Comunicate‎ > ‎

SRJ MediaSind solicită demiterea de urgență a Președintelui - Director General Doina Gradea din fruntea Televiziunii Publice

postat 12 feb. 2019, 01:07 de Office Mediasind   [ actualizat la 12 feb. 2019, 01:50 ]
Televiziunea Națională nu este proprietatea grupurilor de interese!

SRJ MediaSind solicită demiterea de urgență a Președintelui - Director General 
Doina Gradea din fruntea Televiziunii Publice
 
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind împreună cu filiala sa din Societatea Română de Televiziune, MediaSind TVR, condamnă atitudinea discreționară și abuzivă manifestată de actualul Președinte-Director General al instituției, Doina Gradea, în actul de  conducere a instituției, prin refuzul de a avea o colaborare reală cu partenerii sociali.

În urmă cu câteva zile, într-un comunicat de presă, SRJ MediaSind acuza  presiunile exercitate de Președintele–Director General (PDG) al SRTV, Doina Gradea, asupra reprezentantului salariaților în Consiliul de Administrație. Conducerea SRTV a reacționat printr-un text nedemn pentru o instituție media, care ascunde, în spatele unor formulări prețios-juridice, fracturi de logică în construcția frazelor și lipsa proprietății termenilor. În așa-zisul comunicat, în care sunt inserate amenințări voalate la adresa organizației noastre, se fac afirmații care dezvăluie o mentalitate de tip dictatorial. Astfel, aflăm că dna. Doina Gradea consideră  că  prin partener social într-o instituție se înțelege  doar sindicatul așa - zis reprezentativ,  ignorând salariații care sunt membri ai altor sindicate sau care nu sunt membri de sindicat. Ori, Legea Dialogului social, directivele europene precum și conventiile OIM din domeniul relațiilor de muncă, recunosc ca parteneri  de dialog social  toate sindicatele și patronatele constituite conform legii. Dna. Gradea ignoră inclusiv Contractul Colectiv de Muncă din Televiziunea Națională, pe care l-a semnat și care prevede, la art. 166 următoarele:  1) Angajatorul se obligă se adopte o poziție neutră și imparțială în raporturile cu toți salariații societății și față de toate sindicatele din unitate, urmărind în permanentă colaborarea cu acestea. 2) În relațiile cu  salariații, angajatorul recunoaște dreptul acestora de a fi reprezentați de Sindicatul al cărui membri sunt salariații respectivi, 3) Este interzisă Angajatorului orice formă de imixtiune în existența și activitatea unui Sindicat legal constituit din unitate, ca și tratamentul favorizant sau discriminatoriu față de un Sindicat sau față de un salariat, ca urmare a aparteneței sau non-aparteneței sale la o anumită grupare sindicală.

Președintele Director General al SRTV ignoră, cu bună știință, faptul că Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind este membru fondator al Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizație sindicală reprezentativă la nivel de sector Cultură și Mass-Media conform Legii nr 62/2011 și a sentinței Tribunalului București,  federație care are dreptul să negocieze și să semneze contracte colective de muncă în toate  instituțiile din domeniu, inclusiv în Televiziunea Română.

Un exemplu al faptului că cei care o consiliază pe doamna Gradea dau dovadă de rea credință este reclamarea așa-zisului conflict de interese în care s-ar afla un membru CA , reprezentant al salariatilor, care este membru de sindicat. Menționăm că legislația națională, inclusiv Legea nr.41/1994 de organizare și funcționare a SRR și SRTV, nu prevede o astfel de incompatibilitate. A fi membru de sindicat nu este un delict, ci o calitate, după cum am susținut în reacția noastră anterioară (vezi aici). Reamintim  că majoritatea membrilor CA din partea salariaților din SRR și SRTV, din ultimii 25 de ani, au fost membri sau chiar lideri ai unor organizații sindicale. Considerăm că, indiferent de calitatea de membru de sindicat, alesul salariaților din SRTV la care face referire Președintele-Director General, i-a reprezentat și îi reprezintă cu profesionalism pe toți angajații instituției, fără nicio discriminare. Dovadă stau desele reacții, unele publice, despre  derapajele manageriale ale actualei conduceri. 
Niciun conducător de instituție nu are dreptul să hărțuiască un membru al CA, sau să refuze să-i  pună la dispoziție toate informațiile care au legătură cu cheltuirea banilor publici, pentru că este membru de sindicat. Dimpotrivă, Legea nr. 544/2001 îl obligă pe orice șef de instituție publică să pună la dispoziția oricărei persoane interesate, membru CA sau nu, informațiile privind cheltuielile publice .

SRJ MediaSind atrage atenția Parlamentului României că stilul dictatorial prin care Președintele Director General al SRTV conduce instituția, în disprețul legii, generează prejudicii grave angajaților, cărora nu le sunt respectate drepturile, iar prestigiul instituției este afectat. Filiala noastră MediaSind TVR a reclamat, în repetate rânduri, atât conducerii SRTV cât și membrilor CA, prin mai multe adrese, ilegalitățile și disfuncționalitățile apărute în cadrul relațiilor de muncă. MediaSind TVR a atras atenția asupra încălcării Contractului Colectiv de Muncă în SRTV, a normelor de securitate în muncă, a existenței unor condiții inumane de muncă (de exemplu: timp de mai multe luni, din cauza incompetenței manageriale,  angajații au fost nevoiți să lucreze la temperaturi de 2-3 grade,  sau deplasările efectuate în condiții inumane, fără asigurarea de cazare conform CCM, diurna plătită cu întîrziere etc). Organizația noastră a solicitat, de asemenea, în baza Legii nr.544/2001, informații despre cheltuilelile efectuate cu colaboratori externi, sau cu diverse case de avocatură, în condițiile în care SRTV are un compartiment juridic specializat, diverse angajări fără concurs etc. La toate aceste cereri  nu s-a primit niciun răspuns, urmând să ne adresăm instanței de judecată.
 
Reamintim faptul că, în baza Raportului Comisiei de Etică și Arbitraj din SRTV, mai multe organizații profesionale din media au solicitat Parlamentului demiterea de urgență a Președintelui-Director General Doina Gradea, arătând „incompatibilităţi şi contradicţii îngrijorătoare între comportamentul, modul de gândire şi acţiune ale PDG şi directorului TVR1, pe de-o parte, şi exigenţele legale, regulamentare şi procedurale valabile în serviciul public de televiziune, pe de altă parte. Exprimările dispreţuitoare la adresa unor salariaţi, categorii profesionale sau de vârstă, denigrarea Comisiei de etică, necunoaşterea sau ignorarea normelor jurnalistice şi deontologice, descurajarea angajaţilor care îndrăznesc să aibă altă opinie, lipsa de transparenţă în decizii - toate sunt aspecte care au drept consecinţe inerente vicierea relaţiilor de muncă, instalarea şi generalizarea neîncrederii şi - cel mai grav - compromiterea autorităţii manageriale în TVR” (vezi aici reactia organizatiilor de media).

Recent, și șapte dintre cei treisprezece membri ai Consiliul de Administrație al SRTV au adresat o scrisoare Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, în care acuzau faptul că nu li se dau informații despre cheltuielile angajate de TVR, inclusiv despre anumite onorarii semnalate de presă și solicitau clarificarea raportului dintre CA și Președintele-Director general (vezi aici).

Raliindu-se acestor demersuri, Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind susține argumentele aduse de petiționari și solicită Parlamentului României demiterea de urgență a Președintelui Director General al SRTV, Doina Gradea, precum și numirea în fruntea instituției a unei persoane care să respecte meseria de jurnalist și regulile dialogului social.

SRJ MediaSind va sesiza la EUROPEAN BROADCASTING UNION –EBU  comportamentul abuziv al Președintelui-Director General al SRTV, solicitând, totodată, sprijinul organizațiilor internaționale la care este afiliat prin Federația Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind: Federația Europeană a Jurnaliștilor și Federația Internațională a Jurnaliștilor.


Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Biroul Executiv Național                                                          București, 12 februarie 2019