Comunicate‎ > ‎

Răspuns demn de „Cascadorii râsului” din partea TVR: Nu mai respectăm Legea informațiilor publice „întrucât sunt sesizate organele de cercetare penală de către Curtea de Conturi!”

postat 8 nov. 2022, 01:02 de Office Mediasind   [ actualizat la 8 nov. 2022, 07:07 ]
În opinia TVR, “după sesizarea organelor de urmărire penală, publicitatea ar influența negativ realizarea obiectivelor prevăzute de Codul Penal”

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR constată că bătaia de joc față de lege și față de angajați continuă fără nicio jenă în cea mai mare instituție de presă a statului – Societatea Română de Televiziune.

 După ce a acționat în instanță conducerea TVR pentru refuzul de a pune la dispoziție informațiile publice referitoare la facilitățile acordate unor persoane cu funcții de conducere, foști lideri ai Sindicatului pentru Unitatea TV– SPUSTV, (amănunte aici:MediaSind a acționat în justiție TVR pentru refuzul de a face publice facilitățile acordate șefilor sindicatului de casă! ), MediaSind a transmis condcuerii TVR o Reclamație administrativă în vederea sesizării organelor de cercetare penală. În respectivul document arătam următoarele abateri săvârșite de către responsabilii privind respectarea Legii nr.544/2001: 

”La întrebările nr. 2 și 3, reprezentanții SRTV  acordă un singur răspuns, susținând în mod fals  că prejudiciul de 65.520 lei nu ar exista în raportul de folow up a Curții de Conturi! Această afirmație  mincinoasă este contrazisă  de Curtea de Conturi a României care, prin adresa transmisă organizației noastre cu nr. 78478/10.09.2022, susține următoarele: „Raportat la obiectul cererii nr 78478/27.09.2022, în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a Măsurii II.3 din Decizia nr.11/2017, emisă la Societatea Română de Televiziune (SRTv), s-a constatat că aceasta nu a fost adusă la îndeplinire (conform Raportului de follow-up înregistrat la entitate sub nr. C/6176/16.06.2020). Pe cale de consecință, potrivit dispozițiilor  art.64 din legea nr.94/1992, în anul 2021 au fost sesizate organele de urmărire penală competente”.

 ”La întrebarea nr.4, reprezentanții SRTV au refuzat să menționeze motivul depunerii cu tardivitate a acțiunii, susținând că nu a fost soluționat definitiv Dosarul. Or, întrebarea efectivă se referea doar la întârzierea depunerii acțiunii, nu la calitatea de vinovat sau nevinovat al SPUSTV!”

 „Referitor la întrebarea nr. 5„ Situația deplasărilor efectuate de  Ramona Săseanu, producător general, de la numirea acesteia în funcție și până în prezent, cu anexarea copiilor după rapoartele de activitate”, precizăm că nici aceste informații publice nu au fost comunicate în întregime, lipsind copii după rapoartele de activitate rezultate în urma acestor deplasări.”

 „La întrebarea nr.6 - Copie după Decizia CD și motivațiile privind acordarea dreptului de a colabora la alte posturi tv concurente SRTV pentru Dragoș Bocănaciu, jurnalist tv., reprezentanții SRTV nu au  transmis pe lângă Hotărârea de CD și motivațiile prevăzute în documentele înaintate, deși întrebarea noastră legitimă se referea la motivele care au stat la baza Deciziei CD prin care unui crainic de sport plătit din bani publici de către TVR, i se acordă acceptul de a  comenta evenimente sportive și la alte posturi concurente, cum este postul DIGI SPORT!”

 Răspunsul primit la această Reclamație administrativă  din partea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public este halucinant.

La întrebările 1-4 referitoare la măsurile luate de TVR privind recuperarea prejudiciului în cuantum de 65.520 lei produs de sindicatul de casă TVR, SPUSTV, Comisia răspunde că aceste informații sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor “întrucât sunt sesizate organele de urmărire penală de către Curtea de Conturi (...)” (vezi foto). 
Iar pentru ca circul să fie demn de emisiunea difuzată în trecut de TVR, Cascadorii Râsului – Să râdem cu Stan și Bran, Comisia „punctează” decisiv: “după sesizarea organelor de urmărire penală, publicitatea ar influența negativ realizarea obiectivelor prevăzute de Codul Penal”. Cu alte cuvinte, dacă se depune o sesizare penală, instituțiile nu ar mai avea obligația de a respecta Legea informațiilor de interes public! Extrapolând, dacă un conducător auto depune o sesizare penală pentru că a fost amendat, nu ar mai trebui să respecte Codul Rutier până la finalizarea dosarului!

Nici la celelalte puncte aflate în divergență, și anume situația deplasărilor efectuate, din bani publici, de către producătorul general al TVR, Ramona Săseanu, (fost vicepreședinte SPUSTV), precum și motivațiile care au stat la baza acordării avizului CD crainicului TVR, Dragoș Bocănaciu, (fost președinte SPUSTV), pentru a presta la alte posturi tv concurente, renumita Comisie nu dă dovadă de “creativitate” în a ascunde adevărul. De exemplu, la punctul privind deplasările, aceasta nu e explicat de ce producătorul general a avut nevoie de 4 zile pentru a participa câteva ore la Festivitatea prilejuită de Ziua Marinei Române organizată la Constanța, din moment ce colegii din compartimentul tehnic au sosit doar cu o zi înainte pentru a monta instalațiile și aparatura tehnică. Sau de ce a fost nevoie să plece în Italia, LA BARI, pentru a participa la decernarea unui Premiu câștigat de un coleg din TVR, din moment ce era dreptul acestuia să meargă să-l ridice?

Iar în ceea ce-l privește pe crainicul TVR care prestează și pentru postul DIGI SPORT TV, răspunsul Comisiei este formulat într-un limbaj de lemn, nedemn de o instituție publică de presă care dorește să se modernizeze și să-și recapete respectul telespectatorilor: “Comitetul Director își desfășoară activitatea conform dispozițiilor art.31 din Legea nr.41/1994, precum și a celor din Regulamentul de organizare și funcționare al CD, neexistând obligativitatea de a motiva propriile hotărâri, nici votul pentru, nici votul împotrivă și nici motivul pentru care se abține. Pe cale de consecință, informația solicitată nu există”.

Cu alte cuvinte, pentru că așa au vrut mușchii lor, pe bani publici!

În consecință, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu Filiala MediaSind TVR vor continua demersurile în justiție pentru ca legea să fie respectată și în Televiziunea Română.

Departament Comunicare MediaSind TVR

București, 8 noiembrie 2022