrarea Contractului Colectiv de Muncă negociat și semnat de Federația Cultură și Mass-Media  FAIR-MediaSind - în baza mandatului acordat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR, împreună cu președintele-director general al Societății Române de Televiziune, Dan Cristian Turturică! Documentul a fost înregistrat sub nr. 163/06.06.2022 și produce efecte juridice 24 luni! (foto)

Așa cum Federația FAIR-MediaSind a fost mandatată de membrii afiliați, în urma negocierii noului Contract Colectiv de Muncă au fost păstrate, fără a exista diminuări sau eliminări, toate drepturile și beneficiile salariaților SRTV care erau în actualul C.C.M, dar au fost introduse și clauze profesionale și salariale pe care angajații instituției nu le-au avut niciodată. Totodată, revin unele drepturi pe care salariații le-au pierdut din cauza trădărilor din partea unor așa-ziși lideri de sindicat.

Astfel, la loc de cinste, se află clauza de conștiință cu valabilitate pentru toți salariații instituției, indiferent de funcția pe care o ocupă în instituție. Potrivit acestei prevederi, angajatul TVR are dreptul „Să refuze să execute un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv  al/a cărui/carei  conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri; Să refuze divulgarea surselor de informaţii; Să-şi exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRTv, Regulamentul Intern din SRTv, Statutul Ziaristului din SRTv, Codul de conduită pentru angajați și colaboratori TVR, deontologia profesională, precum și prevederile legale în vigoare; Să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatorul, în cazul în care cunoaşte sursele de informare în baza cărora jurnalistul s-a documentat şi a realizat materialul editorial sau emisiunea, are obligaţia de a păstra confidenţialitatea acestora; Să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia sefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor si libertății de exprimare a jurnalistului.” Totodată,  interzicerea cenzurii și dreptul la libertatea de exprimare și de opinie al fiecărui salariat, sunt clauze situate la loc de cinste în cadrul documentului negociat.

De asemenea, au fost stabilite drepturi privind funcționarea unui dialog social între partenerii social la standarde europene, care dau posibilitatea organizației  afiliate Federației FAIR-MediaSind să  reprezinte eficient și onorant interesele membrilor de sindicat. În acest sens, la toate ședințele de CD și de CA, reprezentanții MediaSind TVR vor avea calitatea de invitat permanent, cu drept la opinie asupra oricărui subiect care privește interesele economice, sociale și culturale ale membrilor de sindicat! 

Totodată, la concursurile pentru angajare și promovare, reprezentanții MediaSind vor avea un reprezentant cu drept de notare! A fost clarificată și situația delegațiilor, în acest sens noua diurnă a fost negociată la 50 de lei pe zi cu posibilitatea majorării cu 50% a cuantumului acesteia, dar și a indemnizației acordate pentru plecările în străinătate. Indemnizația de cazare a fost trecută în cuantum de 230 lei pe zi, fără artificiile și diminuările semnate de către fostul sindicat reprezentativ și anulate de instanță la cererea  SRJ MediaSind. (amănunte aici: Tribunalul Bucureşti a anulat diminuările de drepturi negociate de conducerea TVR cu sindicatul de casă împotriva angajaţilor!)

Referitor la salarizare, pentru prima dată după mulți ani, au fost renegociați indicii de ierarhizare pentru a se mai elimina din discrepanțele existente. Nu în ultimul rând, au fost introduse sporuri pentru condiții de muncă situate între 10 și 30 la sută, indexarea salariilor cu indicele de inflație comunicat de INS obligatorie de două ori pe an, la date precise și alte drepturi importante pentru angajații TVR. A fost stabilit cuantumul pentru primele de Paște și de Crăciun precum și cuantumul tichetelor de masă și a voucherele de vacanță în cuantumul maxim prevăzut de Lege!
 
Odată cu intrarea în vigoare a acestui document, promovările se vor face pe criterii de performanță și nu pe criterii arbitrare cum s-a întâmplat până în prezent. Acestea se vor face “pe baza potenţialului personal si a unui plan de carieră, avându-se in vedere calităţile, cunoştinţele, deprinderile dobandite si analizarea fructificarii  acestora  în perspectivă, promovarea pe baza rezultatelor si a unor criterii de promovare verificabile bazate pe  evaluarea performanţelor profesionale, motivând astfel angajații prin recunoasterea calitatii muncii și a efortului depus.” – după cum se specifică în document.  Deciziile de promovare se vor aduce la cunoștința tuturor angajaților prin e-mail sau altă formă de comunicare circulară. După înregistrarea CCM la ITM, partenerii sociali vor elabora procedura după care vor avea loc promovările în instituție, pe principii de transparență.

Clauzele de protecție socială au fost dezvoltate prin introducerea unor articole care garantează și protejează locurile de muncă, precum și concedierile sau sancțiunile abuzive. În acest sens, s-au introdus 12 salarii compensatorii în caz de concedieri colective dar nu mai puțin de 5.000 lei net lunar și s-au stabilit principiile în baza cărora va funcționa comisia de cercetare disciplinară, precum și alte drepturi importante. A fost reglementată și activitatea de telemuncă, prin introducerea unor clauze speciale în sprijinul celor care doresc să lucreze în acest sistem. 

Angajaţii TVR nu mai sunt responsabili pentru accidentele produse maşinii de serviciu sau aparaturii de serviciu în cazul în care călătoresc în interes de serviciu, respectând foaia de parcurs (prejudicii cauzate de accidente rutiere, de manifestări violente, furturi etc.), cu excepţia cazurilor în care se reţine intenţia sau culpa Salariatului.

De menționat e că în actualul document au fost introduse clauze profesionale preluate din fostul CCM din ramura mass-media care sprijină și garantează independența jurnaliștilor din cea mai mare instituție de presă a statului român! Prin aceste clauze corpul editorial își recapătă independența și statutul profesional în sensul că jurnaliștii instituției publice de presă nu mai sunt considerați doar simpli semnatari ai condicii de prezență! Nu în ultimul rând, a fost reglementată și clauza de neconcurență și condițiile în care angajații TVR pot să obțină venituri și din alte locuri de muncă! 

Pe această cale, Federația FAIR-MediaSind mulțumește public tuturor membrilor organizației afiliate din SRTV - Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind -  Filiala MediaSind TVR pentru mandatul și încrederea acordate pe parcursul acestor negocieri. Totodată, Federația FAIR-MediaSind remarcă și salută inteligența și determinarea de care au dat dovadă cele două echipe de negociere, din partea MediaSind TVR dar și a administrației, ceea ce a făcut posibilă încheierea Contractului Colectiv de Muncă Televiziunea Română! 

Având în vedere că în ultimul timp, anumite persoane cu funcții  de conducere în SRTV sprijinite de lideri ai sindicatului de casă și de unii politruci din partide politice care doresc controlul total al instituției publice de presă, au declanșat o campanie murdară cu scopul  de a  bloca înregistrarea noului CCM la ITM, Federația FAIR-MediaSind apreciază profesionalismul și celeritatea cu care angajații Inspecției Generale a Muncii și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă a  Municipiului București au analizat și soluționat intrarea în vigoare a acestui document vital pentru toți angajații Televiziunii Naționale, dar și pentru independența acesteia! 

La acest link vă prezentăm documentul final negociat.

Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind
Departament Comunicare

București, 8 iunie 2022

Ċ
Office Mediasind,
8 iun. 2022, 02:46