Comunicate‎ > ‎

Rapoartele Curţii de Conturi confirmă gestionarea frauduloasă a banului public în AGERPRES!

postat 14 mai 2012, 00:03 de Office Mediasind   [ actualizat la 24 mai 2012, 23:03 ]
Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind este în posesia documentelor oficiale care confirmă abuzurile  şi ilegalităţile comise de actuala conducere a ANP AGERPRES. În urma demersurilor efectuate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Curtea de Conturi  a României a eliberat copii după Rapoartele de control efectuate la Agenţia Naţională de Presă AGERPRES în perioada 2004-2011. 

Majoritatea rapoartelor confirmă abuzurile administraţiei conduse de Ioan Roşca, directorul general interimar al ANP AGERPRES, precum şi o gestionare ilegală a fondurilor publice, aşa cum se arată şi în sesizările transmise la Preşedinţia României, Parlament, Guvern, Inspecţia Muncii, etc. de către Sindicatul Jurnaliştilor Profesionişti, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi FRJ MediaSind. Astfel, redăm din Raportul Curtii de Conturi: „…s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate, care au determinat sau nu producerea de prejudicii, în ceea ce priveşte buna gestiune financiară în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public, angajarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli din fonduri publice fără a avea prevederi bugetare aprobate pe aliniatele corespunzătoare, înregistrarea eronată în conturile de materiale a unor bunuri de natura obiectelor de inventar, cheltuieli fără bază legală de către entitate pentru personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, organizarea şi conducerea evidenţei contabile, etc. 

              Achizionarea unor bunuri care nu aveau legătură cu obiectul de activitate al agenţiei, cum ar fi sape, greble, drujbe, gazon, maşini de tuns iarba, capcane pentru cârtiţe, etc. sau bunuri care nu erau de imediată necesitate (aparate de aer condiţionat care au dispărut pe parcurs), decontarea unor cheltuieli nejustificate în deplăsările din străinătate, neefectuarea unor licitaţii legale privind achiziţiile publice, folosirea Fundaţiei din AGERPRES drept paravan pentru unele afaceri ale agenţiei, etc. sunt confirmate de către inspectorii Curţii de Conturi: „echipa de audit nu îşi poate însuşi explicaţiile prezentate de către persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat abateri deoarece prin achiziţionarea de bunuri care nu erau de imediată necesitate entitatea a imobilizat fonduri băneşti care ar fi putut fi utilizate cu alte destinaţii sau vărsate la finele anului la bugetul de stat.”

 În acest timp, angajaţii celei mai mari agenţii de presă publice din ţară, ANP AGERPRES au cele mai mici salarii din presă iar comisiile de specialitate ale Parlamentului au refuzat să ancheteze abuzurile semnalate de către aceştia împreună cu organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale din domeniul mass-media. Totodată,  actuala conducere a agenţiei este ilegală încă din anul 2010 când a fost modificată Legea AGERPRES deoarece, în cei 11 ani de mandat,  Ioan Roşca  nu a fost validat de Parlament în funcţia de director general decât o singură dată, în 19 martie 2003, deşi Legea ANP AGERPRES prevede că mandatul este de cinci ani.

             Având în vedere aceste dovezi, FRJ MediaSind solicită Guvernului şi Parlamentului României să respecte Legea AGERPRES şi să declanşeze toate demersurile privind instaurarea legalităţii în agenţia publică de presă. Totodată, FRJ MediaSind reiterează solicitarea privind sancţionarea persoanelor vinovate de gestionarea ilegală a fondurilor publice, punând la dispoziţia instituţiilor interesate toate documentele şi rapoartele Curţii de Conturi.

            Pentru conformitate vă prezentăm ataşat  Raportul Curţii de Conturi pe care conducerea AGERPRES l-a refuzat să-l pună la dispoziţia sindicatului conform Legii nr. 544/2001, deşi Tribunalul Municipiului Bucureşti a dispus administraţiei să comunice aceste informaţii de interes public: http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=3&d=MzAwMDAwMDAwNDM2MTcw

 

 Comitetul Executiv al FRJ MediaSind,

Cristi Godinac, Preşedinte

Potrivit inspectorilor Curţii de conturi, au fost încălcate mai multe legi şi acte normative: Legea nr. 19/2003, actualizată, privind funcţionarea ANP AGERPRES, Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, actualizată, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Legea contabilităţii nr. 82/1991, Ordinul Ministrului finanţelor Publice nr. 1917/2005,  Legea nr. 15/1994, republicată şi actualizată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,  Normele aprobate prin Ordinul MFP nr.1917/2005, Ordinul MFP nr. 79/2010 privind Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, Ordinul MFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,  Ordinul 1 792/2002, actualizat, privind organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare legale, Ordonanţa de Guvern nr.81/2003 privind amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, Ordinele MFPşi MEF nr. 1487/2003 şi 3 471/2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale din instituţiile publice, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv


Foto Curentul : Nicolae Văcăroiu, preşedintele  Curţii de Conturi

ą
Office Mediasind,
14 mai 2012, 00:03
Comments