Comunicate‎ > ‎

FRJ MediaSind solicită premierului Victor Ponta să pună capăt cenzurii politice din AGERPRES

postat 18 iul. 2012, 04:47 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 mai 2013, 23:35 ]
Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind protestează faţă de politizarea excesivă a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi nerespectarea Legii nr. 19/2003 prin menţinerea ilegală în funcţie a actualului director general interimar Ioan Roşca. 

Deşi mandatul directorului Ioan Roşca  a expirat încă din data de 24.12.2008 iar în data de 12 03.2012 a împlinit şi vârsta legală de pensionare, actualul director interimar este menţinut abuziv în funcţie de refuzul premierului Victor Ponta de a transmite Parlamentului nominalizarea pentru funcţia de director general, aşa cum prevede Legea AGERPRES. În acest timp, prin impunerea unui regulament ilegal şi inuman, angajaţii celei mai mari agenţii de presă publice din ţară, AGERPRES, sunt transformaţi în sclavi politici


    Chiar zilele trecute, pentru “îndrăzneala” de a pune unele întrebări incomode premierului României care nu erau agreate de şefii numiţi politic de la AGERPRES, jurnalistul Claudiu Zamfir a fost sancţionat fără convocarea Comisiei de Disciplină. Astfel, jurnalistului i-a fost modificată ilegal fişa postului, fiind anunţat de conducere că i s-a interzis să mai acopere domeniul Guvernul României.


    Abuzurile şi cazurile de cenzură împotriva angajaţilor AGERPRES sunt nenumărate, la fel şi gestionarea frauduloasă a fondurilor publice de către actuala conducere, ilegalităţi confirmate şi de Curtea de Conturi a României. Din păcate, toate sesizările transmise de FRJ MediaSind, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor Guvernului României, Parlamentului şi Parchetului de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au rămas nesoluţionate până în prezent.


    În consecinţă, FRJ MediaSind solicită public premierului României, Victor Ponta, să respecte prevederile Legii de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru ca angajaţii instituţiei publice de presă să-şi poată exercita meseria de jurnalist în mod corect şi fără cenzură politică.Departament Comunicare                                 Bucureşti, 18 iulie 2012


În continuare vă prezentăm  sesizarea FRJ MediaSind transmisă preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi primului ministru Victor Ponta, încă din luna iunie a.c.

 

Către: 

Parlamentul României,

Membrilor Comisiilor de Cultură, Arte şi Mijloace de Informare ale Parlamentului

Doamnei Raluca Turcan, Preşedinte,

Domnului Sergiu Nicolaescu, Preşedinte


    Având în vedere dezbaterea Raportului de activitate a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în şedinţa comună a Parlamentului, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, organizaţie reprezentativă pentru sectorul cultură şi mass-media conform Sentinţei Civile nr 12/20.03.2012, vă solicită respingerea adoptării acestui document din următoarele considerente:Gestionarea ilegală a fondurilor publice în ANP AGERPRES.

 

Potrivit Raportului Curţii de Conturi anexat, inspectorii acestei instituţii au constatat că administraţia agenţiei a încălcat mai multe legi şi acte normative, după cum urmează: Legea nr. 19/2003, actualizată, privind funcţionarea ANP AGERPRES, Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, actualizată, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul Ministrului finanţelor Publice nr. 1917/2005,  Legea nr. 15/1994, republicată şi actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  Normele aprobate prin Ordinul MFP nr.1917/2005, Ordinul MFP nr. 79/2010 privind Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, Ordinul MFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  Ordinul 1 792/2002, actualizat, privind organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, Ordonanţa de Guvern nr.81/2003 privind amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Ordinele MFPşi MEF nr. 1487/2003 şi 3471/2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din instituţiile publice, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 

 

Totodată, deşi Curtea de Conturi a dispus remedierea acestora, din  Nota nr.40061/22.02.2011 (anexata) rezultă ca ilegalităţile au fost soluţionate doar parţial. Astfel:

·        nu a fost organizată nicio licitaţie privind achiziţiile publice aşa cum au solicitat inspectorii Curţii de Conturi;

·        nu a fost sancţionată nicio persoană vinovată de gestionarea frauduloasă a fondurilor publice;

·        nu au fost date explicaţii privind transferul sumei de un milion de lei de la cheltuieli cu personalul la achiziţionarea de bunuri şi servicii;

·        nu s-au oferit explicaţii privind cheltuirea banilor publici pentru achizionarea unor bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al agenţiei (sape, greble, drujbe, capcane pentru cârtiţe, gazon, maşini de tuns iarba, etc.);

·        decontarea unor mari sume de bani pentru transportul şi cazarea directorului general şi a soţiei acestuia (persoană care nu este angajata ANP AGERPRES)  în diverse deplasări în străinătate nu a fost justificată (anexat factură Hotel Novotel din Strasbourg);

·        folosirea Fundaţiei din AGERPRES drept paravan pentru unele afaceri ale agenţiei nu a fost anchetată de nicio instituţie a statului;

·        modalitatea şi numele persoanelor care au încasat comisioane pentru contractele de prestări servicii încheiate cu Senatul României şi Ministerul Afacerilor de Externe, sunt ţinute, în continuare, la „secret”;

·        valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractul încheiat cu un SRL din Galaţi pentru efectuarea de traduceri, precum şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru Ministerul Afacerilor Externe, sunt informaţii clasificate de către conducerea agenţiei.

 

 

Ilegalitatea mandatului actualului director general, Ioan Roşca.           În  data de 19 martie 2003, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Ioan Roşca a primit un nou mandat pentru funcţia de director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Conform art. 14 alin. 3 din Legea nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, “durata mandatului directorului general este de 5 ani”, ceea ce înseamnă că mandatul a expirat în data de 19 martie 2008.

 

            Pentru a nu fi încălcată în mod flagrant Legea AGERPRES, în data de 24.09.2008 Parlamentul, în şedinţă comună,  a emis Hotărârea nr 18/2008, publicată în Monitorul Oficial , Partea I nr 679 din 02.10.2008 prin care se prelungea mandatul până la numirea unui nou director general. Însă, această hotărâre, nu putea să modifice şi Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, care prevede, la art. 14 alin 3 că  durata mandatului directorului general este de cinci ani iar la art 16 alin. 2  că “durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni”.

 

 În consecinţă, mandatul directorului general  a expirat în 24 decembrie 2008. Cu toate acestea, pentru a clarifica situaţia ilegalităţii interimatului pentru perioada 2008 – 2010,  în data de 21.05.2010 Parlamentul a modificat Legea nr.19/2003, introducând un nou alineat la art.14 care prevede că “în situaţia în care procedura de numire a directorului general nu este definitivată până la expirarea mandatului, mandatul directorului general în funcţie se prelungeşte de drept până la numirea, prin votul Parlamentului, a directorului general”. Această modificare presupune ca interimatul poate fi acordat doar în cazul în care, după iniţierea procedurii de numire  prin trimiterea propunerii pentru funcţia de director general la comisiile de specialitate ale Parlamentului, plenul respinge propunerea, urmând să reia procedura în termen de 30 de zile.

 

 În concluzie rezultă că doar în aceste cazuri poate fi prelungit mandatul deoarece, în caz contrar, s-ar ajunge în situaţia ilegală ca directorul general să rămână în funcţie pe viaţă dacă primul ministru nu iniţiază procedura, încălcându-se, astfel, Legea AGERPRES.


            Nu în ultimul rând,  menţionăm că în data de 12 martie 2012 directorul general interimar a împlinit vârsta legală de pensionare şi stagiul minim de cotizare. Conform prevederilor Legii Pensiilor coroborate cu prevederile art. 56 alin 1 lit c din Codul Muncii, “contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.”

 

. Cenzură editorială, încălcarea deontologiei profesionale, înlăturarea abuzivă a  salariaţilor incomozi

        

Din sesizările anexate se poate observa modul în care administraţia AGERPRES înţelege să respecte deontologia profesională, prin cenzură şi alte acţiuni împotriva propriilor angajaţi, ceea ce generează compromiterea imaginii Agerpres pe piaţa media şi în faţa propriilor abonaţi.

 

De fapt, cauza majoră a neregulilor din cadrul ANP AGERPRES este chiar Legea care îi reglementează activitatea, întrucât aceasta oferă o putere imensă directorului general. Acesta, odată numit, dispune după bunu-i plac, asemeni unui baron, de moşia şi de supuşii săi. El este în drept să îşi aleagă, printr-un concurs pe care tot el îl organizează, adjuncţii, membrii Consiliului Director, şefii de redacţii şi direcţii, hotărând şi modul în care sunt distribuite fondurile. Nici măcar Comisiile specializate ale Parlamentului nu sunt implicate în vreun fel în deciziile şi măsurile luate de directorul general.

 

        Astfel, mai mulţi angajaţi ai agenţiei ne-au semnalat o serie de abuzuri ale administraţiei, de la reorganizări la nivelul compartimentelor redacţionale şi a direcţiilor administrative până la concedieri nejustificate. Scopul real a fost, de cele mai multe ori, debarasarea de persoanele devenite incomode directorului general şi înlocuirea acestora cu altele care îi sunt obediente. Bătălia de la vârful conducerii afectează puternic munca redacţională, produce frământări şi divergenţe între salariaţi, perturbând activitatea agenţiei în ansamblu.

 

        Unul dintre cele mai importante prejudicii aduse imaginii Agenţiei a fost neglijarea translaţiei buletinelor de ştiri. Sub pretextul lipsei de abonaţi, translaţia în limba franceză a fost desfiinţată, iar cea engleză a fost transferată în cadrul Redacţiei de ştiri externe.

 

        Redacţia informaţiilor pentru străinătate, una dintre cele mai vechi şi importante redacţii ale agenţiei a fost, de asemenea, desfiinţată pe motiv că nu aducea venit. Dar, aceasta nu a avut niciodată acest scop. Marele „venit” produs de aceasta era prezenţa României în conştiinţa opiniei publice internaţionale, întrucât obiectivul natural, istoric, al agenţiei naţionale de presă este, printre altele, şi cea de ambasador al imaginii României în lume.

 

        În anul 2006, Consiliul Director al ANP AGERPRES a aprobat constituirea Redacţiei Multimedia - Monitorizare, redacţie care, prin obiectivele sale, prelua o parte dintre responsabilităţile ce puteau fi atribuite Redacţiei Documentare. În fapt, scopul, dovedit ulterior,  creării acestei structuri  administrative a fost numirea într-o funcţie de conducere a unei persoane agreate de către directorul general. Prin această redacţie, agenţia deraiază de la atribuţiile fixate prin art.12 a Legii de organizare şi funcţionare a ANP AGERPRES şi “plonjează” în spaţiul societăţilor comerciale private. Totodată, ea deturnează obiectul de activitate a aproape 40 de oameni în detrimentul redacţiilor de ştiri care au trebuit să-şi reducă numărul de redactori. În plus, aceasta s-a dovedit a fi şi „producătoare” de pierderi. Potrivit Raportului AGERPRES pentru anul 2008, agenţia a plătit pentru „servicii media”, 85.000 lei, iar  încasările la activitatea de monitorizare a Redacţiei multimedia-monitorizare s-au ridicat la doar 77.778 lei. 

 

Dinamitarea relaţilor de muncă prin promovarea unui climat dictatorial


           Actuala conducere a reuşit să dinamiteze şi pacea socială din instituţie prin nerespectarea legii şi a regulilor unui dialog social real, încercând să elimine dreptul sindicatului de a-şi informa şi apăra membrii de sindicat, motiv pentru care organizaţia semnatară a Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES, Sindicatul Jurnaliştilor Profesioni
şti, a fost nevoită să depună plângeri penale împotriva directorului general, Ioan Roşca şi a directorului resurse umane, Marian Iordan.


            Modul în care administraţia condusă de directorul general interimar al ANP AGERPRES, Ioan Roşca, a folosit banii publici,  presiunile editoriale îndreptate împotriva unor jurnalişti ai agenţiei, hărţuirea membrilor de sindicat şi a persoanelor care nu s-au subordonat unor ordine discreţionare ale directorului general, dinamitarea dialogului social în cadrul agenţiei, impunerea unui Regulament intern care îi transformă pe salariaţi în sclavi pe moşie, restricţionarea accesului reprezentanţilor organizaţiei sindicale în comisia de disciplină, înlăturarea panourilor de afişaj ale sindicatului, distrugerea adreselor de comunicare ale organizaţiei către membrii săi, împiedicarea transmiterii informaţiilor către adresele de mail ale angajaţilor, încălcarea Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media, a CCM la nivel de ANP AGERPRES, promovarea unui climat conflictual între angajaţii instituţiei, denigrarea celor care au avut curajul să se împotrivească unor decizii  arbitrare, imixtiune în activitatea sindicală prin împiedicarea dreptului sindicatului de a-şi apăra membrii etc. au generat declanşarea mai multor procese în instanţa de judecată împotriva conducerii. Pe rolul instanţelor se află mai multe procese în care sunt implicaţi peste 140 de angajaţi din agenţie, precum şi mai multe plângeri penale. 

 

Din aceste motive, FRJ MediaSind împreună cu instituţiile la care este afiliată, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor a transmis autorităţilor naţionale şi internaţionale mai multe sesizări prin care se solicită stoparea abuzurilor din cea mai mare agenţie de presă publică din ţară, ANP AGERPRES, precum şi sancţionarea persoanelor vinovate.

 

FRJ MediaSind împreună cu membrul său afiliat din ANP AGERPRES, Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, vă solicită să analizaţi probele depuse şi să respingeţi Raportul de Activitate al ANP Agerpres. În cazul în care membrii Comisiilor doresc mai multe clarificări,  FRJ MediaSind îşi exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziţia parlamentarilor  noi probe şi explicaţii necesare.

 

 Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind

 

Cristi Godinac, Preşedinte

 

 Anexăm următoarele documente:

 

Raport al Curţii de Conturi nr.86375/21.07.2010

 

Nota  Curţii de Conturi nr.40061/28.02.2011

 

Scrisoarea Preşedintelui Federaţiei Europene  a Jurnaliştilor către Preşedintele Traian Băsescu, Primul Ministru, Victor Ponta, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Roberta Anastase şi Vasile Blaga

 

Sesizare membru de sindicat

 

Factura Hotel Novotel din Strasbourg

 

 De asemenea, la aceste link-uri, pot fi vizionate şi alte dovezi ale abuzurilor din ANP AGERPRES:


 Rapoartele Curţii de Conturi confirmă gestionarea frauduloasă a banului public în AGERPRES!: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/rapoartelecurtiideconturiconfirmagestionareafrauduloasaabanuluipublicinagerpres

 

FRJ MediaSind solicită Parlamentului României stoparea abuzurilor din AGERPRES: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/frjmediasindasolicitatpresedintilorcamereideputatilorsiasenatuluisastopezeabuzurileconduceriianpagerpresCSDR face front comun cu FRJ MediaSind pentru sancţionarea abuzurilor din AGERPRES http://www.mediasind.ro/comunicate-1/csdrfacefrontcomuncufrjmediasindpentrusanctionareaabuzurilordinagerpresFederaţia Europeană a Jurnaliştilor solicită implicarea Preşedinţiei, Guvernului şi a 

Parlamentului României în cazul abuzurilor din AGERPRES 

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/federatiaeuropeanaajurnalistilorsolicitaimplicareapresedintieiguvernuluisiaparlamentuluiromanieiincazulabuzurilordinagerpresConducerea ANP AGERPRES, dată în judecată pentru abuzurile împotriva propriilor salariaţi! http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaanpagerpresdatainjudecatapentruabuzurileimpotrivapropriilorsalariatiStareaPresei.ro: Ioan Mihai Roşca se lansează cu Agerpres în grădinărit

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseiroioanmihairoscaselanseazacuagerpresingradinaritConducerea AGERPRES obligată de Tribunalul Bucureşti să facă publice informaţiile solicitate de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaagerpresobligatadetribunalulbucurestisafacapubliceinformatiilesolicitatedesindicatuljurnalistilorprofesionistiMediaSind news: Directorul interimar al AGERPRES se răzbună pe Sindicat!

http://www.mediasind.ro/news/mediasindnewsdirectorulinterimaralagerpresserazbunapesindicat

Reporter Virtual:  MediaSind a câștigat procesul cu Agerpres 

http://www.reportervirtual.ro/2011/12/mediasind-a-castigat-procesul-cu-agerpres.html 

Cum mai sunt irosiţi banii publici la AGERPRES 

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/cummaisuntirositibaniipublicilaagerpresUn nou abuz în AGERPRES: Ioan Roşca şi-a creat propria comisie de disciplină împotriva salariaţilor incomozi

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/unnouabuzinagerpresioanroscasi-acreatpropriacomisiededisciplinaimpotrivasalariatilorincomoziStareaPresei.ro: Crăciun cu surprize pentru pălmaşii de la Agerpres

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseirocraciuncusurprizepentrupalmasiidelaagerpresAdministraţia ANP AGERPRES se răzbună pe angajaţii care au câştigat procese în instanţă

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaanpagerpresserazbunapeangajatiicareaucastigatproceseininstantaAdministraţia AGERPRES cheltuie banii publici pe cauze declarate inadmisibile

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaagerprescheltuiebaniipubliciininstantapecauzedeclarateinadmisibileDirectorul interimar al AGERPRES modifică evaluările pentru angajaţii incomozi http://www.mediasind.ro/comunicate-1/directorulinterimaralagerpresmodificaevaluarilepentruangajatiiincomozi

 

Conducerea AGERPRES a pierdut procesul cu Marina Badulescu http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereailegalaaagerpresapierdutprocesulcumarinabadulescuincazulmadalinamanole

 

 

Parchetul Curţii de Casaţie a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de preşedintele FRJ MediaSind: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/parchetulcurtiidecasatiesijustitieadispusneincepereaurmaririipenalefatadepresedintelefrjmediasind

 

 

Scrisoare deschisă adresată Parlamentului şi Guvernului privind expirarea mandatului directorului general al ANP AGERPRES: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/untitledpost