Comunicate‎ > ‎

MediaSind solicită noului director al TVR Cluj să înceteze să mai hărțuiască angajații care nu fac parte din propriul sindicat!

postat 8 ian. 2021, 05:52 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 ian. 2021, 05:57 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind  -  Filiala MediaSind TVR a luat act de mai multe sesizari primite din partea membrilor de sindicat ai MediaSind TVR Cluj care prezintă abuzuri  săvârșite asupra lor de către noua conducere a stației TVR Cluj, numită nelegal de Doina Gradea, președintele- general al Societății Române de Televiziune.

Noul director al studioului, Alin Gelmărean, cel care deține și funcția de producător executiv al Redactiei Minorități, a început o campanie de hărțuire a foștilor membri ai Comitetului Director al TVR Cluj, membri ai filialei MediaSind TVR Cluj. Invocând Decizia J12/04.01.2021 semnată de șefa TVR, Alin Gelmărean a solicitat printr-o adresă trimisă prin e-mail și  intitulată “Solicitare Raport” un așa-zis raport de activitate foștilor membri ai CD TVR Cluj, pentru perioada în care au coordonat activitatea compartimentelor: “In vederea indeplinirii competentei de director, in conditiile legii,  va rog sa-mi comunicati  un raport actualizat cu privire la situatia existenta la nivelul structurii pe care ati coordonat-o”   

Având în vedere acest abuz, MediaSind notifică pe coordonatorul studioului teritorial Cluj, Alin Gelmarean  și vicepreședinte al Sindicatului TVR Cluj să înceteze de îndată orice presiune asupra membrilor MediaSind TVR Cluj. Fostii membrii ai CD TVR Cluj, și-au reluat functiile de executie de la data de  1 ianuarie 2021 și nu mai au atribuții în domeniul coordonării compartimentelor din studio. Raportul de activitate putea fi solicitat, potrivit prevederilor legale, înainte de încetarea mandatelor șefilor de compartimente de către  PDG al SRTV sau de Coordonatorul cu atribuții de director al TVR Cluj. Solicitarea acestui raport după încetarea contractelor de coordonare confirmă, încă o dată. că deciziile de numire a noii conduceri de la  TVR Cluj au fost politice și nu au avut în vedere performanțele manageriale ale fostei conduceri.  

Având în vedere faptul că actuala conducere de la TVR Cluj a fost numită în mod nelegal și discreționar de președintele-director general Doina Gradea, care a nesocotit prevederile art. 35 din Legea nr.41/1994 potrivit cărora comitetele directoare ale studiourilor directoare sunt numite de Consiliul de Administrație al SRTV, și nu de președintele-director general, cum s-a întâmplat în acest caz (Art. 35. - (1) Conducerea studiourilor teritoriale și a celorlalte unități funcționale autonome este asigurată de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administrație al societății respective, în limitele competențelor care le-au fost delegate.), MediaSind va sesiza instituțiile abilitate pentru cercetarea acestor fapte și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu.

Totodată, MediaSind TVR atrage atenția Inspecției Muncii că aceste fapte ale directorului TVR Cluj, Alin Gelmărean,  încalcă flagrant și prevederile Legii nr.151/2020:

ARTICOL UNIC: Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

Departament Comunicare MediaSind TVR                       

Cluj, 8 ianuarie 2020

Alătură-te Campaniei #VremRespectÎnTVR

Pentru a sesiza nereguli apelați la platforma  pentru avertizorii din cultură și mass-media fairmediasind la acest link: Platforma GlobaLeaks folosită în apărarea lucrătorilor din cultură și mass-media: FAIR-MediaSind