Comunicate‎ > ‎

MediaSind AGERPRES începe demersurile în justiție pentru recuperarea indemnizației de concediu!

postat 18 ian. 2023, 03:47 de Office Mediasind   [ actualizat la 18 ian. 2023, 03:48 ]
Membrii de sindicat din Agenția Națională de Presă AGERPRES sunt așteptați până pe data de 1 martie 2023 să semneze documentele pentru acțiunea în instanță!

Toate cheltuielile judiciare sunt achitate de SRJ MediaSind!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala AGERPRES, în conformitate cu Hotărârea Adunării generale a organizației din 26 martie 2022, va achita toate cheltuielile judiciare pentru membrii afiliați referitoare la recuperarea în instanță a drepturilor bănești care nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale.

- Având în vedere faptul că în urma cererii SRJ MediaSind nr. 3957/21.10.2022 (foto) adresată conducerii ANP AGERPRES, instituția a dat dreptate organizației noastre și a achitat drepturile salariale cuvenite angajaților AGERPRES pentru anul 2022 referitoare la introducerea în calculul indemnizației de concediu a sporului pentru condiții vătămătoare în cuantum de 15%,

 - Având în vedere că potrivit legislației în vigoare, pentru recuperarea drepturilor restante cuvenite pentru ultimii 3 ani este nevoie de o sentință judecătorească definitivă,

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala AGERPRES invită pe membrii afiliați din instituția publică de presă să completeze și să semneze Împuternicirea anexată, la care să atașeze o copie după CI. Împuternicirea trebuie depusă în original!

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, sumele câștigate în instanță vor fi plătite de către angajator doar persoanelor care au intentat acțiune în instanță!

Nu este vina angajaților că AGERPRES nu are un compartiment juridic competent care să semnaleze din timp departamentelor de resort  orice modificare legislativă care apare în decursul anilor și care afectează salarizarea sau acordarea unor drepturi cuvenite personalului instituției! 

Nu este vina angajaților AGERPRES că sunt obligați, din cauza incompetenței unor angajați, să-și caute dreptatea în instanță pentru a primi drepturile care li se cuvin! Din acest motiv, SRJ MediaSind va cere Curții de Conturi să dispună recuperarea sumelor care vor fi achitate cu ocazia acestor procese de la angajații care au încălcat legea în disprețul membrilor noștri de sindicat!  

Precizăm că Împuternicirea și copia după CI vor fi depuse la sediul SRJ MediaSind din AGERPRES, persoană de contact Liviu Grosu, secretar general (0730112456) sau Alina Mateiu, secretar executiv. Termenul – limită de depunere a documentelor este 1 martie 2023. Acțiunile în instanță vor fi depuse în ordinea înregistrării documentelor la sediul SRJ MediaSind!

Departament Juridic SRJ MediaSind                                  

 București, 18 ianuarie 2023

PS: Angajații AGERPRES care au suspiciuni privind modalitatea de calcul a diferențelor salariale pentru indemnizația de concediu achitată pentru anul 2022  pot depune solicitări de recalculare la Serviciul Resurse Umane- Salarizare, precum și spre știința directorului general  al AGERPRES.


IMPUTERNICIRE

 

Subsemnata/ul, __________________________________________, domiciliat/a in _____________________________________________________________________________, CNP ________________________________, membru al Sindicatului Roman al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind AGERPRES, prin prezenta, împuternicesc organizatia sindicală să formuleze, să introducă și să susțină o acțiune în justiție prin care sa solicite obligarea AGENȚIEI NAȚIONALE DE PRESĂ AGERPRES la plata diferentelor salariale dintre indemnizatia de concediu de odihnă cuvenită și cea efectiv achitată în perioada anilor 2020 si 2021.

De asemenea, Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind este împuternicit să negocieze și să semneze un contract de asistenta juridică cu un birou de avocatură în vederea reprezentării intereselor subsemnatei/ului în dosarul care va avea obiectul conform celor menționate mai sus.

În situatia În care, pe parcursul litigiului născut ca urmare a depunerii actiunii in instanță de către organizatia sindicală, îmi pierd calitatea de membru al Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind, subsemnatul mă oblig să suport toate cheltuielile efectuate de organizația sindicală în legatură cu reprezentarea subsemnatei/ului în acest litigiu (e.g. onorariu avocat, taxe de timbru, onorarii expert, executor judecatoresc, cheltuieli de transport sau alte cheltuieli administrative etc.).

Data __________________

Nume, prenume: ____________________________________

Semnatura: _______________