Comunicate‎ > ‎

Membrii MediaSind TVR au stabilit strategia pentru deblocarea dialogului social din Televiziunea Națională

postat 20 sept. 2019, 05:46 de Office Mediasind   [ actualizat la 20 sept. 2019, 06:25 ]
Membrii Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind - Filiala TVR au decis astăzi, 20 septembrie 2019, în cadrul Adunării generale a organizației, strategia pentru deblocarea funcționării dialogului social și a organizării concursurilor de angajare din instituție.

Au fost votate două Rezoluții care vizează continuarea acțiunilor de protest declanșate, sesizarea instituțiilor europene privind încălcarea de către conducerea TVR a Convențiilor internaționale și Directivelor europene în domeniul relațiilor de muncă și s-a stabilit strategia pentru negocierea noului CCM, FAIR-MediaSind fiind cea care va negocia noul Contract Colectiv de Muncă în TVR, prin implicarea directă a membrilor MediaSind TVR.

 Referitor la deblocarea concursurilor de angajare în TVR, delegații prezenți au votat o Rezoluție prin care mandatează Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind să negocieze, în regim de urgență, cu conducerea TVR modificarea articolului 22 din CCM pentru a permite tuturor sindicatelor din TVR să desemneze un reprezentant în Comisia de examinare, în baza unei proceduri clare.

 Vă prezentăm în continuare cele două Rezoluții votate.


Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 20 septembrie 2019Rezoluția Adunării Generale Extraordinare a MediaSind TVR din 20 septembrie 2019 pentru deblocarea dialogului social

Delegații prezenți astăzi, 20 septembrie 2019, la ședința Adunării Generale a Sindicatului Român al Jurnaliștilor – Filiala MediaSind TVR, întruniți în sesiune extraordinară, au votat următoarea Rezoluție vizând continuarea acțiunilor de protest împotriva actualei conduceri a Societății Române de Televiziune pentru a impune reluarea dialogului  social din instituție:

REZOLUȚIE

Analizând stadiul realizării etapelor acțiunilor de protest votate, cu unanimitate, de către  membrii MediaSind TVR în cadrul Adunării Generale din data de 17 iulie 2019, și anume:

1. Sesizarea imediată a Guvernului, Parlamentului și Președinției cu privire la situația dramatică în care se află cea mai mare instituție publică de presă;
2. Declanșarea unor acțiuni greviste pentru demiterea, în regim de urgență, a președintelui-director general al SRTV, precum și a directorilor Departamentelor Resurse Umane și Juridic;
3. Mandatarea Casei de avocatură a SRJ MediaSind pentru depunerea unor sesizări penale împotriva conducerii SRTV la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (instituția abilitată în cazul demnitarilor și persoanelor asimilate acestora),  pentru a cerceta mai multe fapte suspecte de corupție, semnalate de către membrii de sindicat;

Constatând că legislația națională și internatională în domeniul relațiilor de muncă este încălcată aproape zilnic,
Constatând că, în continuare, dreptul reprezentativității în SRTV a Federația FAIR-MediaSind și a membrilor afiliați, este îngrădit și contestat printr-o amplă campanie de denigrare, susținută de către conducere și unele sindicate controlate de către aceasta;
.
Membrii Adunării Generale a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind decid următoarele:

1.  Continuarea acțiunilor de protest, inclusiv a acțiunilor greviste – grevă prin exces de zel – împotriva abuzurilor conducerii SRTV.

2.  Sesizarea instituțiilor internaționale - Organizația Internațională a Muncii, Confederația Internațională a Sindicatelor, Confederația Europeană a Sindicatelor, Parlamentul European și Comisia Europeană cu sprijinul organizațiilor naționale și internaționale la care suntem afiliați (Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind,  Confederația Națională a Sindicatelor Libere - Frăția, Federația Europeană a Jurnaliștilor, Federația Internațională a Jurnaliștilor și UNI – MEI)  pentru a sancționa derapajele și încălcările de către administrația Gradea a Convențiilor OIM și a Directivelor europene din domeniul relațiilor de muncă.

3.  Solicitarea către instituțiile abilitate a unor cereri de  soluționare cu celeritate a sesizărilor și plângerilor penale depuse împotriva conducerii TVR și a complicilor acesteia.

4.  Strategia MediaSind TVR pentru negocierea și închierea noului Contract Colectiv de Muncă în SRTV.

Așa cum am prezentat și în protocolul de unificare propus de MediaSind TVR în data de 15.02.2019 tuturor sindicatelor din instituție, angajații au nevoie de un sindicat independent și puternic, care să nu admită nicio ingerință în activitatea sa din partea angajatorului și care să reușească să obțină, prin negocieri profesioniste, drepturi importante pentru toți salariații.

Subliniem că realizarea unității sindicale este  un  proces de lungă durată. Chiar dacă ar exista o dorință sinceră a tuturor organizațiilor în acest sens,este nevoie de cel puțin 6 luni, sau chiar un an  în justiție, pentru realizarea acestui deziderat.
Negocierea CCM  înceape la 1 noiembrie2019 peste aproximativ o lună, cu organzația sindicală care deține sentința de reprezentativitate, și anume, cu FAIR-MediaSind. Aceasta realitate este confirmată de Tribunalul Municipiului București prin Sentința nr 76/2018,  fiind întărită prin adresele Ministerului Muncii nr. 36/I.M./17.07.2019 și 105/I.M./07.08.2019 obținute de  SRJ MediaSind. 

Orice încercare de a bloca aceste negocieri va duce la declanșarea conflictului colectiv de muncă și la afectarea drepturilor tuturor salariaților care nu vor mai fi apărați de către un contract colectiv de muncă în vigoare.

Împreună suntem mai puternici!

Adunarea Generală Extraordinară a SRJ Mediasind – Filiala MediaSind TVR
București, 20 septembrie 2019

Rezoluția Adunării Generale Extraordinare a MediaSind TVR din 20 septembrie 2019 privind deblocarea concursurilor de angajare/promovare din TVR

Delegații prezenți astăzi, 20 septembrie 2019, la ședința Adunării Generale Extraordinare  a Sindicatului Român al Jurnaliștilor – Filiala MediaSind TVR, întruniți în sesiune extraordinară, au votat următoarea Rezoluție vizând deblocarea organizării concursurilor de angajare și promovare în TVR:REZOLUȚIE

În spiritul respectului și unității sindicale și din dorința deblocării angajărilor prin concurs, Adunarea Generală își exprimă acordul negocierii, în regim de urgență, de către Federația FAIR-MediaSind împreună cu reprezentanții salariaților (în cazul în care aceștia sunt aleși conform art. 221 alin. 2 din Codul Muncii, cu cel puțin 50 la sută de voturi din totalul angajaților unității) a articolului 22 din CCM SRTV. 

Negocierea articolului în cauză va viza posibilitatea ca organizațiile sindicale din TVR să desemneze un membru titular în cadrul fiecărei Comisii de Concurs pentru angajare/promovare, potrivit competențelor profesionale, în baza unei proceduri clare și transparente.


Adunarea Generală Extraordinară a SRJ Mediasind – Filiala MediaSind TVR
București, 20 septembrie 2019