Comunicate‎ > ‎

Reacţii ale MediaSind cenzurate de către conducerile numite politic din SRR şi SRTV

postat 11 sept. 2013, 01:44 de Office Mediasind   [ actualizat la 7 oct. 2016, 02:31 ]

MediaSind solicită Parlamentului anchetarea jafului din SRR şi SRTV!https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post/download.jpg?attredirects=0
FRJ MediaSind a luat act de informaţiile apărute în mass-media privind risipirea banului public de către conducerea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. Astfel, potrivit informaţiilor publicate de către jurnalistul Cătălin Tolontan în urma unor documente primite din partea Sindicatului Unit al Salariaţilor Radio România, preşedintele-director general al SRR, Ovidiu Miculescu(foto),  a cheltuit, în doi ani de zile, aproximativ 110 000 de euro, bani proveniţi din taxa radio, pe diverse deplasări în străinătate. (vezi aici)

Aşa cum organizaţiile afiliate la FRJ MediaSind au semnalat în nenumărate rânduri, nu este prima dată când conducerea SRR este acuzată de cheltuirea, în mod discreţionar, a fondurilor publice. Chiar în ultimul său Raport,  Curtea de Conturi a confirmat jaful din Radioul Public. Astfel, inspectorii instituţiei de control au constatat, printre altele, remunerarea ilegală a membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director prin contracte civile, încheierea unor contracte de achiziţie de servicii prin eludarea prevederilor legale, înregistrarea incorectă a veniturilor  realizate cu scopul ocolirii obligațiilor către Bugetul de Stat, repartizarea profitului, încheierea unor contracte preferenţiale cu diverse societăţi comerciale, fapte ce au produs serioase prejudicii bugetului instituţiei. (vezi aici)

 Conducerea Societăţii Române de Televiziune a fost  acuzată, de asemenea, de aceleaşi practici. Deşi Tribunalul Municipiului Bucureşti a confirmat statutul de instituţie publică care trebuie să respecte prevederile Legii nr. 544-2001 (veziaici), conducerea SRTV a refuzat să pună la dispoziţia membrilor afiliaţi din instituţie, răspunsuri la următoarele întrebări,1. Ce sume a cheltuit administraţia SRTV pentru achizionarea a 140 de autoturisme, în urma contractului încheiat cu BCR leasing? 2. Cum au fost repartizate aceste autoturisme, având în vedere faptul că societatea are aproximativ 60 de conducători auto angajaţi? 3. Care au fost funcţiile de conducere ce au beneficiat de aceste autoturisme şi care au fost criteriile după care au fost repartizate? 4. Cum au fost decontate cheltuielile privind carburanţii necesari pentru funcţionarea autovehiculelor primite în adminsitrare de unii salariaţi? 5. Ce sume a cheltuit SRTv în perioada 2012 – până în prezent pe contracte de asistenţă juridică? 6. Care sunt casele de avocatură cu care SRTv a încheiat contracte de asistenţă juridică, în perioada 2012 – până în prezent? 7. Care au fost sumele cheltuite de SRTv cu fiecare casă de avocatură, în parte, în perioada 2012 – până în prezent? 8. Care au fost cheltuielile totale ale SRTv în perioada 2012 – până în prezent cu salarizarea personalului propriu de specialitate juridică? 9. Care au fost cheltuielile SRTv cu tertii, persoane fizice sau juridice, pentru domeniul de specialitate juridic în perioada 2012 – până în prezent, altele decât case de avocatură? 10. Tranzacţia încheiată de conducerea SRTV cu dl. Marian Traian Drumcea privind reangajarea acestuia, fără concurs, la Serviciul Juridic şi apoi numirea acestuia în funcţia de director al Departamentului juridic al SRTV. 11. Sentinţa judecătorească şi Încheierea Tribunalului Bucureşti, secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, Dosar 25660/3/2013 de respingere a cererii SRTV şi Marian Traian Drumcea de a se lua act de această tranzacţie. 12. Expunerea de motive, Nota de fundamentare inclusiv anexe, Avizele Consiliului Director, Hotărârile Consiliului de Administraţie şi Ordinul PDG privind reangajarea, transformarea Serviciului juridic în departament şi numirea dlui. Marian Traian Drumcea în funcţia de director al Departamentului juridic.

Având în vedere aceste repetate încălcări ale legii de către conducerea celor două instituţii publice de presă, săvârşite şi cu complicitatea unor membri din Consiliile de Adminsitraţie,  FRJ MediaSind solicită Parlamentului crearea unei comisii de anchetă care să verifice modul în care sunt cheltuiţi banii publici în Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune.


FRJ MediaSind                                                                         Bucureşti, 4 octombrie 2016


Curtea de Conturi confirmă jaful din Radioul Public!


Nenumăratele sesizări ale angajaţilor şi sindicatelor afiliate la FRJ MediaSind, din Societatea Română de Radiodifuziune, referitoare lamanagementul defectuos şi abuzurile adiminstraţiei conduse de preşedintele  – director general Ovidiu Miculescu (foto),  au fostconfirmate şi de ultimul raport al Curţii de Conturi. Inspectorii acesteia au constatat grave încălcări ale legii în administrarea banului public, care au produs mari prejudicii bugetului instituţiei.

Neregulile constatate privesc, printre altele, remunerarea ilegală a membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Comitetului Director prin contracte civile, încheierea unor contracte de achiziţie de servicii prin eludarea prevederilor legale, înregistrarea incorectă a veniturilor realizate cu scopul ocolirii obligațiilor către Bugetul de Stat, repartizarea profitului, încheierea unor contracte preferenţiale cu diverse societăţi comerciale, practică ce a produs serioase prejudicii bugetului instituţiei.

Una dintre cele mai grave nereguli constatate de inspectorii Curţii de Conturi constă în faptul că SRR a încheiat, în perioada 2013-2015, contracte civile de prestări servicii cu membrii Comitetului Director al SRR, pentru remunerarea acestora, deşi prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul nu a prevăzut dreptul respectiv. Bugetul SRR a fost, astfel, prejudiciat cu suma totală de2.469.920 lei, potrivit  Raportului Curţii de Conturi.

Inspectorii au constatat că la nivelul SRR - sediul central în perioada 2013-2015 - valoarea remuneraţiei aferente membrilor CD a fost de :

Anul 2013 - 575.320 lei; anul 2014 - 387.600 lei; anul 2015 - 507.300 lei.

La nivelul structurilor teritoriale, în perioada 2013 - 2015, valoarea remuneraţiei aferentă membrilor CD a fost de:

Anul 2013 - 440.700 lei; anul 2014 - 351.000 lei; anul 2015 - 208.000 lei.

În total, în perioada 2013-2015, a fost plătită suma de 2.469.920 lei membrilor CD al SRR. Raportul mai relevă că"dreptul, respectiv cuantumul remuneraţiei membrilor Comitetului Director, au fost aprobate prin Hotărârea nr. 16/12.01.2011 a Consiliului de Administraţie al SRR.” Tot atunci a fost adoptat și Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Director al SRR şi a Comitetelor Directoare ale Studiourilor Teritoriale, fără a se avea în vedere faptul că Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu a prevăzut acest drept.

În consecinţă, inspectorii Curţii de Conturi cere conducerii SRR să întreprindă măsurile legale pentru stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii, de la persoanele responsabile.

Curtea de Conturi a mai constatat că în perioada 2013-2015 Societatea Română de Radiodifuziune a încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie contracte civile de prestări servicii, prin care aceştia au fost remuneraţi, cu încălcarea prevederilor art. 23 alin (4) din Legea nr. 41/1994 şi a art. 72 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 prin care este reglementat faptul că în exercitarea atribuţiilor , membrii CA sunt obligaţi "să nu încheie un act juridic... care să producă un folos material pentru sine, pentru soţul sau ori rudele sale de gradul I". În acest caz  bugetul SRR a fost prejudiciat cu suma totală de 131.230 lei.

S-a constatat, de asemenea, că activităţile pentru care s-au încheiat contractele civile s-au suprapus cu activitatea decizională a Consiliului de Administraţie (CA), respectiv cu activitatea membrilor Comitetului Director şi/sau activitatea salariaţilor SRR (Centrul Cultural Media).

 În perioada 2013 - 2015, SRR nu a utilizat în totalitate reducerile oferite de S.C. Orange S.A în baza contractului de achiziţie de servicii de telefonie mobilă nr. 2561012013/31.01.2013. Cheltuielile au fost majorate cu suma de 266.214 lei.

În fapt, în perioada verificată SRR a achiziţionat în mod nelegal echipamente de la SC Orange SA în sumă de 266.214 lei, în baza reducerilor oferite prin punctele de fidelitate, fără ca aceste achiziţii să fi fost cuprinse în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, fără a se fi derulat o procedură de achiziţie publică, fără aprobarea Consiliului de Administraţie (CA), a Comiteului Director (CD) sau a Preşedintelui Director General (PDG) şi fără a se putea justifica necesitatea reală a acestor achiziţii în raport cu dotarea existentă cu echipamente a SRR.

Faţă de cele prezentate, echipa de control a constatat că SRR nu s-a asigurat de obţinerea celor mai reduse costuri cu achiziţiile de echipamente, respectiv nu a respectat principiile de transparenţă şi concurenţialitate în achiziţiile realizate, în scopul utilizării eficiente a fondurilor.

SRR nu a aplicat în totalitate prevederile O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului, cu modificările şi completările ulterioare, cu consecinţa nevirării către bugetul de stat a unui procent de minimum 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, în sumă estimată de echipa de audit la 23.790.833 lei, pentru care au fost estimate dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, în sumă de3.155.367 de lei (1.793.752 lei dobânzi şi 1.361.615 lei penalităţi).

Dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, datorate de SRR bugetului de stat pentru prejudiciile constatate de echipa de control urmare a hotărârilor aprobate de Consiliul de Administraţie respectiv deciziilor aprobate de Preşedintele Director General al SRR, reprezintă un prejudiciu adus patrimoniului Societăţii Române de Radiodifuziune. În acest sens, Curtea de Conturi obligă  SRR să dispună măsurile legale pentru pentru recuperarea prejudiciilor de  la persoanele responsabile.

În perioada 2013 - 2015 Societatea Română de Radiodifuziune nu a înregistrat în evidenţa contabilă toate veniturile realizate, cu consecinţa denaturării situaţiilor financiare şi a obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.

Astfel, SRR nu a înregistrat în contabilitate, pe conturile de venituri, suma de 15.904.635,64 lei, estimată de echipa de control în baza documentelor verificate, reprezentând taxa pentru serviciul public de radiodifuziune facturată de mandatarii săi, având drept consecinţă necalcularea şi nevirarea la bugetul de stat a impozitului pe profit, în sumă estimată de 2.544.741,70 lei şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, în sumă de 985.087 lei (581.295 lei dobânzi şi 403.792 lei penalităţi).

Dobânzile şi penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare, datorate de SRR bugetului de stat pentru prejudiciile constatate de echipa de control, ca urmare a ordinului aprobat de Preşedintele Director General al SRR, reprezintă un prejudiciu adus patrimoniului Societăţii Române de Radiodifuziune.

Având în vedere aceste grave încălcări ale legii, FRJ MediaSind cere Comisiilor de specialitate ale Parlamentului să întreprindă de urgenţă o anchetă la Radioul Public pentru reintrarea în legalitate a acestui important serviciu public.

Grație sprijinului politic de care s-a bucurat, adminsitraţia Miculescu a reușit să transforme Radioul Public într-o feudă a grupurilor de interese care, ignorând cu bună știință prevederile legale, au acționat în dauna interesului public, afectând grav, atât independenţa editorială a jurnaliştilor care muncesc aici ultimul, cât și imaginea acestei prestigioase instituţii de presă.

 Ataşăm spre informare Raportul Curţii de Conturi.


Departament Comunicare                                        Bucureşti, 13 septembrie 2016FRJ MediaSind cere demiterea directorului general interimar al TVR, Irina Radu!

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/_draft_post/irina-radu-incepe-pesedizarea-tvr-315993-1.jpg
Abuzurile în Societatea Română de Televiziune continuă. După ce a folosit ilegalfondurile societăţii pentru a ataca în instanţă drepturile propriilor salariaţi (amănunteaici), directorul general interimar al Televiunii Publice, Irina Radu (foto), recidivează. Aceasta și-a anunțat angajații că, întrucât „suntem în aşteptarea deciziilor Parlamentului legate de un nou Consiliu de Administraţie pentru TVR, împreună cu Comitetul Director  am decis să luăm în calcul şi revizuirea Regulamentului pentru alegerea reprezentanţilor salariaţilor în C.A.” În această privință, directorul interimar a propus o consultare a tuturor oamenilor din subordine. „ Veţi putea vota dacă doriţi ca pentru poziţia de membru în CA al TVR să poată participa şi personalităţi din afara televiziunii sau numai salariaţii TVR.”

Participanții la vot trebuie să răspundă la întrebarea următoare„La alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor salariaţilor în CA al TVR, sunteţi de acord să participe şi candidaţi care nu sunt salariaţi SRTv?”

Acest demers propus angajaților SRTV este de natură politicianistă deoarece, în ciuda faptului că invocă o acțiune democratică (consultarea oamenilor prin vot), este chiar un atentat la adresa democrației. Aceasta pentru că, în primul rând, la o întrebare astfel formulată, orice grup sau comunitate va răspunde preponderent negativ, din considerente explicabile psihologic. În aceste condiții vorbim de o gravă manipulare.                                                                          

În al doilea rând, discutarea în sine a acestei chestiuni și organizarea unui așa-zis „referendum” reprezintă derapaje de la democrație deoarece se ajunge la abordări discriminatoriirestrictive și în afara cadrului legal. Precizăm că această speță a fost judecată de Curtea de Apel Bucuresti, în urma contestărilor făcute de membrul afiliat al MediaSind, SUS Radio Romania, după alegerile pentru CA din SRR, alegeri invalidate de Hotărârea Curții, care califică drept ilegală modificarea regulamentului de alegeri, în sensul restricționării dreptului salariaţilor de a-şi alege reprezentanţi şi din afara instituţiei. (amănunte aici)

Punerea în scenă a acestui așa-zis demers democratic, de consultare a salariaților, ne poate duce cu gândul la posibile interese ascunse, de a crea, cu eventuale complicități politice, un Consiliu de Administrație care să conducă instituția în folosul unui grup sau partid politic. Lucrul cel mai grav este că salariații SRTV sunt manipulați și împinși să voteze împotriva spiritului Constituției, a Legii de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTV,  și în disprețul unei Hotărâri judecătorești pronunțată anterior.

MediaSind condamnă aceste acțiuni nedemocratice și ilegale ale conducerii interimare a Televiziunii Publice și cere Parlamentului României demiterea actualului director general interimar al SRTV. Totodată, solicită adoptarea, în regim de urgență a unei noi Legi de organizare, care să elimine influența politică în actul de decizie la TVR.

FRJ MediaSind                                                                 Bucureşti, 7 decembrie 2015


Conducerea TVR continuă irosirea banului public pentru eliminarea unor drepturi ale propriilor salariaţi!

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrcontinuairosireabanuluipublicpentrueliminareaunordrepturialepropriilorsalariati/Intampinare%20TVR.jpg?attredirects=0
Societatea Română de Televiziune - SRTV, reprezentată prin directorul
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrcontinuairosireabanuluipublicpentrueliminareaunordrepturialepropriilorsalariati/Intampinare%20TVR%20pg%202.jpg?attredirects=0
interimar Irina Radu, continuă să irosească banii publici, plătind  case de avocatură în procese menite să desființeze drepturi salariale legitime ale propriilor angajaţi. Într-un răspuns la o Intâmpinare a FRJ MediaSind,(foto) actualul director interimar Irina Radu, alături de directorul Departamentului juridic, Marin Drumcea şi de avocata Ştefania Duţu, contestă valabilitatea Contractului Colectiv de Muncă din Mass-Media pentru angajaţii instituţiei publice de presă.
 
În data de 29 iunie 2015, Societatea Română de Televiziune, sub semnătura fostului preşedinte-director general Stelian Tănase, a directorului Departamentului Juridic, Marin Drumcea şi a avocatei  Ştefania Duţu, a acţionat în judecată Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind,Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,Patronatul Presei din România-ROMEDIA şi Uniunea Naţională a Patronatului Român – UNPR invocând „încetarea existenţei şi a efectelor” Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Mass-Media. Totodată, reclamanţii solicitau instanţei să constate şi „nulitatea eventualelor acte prin care s-a stabilit prelungirea existenţei şi efectelor CCM Mass-media, după termenul de 24 de luni, cu deosebire a actului adiţional nr. 2 din 14.04.2008 şi a actelor adiţionale următoare acestora.”
 
Deoarece SRTV şi SRR funcţionează în baza aceleaşi legi de organizare, Legea 41/1994, demersul conducerii TVR este unul  forţatabuziv şi tardiv, întrucât aceeaşi speţă a mai fost judecată şi în cazul Radioului Public.Atât Tribunalul Bucureşti prin Sentinţa Civilă nr. 10967 din 20.11.2014(vezi aici) cât şi Curtea de Apel Bucureşti prin Decizia Civilă nr. 2326 din 16.06.2015, au respins cererea SRR constatând valabilitatea CCM din Mass-Media până la 14 ianuarie 2014. Decizia este definitivă şi irevocabilă. (vezi aici)


De fapt, prin aceste acţiuni, şefii SRR şi SRTV urmăresc să nu le plătească salariaţilor celor două instituţii drepturile prevăzute în CCM din Mass-Media. Este vorba, în special, de sporul de fidelitate în cuantum de 25% din salariul de bază lunar, câştigat deja în instanţă  pentru o parte dintre salariaţi de către Sindicatul  2002 din SRTV  şi solicitat  în cadrul mai multor acţiuni  introduse în justiţie de către Sindicatul Unit al Salariaţilor - Radio România şi Sindicatul TVR Sind, toate aceste organizații fiind afiliate la Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind. 
 
https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrcontinuairosireabanuluipublicpentrueliminareaunordrepturialepropriilorsalariati/drumcea-384x500.jpg?attredirects=0
De menţionat este faptul că, fără să aibă aprobarea Comitetului Director, Irina Radu a apelat la serviciile unui avocat plătit.  Decizia sa este ilegală şi de neînțeles, deoarece  SRTV dispune de un Departament juridic mamut, condus de Marin  Drumcea(foto) un fost disponibilizat şi apoi reangajat fără concurs în condiţii frauduloase (vezi aici), pentru a aviza juridic diverse comenzi ale conducerii SRTV îndreptate împotriva salariaţilor TVR. (vezi aici decizia ilegală privind micşorarea timpului de lucru).

În timp ce angajaţii celor două instituţii sunt în continuare păgubiţi, atât SRR cât şi SRTV îşi permit, iată, să plătească cu sume uriaşe tot felul de avocaţi sau Case de avocatură, deşi Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012 interzice expres instituţiilor publice să achiziţioneze servicii juridice dacă au înfiinţate compartimente de profil.

Deoarece demersul  conducerii interimare a TVR este lipsit de temei, fiind menit să temporizeze doar acțiunea de recuperare a unor drepturi legitime,  FRJ MediaSind îndeamnă salariaţii SRR şi SRTV să acţioneze în judecată, prin sindicatele afiliate la FAIR-MediaSind sau individual, conducerile celor două societăţi pentru a-şi recupera drepturile din Contractul Colectiv de Muncă din Mass-Media.

Totodată, FRJ MediaSind solicită Curţii de Conturi a României şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie să ancheteze toate

https://sites.google.com/a/mediasind.ro/mediasind/comunicate-1/conducereatvrcontinuairosireabanuluipublicpentrueliminareaunordrepturialepropriilorsalariati/Citatie.jpg?attredirects=0
acuzaţiile de corupţie aduse administraţiei celor două instituţii, inclusiv modul în care s-au cheltuit banii proveniți din taxa radio-tv, plătită de către cetăţeni, în diverse procese demarate împotriva propriilor salariaţi. 

Termenul acordat de instanţă pentru acest proces este 4 ianuarie 2016, la Tribunalul Bucureşti, camera 226. 


Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind          

Bucureşti, 24 noiembrie  2015FRJ MediaSind a chemat în justiţie conducerile Radioului şi Televiziunii Naționale pentru nerespectarea Legii informaţiilor publice

postat 14 sept. 2015, 01:04 de Office Mediasind   [ actualizat la 14 sept. 2015, 01:05 ]
Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind
 a acţionat în judecată administraţiile
celor două instituții publice de media, Societatea Română de Radiodifuziune - SRR şiSocietatea Română de Televiziune – SRTVpentru nerespectarea Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public. (vezi aici și aici). Inițiativa a plecat de la constatarea că la SRR și SRTV se fac cheltuieli imense, pe diverse contracte încheiate cu case de avocatură, de către conducerile celor două societăți, în mai multe procese care vizau drepturile propriilor angajați. Astfel, numai în procesul de concediere a liderului sindical din SRR, Adrian Moise, administrația a cheltuit peste 10 000 de euro, iar  în procesele privind anularea prevederilor CCM din  Mass-Media au fost oferite drept onorarii sume, de asemenea, foarte mari.

Aceste procese au fost declanșate deoarece atât adminsitrația SRR, condusă de președinte-director general Ovidiu Miculescu, cât și administrația SRTV, condusă de președinte-director general Stelian Tănase, au refuzat să răspundă la cererile organizației noastre, care solicitau prezentarea  cuantumului cheltuielilor făcute în ultimii ani  cu avocați, case de avocatură și cu  propriile compartimente juridice.

 În paralel cu demersul nostru, organizațiile afiliate la FRJ MediaSind din cele două instituții publice de media vor depune șiplângeri penale împotriva celor doi preşedinţi-directori generali, pentru abuz în funcție, deoarece aceștia au refuzat, în mod deliberat, să respecte legislația. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2012, se interzice expres instituţiilor publice să achiziţioneze servicii juridice dacă au înfiinţate compartimente de profil, lucru ignorat de şefii SRR şi SRTV. Apelând la tertipuri avocățești, aceştia au negat statutul de instituție publică, atât pentru SRR cât și pentru SRTV. Lipsa de transparență de care au dat dovadă în cheltuirea banului public este de neînțeles, în condițiile în care  există, deja, două sentințe definitive și irevocabile care obligă SRR să răspundă la cererile întocmite în baza Legii nr. 544/2001, Radioul Național și Televziunea Română fiind instituții publice care funcţionează în baza aceleiaşi legi de organizare, Legea nr. 41/1994 (vezi aici).

 Având în vedere faptul că cele două societăți s-au transformat de mult timp în feude ale unor grupuri de interese politice, pentru care încălcarea legii a devenit o practică, iar angajații sunt tratați ca niște sclavi, FRJ MediaSind se raliazăRezoluției adoptate de către Consiliul Național al Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind și cere demitereaadministrațiilor Miculescu și Tănase din SRR și SRTV, prin respingerea rapoartelor de activitate de către Parlament. Totodată, FRJ MediaSind cere instituțiilor abilitate, respectiv Curții de Conturi și Direcției Naționale Anticorupție, săancheteze în regim de urgență denunțurile penale depuse de către organizațiile afiliate din cele două societăți, împotriva abuzurilor conducerilor celor două societăți publice plătite din banii cetățenilor. (vezi aici Rezoluția Demiteți conducerile Radioului și Televiziunii publice).

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind                   Bucureşti, 14 septembrie 2015


Demiteţi conducerile Radioului şi Televiziunii Naţionale!


Delegaţii prezenţi la Consiliul Național al  Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind,desfăşurat în zilele de  1 şi 2 septembrie 2015, solicită Parlamentului să modifice, în regim de urgenţă, Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Televiziune-SRTV şi a Societăţii Române de Radiodifuziune–SRR, în sensuldepolitizării conducerilor acestor instituţii publice de presă şi să respingă rapoartele lor de activitate.

Consiliul Naţional FAIR- MediaSind se solidarizează cu angajaţii din Societatea Română de Televiziune și din Societatea Română de Radiodifuziune, cu sindicatele afiliate din aceste instituţii publice, cu demersurile acestora demarate  în justiţie pentru recuperarea drepturilor salariale neacordate de către cele două administraţii.  Consiliul Național  consideră că solicitările sindicatelor sunt legitime întrucât sunt în acord cu legislaţia internă şi internaţională, iar încercările disperate ale conducerilor celor două societăţi de a tergiversa plata drepturilor neachitate din Contractul Colectiv de Muncă din Mass-Media, sunt abuzive şi  tardive.

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR – MediaSind consideră  că nu salariaţii sunt de vină pentru haosul produs demanagementul dezastruos din ultimii ani, constatat şi de rapoartele succesive ale Curţii de Conturi şi asumate de Comisiile de specialitate din Parlamentul României, ci întreaga clasa politică, care a numit la conducerea celor două societăţi politruci, a căror misiune este, de fapt, transformarea Radioului Public şi a Televiziunii Naţionale în simpleinstrumente de propagandă politică.

Consiliul Naţional FAIR-MediaSind cere Parlamentului României să pună capăt abuzurilor administraţiilor Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune împotriva propriilor salariaţi prin demiterea Consiliilor de Administraţie şi numirea unor conduceri profesioniste şi apolitice. De asemenea, FAIR-MediaSind solicită Curţii de Conturi şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie să analizeze cu celeritate sesizările depuse de către organizaţiile sindicale privind acuzaţiile de corupţie aduse conducerilor celor două societăţi.

 Rezoluţie a Consiliului Național al Federației Cultură și Mass-Media FAIR-MediaSind, 2 Septembrie 2015.

vezi aici şi Rezoluţia Salarii decente pentru angajaţii din Cultură şi Mass-Media


Curtea de Conturi confirmă jaful din Radioul Public!


https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDo0MTQ5ZjAyYzgwZTU2MWVj&u=0
Membrul afiliat al FRJ MediaSind, Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România, a intrat în posesia Deciziei nr. 1/2014 emisă de Curtea de Conturi a României, document care confirmă acuzaţiile aduse conducerii Societăţii Române de Radiodifuziune privind gestionarea frauduloasă a banului public în această instituţie plătită din banii cetăţenilor.

Astfel, în Decizie, Curtea de Conturi constată, printre altele, că licitaţia privind vânzarea spaţiului publicitar a încălcat legislaţia deoarece nu s-a luat în calcul  „preţul cel mai scăzut” aşa cum s-a stabilit prin Caietul de sarcini, încheindu-se contractul cu societatea care a oferit comisionul cel mai mare. „Modul defectuos de stabilire a punctajelor a condus la distorsionarea rezultatului procedurii, având drept consecinţă alocări suplimentare de 298.998,28 lei pentru plata comisionului numai pentru primul an al acordului-cadru, criteriul preţului celui mai scăzut nefiind astfel atins”- se arată în Decizia Curţii de Conturi. De asemenea, Curtea de Conturi arată că în unele cazuri SRR „nu a calculat, facturat, urmărit şi încasat penalităţile aferente sumelor achitate cu întârziere (total sau parţial), precum şi a celor neachitate, de la firmele cărora SRR le-a vândut spaţiu publicitar, beneficiari ai serviciilor RADOR şi edituri expozante participante la târgurile Gaudeamus.”

O altă ilegalitate o constituie achiziţionarea a 32 de autovehicule pentru care a plătit 420.474,24 euro pe care trebuie să le returneze după 48 de luni, atunci când expiră dreptul de folosinţă. Aceeaşi metodă a fost folosită şi pentru achizionarea unei aplicaţii software în valoare de 260.640 lei fără TVA pentru o perioadă de 24 de luni urmând ca soft-ul conceput pentru studiourile teritoriale Constanţa, Craiova şi Timişoara să fie returnat proprietarului.

Deşi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26 din 2012 interzice instituţiilor de stat să achizioneze servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, conducerea SRR a contractat numai în cursul anului 2012 contracte pentru servicii de consultanţă cu diferite case de avocatură în valoare de 172.481,54 lei, deşi avea ca angajaţi 10 consilieri juridici, iar obiectul cauzelor s-a suprapus cu atribuţiile Serviciului Juridic al SRR.

Un capitol distinct în Raportul Curţii îl constituie încheierea contractului de cesiune a drepturilor de transmisie radio a meciului de box dintre Lucian Bute şi Jean Paul Mendy cu SC TINQ Expert SRL în sumă de 60 000 de euro, cu încălcarea procedurilor legale, precum şi alte ilegalităţi în vânzarea creaţiilor radiofonice derulate prin intermediul Editurii Casa Radio, precum şi din exploatarea arhivei sonore a SRR.

Menţionăm că toate aceste ilegalităţi au fost constatate de către Curtea de Conturi pentru anul 2012, urmând să intrăm  în posesia rezultatelor controalelor şi pentru următorii ani cînd abuzurile şi suspiciunile de fapte de corupţie în cadrul Radioului Public au împânzit mass-media internă şi internaţională. Menţionăm că pentru aceste cazuri, Sindicatul Unit al Salariaţilor Radio România a sesizat Direcţia Naţională Anticorupţie.

Având în vedere aceste fapte grave, Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind reiterează apelul transmis premierului Victor Ponta de a-şi retrage nominalizarea pentru Consiliul de Adminsitraţie al SRR în persoana preşedintelui-director general, Ovidiu Miculescu (amănunte aici). Acesta a fost declarat de ANI incompatibil în două cazuri, într-una dintre speţe existând confirmarea Curţii de Apel Bucureşti. În acelaşi timp, menţionăm că şi CNSAS a certificat faptul că Ovidiu Miculescu a semnat un angajament cu fosta securitate pentru a-i urmări informativ pe jurnalişti. (Dosarul fond de reţea nr. R 94603) şi a fost acuzat de mai multe abuzuri împotriva propriiilor salariaţi (amănunte aici).

Vă prezentăm în ataşament Decizia nr. 1/2014 a Curţii de Conturi a României.

 

Departament Comunicare FRJ MediaSind                  Bucureşti, 8 decembrie 2014


Federaţia din Cultură şi Mass-Media FAIR - MediaSind cere Parlamentului să demită şi conducerea Radioului Public!


Federaţia din Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind a luat act de  hotărârea Parlamentului României din data de 10 decembrie 2013 de a respinge Raportul de activitate al Societăţii Române de Televiziune şi, în consecinţă, demiterea Preşedintelui-Director General şi alConsiliului de Administraţie.

În data de 30 noiembrie 2013, la Congresul de constituire a Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, delegaţii atrăgeau Parlamentului atenţia că nu salariaţii sunt de vină pentru managementul dezastruos din ultimii ani, soldat cu pierderea ilegală a peste 700 de locuri de muncă, ci conducătorii numiţi politic. (vezi aici rezoluţiile)

 Acum Parlamentul are datoria să pună capăt managementului defectuos şi abuzurilor din  Societatea Română de Radiodifuziune, având în vedere următoarele argumente:

1. După ce a păgubit cu aproximativ 25 %  drepturile salariale prin semnarea unui contract colectiv de muncă sub prevederile minimale din  Contractul Colectiv din Mass-Media, după ce a impus un Regulament care pune botniţă angajaţilor, încalcând libertatea de exprimare şi Legea avertizorului public, după ce l-a concediat ilegal pe liderul sindical, Adrian Moise, reprezentant al salariaţilor în CA, în urma unui simulacru de cercetare disciplinară, după ce a recunoscut că a spart sediul Sindicatului Unit al Salariatilor Radio România şi a confiscat şapte saci cu documente şi bunuri ale organizaţiei (ştampile, sume de bani etc.) în absenţa unei hotărâri judecătoreşti, administraţia Miculescu a continuat  nestingherită seria ilegalităţilor, profitând de lipsa de reacţie a factorilor politici.

2. Din cauza acestor abuzuri, Organizaţia Internaţională a Muncii a solicitat explicaţii oficiale statului român prin Ministerul de Externe, iar  Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor au cerut României, prin ambasadele din străinătate, să  pună capăt abuzurilor din Radioul Public. (vezi aici).

3. În acelaşi timp, peste 20 de organizaţii ale jurnaliştilor din ţară s-au solidarizat cu protestele FRJ MediaSind, cerând Parlamentului să demareze anchete oficiale împotriva şefului SRR, Ovidiu Miculescu

4. Într-o acţiune de protest fără precedent, sute de  intelectuali de marcă au semnat o Petiţie împotriva politicii anticulturale promovate de administraţia Miculescu în Radioul Public. (vezi aici)

5.  Împotriva administraţiei Miculescu există mai multe plângeri penale pentru abuz în serviciu, tulburare de posesie, furt calificat şi ameninţări pentru  spargerea sediului SUS Romania, confiscarea documentelor şi a ştampilei organizaţiei sindicale, precum şi pentru alte fapte pedepsite de legea penală.

6. CNSAS a confirmat oficial că Ovidiu Miculescu a semnat în anul 1987 un Angajament cu fosta Securitate (Dosarul fond de reţea nr. R 94603) pentru  "apărarea contrainformativă a persoanelor care fac parte din grupul de presă ce participa la activităţi protocolare", ceea ce ridică multe semne de întrebare asupra moralităţii acestuia.

7. Şase membri în frunte cu preşedintele-director general ai Consiliului de Administraţie, precum şi cu unii membri ai Comitetului Director din SRR sunt suspectaţi şi anchetaţi pentru posibile fapte de corpupţie în urma sesizărilor depuse de organizaţia salariaţilor din SRR la Direcţia Naţională Anticorupţie şi la Agenţia Naţională de Integritate.(vezi aici)

Având în vedere aceste argumente, Biroul Executiv Permanent al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind solicită Parlamentului demiterea Preşedintelui-Director General şi a membrilor Consiliului de Administraţie prin  respingerea Raportului de activitate al Societăţii Române de Radiodifuziune. 

 

Biroul Executiv Permanent FAIR- MediaSind                                                   Bucureşti, 11 decembrie 2013

 

 

Apelul Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor pentru a preveni incriminarea insultei şi calomniei în România!


Federatia Internaţională a Jurnaliştilor
 şi Federaţia Europeană a Jurnaliştilor îsi exprima profunda ingrijorare  la recent adoptatele amendamente legislative referitoare la reincriminarea insultei si calomniei si lanseaza un apel la autoritatile romane sa faca tot ce le sta in putinta pentru ca aceasta lege sa nu fie promulgata.
 
In data de 10 decembrie, Camera Deputatilor din Parlamentul Romaniei a adoptat doua legi care, printre altele, contin si amendamente la Codul Penal referitoare la reincriminarea insultei si calomniei.
 
Cele doua federatii mai sus mentionate sustin ca aceste legi submineaza progresul facut de Romania pentru implementarea dreptului la libera exprimare, mentionand faptul ca totul s-a facut fara o consultare prealabila si ca aceste amendamente reprezinta incalcarea libertatii presei in aceasta tara.
 
‘‘Reintroducerea in Codul Penal a infractiunilor de insulta si calomnie, fara consultarea prealabila a publicului si a organizatiilor abilitate reprezinta un serios atac la libertatea de expresie si are ca scop intimidarea celor ce lucreaza in interesul public monitorizand structurile puterii in societatea romaneasca ‘’ arata presedintele FIJ, Jim Boumelha. 

‘Este absolut imperativ ca sa se renunte definitiv la aceste amendamente si ele sa fie scoase din Codul Penal. Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, afiliata la FIJ, protesteaza impotriva acestor amendamente si sustine ca va trimite o petitie Parlamentului European pentru a lansa procedura de infringement, in eventualitatea adoptarii acestor amendamente.
 
Potrivit presedintelui Federaţiei Europene a JurnaliştilorMogens Blicher-Bjerregård, ‘‘amendamentele in discutie reprezinta o incalcare flagranta a tratatelor internationale, a Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a dispozitiilor Curtii Europene a Drepturilor Omului referitor la libertatea de expresie’’.  

‘‘Dar acestea nu pot primi caracter de lege daca presedintele tarii, Traian Basescu, isi va exercita dreptul de veto.  In acest caz, legea va fi supusa unei noi sesiuni de vot in Parlament. Facem un apel la autoritatile din Romania pentru a nu precupeti niciun efort si a face tot ce le sta in putinta pentru ca aceste amendamente scandaloase sa nu devina legi.’’

Sursa: ifj.org

For more information, please contact IFJ on + 32 2 235 22 17
The IFJ represents more than 600 000 journalists in 134 countries

MediaSind dă în judecată conducerea TVR pentru că a limitat dreptul angajaţilor de a-şi alege liber reprezentanţii din CA


Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind  acţionează în instanţă conducerea interimară a Societăţii Române de Televiziune (SRTV) întrucât limitează dreptul salariaţilor de a-şi alege necondiţionat pe cei doi reprezentanţi din Consiliul de Administraţie.

Prin Hotărîrea nr.17 din 8 ianuarie 2013, opt membri ai Comitetului Director în frunte cu Stelian Tănase, directorul general interimar al SRTV, (foto), au modificat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor reprezentanţilor salariaţilor pentru Consiliul de Administraţie, interzicând dreptul persoanelor din afara instituţiei de a participa la scrutin.

Întrucât această decizie contravine flagrant Consitiuţiei României şi Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, fiind discriminatorie şi ilegală, Comitetul Executiv al FRJ MediaSind solicită conducerii SRTV să modifice în regim de urgenţă prevederile adoptate.

Vă prezentăm în continuare reacţia principalelor organizaţii din societatea civilă faţă de acest abuz al conducerii interimare a SRTV, precum şi Regulamentul de organizare a alegerilor (vezi aici).

Comitet Executiv al FRJ MediaSind


ConducereaTVR încearcă să elimine vocile independente din Consiliul de Administrație

Organizațiile semnatare condamnă decizia Comitetului Director al TVR de a bloca alegerea persoanelor din afara instituției în Consiliul de Administrație al TVR ca reprezentanți ai salariaților și cer Parlamentului să analizeze legalitatea acestei decizii. Considerăm că această decizie este discriminatorie, ilegală, afectează credibilitatea televiziunii publice și limitează controlul public asupra instituției.

Consiliul Director al TVR a hotărât, pe 8 ianuarie 2014, ca reprezentanii salariailor din TVR să poată fi aleşi doar dintre persoane din interiorul instituţiei. Practic, această măsură restricţionează dreptul angajaţilor instituţiei de a alege ca reprezentant orice persoană din spectrul societăţii civile.

Această decizie contravine flagrant Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea care SRTV şi SRR care prevede dreptul salariaţilor de a-şi alege doi reprezentanţi în Consiliul de Administraţie, fără nicio restricţie.

Art.19 (2) d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru două locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective;

Singura incompatibilitate accepatată de lege, pentru toți membrii CA al SRR și SRTV apare în Art. 20 (2) al legii: Art. 20 (1) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani.

(2) Membrii Parlamentului şi ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administraţie ale celor două societăţi. Astfel, Comitetul Director își atribuie rolul de legiuitor, adăugând reglementări dincolo de cele prevăzute de lege. Astfel de modificări nu pot fi aduse decât prin amendarea Legii 41/1994, lege organică, amendamente care presupun dezbatere și vot parlamentar.

În plus, măsura este discriminatorie – și ca atare încă o dată ilegală – deoarece impune astfel de criterii de selecție doar reprezentanților angajailor din cele două instituții publice. Clasa politică nu a fost afectată în niciun fel, aceasta având în continuare dreptul să-şi numească fără constrângere reprezentanţii în CA

Experiența a demonstrat că reprezentanții salariaților aleși din afara instituției au fost cei care, în majoritatea cazurilor, au funcționat independent de interesele politice și au apărat interesele TVR. Ele au acționat, totodată, și ca garanți ai transparenței, prezentând în public activitatea CA și semnalând riscurile de derapaje. În plus, reprezentarea intereselor salariaților de persoane din afara instituției aduce un plus de credibilitate CA. Limitarea reprezentanților angajaților în CA al TVR doar la persoane care au relații contractuale cu această instituție adâncește eventualul conflict de interese din interiorul CA.

Organizațiile semnatare cer Comisiilor de cultură, arte și mijloace de comunicare în masă ale Senatului și Camerei Deputaților să verifice legalitatea acestei decizii și să dispună măsurile care se impun pentru restabilirea legalității.

De asemenea, facem un apel către membrii Comitetului Director al TVR să revină asupra acestei decizii și să mențină posibilitatea salariaților de a-și alege reprezentanți și din exteriorul instituției.

ActiveWatch

Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul de Resurse Juridice

Federația Română a Jurnaliștilor MediaSind

FRJ MediaSind cere instituţiilor de media să respecte Codul Deontologic al Jurnalistului


Având în vedere conflictul declanşat între mai multe instituţii de media, precum şi încălcărea de către unii jurnalişti a normelor deontologiei profesionale, Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind face un apel la respectarea Codului Deontologic.

Fără a minimaliza însă gravitatea derapajelor de la deontologie a unor patroni şi angajaţi din mass-media şi fără a pune semnul egal între faptele unora sau ale altora, FRJ MediaSind consideră că fondul problemei constă în respectarea regulilor pe care întreaga breaslă şi le-a impus încă din anul 2009. În acest sens, reamintim tuturor celor interesaţi comunicatul de presă şi documentele aprobate de către majoritatea organizaţiilor şi instituţiilor din mass-media, în 22 octombrie 2009.

De asemenea, o soluţie benefică pentru mass-media este consolidarea independenţei jurnaliştilor în raport cu patronatul, prin înscrierea în sindicate ale breslei şi negocierea de contracte colective la nivel de instituţii care să conţină, pe lângă clauzele salariale, norme privind deontologia profesională cum ar fi clauza de conştiinţă.

FRJ MediaSind face un apel la raţiune şi adresează tuturor actorilor implicaţi în acest conflict rugămintea de a da dovadă de înţelepciune şi de a promova un jurnalism de calitate, din respect pentru breaslă şi pentru  publicul din România.

Comitetul Executiv al FRJ MediaSind

Cristi Godinac, Preşedinte                                                                   Bucureşti, 21 ianuarie 2014


 INFORMARE DE PRESĂ

Presa din România şi-a stabilit regulile după care o să joace

Pentru prima oară, reprezentanţii a peste 20 de asociaţii şi instituţii prezenţi la cea de a treia reuniune a Convenţiei Organizaţiilor de Media (COM) s-au pus de acord privind un set de reguli care are şanse sa fie asumat de întreaga piaţă mass-media.

Dezbaterile au avut loc în cadrul programului “Autoreglementarea în media” demarat în urmă cu un an şi jumătate. În toată această perioadă, la setul de reglementari au lucrat reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de media, ai sindicatelor, ai organizaţiilor profesionale, ai patronatelor, autorităţilor publice, ale mediilor academice şi chiar ai publicului.

Toate aceste au ca rezultat un cod care unifica principiile deontologice pe care aceste organizaţii le promovau individual până acum.

De asemenea s-a hotărât înfiinţarea unui Grup pentru Bune Practici Jurnalistice care va încerca să coalizeze toate forţele mass - media, de la jurnalişti şi investitori, până la analişti şi public.

Grupul îsi propune să contribuie la îmbunătăţirea calitătii actului jurnalistic prin semnalarea publică a derapajelor de natură deontologică de care se fac responsabili jurnaliştii şi companiile de presă şi prin promovarea de programe de educaţie în domeniul eticii jurnalistice şi al consumului de presă.

În perioada imediat urmatoare, organizaţiile care au aderat deja la Codul Unic îşi caută aliaţi în rândul ziariştilor, patronilor şi a altor ONG-uri .

Ioana Avădanei, director Centrul pentru Jurnalism Independent Bucuresti: “Codul este expresia dorinţei jurnaliştilor de a-şi face meseria onest şi în respectul interesului public. De capacitatea noastră de a-l implementa va depinde în viitor atât credibilitatea presei cât şi statutul social al profesiei. În pofida perceptiei larg răspândite, comportamentul etic în presă chiar face bine la afaceri”.

Cristi Godinac, presedinte MediaSind: “În această perioadă de criză este mai important ca niciodată să rămânem uniţi”.

Cezar Ion, presedinte Asociatia Jurnaliştilor din România: “Deja AJR şi CRP au făcut împreună progrese importante pentru autoreglementare din punctul de vedere strict al profesionistilor media. Odată cu adoptarea Codului Unic, lucrurile au trecut la nivelul urmator: societatea civilă şi-a găsit o voce unitară pentru rezolvarea problemelor existente în mass - media”.

Bucureşti, 22 octombrie 2009

Ataşamente:

1. 
Codul Deontologic Unic al Jurnalistului

2. 
Grupul de bune practici jurnalistice

3. Certificat de bune practici jurnalistice


FRJ MediaSind solicită demisia preşedintelui CJ Brăila, Gheorghe Bunea Stancu


Comitetul Executiv al Federaţiei Române a Jurnaliştilor MediaSind condamnă comportamentul huliganic la adresa unor jurnalişti, de care a dat dovadă preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu (foto), în cadrul unei conferinţe de presă.

În data de 31 ianuarie 2014, chestionat referitor la concediul la ski în Austria, în perioada când judeţul era sub nămeţi, edilul a răbufnit. „Dacă am plecat câteva zile din țară, am plecat în conformitate cu zilele legale și în baza unui bilet pe care l-am cumpărat în urmă cu 7-8 luni de zile. Când am plecat era negru asfaltul. Am o rugăminte, dacă sunteți de la presă, să fiți și politicoasă. Puneți mâna și citiți cum se ajunge președinte de CJ”, i-a spus președintele CJ Brăila reporteriței  B1 TV.

De asemenea, la finalul conferinței, Gheorghe Bunea Stancu a continuat jignirile, spunându-le unor apropiați că nu stă de vorbă cu „niște fâțe” și dacă vrea, poate să-i dea și două picioare în gură jurnalistei B1 TV care îl chestionase: „Niște obraznici, mă... Niște fâțe... Îi dau două picioare în gură. Băi, să-ți trimit demisia mă!... Niște nesimțiți. Nu aveți pic de bun simț!”, a mai spus edilul, în timp ce părăsea sala de conferință.

"Ii dau două picioare in gura"...

Nu este prima dată când președintele CJ Brăila se comportă urât cu jurnaliştii. În anul  2011, acesta a jignit o jurnalistă din cauza unui articol publicat în Viaţa Brăilei, spunând despre autoare că este o“imbecilă” şi o “panaramă”. Dorind să obțină un punct de vedere pe marginea acestui subiect, un alt jurnalist a avut parte de același tratament din partea edilului brăilean: „Poftim afară! Poftim afară! Îmi scrii şi laşi la secretariat ce ai de spus. Este conform legii. Nu vă e ruşine, măi porcilor? Nu vă e ruşine, măi animalelor? Ce-i aia mă, strategia sănătăţii... cică strategia de naţionalizare a sănătăţii, Aura Costea. Băi panaramelor bă, ieşi afară! Ai dracu’ panarame”.

Având în vedere comportamentul iresponsabil al lui Gheorghe Bunea Stancu, Comitetul Executiv al FRJ MediaSind solicitădemisia acestuia şi cere şefilor săi pe linie ierarhică de partid să se delimiteze de astfel de practici huliganice. Chiar dacă comportamentul civilizat al demnitarilor  nu se poate învăţa la şcoala de partid, ţinând mai mult de cei şapte ani de acasă, este inexplicabilă lipsa de reacţie a colegilor săi din PSD faţă de comportamentul grobian al preşedintelui CJ, în condiţiile în care  astfel de ieşiri personale ale unor baroni locali riscă să pună pecete pe întregul partid.

FRJ MediaSind recomandă jurnaliştilor agresaţi de către preşedintele CJ Brăila să depună acţiuni în justiţie, inclusiv plângeri penale, pe care organizaţia noastră le va susţine împreună cu Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internațională a Jurnaliștilor.

Comitetul Executiv FRJ MediaSind                                            Bucureşti, 1 februarie 2014