Comunicate‎ > ‎

Ministerul Muncii confirmă reprezentativitatea FAIR-MediaSind la nivel de instituţie, în pofida dezinformărilor conducerii TVR !

postat 19 iul. 2019, 01:57 de Office Mediasind   [ actualizat la 19 iul. 2019, 02:13 ]
Constatăm că în ultimul timp, conducerea Societăţii Române de Televiziune - SRTV a fabricat mai multe comunicate de presă care conţin crase dezinformări despre mişcarea sindicală din instituţie, menite a induce în eroare atât angajaţii, dar şi opinia publică.    

Astfel, Doina Gradea și susținătorii săi, au alimentat o zvonistică legată de faptul că Federaţia FAIR-MediaSind nu ar avea reprezentativitate la nivel de unitate, că este interzisă declanşarea în TVR a unor acţiuni de protest permise de lege pe perioada existenţei unui Contract Colectiv de Muncă, că nu există o acţiune în justiţie împotriva Comisiei de Etică şi Arbitraj, că nu au cheltuit discreționar fondurile instituției etc. și că, în concluzie, lucrurile ar funcționa normal în TVR dar de vină sunt, de fiecare dată, cei care se împotrivesc președintelui-director general. .

Dovadă că toate aceste afirmaţii, făcute de către conducerea SRTV în comunicate de presă publice sunt false, neavând nicio legătură cu realitatea, stau prevederile legislaţiei naţionale, dar şi internaţionale şi, nu în ultimul rând, documentele emise de către instanţele judecătoreşti şi autorităţile statului.

Astfel, referitor la reprezentativitatea Federaţiei FAIR-MediaSind la nivel de unitate, adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale  nr. 36/I.M. din 17 iulie 2019 semnată de secretarul de stat Ionel Muscalu, este edificatoare în acest sens şi clarifică ceea ce conducerea TVR respingea cu atâta fermitate: “Negocierea la nivelul unităţii în care nu există un sindicat reprezentativ dar există sindicat afiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor, în conformitate cu prevederile art 135, alin 1 lit a din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social, republicată cu modificările şi completările ulterioare.” Adresa atartă că dacă reprezentanţii salariaţilor nu sunt aleşi în Adunarea Generală, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor, (adică ar fi nevoie de prezența și votul a cel puțin 1200 de angajați, ceea ce este aproape imposibil pentru orice instituție cu număr mare de salariați), "negocierea contractului colectiv de muncă poate continua numai cu reprezentanţii federaţiei sindicale, în baza mandatului acordat de către sindicatul afiliat din instituţia respectivă" – se precizează în adresă.
Totodată, documentul stipulează posibilitatea renegocierii CCM în orice moment de către oricare parte îndreptăţită  (amănunte aici).

Astfel, după ce sindicatul de casă al conducerii TVR  - SPUSTv şi-a pierdut numărul necesar de membri pentru a obţine o nouă sentinţă de reprezentativitate,Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR –MediaSind  în baza mandatului organizaţiilor afiliate din SRTV  - SRJ MediaSind – Filiala MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova , a prezentat în data de 21 iunie 2019 prin adresa nr. 10545/2019 conducerii SRTV şi membrilor Consiliului de Administraţie  sentinţa de reprezentativitate  nr. 7 Fed la nivel se sector Cultură și Mass-Media, precum şi documentele prin care anunţă disponibilitatea asumării actualului CCM şi negocierii unui nou contract, în conformitate cu prevederile legale. În aceeaşi şedinţă, Sindicatul SPUSTv a recunoscut că nu mai deţine sentinţă de reprezentativitate şi că, din acest motiv, nu mai poate să participe la şedinţele CA. Membrii Consiliului de Administraţie au luat act de documentele prezentate şi au votat, cu excepţia preşedintelui – director general Doina Gradea, care a fost singura care s-a abţinut, prezenţa reprezentanţilor Federaţiei FAIR-MediaSind la toate şedinţele CA. Însă, la următoarea şedinţă din data de 12 iulie 2019,  încălcând hotărârea CA nr 69/2019, PDG Doina Gradea  împreună cu şefii departamentelor Juridic şi Resurse Umane au emis o adresă către federaţie (C/499/09.07.2019)  prin care ne anunţau că „participarea reprezentanților Sindicatului Român al jurnaliștilor MediaSind sau ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind la ședințele consiliului de administrație al SRTv sau cele ale comitetului director SRTv/comitelor directoare din cadrul studiourilor teritoariale ale SRTv, ...este nelegală”.

În timp ce  accesul reprezentanţilor organizaţiei n  oastre a fost blocat timp de 90 minute de către jandarmii instituţiei, la ordinul PDG, Doina Gradea a încercat să revoce în CA Hotărârea nr.69/2019. După ce liderii FAIR-MediaSind au reuşit să intre şi să prezinte, alături de avocatul MediaSind TVR, opinia organizației, membrii CA au respins propunerea de revocare a Hotararii CA nr 69/2019. Singurul vot pentru revocare a fost doar al PDG Doina Gradea, ceea ce demonstrează clar diversiunea creată. În aceeaşi sală au mai fost chemaţi şi liderii sindicatelor SPUStv şi ai Sindicatului 2002 din SRTV care au susţinut poziţia şefei TVR, iar unii dintre ai au proferat ameninţări la adresa membrilor CA în cazul în care nu vor vota revocarea HC nr 69/2019.

Acestea au fost câteva motive care au determinat membrii Adunării Generale, convocată în sesiune extraordinară în data de 17 iulie 2019, să voteze mandatarea casei de avocatură MediaSind să depună sesizări penale împotriva celor care se fac vinovaţi de aceste abuzuri evidente.

http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000868060&id_inst=3
Referitor la susţinerea conducerii TVR că nu a atacat în justiţie Comsia de Etică şi Arbitraj din TVR, acest lucru este demontat chiar de către Tribunalul Municipiului București  prin postarea pe portal a Dosarului nr 8659/3/2019 cu următoarele părţi: Societatea Română de Televiziune în calitate de  Reclamant şi Comisia de Etică și Arbitraj din Societatea Română de Televiziune în calitate de  Pârât.  Vezi aici Dosarul:  http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000868060&id_inst=3

În ceea ce priveşte susţinerea conducerii TVR potrivit căreia  pe perioada CCM nu se pot declanşa acţiuni greviste, este falsă, întrucât Legea 62/2011 interzice doar declanşarea grevei propriu-zise, aşa cum am susţinut şi noi în Rezoluţia aprobată, dar nu interzice alte forme de protest, cum ar fi greva japoneză, greva prin exces de zel, pichete, mitinguri etc. 

Este evidentă disperarea care a cuprins conducerea TVR şi a grupurilor de interese din jurul său care încearcă, prin metode abuzive, să împiedice orice formă de protest împotriva ilegalităţilor din cea mai mare instituţie de media a statului.

Aşa cum membrii MediaSind TVR au votat în cadrul Adunării Generale din data de 17 iulie 2019, nu ne vom opri până când nu vor fi traşi la răspundere cei vinovaţi de situaţia dramatică în care se află angajaţii şi instituţia publică de presă. În aceste condiții, toate acțiunile de protest votate în Rezoluția Adunării generale a mediaSind TVR vor fi demarate la datele stabilite! (amănunte în Rezoluția MediaSind TVR )

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind – Filiala TVR
București, 19 iulie 2019