Comunicate‎ > ‎

Mişcarea sindicală din România are urgent nevoie de o reformă majoră!

postat 9 iun. 2015, 00:14 de Office Mediasind   [ actualizat la 9 iun. 2015, 00:52 ]

Biroul Executiv Permanent al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, ca răspuns la unele informaţii false  care circulă în diverse medii, face următoarele precizări:

1. Federaţia Artiştilor Interpreţi din România - FAIR şi Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind şi-au unit forţele în baza Hotârârii Congresului din data de 1 decembrie 2013, pentru  înfiinţarea celei mai mari organizaţii din sectorul Cultură şi Mass-Media.

Noua structură, cuprinzând peste 8 000 de membri în 36 de sindicate, este afiliată la Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională UNI MEI Global Union, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, (amănunte aici: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/oaliantaistoricapentruangajatiidinculturasimass-media )

2. Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind este singura structură federativă reprezentativă pentru  sectorul "Cultură şi Mass-Media", conform Hotărârii nr.101/2015, a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată în data de 27 februarie 2015, rămasă definitivă.

Instanţa a validat astfel, Sentinţa dată de Tribunalul Municipiului Bucureşti în data de  28 august 2014 (vezi aici: http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000590109&id_inst=3 )

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti a respins şi contestaţia la reprezentativitatea FAIR-MediaSind făcută de o  organizaţie afiliată la BNS, care nu are nicio legătură cu domeniul Cultură şi Mass-Media, aceasta fiind reprezentativă pentru grupul de unităţi din penitenciare. Din nefericire, constatăm că încă există pseudo-lideri care au ca principală preocupare subminarea mişcării sindicale. (amănunte aici:

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/federatiafair-mediasindreprezentativapentrusectorulculturasimass-media )

3. Potrivit rezoluţiilor adoptate încă de la unificare, FAIR-MediaSind a început demersurile pentru negocierea şi semnarea unui nou contract Colectiv de Muncă la nivel de sector Cultură şi Mass-Media cu reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi ai patronatelor din domeniul Mass-Media. Sperăm că acţiunea noastră va fi concretizată, în ciuda legislaţiei care nu încurajează astfel de contracte.

4. Având în vedere dezastrul creat pe piaţa muncii, ca urmare a ultimelor modificări legislative, FAIR-MediaSind a început o campanie de convingere a clasei politice pentru a modifica, în regim de urgenţă, legislaţia muncii. Consiliul Naţional al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a transmis Parlamentului mesajul că modificarea Legii nr. 62/2011 privind Dialogul Social şi a Codului Muncii se impune de urgenţă. În acest sens, membrii FAIR-MediaSind au cerut deblocarea dialogului social la nivel de sector şi la nivel de unitate, precum şi asigurarea dreptului salariaţilor pentru declanşarea grevei generale şi a grevei spontane, la fel ca în celelalte state din Uniunea Europeană. Totodată, FAIR-MediaSind, cere asigurarea unei protecţii reale pentru membrii de sindicat şi reprezentanţii acestora. (amănunte aici: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/consiliulnationalfair-mediasindrevendicadreptullagreva ).

5. În ciuda atacurilor murdare venite din partea unor „colegi” din mişcarea sindicală, FAIR-MediaSind a reuşit să se implice în semnarea contractelor colective în instituţii de prestigiu, cum ar fi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi RA. Monitorul Oficial,  urmând să încheie astfel de contracte şi în alte instituţii din cultură şi mass-media, (amănunte aici:

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/salariatiidelamonitoruloficialauobtinutnoidrepturiincontractulcolectivdemunca

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/afostincheiatcontractulcolectivdemuncadinagerpres )

Precizăm că în acest moment este în curs de negociere Contractul Colectiv de Muncă în Opera Naţională Bucureşti. Negocierile dintre administraţie şi Sindicatul Operei Naţionale din Bucureşti, organizaţie reprezentativă la nivelul instituţiei, conform hotărârii definitive a instanţelor judecătoreşti, sunt, de asemenea, susţinute de FAIR-MediaSind.

6. Conform statutului său de organizare şi funcţionare, FAIR-MediaSind s-a implicat în soluţionarea unor probleme cu care se confruntă membrii afiliaţi din Arad, Constanţa, Galaţi, Timişoara, din Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Monitorul Oficial, etc. (amănunte aici: 

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/oorganizatiedinpenitenciaresesolidarizeazacumatrapazlacuriledinradioulpublic,

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/federatiafair-mediasindsesolidarizeazacuactiuniledeprotestaleangajatilordelafilarmonicadestatarad

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoxZmVjOGRiZTdhYjFmNjVm

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDozYzc4OWJmOTRlY2ZlM2Iz

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoxYmRmNWY1MmEwNjZhODI2

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoxZTdiZjhlZGUxMjlkZjdi

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/apelcatresalariatiimonitoruluioficialfitiunitisirecastigati-vadrepturilepierdute

7) Pe plan internaţional, FAIR-MediaSind are o implicare consistentă în activităţile organizate de Comisia Europeană, Federaţia Internaţională a Muzicienilor, Federaţia Internaţională a Actorilor, Federaţia Internaţională UNI MEI Global Union, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.  

8. Ca urmare a hotărârii Consiliului Naţional FAIR-MediaSind, prin adresa cu nr. 262/14.10.2014,  înregistrată la BNS sub nr. 2355/14.10.2014, federaţia noastră s-a dezafiliat de la Blocul  Naţional Sindical din cauza slabei implicări a conducerii confederaţiei în a soluţiona problemele membrilor afiliaţi.

9FAIR-MediaSind este interesată de construcţia unei confederaţii care să nu fie subordonată politic şi care să militeze pentru apărarea reală a drepturilor salariaţilor din România.  În acest sens, s-au făcut paşi importanţi  pentru  reorganizarea Uniunii Generale a Sindicatelor din România-UGSR, organizaţia sindicală a salariaţilor români înfiinţată în anul 1906.

Este adevărat că unii lideri de confederaţie sunt deranjaţi de demersul nostru întrucât riscă să rămână fără profiturile pe care le obţin din administrarea unor hoteluri şi case de cultură care nu le aparţin. Suntem convinşi însă, că în acest moment mişcarea sindicală din România are urgent nevoie de o reformă majoră, întrucât suntem singura ţară din Uniunea Europeană unde dreptul la grevă este grav afectat iar dialogul social lipseşte cu desăvârşire, fapt ce transformă salariatul român într-un sclav modern.  (amănunte aici: www. ugsr.ro)

Având în vedere aceste considerente, Biroul Executiv Permanent al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind face un apel către toţi membrii de sindicat să nu se lase influenţaţi de unii aşa-zişi „lideri” care au transformat mişcarea sindicală în propria afacere, în detrimentul salariatului din România.

 

 Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind

 Biroul Executiv Permanent:

 Leonard Octavian Pădureţ, Preşedinte                        

 Cristi Godinac, Preşedinte Executiv,

 Ion Moraru, Vicepreşedinte,

Adrian Ionescu, Vicepreşedinte,

Adrian Valentin Moise, Vicepreşedinte,

 Florin Istrate, Secretar General.                                                            

 

                                                                                                  Bucuresti, 9 iunie 2015