Comunicate‎ > ‎

MediaSind TVR declanșează greva prin exces de zel împotriva abuzurilor conducerii Televiziunii Naţionale!

postat 1 sept. 2019, 22:13 de Office Mediasind   [ actualizat la 1 sept. 2019, 22:18 ]
În conformitate cu Rezoluţia adoptată de către membrii Adunării Generale a Sindicatului Român al Jurnaliştilor - Filiala MediaSind TVR din data de 17 iulie 2019, începând de astăzi, 2 septembrie 2019, în Societatea Română de Televiziune vor fi declanşate acţiuni de protest sub forma grevei prin exces de zel.

Având în vedere că, potrivit Legii nr. 62/2011, pe perioada existenței în vigoare a unui Contract Colectiv de Muncă este interzisă declanșarea grevei propriu-zise, până la expirarea acestui contract, 31 decembrie 2019, membrii MediaSind TVR vor apela la alte forme de protest permise de lege, aşa cum s-a întâmplat  pe perioada Festivalului Cerbul de Aur, când membrii de sindicat prezenți la eveniment  au  protestat printr-o grevă japoneză, prin purtarea de tricouri inscripţionate Interzis impostura şi Respect pentru Televiziunea Publică.(amănunte aici: Grevă japoneză la Cerbul de Aur împotriva abuzurilor conducerii TVR )

Opinia publică  a constatat că, în ultimii doi ani, angajaţii au fost tratati de președintele- director general Doina Gradea, cu aroganță și cu lipsă de respect.
Dialogul social din TVR s-a depreciat în mod considerabil, iar organizației sindicale reprezentative nu i se recunoaşte calitatea de partener social, conform legislației românești, a directivelor și convențiilor internaționale din domeniul relațiilor de muncă.
Fondurile publice sunt cheltuite în mod discreționar, ignorând normele legale de transparență, fiind aduse, astfel, grave prejudicii instituției.
Au fost constatate repetate încălcări ale Legii nr 544/2001 privind informațiile de interes public și a HG 714/2018  privind deplasările interne.
Au fost organizate concursuri cu vicii procedurale și de legalitate, pentru că s-au desfășurat în lipsa reprezentanților organizației reprezentative. În această situație angajarea unor persoane din cadrul Consiliului de Administrație a avut loc în condiții preferenţiale.
Ignorând regulile jocului democratic ale Statului de drept, au fost lansate atacuri, inclusiv în justiție, asupra membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj.
Au fost pierdute contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televiziunea Română, în favoarea unor entități și grupuri de interese private.

Cheltuirea discreționară a fondurilor publice la nivelul structurilor SRTv, inclusiv la TVR Moldova, refuzul de a evalua activitatea managementului executiv, menținut în regim interimar de la numirea actualului PDG și până în prezent, prăbușirea audienței TVR, cauzată de lipsa coerenței politicii editoriale și de deciziile arbitrare ale actualei conduceri, afectarea gravă a activității TVR Moldova într-o perioadă de schimbări strategice la frontiera României (sistarea emisiunilor din grila curentă), încălcările repetate ale legislației muncii, a legii informațiilor de interes public, desconsiderarea și discriminarea partenerilor sociali, sunt câteva din problemele semnalate și care au generat reacţii atât pe plan national, cât și international. Principalele organizaţii naţionale şi internaţionale - Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Confederația CNSLR-Frăția, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, UNI Global Union au transmis reacţii publice  în sprijinul cererilor membrilor MediaSind TVR de demitere şi sancţionare a abuzurilor comise de preşedintele-director general Doina Gradea și a camarilei sale. (amănunte aici: Federația Internațională a Jurnaliștilor și UNI Global Union susțin toate protestele pentru demiterea șefei TVR!)

Angajații Televiziunii Naționale, indiferent dacă sunt sau nu membri ai organizației noastre, au făcut întotdeauna dovada profesionalismului lor la principalele evenimente culturale, sportive, economice  și politice la care au fost implicați, interne şi externe,  potrivit sarcinilor de serviciu, respectând deontologia profesională. În numele acestor profesioniști, mulți la număr, care susțin Televiziunea Națională, MediaSind TVR a solicitat, în repetate rânduri, conducerii instituției mai mult respect pentru angajați, transparență, dialog și readucerea managementului în limitele legalității. Deoarece conducerea SRTV nu a schițat niciun gest de revizuire a atitudinii sale, în ciuda criticilor și protestelor din țară și din partea unor organisme internaționale, în conformitate cu Rezoluţia din 17 iulie 2019, MediaSind TVR anunță declanșarea, începând de azi, 2 septembrie 2019, a grevei prin exces de zel.

Această formă de protest, fără a afecta calitatea emisiunilor și programelor TVR, presupune doar o schimbare de ritm din partea angajaților. De exemplu, în aceste condiții, personalul redacțional va verifica cu o atenție sporită și îndelungată mai multe surse de informare decât se face în mod uzual, documentarea se va face cu mai multă minuțiozitate etc. Cât privește personalul tehnic, acesta va respecta cu strictețe, în toate situațiile, etapele protocoalelor de lucru, a normelor de protecție a muncii și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Greva  va continua până la intrarea în normalitate a climatului de muncă și la reinstaurarea respectului față de lege în SRTV prin demiterea actualei conduceri şi numirea unor profesionişti în fruntea instituţiei care să respecte profesia de jurnalist şi angajaţii instituţiei. În același timp, în perioada următoare vor fi sesizate şi instituţiile abilitate de lege pentru anchetarea faptelor de corupţie şi a celorlalte abuzuri semnalate de către angajaţii TVR.

Atât şefii din TVR, - unii numiţi pe criterii de slugărnicie, dar şi vremelnicii politicieni trebuie să înţeleagă că instituţiile publice de presă nu sunt srl-urile grupurilor de interese care le conduc, ci instituţii ce trebuie să se afle în slujba cetăţenilor, formate din profesionişti ce trebuie să respecte deontologia profesională şi clauza de conştiinţă. Din acest motiv, apelul MediaSind TVR şi a profesioniştilor din instituţie către Parlamentul României este fără echivoc: afară cu politrucii din Televiziunea Naţională şi numirea în funcţie a unor profesionişti ce respectă  meseria de jurnalist şi care să se afle în slujba cetăţenilor. (vezi aici Rezoluția Adunării Generale a MediaSind TVR ). 


Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 2 septembrie 2019