Comunicate‎ > ‎

Televiziunea Română a fost prejudiciată cu peste 20 de milioane de euro, bani ce ar fi trebuit să fie recuperați de la cei responsabili încă din 2017!

postat 6 iul. 2020, 03:54 de Office Mediasind   [ actualizat la 6 iul. 2020, 04:17 ]
Documente oficiale care dovedesc jaful instituționalizat din SRTv:

Televiziunea Română a fost prejudiciată cu peste 20 de milioane de euro, bani ce ar fi trebuit să fie recuperați de la cei responsabili încă din 2017!

 Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind a intrat în posesia unor documente cutremurătoare, care dovedesc jaful instituționalizat din Societatea Română de Televiziune -SRTv, cea mai mare instituție de presă a statului român. 

În baza Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes public, Departamentul Investigații al organizației a obținut de la Curtea de Conturi a României și SRTv, documente care demonstrează faptul că administrația TVR trebuia să recupereze, de la persoanele vinovate de risipirea discreționară a fondurilor publice din instituție, peste 20 de  milioane de euro!

Conform adresei  nr. 135 din 29.06.2020 (foto)  transmisă către SRJ MediaSind și MediaSind TVR, Curtea de Conturi a României a confirmat că, în perioada 02.06.2020- 16.06.2020,  a desfășurat la Societatea Română de Televiziune (SRTv) misiunea de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.16/2016. Această Decizie impunea conducerii TVR recuperarea prejudiciului de la cei responsabili de producerea lui.

Conducerea SRTv, în loc să facă acest lucru, contestă în justiție Decizia și, după ce parcurge  mai multe instanțe, în data de 7 aprilie 2020, pierde definitiv procesul intentat Curții de Conturi pentru anularea măsurilor impuse prin respectiva Decizie: http://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000344840

Ceea ce nu spune nici Curtea de Conturi, dar nici conducerea TVR în adresele respective, este că în data de 4.07.2017, Curtea de Apel a respins solicitarea TVR de a suspenda aplicarea măsurilor privind recuperarea sumelor cu care a fost prejudiciată TVR , iar acum, aceste sume trebuie recuperate de la cei care au refuzat să aplice măsurile din Decizia nr.16/2016, pentru că posibilitatea de a recupera prejudiciul de la persoanele responsabile, a depășit termenul de prescripție de 3 ani!

https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDoxNjdhMDkxZDVkMzkzMTky
Conform art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.


Dar unde s-au dus, de fapt, banii care formează prejudiciul reclamat de Curtea de Conturi?

Așa cum SRJ MediaSind a afirmat în mai multe rânduri, restructurarea de personal din 2013 a fost făcută pe criterii subiective, ilegale, ceea ce a produs distrugerea destinelor a peste 700 de angajați ai instituției. Mulți dintre aceștia s-au îmbolnăvit iar unii chiar au decedat.

Curtea de Conturi a constatat că în urma contestării în instanță a deciziilor de concediere dispuse în anul 2013, SRTv a trebuit să plătească despăgubiri persoanelor reintegrate în valoare de 9 977 553 lei, adică peste 2 milioane de euro!

 Curtea de conturi a dispus conducerii TVR măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului produs SRTv, solicitând recuperarea acestuia de la persoanele vinovate. Termenul de realizare a fost 30.06.2017, ceea ce nu s-a întâmplat nici până în prezent. Conform legii, această faptă constituie infracțiune.

https://docs.google.com/a/mediasind.ro/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWVkaWFzaW5kLnJvfG1lZGlhc2luZHxneDo1ZTlkNGJiNWY4YThkOWE
În legătură cu activitatea de vânzare a spațiului publicitar efectuată în perioada 2009/2011 către SC Splendid Media SA în calitate de comisionar, Curtea de Conturi a constatat că SRTv a acceptat includerea în Contract a unor clauze defavorabile acesteia, impuse prin acte adiționale ulterioare succesive. De asemenea, TVR nu a exercitat clauzele contractuale sancționatorii, la care avea dreptul în condițiile nerealizării obiectivelor de etapă, răspunzând favorabil tergiversărilor și compromisurilor propuse de comisionar. Totodată, SRTv a reziliat cu mare întârziere contractul cu Splendid Media, în condițiile în care obiectivele au fost neîndeplinite în proporție de puțin peste 60 la sută. În condițiile în care în primii doi ani ai contractului (2009 și 2010) s-au realizat de către comisionar doar 42,89% din cele 41 de milioane euro contractate a fi obținute din publicitate, SRTv a tergiversat luarea unor măsuri care să conducă la optimizarea încasărilor – precizează documentul Curții de Conturi.

Contractul prevedea obținerea de către SRTv a unui venit net total minim garantat (VNTmg) în cuantum de 41 milioane de euro pentru cei trei ani, ceea ce nu s-a realizat.

Din situațiile prezentate de reprezentanții SRTv , la data de 31.12.2015 se înregistrau debite nerecuperate în sumă de 24 857 827,90 lei. Dacă se iau în calcul și  nerealizările contractuale de aproximativ 40% din  valoarea totală a contractului de  41 de milioane de euro, rezultă că nu au fost luate in calcul pierderi de peste  16 milioane de euro. Iar, în această situație, prejudiciul este mult mai mare decât cel din contabilitatea SRtv, fără a lua în calcul penalitățile și dobânzile de întârziere! 

Pentru remedierea abaterii consemnate, Curtea de Conturi a dispus conducerii SRTv măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, inclusiv a dobânzilor și a penalităților/majorărilor de întârziere, după caz, aplicabile pentru veniturile bugetare potrivit legii. Termenul de realizare trebuia să fie de 31.05.2017, dar măsurile nu au fost aplicate nici până astăzi, când există și sentință definitivă!

Adunând sumele și dobânzile care trebuiau calculate și recuperate de la persoanele vinovate, prejudiciul ar depăși cu mult 20 milioane de euro. Bani cu care s-ar fi dotat instituția, iar salariile angajaților ar fi putut fi majorate la un nivel apropiat celor al favorizaților conducerii!!! 

Documentul Curții de Conturi prezintă și modul falimentar în care funcționează Casa de Producție a TVR condusă de Andras Istvan Demeter. Acesta este și consilierul de etică din SRTv, dar și membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, în condițiile în care a fost declarat în conflict de interese de Inalta Curte și Casație și Justiție a României și, în consecință, nu mai are dreptul să ocupe timp de 3 ani funcții în instituții publice! 

Curtea de Conturi susține că cheltuielile pentru desfășurarea activității casei de Producție a SRTv nu sunt justificate de rezultatele reflectate în indicatorii care măsoară audiența posturilor de televiziune, respectiv a emisiunilor difuzate de televiziunea publică. Pentru cele 21 de producții ale Casei de Producție s-au efectuat cheltuieli în cuantum de 347 456 lei, la care se adaugă salariile angajaților SRTv care au participat la activitățile necesare. Veniturile atrase pe care le-a adus televiziunii aceste emisiuni au fost de 49 240 lei!!! 

Documentul Curții de Conturi face referire și la mai multe abateri privind finantarea deplasărilor externe, a finantării TVR Chisinău și multe altele care demonstrează jaful produs constant în SRTv.

Precizăm că toate aceste informații au fost confirmate de către Curtea de Apel București, prin Sentinta nr. 2830 din 4 iulie 2017 și de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Hotărârea nr.1759 din 7 aprilie 2020! Pentru a evita speculațiile diverșilor clevetitori răuvoitori legate de corectitudinea informațiilor prezentate în comunicatele MediaSind, publicăm și aceste documente, care confirmă cele semnalate de noi.

Având în vedere că aceste fapte pot constitui, pe lângă infracțiunea prevăzută de Legea nr. 94/1992 și elemente ale infracțiunilor de abuz în serviciu și de constituire de grup infracțional organizat, în zilele următoare avocații MediaSind TVR vor sesiza Direcția de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – DIICOT, precum și instituțiile internaționale, pentru ca cei care se fac vinovați de distrugerea celei mai mari instituții de media din România, să răspundă în fața legii și să restituie sumele datorate Televiziunii naționale!

Precizăm că președintele - director general al SRTv, Doina Gradea, avea suficient timp din 27 septembrie 2017, când a fost instalată la conducerea TVR, și până astăzi, să facă toate demersurile necesare pentru  recuperarea acestor sume! De ce de abia acum, conform adresei Curții de Conturi trimise MediaSind TVR,  a dispus constituirea unei comisii pentru verificarea modului de aplicare a Deciziei nr.16/2016, încălcând, astfel, Decizia Curții de Conturi nr 16/2016, Sentința civilă nr. 2830/2017 a Curții de Apel București (care a respins și cererea SRTv de suspendare a măsurilor dispuse de inspectorii comisiei de control), precum și Hotărârea nr. 1759/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, este o întrebare la care șefa TVR trebuie să răspundă în fața organelor de cercetare penală!

Din păcate, jaful instituționalizat din SRTv se petrece în mod sistematic, iar autorii lui se bucură de protecția și  complicitatea factorilor polictici. De ani de zile, sesizările angajaților instituției, ale organizației noastre și ale societății civile zac în sertarele comisiilor de specialitate din Parlament. De ani de zile, în disprețul Legii de organizare și funcționare a SRR și SRTV, rapoartele de activitate ale acestor instituții, sunt blocate constant, ceea ce face imposibilă demiterea conducerilor lor, acuzate de incompetență, abuz și corupție!


Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
Filiala MediaSind TVR
Departament Comunicare

Bucuresti, 6 iulie 2020