Comunicate‎ > ‎

Rezoluția Adunării Generale Extraordinare a MediaSind TVR privind declanșarea acțiunilor greviste în Televiziunea Română!

postat 17 iul. 2019, 05:43 de Office Mediasind   [ actualizat la 17 iul. 2019, 05:43 ]
Delegații prezenți astăzi, 17 iulie 2019, la ședința Adunării Generale a Sindicatului Român al Jurnaliștilor – Filiala MediaSind TVR, întruniți în sesiune extraordinară, au votat următoarea Rezoluție privind declanșarea acțiunilor de protest împotriva actualei conduceri a Societății Române de Televiziune:

REZOLUȚIE

Opinia publică din România a putut constata că, în ultimii doi ani, umilințele la care au fost supuși angajații Televiziunii Naționale au fost de neînchipuit, aceștia fiind tratați de președintele director – general Doina Gradea cu aroganță și cu lipsă de respect față de profesioniști;

Dialogul social din TVR s-a depreciat în mod considerabil, iar organizației sindicale reprezentative nu i s-a recunoscut calitatea de partener social, conform legislației interne, a directivelor și convențiilor internaționale din domeniul relațiilor de muncă;

Fondurile publice sunt cheltuite în mod discreționar, ignorând normele legale de transparență, fiind aduse, astfel, grave prejudicii instituției insecurizând, totodată, veniturile angajaților SRTV;

Au fost constatate repetate  încălcări ale Legii nr 544/2019 privind informațiile de interes public și a HG 714/ 2018 privind deplasările interne;

La SRTV au fost organizate concursuri cu vicii procedurale și de legalitate, pentru că s-au desfășurat în lipsa reprezentanților organizației reprezentative. În această situație angajarea unor persoane din cadrul Consiliului de Administrație și a Comisiei de Etică și Arbitraj a avut loc în condiții cel puțin suspecte;

Ignorând regulile jocului democratic ale Statului de drept, au fost lansate atacuri, inclusiv în justiție, asupra membrilor Comisiei de Etică și Arbitraj;

Au fost pierdute contracte extrem de importante privind organizarea unor evenimente etalon pentru Televizunea Română, în favoarea unor entități și grupuri de interese private;

Având în vedere situația deosebit de gravă din SRTV, descrisă de motivele de mai sus, delegații prezenți la Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliștilor – MediaSind TVR, întruniți în sesiune extraordinară, au votat  următoarele:

1. Sesizarea imediată a Guvernului, Parlamentului și Președinției cu privire la situația dramatică în care se află cea mai mare instituție publică de presă. Inițierea unor întâlniri cu reprezentanții acestor instituții la care să participe profesioniști din TVR, în vederea dezamorsării situației conflictuale din Televiziunea Română.   

2. În funcție de rezultatul discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor statutului, declanșarea unor acțiuni greviste pentru demiterea, în regim de urgență, a președintelui director general al SRTV, precum și a directorilor Departamentelor Resurse Umane și Juridic. 

Având în vedere că, potrivit Legii nr. 62/2011, pe perioada existenței în vigoare a unui Contract Colectiv de Muncă este interzisă declanșarea grevei propriu-zise, până la expirarea acestui contract, 31 decembrie 2019, membrii MediaSind TVR vor apela la alte forme de protest permise de lege. Astfel, pe perioada festivalului Cerbul de Aur  ce va avea loc în perioada 22-25 august 2019 în Piața Sfatului din Brașov, membrii MediaSind TVR prezenți la eveniment  vor protesta printr-o grevă japoneză, prin purtarea de banderole și alte însemne distinctive.

 Începând cu data de 2 septembrie 2019, când începe sesiunea parlamentară, membrii MediaSind vor declanșa greva prin exces de zel, ceea ce presupune pentru personalul redacțional verificarea cu o atenție sporită și îndelungată a mai multor surse de informare decât se face în mod uzual, documentarea cu mai multă minuțiozitate etc. iar pentru personalul tehnic respectarea cu strictețe a protocoalelor de lucru, a normelor de protecție a muncii și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

2. Mandatarea Casei de avocatură a SRJ MediaSind pentru depunerea unor sesizări penale împotriva conducerii SRTV la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (instituția abilitată în cazul demnitarilor și persoanelor asimilate acestora)  pentru a cerceta următoarele fapte suspecte de corupție:

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul încălcării de către președintele-director general SRTV și de către coordonatorii Departamentelor Resurse Umane și Juridic a  Convențiilor OIM și directivelor UE  în privința relațiilor de muncă, a legislației interne privind dialogul social, a Hotărârii Consiliului de Administrație nr 69/24.06.2019 prin împiedicarea în data de 12 iulie 2019, cu ajutorul jandarmilor, a accesului reprezentanților FAIR - MediaSind abilitați de lege să participe la ședința Consiliului de Administrație în care se discutau probleme de interes profesional, social și economic pentru angajații instituției publice. Contrar Sentinței TMB nr. 7 FED/2017 și a Hotărârii CA nr. 69/2019, cele trei persoane ce ocupă funcțiile de conducere menționate mai sus au  hotărât, de la sine putere, că  “participarea reprezentanților Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind sau ai Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind la ședințele consiliului de administrație al SRTv sau la cele ale comitetului director SRTv/comitetelor directoare din cadrul studiourilor teritoriale ale SRTv este nelegală” -  conform adresei nr. C/499 timisă de SRTv organizației noastre. Din acest motiv, accesul la ședința CA a președintelui Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, președintelui Sindicatului Român al Jurnaliştilor  MediaSind și a avocatului MediaSind TVR  a fost blocat de jandarmii instituției, aceștia susținând că au primit ordin de la cabinetul PDG să nu fie lăsați în incinta instituției.

În momentul în care reprezentanților noștri li s-a permis, după aproximativ 90 minute de proteste,  accesul la ședința CA,  Președintele-Director General a supus la vot  Revocarea Hotărârii nr. 69/2019 privind constatarea reprezentativității FAIR-MediaSind în SRTV. După expunerea argumentelor FAIR-MediaSind  susținute de documente oficiale, Consiliul de Administrație a respins această propunere, singurul vot pentru revocare fiind doar al președintelui-director general Doina Gradea. Această hotărâre validează, încă o dată, reprezentativitatea organizației noastre la nivel de instituție, fapt ce îi conferă statutul de singur partener social  în Televiziunea Română.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin discriminarea organizației noastre în raport cu celelalte organizații apropiate/controlate de către actuala conducere.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul încălcării, în mai multe cazuri, de către conducerea SRTV, a prevederilor HG nr 714/2018 privind drepturile personalului instituțiilor publice în cazul delegărilor și detașărilor. În pofida numeroaselor adrese din partea MediaSind TVR adresate instituției, privind acordarea drepturilor financiare prevăzute de către actul normativ,  conducerea a semnat împreună cu sindicatul SPUSTv un act aditional la CCM SRTV prin care sunt diminuate aceste drepturi fiind, astfel,  încălcate în mod flagrant prevederile HG. Conform art. 5 din HG 714/2018  potrivit cărora“nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, în condițiile legii, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.”

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal prin nerespectarea transparenței decizionale, a prevederilor Legii nr. 544/2001 și a prevederilor Ordonanței nr. 26/2012 care interzic expres instituțiilor publice să achiziționeze servicii juridice dacă au înființate compartimente de profil. Pe rolul Tribunalului București există mai multe cauze privind nerespectarea de către conducerea TVR a legii privind informațiile de interes public, printre care se află și cea privind contractele încheiate cu diverse case de avocatură. Pe fond, Tribunalul București a admis cererea SRJ MediaSind privind punerea la dispoziție a contractelor cu casele de avocatură, iar SRTV a făcut recurs, susținând că SRJ Mediasind nu are personalitate juridică!!! De fapt, este o stratagemă puerilă a Departamentului Juridic de a întârzia trimiterea către plătitorii de taxe a informațiilor privind  modul în care s-au cheltuit cele peste 1,3 milioane de euro în procesele cu proprii angajați. Totodată, se vor solicita instituției abilitate să verifice și corectitudinea procedurilor de executare silită inițiate de către conducerea SRTV.

-  Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în cazul cheltuielilor discreționare privind organizarea Cerbului de aur – ediția 2018, precum și a altor evenimente. Șapte membri ai Consiliului de Administrație au reclamat Comisiilor de Cultură ale Parlamentului lipsa de transparență a președintelui – director general  SRTV în cheltuirea banilor publici. În data de 20 februarie 2019, Camera Deputaților a votat în plen constituirea unei comisii de anchetă pentru cercetarea acestor cheltuieli, dar activitatea acestei comisii a fost blocată din interese politice.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în ceea ce privește organizarea unor concursuri cu dedicație, angajări fără participarea reprezentanților organizației sindicale sau angajări suspecte ale unor membri  CA.

- Existența unui presupus abuz în serviciu prevăzut de art. 297 Cod Penal în ceea ce privește pierderea unor contracte privind organizarea unor evenimente–etalon pentru Televiziunea Română, cum ar fi Festivalul George Enescu, sau diverse evenimente sportive etc.  în favoarea unor grupuri de interese și entități private.

3.  În funcție de evoluția evenimentelor, organizarea unor acțiuni de protest prin pichetarea sediului Parlamentului, Guvernului și a prefecturilor, cu sprijinul filialelor MediaSind din țară, Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și a Confederației CNSLR-Frăția.

4.  Sesizarea abuzurilor conducerii SRTV la Organizația Internțională a Muncii, Federația Internațională a Jurnaliștilor, Federația Europeană a Jurnaliștilor, EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION, UNI MEDIA Global. În funcție de evoluția evenimentelor, organizarea unor acțiuni de protest în fața ambasadelor României în străinătate și a sediilor instituțiilor UE, cu sprijinul organizațiilor internationale la care Federația FAIR-MediaSind este afiliată.

Adunarea Generală a MediaSind TVR invită pe toți angajații Societății Române de Televiziune, infdiferent dacă sunt sau nu membri de sindicat, să se alăture și să participle la toate acțiunile de protest organizate conform calendarului stabilit .

Împreună suntem mai puternici!


Adunarea Generală Extraordinară a SRJ Mediasind – Filiala MediaSind TVR

București, 17 iulie 2019