Comunicate‎ > ‎

Plângerea prealabilă depusă la Guvern

postat 11 oct. 2010, 04:33 de Office Mediasind   [ actualizat la 11 oct. 2010, 05:04 ]
Subscrisa, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, organizaţie reprezentativă la nivel de ramură mass-media conform  Sentinţei civile nr.7 din 1.06.2009 emisă de Tribunalul Municipiului Bucureşti, reprezentând peste 9000 de angajaţi din presa scrisă, radio, televiziune, edituri, tipografii şi difuzare, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei, intrarea B1, etaj 1, sector 1, în temeiul art.7 din Legea nr 554/2004 privind contenciosul administrativ şi art.28 din Legea Sindicatelor nr.54/2003 , formulăm prezenta:

  PLÂNGERE PREALABILĂ

 

împotriva Ordonanţei de Urgenţă nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28 iunie 2010 şi împotriva Hotărârii Guvernului României nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicate în  Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010, din următoarele motive:

 

1.      Prevederile HG  791/2010  încalcă art. 41 şi 108 din Constituţia României precum şi prevederile Legii  24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, deoarece conţin norme care “adaugă la lege”, crează excepţii de la OUG 58/2010, conţin norme care se anulează reciproc, precum şi norme care contravin articolelor rămase în vigoare din Codul fiscal, provocând un haos fiscal.

2.      Aceste norme destabilizează raporturile de muncă şi creează prejudicii financiare patrimoniului unui număr foarte mare de persoane afectate prin impozitarea dublă a contribuţiilor de asigurări sociale aplicate  contractelor  individuale de muncă,contractelor de drepturi de autor şi convenţiilor civile.

3.      OUG  58/2010 încalcă dispoziţiile art.41 alin.5, art.56 alin.1 şi 2 şi art.115 alin.4 şi 6 din Constituţia României.

4.      Nu s-au respectat etapele legale privind dialogul social prevăzute în Legea  nr. 52/2003 privind transparenţa decizională nici pentru adoptarea OUG 58/2010, şi nici pentru adoptarea HG 791/2010.

5.      Nu a fost respectată procedura legală privind elaborarea actelor normative, reglementată de Legea 52/2003 precum şi de Legea 24/2000 şi HG 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

6.      Actele normative atacate crează prejudicii materiale tuturor membrilor noştri de sindicat precum şi altor categorii de cetăţeni care intră sub incidenţa acestor acte normative, întrucât acestea sunt inaplicabile şi duc la imposibilitatea plăţii drepturilor salariale şi a drepturilor de autor. Aplicarea acestor acte normative va duce şi la blocarea activităţii unor instituţii publice care, din cauza ambiguităţii textelor celor două acte normative, nu au posibilitatea să mai încaseze sume din contribuţiile de asigurări sociale.

 

Având în vedere aceste considerente, vă solicităm să anulaţi în tot prevederile  Ordonanţei de Urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28 iunie 2010 şi prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicate în  Monitorul Oficial nr. 542 din 3 august 2010.

Menţionăm că, în cazul în care nu primim răspuns favorabil în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii, suntem nevoiţi să ne adresăm instanţelor de judecată.

 

Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind

Preşedinte, Cristi Godinac

 

Comments