Comunicate‎ > ‎

MediaSind TVR a solicitat DNA anchetarea jafului descoperit de Curtea de Conturi în Televiziunea Națională!

postat 6 mai 2020, 03:08 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 mai 2020, 03:17 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post-65/foto%20denunt.jpg
Instituțiile de control ale Statului au depistat, în ultima vreme, numeroase încălcări ale legii privind modul în care au fost gestionate fondurile Societății Române de Televiziune - SRTv, constatând săvârșirea mai multor fapte care au dus la prejudicierea instituției cu sume de ordinul milioanelor de euro. Observând că în Televiziunea Națională continuă aceeași cheltuire iresponsabilă a banilor publici, în detrimentul salariaților dar și al instituției, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind - FilialaTVR a depus astăzi, 6 mai 2020, la Direcția Națională Anticorupție un denunț pentru angajarea răspunderii penale a președintelui director general al SRTv, Doina Gradea, pentru posibila săvârşire a mai multor infracțiuni:

1. infracțiunea de abuz în serviciu, faptă prevăzută şi pedepsită de prevederile art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție și

2. infracțiunea privind nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea instituției a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, întocmai cum este reglementată de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Potrivit Deciziei nr. 11/2019 a Curții de Conturi (vezi aici), conducerea SRTv este răspunzătoare de o multitudine de ilegalități, în urma acestora fiind prejudiciate atât bugetul de stat, dar și veniturile angajaților societății. În concret, exceptând încălcările acelor prevederi care pot atrage răspunderea disciplinară și civilă, apreciem că o serie dintre faptele săvârșite au caracter penal, drept pentru care se impune demararea cercetărilor specifice pentru verificarea întrunirii unor posibile elemente constitutive ale acestora.

1.     În concret, un prim aspect semnalat de Curtea de Conturi este acela că:

„În anul 2018 directorul general al SRTv a beneficiat de un venit brut superior celui stabilit funcției de ministru ceea ce a avut drept consecință prejudicierea bugetului de stat cu suma de 59.450 lei.
Acordarea directorului general în anul 2018 a unui salariu brut superior celui stabilit pentru funcția de ministru prin Legea-cadru nr. 153/2017 (...) a influențat cuantumul indemnizației acordate membrilor Consiliului de Administrație. Astfel, valoarea totală a indemnizațiilor acordată suplimentar membrilor Consiliului de Administrație a fost de 178.350 lei, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu această sumă.
În consecință, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 237.800 lei (59.450 lei + 178.350 lei)”.

Din perspectivă penală, actele normative relevante care au fost încălcate sunt:

·       art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 41/1994 coroborat cu art. 7 lit. d), art. 13 alin. (1), art. 38 alin. (1) și (2) lit. c), Anexa nr. 9 B din Legea-cadru nr. 153/2017;

·       art. 21 alin. (4), art. 22 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 500/2002.

2.     De asemenea, prin decizia menționată se arată faptul că au fost nerespectate prevederile legale cu privire la:

„(...) angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și utilizarea nelegală a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin depășirea și utilizarea nelegală a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin depășirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare și diurnă, în deconturile de cheltuieli pentru deplasări externe ale Președintelui Director General al SRTv, cu suma de 15.798 lei”.

În același sens, Inspectorii CCR consideră că a fost decontată ilegal suma de 132.249,80 lei Filialei SRTV din Republica Moldova pentru cheltuieli de cazare şi utilităţi  pentru 4 salariaţi, în condiţiile în care nu se îndeplineau condiţiile de eligibilitate.
Consecința este reprezentată de încălcarea dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (8) din Legea nr. 500/2002, respectiv cele ale art. 22 alin. (1) și (2) lit. c) din același act normativ.

3.  Curtea de Conturi consideră că în cazul unor proceduri de achiziţie SRTV a atribuit contracte unor furnizori neeligibili, pentru că ofertele acestora erau neconforme.
Practic, au fost create premisele pentru atribuirea, în mod preferențial și cu încălcarea dispozițiilor legale în materie, a unor contracte de achiziții publice.
În mod concret, în cuprinsul deciziei Curții se arată că este vorba de un contract în valoare  de 870.519 lei fără TVA şi un altul de 124.499,99 lei fără TVA. Pentru aceste nereguli, la data de 22.07.2019, SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15.000 lei, aplicată prin Procesul verbal de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7/19.07.2019.

În aceeași decizie se menționează că SRTV a atribuit în mod ilegal o serie de contracte de achiziții
„unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deşi documentaţiile de atribuie a procedurilor de achiziţie în cauză nu prevedeau posibilitatea unor bunuri de acest fel”.

Astfel, au fost încheiate în mod ilegal: (1) contractul nr. 26856/12.11.2018, în valoare de 351.935,36 lei, având drept obiect furnizarea de calculatoare de grafică; (2) contractul nr. 26.8367/09.11.2018, în valoare de 34.391 lei, pentru furnizarea unor stații de lucru pentru redare materiale video; (3) contractul nr. 26.840/09.11.2018, în valoare de 105.610 lei, pentru achiziţionarea unui sistem de stocare; (4) contractul nr. 26.876/16.11.2016, în valoare de 38.556 lei, pentru achiziţionarea unor staţii de lucru pentru monitoarele video wall.

 4. Curtea de Conturi a constatat că s-au încheiat contracte de drepturi de autor şi de drepturi conexe ulterior perioadei în care trebuia efectuată prestaţia care reprezenta obiectul acestora, cu întârzieri ajungând până la 70, respectiv 89 de zile, ceea ce dovedeşte că procesul încheierii acestor contracte nu este reglementat în mod corespunzător şi că operaţiunile efectuate au avut un caracter formal, fiind menite să simuleze doar aparența de legalitate.
 
5. Nu s-au respectat  prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, fondurile alocate de la bugetul de stat fiind utilizate, astfel, în mod nelegal, prin depăşirea normativelor de cheltuieli stabilite pentru cazare şi diurnă, în deconturile de cheltuieli externe ale Preşedintelui-director general al SRTV, cu suma de 15 798 lei.

 6. Curtea de Conturi consideră că în cazul unor proceduri de achiziţie SRTV a atribuit contracte unor furnizori neeligibili, pentru că ofertele acestora erau neconforme. Este vorba de un contract în valoare  de 870 519 lei fără tva şi  altul de 124 499,99 lei fără TVA. Pentru aceste nereguli, la data de 22.07.2019, SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin Procesul verbal de constatare  şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7/19.07.2019.

7. Curtea de conturi a constatat că SRTV a atribuit în mod ilegal  o serie de contracte de achiziții unui ofertant care a propus ca o parte dintre echipamentele care fac obiectul acestora să fie refurbished, deşi documentaţiile de atribuie a procedurilor de achiziţie în cauză nu prevedeau posibilitatea unor bunuri de acest fel. Astfel, au fost încheiate în mod ilegal contractul nr. 26856/12.11.2018 în valoare de 351 935,36 lei având drept obiect furnizarea de calculatoare de grafică, contractul nr. 26 8367 din 9.11.2018 în valoare de 34 391 lei pentru furnizarea unor statii de lucru pentru redare materiale video, contractul nr.26840 din 9.11.2018 în valoare de 105 610 lei pentru achiziţionarea unui sistem de stocare, contractul nr. 26 876 din 16.11.2016 în valoare de 38 556 lei pentru achiziţionarea unor staţii de lucru pentru monitoarele video wall. Avizările şi aprobările organelor de conducere colectivă ale SRTV (CD şi CA) pentru încheierea contractelor în cauză au fost acordate în lipsa informaţiilor cu privire la faptul că echipamentele care urmau să fie achiziţionate nu sunt noi. Din acest motiv la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei aplicată prin Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 7 din 19.07.2019.
 Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr 11/2019.

 8. Procedura de licitaţie deschisă pentru achizionarea unor cazane, hidrofoare, boilere şi echipamente nu a fost suficient fundamentată iar atribuirea contractului unei anumite societăţi comerciale s-a realizat contrar prevederilor Legii  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Pentru aceasta, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la Bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.
Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

9. Curtea de Conturi a constatat că  SRTv a procedat la transmiterea în SICAP a anuntului de atribuire aferent procedurii de achiziţie având ca obiect furnizarea  de elemente de susţinere a echipamentului de iluminat de producţie cu o întârziere de 14 zile faţă de termenul legal prevăzut de legislaţia privind achiziţiile publice. În consecință, la data de 22.07.2019 SRTV a achitat la bugetul de stat amenda în valoare totală de 15 000 lei, aplicată prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 7 din 19.07.2019.

10. Nesupunerea spre aprobare Consiliului de Administraţie a propunerilor de demarare a unor proceduri de achiziţie organizate pe loturi, precum şi de încheiere a contractelor rezultate în urma derulării acestora, deşi valoarea totală a achiziţiilor impunea acest fapt.

 11. A fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 174 808,62  lei întrucât SRTv. a achitat ilegal unui furnizor privat anumite servicii pe care acesta era obligat să le suporte gratuit, conform contractului încheiat cu conducerea TVR.
  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, nici până la această dată nu s-a luat o măsură în acst sens, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

12. Curtea de Conturi a constatat încheierea unor contracte de cesiune drepturi de autor şi drepturi conexe artiştilor, reprezentaţi de o agenţie privată, pentru recitalurile din cadrul Festivalului Cerbul de Aur 2018, fără aprobarea Consiliului Director şi fără a exista documente justificative care să ateste realitatea prestaţiei, în valoare de 11 365 lei.

  Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

13. În anul 2018 a fost achiţionat un cazan în valoare de 831 616,03 lei de la o companie private, fără respectarea procedurilor legale. Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, până la această dată nu s-a luat nicio decizie, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

14. Curtea a constatat că în anul 2018 SRTV nu a executat bugetul de venituri şi cheltuieli al Festivalului Cerbul de Aur, potrivit surselor de finanţare aprobate prin Hotărârea Comitetului Director nr. 530/25.05.2018 şi Hotărârea CA nr. 66 din 20.05.2018. Prin schimbarea surselor de finanţare şi în lipsa aprobărilor CD şi CA, prin conducerea executivă, SRTV a solicitat şi a încasat necuvenit de la Bugetul de stat suma de 1 548 146,96 lei,  se arată în Decizie.
Deşi termenul de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, până la această dată nu s-a luat nicio măsură, ceea ce constituie infracţiune, potrivit deciziei Curtii de Conturi nr.11/2019.

15. Curtea de Conturi a constatat  încheierea unor contracte de cesiune de drepturi de autor şi drepturi de proprietate intelectuală pentru artiştii care au susţinut recitaluri în cadrul Festivalului Concurs Cerbul de Aur 2018, suportate din fonduri publice, în condiţiile nerealizării unei bune gestiuni financiare a sumelor respective.
Au fost, astfel, nerespectate dispozițiile Legii nr. 98/2016, respectiv art. 2 alin. (2) lit. b), art. 207 alin. (1) lit. a) și b), art. 212 și art. 215 alin. (3).

În contextul în care Curtea de Conturi a impus o serie de măsuri reparatorii și obligatorii, care ar fi trebuit implementate până la data de 31 decembrie 2019, iar acestea nu au fost efectuate, devin aplicabile dispozițiile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 94/1992.

Precizăm că în data de 07.04.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat  recursul declarat de conducerea SRTv  împotriva Sentinței Civile nr.2830 din 4 iulie 2017 a Curții de Apel București secția de contencios administrativ și fiscal, în procesul în care contesta măsurile dispuse de Curtea de Conturi privind recuperarea prejudiciilor în valoare de aproximativ 2 milioane de euro de la persoanele care au dispus în mod abuziv disponibilizările ilegale  a aproximativ 700 de angajați. Din informațiile noastre, deși sentința este definitivă, nici până în ziua de astăzi conducerea SRTv nu a dispus aplicarea acestei sentințe.

Mai mult, deși organizația noastră a solicitat în data de 14.04.2020 explicații oficiale, în baza Legii nr. 544/2001, președintele-director general ne-a comunicat, prin adresa C/285 din 04.05.2020, că răspunsul îl vom primi abia după 60 de zile(!!!), deoarece, chipurile, “volumul informațiilor” cerute necesită mai mult timp pentru soluționare.

Acestea sunt câteva dintre ilegalităţile susceptibile a fi sancționate penal, descoperite de inspectorii Curţii de Conturi în Televiziunea Română.

Din păcate, complicitățile unor persoane cu funcţii în SRTV cu conducerea executivă au făcut ca sesizările, strigătele de alarmă ale anagajaţilor din SRTV, inclusiv ale organizaţiei noastre, pentru a opri acest jaf, să fie blocate.

Sperăm că măcar acum, în al 12 lea ceas, atât Parlamentul României, cât şi celelalte instituţii abilitate, să-şi facă curaj şi să facă dreptate, pentru că jaful instituţionalizat din Televiziunea Naţională afectează, în primul rând, pe cetăţenii plătitori de taxe şi impozite, dar și pe angajaţii instituţiei!

Experiențele trăite de noi toți în actuala criză sanitară, pe care încă o traversăm, ne-au făcut să înțelegem importanța serviciilor publice în astfel de situații. Este momentul, credem, ca și politicienii să conștientizeze faptul că TVR trebuie să se elibereze de sub controlul partidelor și să se pună în slujba cetățenilor, ca orice televiziune publică din democrațiile lumii.


Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind  - Filiala MediaSind TVR

Departament Comunicare

București, 6 mai 2020

Vă prezentam  conținutul complet al Deciziei Curtii de Conturi pentru a trage singuri concluziile: 

Decizia Curtii de Conturi nr 11/2019 partea 1: Vezi aici

Decizia Curtii de Conturi nr. 11/2019 partea a 2 a: Vezi aici

Măsuri Curtea de Conturi control TVR: Vezi aici