Comunicate‎ > ‎

Informare de presa a Comisiei Paritare

postat 10 oct. 2010, 23:01 de Webmaster Mediasind
COMISIA PARITARĂ la nivel de ramură mass-media formată din reprezentanţii părţilor semnatare la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media: Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR Patronatul Presei din România – ROMEDIA Informare de presă Secretariatul Comisiei Paritare constituite la nivel de ramură mass-media, formată din reprezentanţi ai părţilor semnatare la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, vă comunică hotărârile luate de Comisie în cazurile SC Ringier România SRL, SC Adevărul SA şi SC Active Soft SRL. Având în vedere probele prezentate în cadrul şedinţei Comisiei Paritare, cum ar fi raportul Inspecţiei Muncii efectuat la SC Ringier România SRL, cu numărul P100/316/26/02.2009, precum şi în urma audierii reprezentanţilor SC Ringier România SRL şi a sesizărilor primite, cum ar fi cea a domnului Marius Drăghici, Comisia Paritară la nivel de ramură mass-media constată că „SC Ringier România SRL a încălcat prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media prin neacordarea sporurilor prevăzute în acest document. În cazul domnului Marius Drăghici, Comisia a luat act că nu i s-au plătit toate obligaţiile financiare prevăzute în Contractul pe ramură şi s-a constatat că a fost plătit în baza unui Contract Individual de Muncă şi, în acelaşi timp, în baza unui Contract de Cesiune a Drepturilor de Autor întocmit de către aceeaşi societate, pentru aceleaşi activităţi, având aceleaşi atribuţii, lucru considerat ilegal de către Comisia Paritară.” De asemenea, în urma examinărilor probelor prezentate în cadrul şedinţei, cum ar fi raportul Inspecţiei Muncii efectuat la SC Adevărul SA, cu numărul P946/330/17.04.2009, precum şi în urma sesizărilor primite, cum ar fi cea a domnişoarei Gina Vişan, Comisia Paritară la nivel de ramură mass-media constată că „SC Adevărul SA a încălcat prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media prin neacordarea sporurilor prevăzute în acest document”. În cazul SC Active Soft SRL, în urma analizării probelor prezentate în cadrul şedinţei, cum ar fi sesizarea primită de domnul Florin Budescu, Comisia Paritară la nivel de ramură mass-media a constatat, de asemenea, că „SC Active Soft SRL a încălcat prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media”. Comisia Paritară a solicitat angajatorilor SC Ringier România SRL, SC Adevărul SA şi SC Active Soft SRL să întreprindă toate demersurile necesare pentru intrarea imediată în legalitate şi a cerut ca, în termen de 15 zile, angajatorul să acorde la zi, pentru toţi angajaţii, coeficienţii de ierarhizare şi sporurile prevăzute în Contract, cum ar fi sporul de vechime, de fidelitate, pentru ore suplimentare, de condiţii deosebite, de periclitate maximă şi clauza de mobilitate (acolo unde este cazul). Potrivit legislaţiei naţionale şi Regulamentului privind funcţionarea Comisiilor Paritare la nivel de ramură anexat la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, hotărârile adoptate de Comisia Paritară sunt obligatorii pentru toţi angajaţii şi angajatorii din domeniul mass-media. Totodată, conform art. 5, alin. (4) din Regulamentul privind funcţionarea Comisiilor Paritare la nivel de ramură anexat la Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media, în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei de către Comisia Paritară instituţia are obligaţia de a o publica prin propriile mijloace de informare. Secretariatul Comisiei Paritare la Nivel de Ramură Mass-Media, Denisa Nica 30.04.2009 Pentru detalii contactaţi-ne la: mediasind@yahoo.com, Tel/fax: 0311 00 00 16
Comments