Comunicate‎ > ‎

SRJ MediaSind a solicitat oficial administrației Gradea anularea procedurii abuzive privind conduita etică din TVR!

postat 16 mar. 2020, 03:28 de Office Mediasind   [ actualizat la 16 mar. 2020, 03:38 ]
Dragi colegi,

 Așa cum v-am informat și în Notificarea transmisă către conducerea instituției, dar și în diversele comunicări către dvs., MediaSind TVR  urmărește cu atenție și se implică activ pentru ca sănătatea angajaților să fie respectată și protejată. Acesta este motivul pentru care MediaSind TVR a sancționat iresponsabilitatea de care a dat dovadă administrația Gradea, atunci când a ascuns faptul că un invitat în cadrul unei emisiuni a fost depistat ca fiind contaminat cu coronavirus.

Însă, în același timp, suntem obligați  să ne ocupăm și de siguranța locurilor de muncă afectată de modificarea, în mod abuziv și ilegal, a Regulamentului Intern și a CCM, prin adoptarea unei proceduri privind conduita etică din TVR. Amintim că acest document substituie prevederile Regulamentului Intern și stabilește o serie de abateri disciplinare deosebit de grave care pot avea drept consecință desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Aceste aspecte au fost perezentate pe larg în comunicatul de presă din data de 9 martie a.c. (amănunte la acest link:http://www.mediasind.ro/comunicate-1/invocandconsiderenteeticeconducereatvrimpuneoprocedurailegalasiimoralapentruaconcediaangajatiiincomozi ) , dar și la întâlnirea din cadrul negocierii CCM cu membrii echipei stabilite de șefa TVR și condusă de dl. Andraș Demeter, cel care a elaborat această procedură.

În urma întâlnirilor avute săptămâna trecută cu colegii din studiourile teritoriale din TVR Timișoara, TVR Cluj și TVR Tg Mureș, toți salariații prezenți și-au exprimat îngrijorarea față de efectele acestei proceduri și au fost de acord cu revocarea ei de urgență.

Din aceste motive, astăzi, 16 03.2020,  am înregistrat la sediul TVR  solicitarea oficială privind revocarea, în termen de 5 zile de la primirea documentului, a procedurii privind conduita etică din TVR.

 În caz contrar, MediaSind va sesiza instanța de judecată, precum și instituțiile abilitate pentru săvârșirea de fapte care pot constitui infracțiuni. Conducerea TVR ar trebui să nu uite că drepturile angajaților trebuie respectate cu strictețe, conform legislației în vigoare.

Apelăm la toți angajații, indiferent de opțiunea sindicală, să ne sprijine în acest demers, având în vedere consecințele deosebit de grave a acestei proceduri în cazul în care ea va fi pusă în aplicare.

Vă prezentăm alăturat Cererea de revocare a procedurii.

Departament Comunicare SRJ MediaSind

București, 16 martie 2020

 Nr.178/16.03.2020 

Către:

Societatea Română de Televiziune („SRTv”)

Sediul:

București, Calea Dorobanților nr. 191, Sector 1

În atenția:

Directorului General – Președinte al Consiliului de Administrație, Dna. Gradea Doina

Data:

16.03.2020

 

SINDICATUL ROMÂN AL JURNALIȘTILOR MediaSind, având sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1, Clădirea Casa Presei, Corp B, et. 1, cam. 34 și 41,sector 1 înființat prin Sentința civilă nr. 2782/12.04.2001 pronunțată de Judecăria Sectorului 6 București și înscris în Registrul Special pentru Evidența Sindicatelor la poziția 5/2015 aflat la grefa aceleiași instanțe, reprezentat legal prin Președinte – Cristinel Godinac ( „SRJ MediaSind”), în numele membrului de sindicat, dl. Torică Emanuel-Sorin, domiciliat în București, angajat al SRTv,

Având în vedere:

  • Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptată de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea („Procedura”);
  • Dispozițiile art. 241 – 246 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată și actualizată („Codul muncii”);

 

Formulăm prezenta:

CERERE:

Prin care vă solicităm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să dispuneți revocarea Procedurii privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptate de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea, întrucât încalcă dispozițiile cuprinse în Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă,

Având în vedere următoarele:

MOTIVE:

1. Procedura a fost adoptată cu încălcarea flagrantă a prevederilor art. 241 din Codul Muncii:

Potrivit art. 241 din Codul muncii, Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 242 din Codul muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; g) reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Prevederile art. 242 din Codul muncii confirmă concluzia reținută în mod constant în doctrina și jurisprudența din materia dreptului muncii, conform căreia calificarea naturii unui document intern al angajatorului nu se realizează în funcție de denumirea acestuia și în funcție de conținutul documentului analizat.

Astfel, chiar dacă denumirea documentului a căreia revocare o solicităm este aceea de Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune, analizând conținutul acesteia se poate concluziona faptul că Procedura conține prevederile ce intră în sfera de reglementare a Regulamentului intern, precum reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor; reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; reguli referitoare la procedura disciplinară; h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice, rezultând astfel că această procedură este un veritabil Regulament intern.

În aceste condiții, apreciem că pentru adoptarea Procedurii s-ar fi impus parcurgerea procedurii de consultare și informare prealabilă a organizațiilor sindicale din SRTv, procedură prealabilă aplicabilă inclusiv în cazul modificării sau completării Regulamentului intern din cadrul angajatorului.

2. Apreciem că revocarea procedurii se impune și ca urmare a faptului că Procedura conține prevederi care încalcă Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea nr. 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă:

În primul rând, arătăm faptul că Procedura impune tuturor angajaților și colaboratorilor SRTv  norme care, potrivit legislației muncii, ar fi trebuit negociate și înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, întrucât acestea afectează relațiile de muncă, în condițiile în care procedurile se referă la activitățile din SRTv și nu pot modifica prevederi ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate.

În al doilea rând, subliniem faptul că Procedura cuprinde prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, interzicând salariaților „să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens” (art. 12.2), precum și „să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului (!) sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea” (art. 12.5), ceea ce încalcă dreptul constituțional al organizațiilor sindicale de a-și apăra membrii de sindicat!

De asemenea, aceste interdicții contravin flagrant prevederilor constituţionale referitoare la libertatea de exprimare, ale Legii avertizorului public privind dreptul de a sesiza încălcările legislației, dar și prevederilor Legii dialogului social referitoare la dreptul sindicatelor de a iniția acțiuni în instanță în numele membrilor lor de sindicat.

De asemenea, Procedura încalcă atât prevederile Legii nr. 41/1994, cât şi ale Statului ziaristului, întrucât introduce un intermediar, numit de Președintele-Director general, între salariați și Comisia de Etică şi Arbitraj din SRTv. Astfel, competenţele comisiei în materie de deontologie profesională - „garant al respectării Statutului ziaristului” şi organism independent de conducerea SRTv - sunt subordonate bunului-plac al unui „consilier de etică” numit de Preşedintele - Director General, interpus ca cenzor al punctelor de vedere ale comisiei în relaţia cu conducerea SRTv. De altfel, instituția consilierului de etică este specifică, conform legii, funcționarilor publici și nu instituțiilor de media. În plus, acesta va avea și atribuțiuni de designer - cenzor vestimentar, întrucât angajații SRTv pot fi concediați dacă nu vin la serviciu sau la diverse evenimente, într-o „vestimentație adecvată” (art 19.1 lit. c).

În plus, potrivit prevederilor Procedurii, utilizarea calculatoarelor sau a telefoanelor mobile și în interes personal fără aprobarea conducerii poate duce la concediere, întrucât și aceste fapte sunt considerate drept abateri grave. Cu alte cuvinte, primirea/efectuarea unui apel privat pe telefonul de serviciu sau primirea/trimiterea unui mesaj privat pe mail-ul de serviciu sunt considerate drept abateri deosebit de grave.

Nu în ultimul rând, Procedura introduce noi obligații pentru membrii Comitetului Director și ai Consiliului de administraţie, deși acestea sunt stabilite prin legea de organizare și funcționare a SRTv şi prin regulamentele proprii de funcţionare.

Fașă de aceste motive, vă solicităm ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei, să dispuneți revocarea Procedurii privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune adoptate în mod nelegal întrucât încalcă dispozițiile cuprinse în Constituția României, Convențiile OIM și Directivele Europene în domeniul relațiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv și prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

În situația în care nu înțelegeți să dați curs prezentei solicitări, urmează să ne adresăm instanțelor de judecată în vederea constatării nelegalității Procedurii adoptate de Directorul General – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv – Dna. Doina Gradea.

 

SINDICATUL ROMÂN AL JURNALIȘTILOR MEDIASIND,

Prin Președinte – Cristinel Godinac