Comunicate‎ > ‎

SRJ MediaSind cere angajaţilor AGERPRES să semnaleze abuzurile din instituţie!

postat 13 dec. 2016, 01:16 de Office Mediasind   [ actualizat la 13 dec. 2016, 03:31 ]
https://whistleblowerprotection.eu/
În perioada 29 noiembrie-9 decembrie 2016, în urma unor sesizări venite din partea SRJ MediaSind- filiala AGERPRES şi a reprezentantului desemnat de către organizaţie să facă parte din Comisia de Examinare la concursul pentru ocuparea unui post de redactor gradul IA la Redacţia Documentare – Arhivă, Comisia de Etică şi Disciplină din AGERPRES a decis, în confomitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul Comisiei, să solicite directorului general  sesizarea  instituţiilor  statului, ablilitate să cerceteze acele fapte, susceptibile a fi incriminate de legea penală.

Petiţionarii au depus la Comisie mai multe înscrisuri privind acuzaţii de fraudare a concursului, indicând implicarea fostului Redactor-şef al Redacţiei Documentare-Arhivă, Anca Pandea. Aceasta a ordonat scoaterea, în mod ilegal, la concurs, a postului pentru care, ulterior, tot dânsa a candidat.

În urma audierilor martorilor propuşi  şi a cercetării înscrisurilor depuse, au rezultat mai multe indicii şi probe privind angajarea răspunderii civile, contravenţionale sau chiar penale, atât a instituţiei publice de presă, precum şi a persoanelor implicate. Din aceste motive, petiţionarii au solicitat cercetarea faptelor şi din aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: art. 301 Cod Penal, (conflict de interese), art. 218 alin. 2 din Legea 62/2011 a Dialogului social, (constrângerea activităţii persoanelor alese în conducerea organizaţiilor sindicale), art. 206, (ameninţare), art. 296 (purtare abuzivă), fapte inadmisibile într-o  instituţie publică aflată în subordinea Parlamentului.

După cercetarea înscrisurilor, a audierii martorilor, în urma deliberărilor, cei şapte membri ai Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, să  ceară directorului general Alexandru Ion Giboi, sesizarea instituţiilor abilitate de lege.

Biroul Executiv al SRJ MediaSind apreciază atitudinea angajaţilor din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES care au  sesizat abuzurile la care au fost supuşi de-a lungul timpului din partea fostului Redactor şef al Redacţiei Documentare – Arhivă. Gestul lor de curaj este susţinut de art. 6 alin 1 din Codul Muncii, potrivit căruia „Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.”  În acelaşi timp, trebuie să  reţinem că  orice angajat din instituţiile publice care sesizează încălcări ale legii, este  protejat de Legea nr. 571/2004 privind avertizorul public.

În concluzie, SRJ MediaSind face un apel către toţi membrii să aibă încredere în sindicat şi să sesizeze, de fiecare dată, abaterile de la prevederile Regulamentului Intern, încălcări ale Contractului Colectiv de Muncă din AGERPRES sau ignorarea normelor Codului Muncii.

SRJ MediaSind va urmări cu atenţie modul in care va fi soluţionat acest caz de către instituţiile ce vor fi sesizate de către conducerea AGERPRES, conform deciziei votate, cu unanimitate, de către membrii Comsiei de Etică şi Disciplină.

Biroul Executiv SRJ MediaSind                                         Bucureşti, 13 decembrie 2016