Comunicate‎ > ‎

Noile drepturi câștigate la negocierile colective din TVR au intrat în vigoare!

postat 13 ian. 2020, 02:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 ian. 2020, 02:54 ]
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/noiledrepturicastigatelanegocierilecolectivedintvrauintratinvigoare/pag%202%20CCM%20TVR%20final.jpg?attredirects=0
ITM București a înregistrat  Actul adițional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune ce a fost  semnat  în data de 24 decembrie 2019 de conducerea  SRTV, de conducerea Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind în baza mandatelor acordate de membrii afiliați din instituție – Sindicatul MediaSind TVR și Sindicatul Televiziunea Craiova, precum și de către reprezentanți ai angajaților.

Documentul cuprinde clauza de conștiință a angajatului TVR care are dreptul, fără a suferi nicio consecință, „să refuze un ordin direct al șefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producții Tv al/a cărui/cărei conținut este contrar legislației actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conștiință, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informații, să-și exprime liber și în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral și material al angajatorului în privința păstrării confidențialității surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze știrea care a fost modificată  prin intervenția șefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferita de forma inițială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conținutul materialului se opune opiniilor și libertății de exprimare a jurnalistului."

 
Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive ce nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanență salariul de bază minim brut pe unitate astfel că acesta să fie întotdeauna cu 5 la sută mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată  (studii medii și superioare), precum și să acorde tichete de masă și vouchere de vacanță la maximul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, părțile au decis să acorde angajaților care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi – indemnizație cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Precizăm că negocierile nu au fost ușoare. Deși reprezentanții administrației împreună cu reprezentanții salariaților au solicitat prelungirea CCM cu 12 luni fără nicio altă negociere, reprezentanții FAIR-MediaSind au reușit să obțină drepturile de mai sus.

Având în vedere că pentru negocierea  celorlalte articole  din proiectul de CCM  elaborat de MediaSind TVR împreună cu Sindicatul TVR Craiova și experți ai FAIR-MediaSind și FIJ, adminstrația SRTV s-a angajat ca în termen de 6 luni să negocieze Anexa nr 4 privind coeficienții de salarizare din TVR, iar în termen de 60 de zile să negocieze celelalte drepturi, conducerea SRJ MediaSind convoacă pentru pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 12,00, la sediul SRTV, ședința Adunării Generale a MediaSind TVR.  De asemenea, în data de  17 ianuarie 2019, la sediul TVR Craiova delegația MediaSind și a Sindicatului TVR Craiova vor definitiva strategia și calendarul negocierilor noului CCM. Nu în ultimul rând, în perioada următoare vor avea loc dezbateri cu membrii MediaSind TVR din toate studiourile teritoriale ale SRTV, precum și din sediul central pentru negocierea noilor drepturi din CCM.


ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!
 
Biroul Executiv al SRJ MediaSind

Bucureşti, 13 ianuarie 2020