Comunicate‎ > ‎

MediaSind TVR a sesizat Parchetul pentru a cerceta faptele de corupție din Televiziunea Națională!

postat 12 sept. 2019, 02:17 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 iul. 2020, 08:42 ]
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala TVR a depus astăzi, 12 septembrie 2019, mai multe plângeri și denunțuri penale la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, solicitând cercetarea eventualelor fapte de corupție atribuite conducerii Societății Române de Televiziune – SRTV.

În baza Rezoluției votate cu unanimitate de voturi de către membrii MediaSind TVR în data de 17 iulie 2019 (amănunte aici), conducerea filialei a depus mai multe plângeri pentru a fi cercetate următoarele presupuse acțiuni ilegale, întreprinse de  actuala conducere a SRTV și prevăzute în legislația penală
  („Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”; 

“Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

„Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care: foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect”), după cum urmează:

Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul încălcării de către președintele-director general SRTV, Doina Gradea, și de către coordonatorul Departamentelui Juridic, a  Convențiilor OIM și Directivelor UE  în privința relațiilor de muncă, a legislației interne privind dialogul social, a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 69/24.06.2019 prin împiedicarea în data de 12 iulie 2019, cu ajutorul jandarmilor, a accesului reprezentanților FAIR – MediaSind abilitați de lege să participe la ședința Consiliului de Administrație în care se discutau probleme de interes profesional, social și economic pentru angajații instituției publice. Contrar Sentinței TMB nr. 7 FED/2017 și a Hotărârii CA nr. 69/2019, cele trei persoane ce ocupă funcțiile de conducere menționate mai sus au  hotărât, de la sine putere, că  “participarea reprezentanților Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind sau ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind la ședințele consiliului de administrație al SRTv sau la cele ale comitetului director SRTv/comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale ale SRTv este nelegală” -  conform adresei nr. C/499 timisă de SRTv organizației noastre. Din acest motiv, accesul la ședința CA a președintelui Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, președintelui Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind și a avocatului MediaSind TVR  a fost blocat de jandarmii instituției, aceștia susținând că au primit ordin de la cabinetul PDG să nu fie lăsați în incinta instituției.
În momentul în care reprezentanților noștri li s-a permis, după aproximativ 90 minute de proteste,  accesul la ședința CA,  Președintele-Director General a supus la vot  Revocarea Hotărârii nr. 69/2019 privind constatarea reprezentativității FAIR-MediaSind în SRTV. După expunerea argumentelor FAIR-MediaSind  susținute cu documente oficiale, Consiliul de Administrație a respins propunerea de revocare, singurul vot „pentru” fiind doar al președintelui-director general Doina Gradea. 

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin discriminarea organizației noastre în raport cu celelalte organizații apropiate/controlate de către actuala conducere.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul încălcării, în mai multe cazuri, de către conducerea SRTV, a prevederilor HG nr 714/2018 privind drepturile personalului instituțiilor publice în cazul delegărilor și detașărilor. În pofida numeroaselor adrese din partea MediaSind TVR adresate instituției, privind acordarea drepturilor financiare prevăzute de către actul normativ,  conducerea a semnat împreună cu sindicatul SPUSTv un act aditional la CCM SRTV prin care sunt diminuate aceste drepturi, fiind încălcate, în mod flagrant, prevederile HG. Conform art. 5 din HG 714/2018  potrivit cărora “nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.”

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin nerespectarea transparenței decizionale, a prevederilor Legii nr. 544/2001 și a prevederilor Ordonanței nr. 26/2012 care interzic expres instituțiilor publice să achiziționeze servicii juridice dacă au înființate compartimente de profil. Pe rolul Tribunalului București există mai multe cauze privind nerespectarea de către conducerea TVR a legii privind informațiile de interes public, printre care se află și cea privind contractele încheiate cu diverse case de avocatură. Pe fond, Tribunalul București a admis cererea SRJ MediaSind privind punerea la dispoziție a contractelor cu casele de avocatură, iar SRTV a făcut recurs, susținând că SRJ Mediasind nu are personalitate juridică!!! De fapt, este o stratagemă puerilă a Departamentului Juridic de a întârzia trimiterea către plătitorii de taxe a informațiilor privind  modul în care s-au cheltuit cele peste 1,3 milioane de euro în procesele cu proprii angajați. Totodată, se vor solicita instituției abilitate să verifice și corectitudinea procedurilor de executare silită inițiate de către conducerea SRTV.

-  Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul cheltuielilor discreționare privind organizarea Festivalului Cerbul de aur – ediția 2018  și a altor evenimente, precum și în cazul folosirii în interes propriu a bunurilor instituției. Șapte membri ai Consiliului de Administrație au reclamat Comisiilor de Cultură ale Parlamentului lipsa de transparență a președintelui – director general  SRTV în cheltuirea banilor publici. În data de 20 februarie 2019, Camera Deputaților a votat în plen constituirea unei comisii de anchetă pentru cercetarea acestor cheltuieli, dar activitatea acestei comisii a fost blocată din interese politice.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în ceea ce privește organizarea unor concursuri de angajări cu „dedicație”,  fără participarea reprezentanților organizației sindicale, sau angajări suspecte a unor membri  CA.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în ceea ce privește pierderea unor contracte privind organizarea unor evenimente–etalon pentru Televiziunea Română, cum ar fi Festivalul George Enescu, sau diverse evenimente sportive etc.  în favoarea unor grupuri de interese și entități private.

 
 Având în vedere gravitatea acestor fapte care  afectează drepturile membrilor nostri de sindicat din cea mai mare instituție de media din țară, Societatea Română de Televiziune, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind solicită Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să soluționeze cu celeritate aceste plângeri și denunțuri penale pentru  ca persoanele vinovate de aceste fapte să răspundă în fața legii iar angajații Televiziunii Naționale să poată  să-și desfășoare activitatea în condiții de legalitate și normalitate.


Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 12 septembrie 2019