Comunicate‎ > ‎

MediaSind protestează față de reținerile nelegale dispuse de conducerea instituției asupra salariilor angajaților TVR!

postat 16 feb. 2022, 04:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 feb. 2022, 04:21 ]
MediaSind TVR sesizează public instituțiile abilitate să cerceteze aceste fapte cu iz penal din instituția publică de presă!

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala MediaSind TVR au solicitat astăzi, 16 februarie 2022, conducerii Societății Române de Televiziune și membrilor Consiliului de Administrație să explice, în baza Legii nr.544/2001, modul în care s-a dispus reținerea unor sume de bani din salariile angajaților fără ca instituția să dețină un titlu executoriu și fără acordul scris al salariaților!

Având în vedere aceste abuzuri, MediaSind TVR solicită public conducerii SRTV să dispună cercetarea disciplinară a conducerii Departamentului Economic și, în baza art. 297, abuzul în serviciu („1 Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”) și ale  art. 267 din Codul Penal („1 Funcţionarul public care, luând cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia îşi îndeplineşte sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă”), să sesizeze de îndată instituțiile abilitate.

Este revoltător modul în care Direcția Economică condusă de fosta lideră a sindicatului de casă al conducerii-SPUSTV, Mihaela Woytovict, a înțeles să rețină sumele pentru tichetele de masă din salariile angajaților și nu din viitoarele tichete de masă care ar fi trebuit acordate în conformitate cu prevederile art. 110 din Actul Adițional nr.3 la CCM negociat de Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind împreună cu reprezentanții salariaților. 

Din informațiile primite din interiorul instituției, această decizie a fost luată pentru a nu se mai aștepta soluționarea proceselor intentate de către membrii MediaSind TVR împotriva deciziei de neplată a  tichetelor de masă deoarece, în cazul unui refuz de semnare a angajamentului de plată, conducerea TVR ar fi fost obligată să se adreseze instanței de judecată și să explice de ce încalcă legea părților, adică prevederile CCM din instituție! (amănunte aici: Noi procese împotriva abuzurilor din Televizunea Română: MediaSind acționează în justiție administrația Turturică-Săseanu pentru că refuză să plătească tichetele de masă angajaților TVR!

Precizăm că potrivit art. 169 din Legea nr.53/2003, Codul Muncii, “ Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.”

MediaSind TVR așteaptă în termenul legal clarificările cerute conducerii SRTV (foto) pentru a pentru a recupera drepturile financiare reținute ilegal angajaților instituției publice de presă.

Departament Comunicare MediaSind TVR                                
București, 16 februarie 2022