Comunicate‎ > ‎

Precizările Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind la afirmaţiile calomnioase ale directorului interimar al AGERPRES

postat 14 mar. 2012, 01:53 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 mar. 2012, 01:55 ]
Referitor la declaraţiile jignitoare şi  calomnioase ale actualului director interimar al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, Ioan Roşca, publicate în data de 13.03.2012, ora 13.55, de Agenţia de Presă Mediafax, Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind face următoarele precizări:

 

1. Conform Constituţiei României, Convenţiilor OIM şi directivelor europene, sindicatele au dreptul şi obligaţia să apere drepturile profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi. Faptul că organizaţia sindicală din ANP AGERPRES, Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, FRJ MediaSind, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, au solicitat Parlamentului să ancheteze numeroasele abuzuri împotriva salariaţilor instituţiei publice de presă săvârşite de către directorul general, nu înseamnă o imixtiune în activitatea parlamentară sau a premierului Mihai Răzvan Ungureanu.

Acţiunile  pe care directorul Ioan Roşca le cataloghează drept „aberaţii se referă la faptul că  organizaţiile din presă au solicitat comisiilor de specialitate ale Parlamentului ancheteze următoarele: modul în care administraţia condusă de acesta a folosit banii publici; oportunitatea transferării de către Consiliul Director, a sumei de 1 milion lei de la rubrica “Cheltuieli cu personalul” la rubrica „Bunuri şi servicii”; achiziţionarea unor bunuri care nu au legătură cu obiectul de activitate al agenţiei cum ar fi sape, greble, maşini de tuns gazonul, capcane pentru cârtiţe, etc; presiunile editoriale ale directorului asupra unor jurnalişti ai agenţiei; hărţuirea membrilor de sindicat şi a persoanelor care nu s-au subordonat unor ordine discreţionare ale directorului general; modalitatea de acordare şi numele persoanelor care au încasat comisioanele pentru contractele de prestări servicii media încheiate în perioada 2006-2011, în special contractele încheiate cu Senatul României şi cu Ministerul Afacerilor de Externe MAE; suma anuală aflată la dispoziţia directorului general din fondul de premiere începând din iulie 2003 şi ponderea ei din totalul fondului pe agenţie, ţinând cont de faptul că angajaţii AGERPRES au cele mai mici salarii din mass – media, puţin peste o sută de euro;  valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractul încheiat cu un SRL din Galaţi pentru efectuarea de traduceri, precum şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru Ministerul Afacerilor Externe, deşi în agenţie există un întreg departament cu profesionişti specializaţi în traducere din majoritatea limbilor de circulaţie internaţională; dinamitarea dialogului social în cadrul agenţiei prin înlăturarea panourilor de afişaj ale sindicatului reprezentativ, distrugerea adreselor de comunicare ale organizaţiei către membrii săi, încălcarea Contractului Colectiv de Muncă din Mass-media,  a CCM la nivel de ANP AGERPRES şi a Regulamentului Intern; promovarea unui climat conflictual între angajaţii instituţiei, denigrarea celor care au avut curajul să se împotrivească unor decizii  arbitrare, imixtiune în activitatea sindicală prin împiedicarea dreptului sindicatului de a-şi apăra membrii etc.

 

De altfel, chiar Tribunalul Bucureşti, la cererea organizaţiei sindicale, a impus conducerii agenţiei, să comunice informaţiile de interes public în ceea ce priveşte furnizarea datelor din ultimul proces-verbal încheiat de inspectorii Curţii de Conturi şi cele din procesul-verbal încheiat de Inspecţia Muncii, suma anuală aflată la dispoziţia directorului general din fondul de premiere începând din iunie 2003 şi ponderea ei din totalul fondului de agenţie precum şi cele privind valoarea cheltuielilor pentru activitatea de prestări servicii din contractele pentru efectuarea de traduceri şi veniturile realizate în urma contractului de furnizare de ştiri pentru MAE, aşa cum se poate observa pe portalul instanţei:

 http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDM2MTcw

 

2. Referitor la afirmaţia că “nu am vârstă de pensionare,” facem precizarea că Ioan Roşca a împlinit în data de 12 decembrie 2011 vârsta de 64 de ani şi, potrivit Legii Pensiilor coroborate cu prevederile art. 56 alin 1 lit c din Codul muncii, contractul individual de muncă  încetează de drept în martie 2012, deoarece a împlinit şi stagiul complet de cotizare. Faptul că directorul general se consideră mai presus de lege, susţinând că “pensionarea este un act de opţiune personală” este o problemă care trebuie lămurită de către comisiile de specialitate ale Parlamentului.

 

3. În ceea ce priveşte expirarea perioadei de interimat, facem precizarea că în cei 11 ani de mandat, din anul 2001 şi până în prezent, Ioan Roşca  nu a fost validat de Parlament în funcţia de director general decât o singură dată, în 19 martie 2003, deşi Legea ANP AGERPRES prevede că mandatul este de cinci ani. Faptul că art 14 alin 4 din Legea AGERPRES prevede posibilitatea prelungirii mandatului dacă procedura de numire nu este definitivată până la expirarea mandatului, acest lucru impune  ca procedura să fie cel puţin iniţiată, conform legii, prin înaintarea propunerii către Parlament de către primul ministru.În caz contrar, ar putea să existe posibilitatea hilară ca un director general să poată să fie menţinut în funcţie pe viaţă pentru simplul fapt că premierul “uită” să trimită o propunere Parlamentului, fapt care contravine Legii ANP AGERPRES.

 

4.. Referitor la reprezentativitatea sindicatelor, menţionăm că Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind este organizaţie reprezentativă pentru mass-media conform Sentinţei Civile nr.7/1.06.2009 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, fiind negociatoarea şi semnatara Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media, document care are putere de lege şi pentru angajaţii din ANP AGERPRES. În ceea ce priveşte CCM din ANP AGERPRES negociat de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, acesta rămâne în vigoare până la data expirării, în anul 2013. Afirmaţiile directorului Ioan Roşca la adresa reprezentativităţii sunt false deoarece ITM Bucureşti nu înregistra contractul de muncă dacă nu erau îndeplinite condiţiile de reprezentativitate prevăzute de lege. În concluzie, drepturile angajaţilor din ANP AGERPRES vor putea să fie apărate în continuare, chiar dacă administraţia cheltuie bani publici pe cauze declarate de justiţie inadmisibile: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaagerprescheltuiebaniipubliciininstantapecauzedeclarateinadmisibile

 

5. În ceea ce priveşte celelalte afirmaţii jignitoare şi calomnioase la adresa organizaţiei sindicale şi a liderului de sindicat, nedemne de un director al unei instituţii publice de presă, ne rezervăm dreptul de a nu le comenta, urmând să înaintăm acţiune în justiţie.

 

Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind

Cristi Godinac, Preşedinte

 

Anexăm câteva abuzuri din ANP AGERPRES:

 

FRJ MediaSind solicită Parlamentului României stoparea abuzurilor din AGERPRES: http://www.mediasind.ro/comunicate-1/frjmediasindasolicitatpresedintilorcamereideputatilorsiasenatuluisastopezeabuzurileconduceriianpagerpres

 

CSDR face front comun cu FRJ MediaSind pentru sancţionarea abuzurilor din AGERPRES http://www.mediasind.ro/comunicate-1/csdrfacefrontcomuncufrjmediasindpentrusanctionareaabuzurilordinagerpres

 

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor solicită implicarea Preşedinţiei, Guvernului şi a

Parlamentului României în cazul abuzurilor din AGERPRES

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/federatiaeuropeanaajurnalistilorsolicitaimplicareapresedintieiguvernuluisiaparlamentuluiromanieiincazulabuzurilordinagerpres

 

Conducerea ANP AGERPRES, dată în judecată pentru abuzurile împotriva propriilor salariaţi! http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaanpagerpresdatainjudecatapentruabuzurileimpotrivapropriilorsalariati

 

StareaPresei.ro: Ioan Mihai Roşca se lansează cu Agerpres în grădinărit

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseiroioanmihairoscaselanseazacuagerpresingradinarit

 

Conducerea AGERPRES obligată de Tribunalul Bucureşti să facă publice informaţiile solicitate de Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/conducereaagerpresobligatadetribunalulbucurestisafacapubliceinformatiilesolicitatedesindicatuljurnalistilorprofesionisti

 

MediaSind news: Directorul interimar al AGERPRES se răzbună pe Sindicat!

http://www.mediasind.ro/news/mediasindnewsdirectorulinterimaralagerpresserazbunapesindicat

Reporter Virtual:  MediaSind a câștigat procesul cu Agerpres

http://www.reportervirtual.ro/2011/12/mediasind-a-castigat-procesul-cu-agerpres.html

 

Cum mai sunt irosiţi banii publici la AGERPRES

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/cummaisuntirositibaniipublicilaagerpres

 

Un nou abuz în AGERPRES: Ioan Roşca şi-a creat propria comisie de disciplină împotriva salariaţilor incomozi

http://www.mediasind.ro/abuzuri-in-presa/unnouabuzinagerpresioanroscasi-acreatpropriacomisiededisciplinaimpotrivasalariatilorincomozi

 

StareaPresei.ro: Crăciun cu surprize pentru pălmaşii de la Agerpres

http://www.mediasind.ro/news/stareapreseirocraciuncusurprizepentrupalmasiidelaagerpres

 

Administraţia ANP AGERPRES se răzbună pe angajaţii care au câştigat procese în instanţă

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaanpagerpresserazbunapeangajatiicareaucastigatproceseininstanta

Administraţia AGERPRES cheltuie banii publici pe cauze declarate inadmisibile

http://www.mediasind.ro/comunicate-1/administratiaagerprescheltuiebaniipubliciininstantapecauzedeclarateinadmisibile

Directorul interimar al AGERPRES modifică evaluările pentru angajaţii incomozi http://www.mediasind.ro/comunicate-1/directorulinterimaralagerpresmodificaevaluarilepentruangajatiiincomozi

 

 

Comments